Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

"In Godsnaam" - Interview met Khadija Ann De Bruyne (Al Minara)

"In Godsnaam" - Interview met Khadija Ann De Bruyne (Al Minara)

Naar aanleiding van de eerste uitzending van “In Godsnaam” op Eén zijn er uit verschillende hoeken reacties gekomen. De kijkcijfers liegen er niet om. Meer dan één miljoen Vlamingen zagen de reportage betreffende de vereniging Al Minara, die meer dan 700 leden telt in Vlaanderen. Indymedia.be kreeg de kans om tekst en uitleg te vragen aan Khadija Ann De Bruyne, bestuurslid van Al Minara en één van de bekeerde moslima’s die tijdens de reportage aan bod is gekomen.

alminaralogo.jpg

Wanneer heeft u voor het eerst kennisgemaakt met het project van Annemie Struyf?
"De eerste ontmoeting met Annemie Struyf was in oktober 2008. Zij zocht een bekeerlinge die ze doorheen haar bekering naar de islam zou volgen. Liefst iemand die nog maar bescheiden pasjes in de islam aan het zetten was en die ze kon volgen doorheen haar evolutie. Ik vertelde dat het heel moeilijk te vinden zou zijn omdat de bekeerlingen hun bekering heel lang geheim houden voor vrienden en familie. Annemie heeft uiteindelijk zelf gekozen wie ze zou volgen en interviewen."

U komt eveneens voor in de reportage, nochtans bent u al vele jaren moslima, en past u dus niet meer in het profiel van de startende moslima. Hoe bent u ertoe gekomen om zelf in de reportage te getuigen?
"Ze vroegen of ik hieraan wou meewerken omdat ik die meisjes begeleid als ‘steunpuntzuster’ vanuit onze vereniging Al Minara. Ze wilden graag meer achtergrondinformatie over de activiteiten in mijn dagelijkse leven. Annemie en haar cameraploeg filmden mij tijdens de lerarenopleiding, enkele van de Al Minara activiteiten en vergaderingen. Alles leek mij heel normaal. Intussen vernam ik dat ze ook portretten maakte van andere bekeerlingen."

Hoeveel keer werd u geïnterviewd voor deze reportage?
"Meerdere keren verspreid over meerdere maanden."

Hoe verliep deze samenwerking?
"Gemoedelijk, met nadruk op vertrouwen. Annemie toonde oprechte interesse in onze levenswijze. Wat mij wel opviel is dat ze geen vragen stelde over de hoofddoek, het huwelijk, huwelijksleven, werken als vrouw, het leven als vrouw in de islam, enz. Ik wou daarover mijn verhaal kwijt, maar de producers van dit programma hadden daar geen oren naar. Ik nam hen mee naar vergaderingen over lessen sollicitatietraining en lessen voor analfabete vrouwen. Daarover werd niets uitgezonden."

Wat vond u bijzonder aan de opnames?
"Op verschillende momenten werd ik bevraagd over schijnhuwelijken e.d. Op een keer voelde het heel slecht aan. Ik heb achteraf naar de regisseur gebeld en heb het met haar besproken. Zij heeft mij gerustgesteld en zei me dat ik het verkeerd inschatte. Nadien heb ik niets meer van haar vernomen."

Werden er voorafgaande duidelijke afspraken gemaakt?
"Ja, zo hebben duidelijk gezegd dat ze tijdens de bekeerlingendag niet mochten filmen omwille van de privacy van de bekeerlingen. Vele jonge moslima’s hebben nog niet verteld aan hun ouders dat ze bekeerd zijn. Toch drongen ze steeds binnen in de grote zaal."

Wat was u reactie nadat u de uitzending had gezien?
"Ik was ontgoocheld en voelde me misbruikt. Wanneer je zoveel maanden optrekt met een journaliste, ontstaat er ook een vertrouwensband. Er wordt ons vaak verweten dat we niet voldoende getuigen voor de camera. Daar wou ik iets aan doen. Ik heb vroeger aan andere programma’s meegewerkt zoals Koppen en dat waren fijne ervaringen met een objectief resultaat, maar de uitzending “In Godsnaam” laat een wrange smaak achter."

Waarom liet het een wrange smaak achter?
Ik vind dat dit een gemiste kans was om veel clichés ten opzichte van moslima's te doorbreken. We hebben meer in ons mars, daar getuigen ons talrijke activiteiten van, ook in samenwerking met andere verenigingen. Daarbij gaan Vlaamse moslima's ook een liefdeshuwelijk aan zoals andere Vlamingen. Het zijn ondernemende vrouwen, die het druk hebben met hun professioneel werk, huishouden en sociale activiteiten. En Woestijnvis kreeg de unieke kans dit alles in beeld te brengen, maar heeft ze niet volledig benut.

brief aan annemie

Beste Annemie,
Ze is er dus gekomen, uw langverwachte documentaire. Maar wat een teleurstelling! Waar ik dacht van initieel een open mind te vinden die eindelijk er in zou slagen van een mooi portret weer te geven wat enigszins aanspraak zou maken aan het rechtvaardigheidsprincipes van de modale vlaming, laat jij je verleiden tot een sensationele ‘vonst’ van een al qaida in België. Wat een afgang.
Daarnaast ontpop je jezelf nu, net zoals jan leyers destijds die intussen gemeen is afgemaakt door het intellectuele veld als een self-invented wetenschapper die intussen het Vlaamse islamitische landschap meent te kunnen doorgronden. Meteen doe je alle inspanningen teniet van een sami zemni, een ico maly, een nadia fadil, meryem kanmaz en nog zoveel anderen gelovigen en niet-gelovigen die jaren zwoegen en werken en die een genuanceerde visie weergeven die wel recht door aan de minderheidspositie, de fragiliteit van de bekeerlingen hierin, de nuanceringen en verduidelijking van ‘de islam’, vruchteloos nu blijkt, gegeven de manier waarop de media met dit maatschappelijke fenomeen omgaat. Het populistische discours wat jij nu hanteert is echt om van in de grond te zakken.

Sta me toe even een analyse te maken:

- Je wil het goed en het kwaad tonen maar schrapt hiermee een groot stuk van de realiteit. Aan de ene kant portretteer je het naïve, niet gestudeerde meisje wat vroom haar vreugde vindt in de islam maar die nu ook in de media hard wordt aangepakt. Anderzijds toon je de zogenaamde machinerie van een valkuil; een niet onbesproken (maar onbewezen verdenkingen van een) nordin taouil, de zogezegde sponsoring (om precies te zijn: gebedstapijten, korans en 2 hajj reizen!) vanuit het Arabische schiereiland, selefisten die radicaal onze samenleving potentieel zouden ondermijnen. Komaan Annemie, veel onderzoek heb je hier niet voor verricht. Je bent afgegaan op je impulsen en je hebt hiermee onrecht gedaan aan vele vrouwen (en mannen!) die na jaren studie, lezen en nadenken overgestapt zijn op de islam. Je portretteert ons als hersenloze sponzen die tegen zichzelf beschermd moeten worden. Wel annemie, het enige waartegen we beschermd moeten worden is tegen jou.
- In de meervoudige reeds over de wereldgodsdiensten slaag je er voor andere godsdiensten wel in om in Israël te gaan, lokale tempels te gaan filmen wat door de Vlaming op bewonderende oohs en aahs zal onthaald worden. En wij, bekeerlingen die het moeten stellen (wegens gebrek aan middelen) met vrijwilige inspanningen en een grote betonnen zaal zoals de lokatie in sint-niklaas, die breng je in alle rauwe armoede waardoor de sfeer nog grimmiger lijkt. En het is geen armoede van geest annemie, het zijn de middelen die ons ontbreken.
- Je pretendeert ook een goed beeld te kunnen schetsen over Al Minara. Dat deze organisatie ook vrouwen helpt emanciperen door kennisoverdracht die net iets dieper gaat dan wat jij pleegde te tonen is je werkelijk ontgaan? Of zijn je jonge assistentjes bang om af te wijken van je script? Waarom zijn de interviews zoals met Ayah uit Leuven niet getoond? Omdat ze een genuanceerd verhaal brengt? Omdat ze hersenen heeft? Is het je ontgaan dat Al Minara de emancipatieprijs van de VOEM heeft gekregen? Is het je ontgaan dat die kleine club gedreven vrouwen tot meer in staat zijn? Dat er culturele programma’s worden aangeboden zoals naar het Institut du monde Arabe die ook de diversiteit binnen de Islam tonen? Is het je ontgaan dat er eerste stappen, met goede resultaten zijn gebeurd om ook te werken aan de Noord-zuid verhoudingen? Akkoord, het gebeurt zonder middelen, louter op de drijfveer van vrouwen die kracht vinden in hun levenskeuze. Dat die vrouwen daarnaast ook voltijds werken, een gezin hebben, voor hun familie helpen instaan, is je ook ontgaan. Veel vrouwen spannen zich harder in dan de gemiddelde vrouw in Vlaanderen op gebied van maatschappij en zwakkeren maar neen, dat past niet in het plaatje.
- Tenslotte, je hebt ons vertrouwen geschonden. Velen wilden niet in beeld komen. We blijven bekeerlingen. Het ligt moeilijk met onze families. En nu zeker, na jou reportage zullen mensen nog meer afkeer van de media hebben gekregen. Je hebt ons vertrouwen geschonden, onze eer beschadigd, je hebt ons besmeurd en naar beneden gehaald. De zo nodige middelen die we hoopten te verkijgen om professioneler te worden, om effectief werk te maken van goede begeleiding, om wegwijs te maken in de vele vormen van diversiteit die binnen de islam aanwezig is, die heb je in gevaar gebracht. Je eindresultaat annemie, was de zoveelse islambashing van deze bijzonder islamofobe samenleving. Je bent bedankt.

K.
Lid van Al Minara

Annemie

Mevr. K.
U heeft nogal lef om zo over iemand te schrijven !! Ik heb enorm respect voor een vrouw zoals Annemie. Zij durft de waarheid naar buiten te brengen en als die niet zo mooi is dan zijn jullie teleurgesteld.
U schrijft dat jullie harder werken dan de gemiddelde vrouw in Vlaanderen. Die wil ik dan nog wel eens tegen komen. Er zullen er inderdaad tussen zitten maar dit zal wel een hele kleine minderheid zijn. Ik weet uit goede bron dat de meeste moslima's thuis blijven en niet (mogen) gaan werken.
Trouwens waarom gaan filmen in een moslimland als je hier alles hebt om in je reportage te steken, moskee, imans en ga zo maar door.
Mij gaat het mijn petje te boven dat zoveel jonge meisjes zich bekeren maar ja het percentages van abortussen ligt dan ook voor 40% bij de alochtonen bevolking. Rara hoe zou dat komen ??

In alle moslimlanden is dit soort proselitisme VERBODEN

Dit was een erg oppervlakkige reportage, te wijten aan de onkunde en onwetendheid van Annemie Struyf met betrekking tot het onderwerp. Met wat meer kennis, ervaring en achtergrondinformatie en gerichte vraagstelling had ze een veel dieper gravende reportage kunnen maken.
Wat wel in de reportage naar voor komt en klopt met de werkelijkheid is, dat bekeerde Vlaamse moslima's vooral naïeve, laaggeschoolde, lichtgelovige en manipuleerbare meisjes en vrouwen zijn. Vaak gaat het om meisjes en vrouwen met psychische problemen, een zwak karakter die steun en structuur nodig hebben. Islam, zoals die hier door de meeste jongeren wordt beleefd is eigenlijk heel simpel: vermijd wat haram is en doe wat halal is. Het gaat om duidelijke, vaststaande regels waarover geen discussie mogelijk is. Zelf nadenken is uit den boze. Dit alles biedt een strakke structuur waarin een houvast en zekerheden worden gevonden. Spiritualiteit in de echte zin van het woord komt er niet aan te pas. Gewoon de gebruiksaanwijzing volgen, zonder nadenken en zoveel mogelijk goede punten’ behalen om het ‘paradijs’ te verdienen. Deze goede punten, ‘goede daden’, zijn niet noodzakelijk daden die door niet-moslims als goed worden gezien: goede punten kunnen ook worden behaald door leugen en bedrog tegenover niet-moslims, zelfs in weerwil van het toebrengen van schade aan anderen: Alles en alle daden, 24 uur op 24, staan in het teken van het verdienen van het paradijs: ‘dit leven is een examen en de dood is beter dan het leven’.

Meestal belanden bekeerlingen in radicale moslimmilieus en daar vind je deze opvatting over leven en dood terug. Verontrustend is echter dat dit radicale, extreemrechtse gedachtegoed steeds meer en meer gemeengoed wordt bij moslimjongeren in onze contreien.

Lindsey uit de reportage heeft zich, net als zovele bekeerlingen, laten vangen in de valstrikken van de radicale islam. Haar levenswijze die totaal wordt beheerst door het naleven van islamitische richtlijnen, staat haaks op de waarden die ze van haar ouders meekreeg en die ze op dit vlak de rug heeft toegekeerd. In haar ogen zijn haar ouders ongelovigen die zullen branden in de hel, ook al zijn ze gelovige christenen. De pijn die ze haar ouders toebrengt is aangrijpend, maar gehersenspoeld als het kind is, kan haar dit niet deren. Bovendien laat ze zich meer dan 200 jaar terug katapulteren in de tijd, zonder dat ze dit beseft. De ‘regeltjes’ die ze blindelings navolgt zijn waanzinnig. Totale waanzin kenmerkt immers de radicale islam.

Wat Al manara en de Koepel (voor mannelijke bekeerlingen) betreft , deze worden inderdaad gefinancierd vanuit Saoedi-Arabië, dat aldus het extreemrechtse en intolerante wahabisme wereldwijd exporteert en door VOEM, dat op haar beurt subsidies ontvangt van de Vlaamse Overheid . Hoog tijd dat de Vlaamse Overheid en de staatsveiligheid optreden tégen dit proselitisme van de radicale, onverdraagzame islam. Zoals Struyf zegt is het inderdaad zo dat in een eerste instantie een kandidaat bekeerling erg hartelijk en warm wordt ontvangen, onevenwichtige en onwetende mensen worden aldus onbewust meegezogen. Vooreerst wordt alles voorgesteld als rode rozen en maneschijn (ook Struyf is erin gelopen) en zolang ‘bekeerlingen’ erin meegaan is men in deze radicale middens heel vriendelijk. Maar o wee degene die er een eigen of een andere mening op nahoudt en dit ook te kennen geeft: dan volgen laster, intimidatie en soms zelfs geweld. Andere meningen worden immers niet geduld. Enkele jaren geleden woonde ik een bekeerlingendag (mannen en vrouwen uiteraard strikt gescheiden) bij in de Antwerpse Iman-e-Buhari Camii moskee. Wat je daar zag en hoorde grenst aan waanzin. Onbegrijpelijk hoe men zich zo in de luren laat leggen. Op deze dag gefinancierd vanuit Jeddah in Saoedi-Arabië en VOEM, dat wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid, werden ook radicaal islamitische boeken en literatuur verspreid en verkocht. Onder meer ‘De weg van de moslim’, waarin je kan lezen dat een homo van de vijfde verdieping naar beneden moet gegooid worden. Verder veel boeken van uitgeverijen zoals el Tawheed en Noer, waarin wordt aangezet tot onverdraagzaamheid tegenover niet-moslims en waarin telkens wordt herhaald dat enkel Allah wetten kan maken. Erg verontrustend is dat dit discours ook gemeengoed wordt bij meer gematigde moslims. Zo put men absolute rechten uit de stelling dat wetten niet kunnen gemaakt worden door mensen en aldus de seculiere wetten ondergeschikt zijn aan de wetten van allah, wat onder meer tot uiting komt in de eisen van moslims om in de uitoefening van een openbare functie een hoofddoek te dragen, terwijl andere religieuze tekens niet aan bod komen of worden verbannen. Zo mag in de openbare vervoersmaatschappij in Rotterdam door de bestuurders geen klein kruisje worden gedragen, maar wel een hoofddoek. Discriminatie dus van andersdenkenden en andersgelovigen, inherent aan de islam.

Lindsey, Ali en zijn broer hebben daarenboven de strafwet overtreden: het is immers verboden om een religieus huwelijk te sluiten vooraleer men voor de wet getrouwd is. Bovendien lijkt het erop dat het een schijnhuwelijk is: voor Ali was het een middel om aan papieren te geraken. Lindsey mag dan nog verliefd zijn, Ali kan de schijn ophouden en de benen nemen van zodra zijn situatie geregulariseerd is. Abou Jahjah heeft ook op die manier een Vlaams meisje bedrogen en zo zijn de voorbeelden legio als het gaat om gemengde huwelijken (Struyf mag dan nog beweren dat het een liefdesrelatie zou zijn, ze is ongelofelijk naïef en heeft weinig affiniteit met religie, wat haar reportages minder interessant en oppervlakkig maakt).
Hopelijk hebben parket, staatsveiligheid en de overheden goed meegekeken en kan er eindelijk eens worden opgetreden tegen deze mistoestanden. Wat dit betreft slapen onze beleidsmensen, tot het eens te laat zal zijn. Wat Lindsey betreft kunnen we enkel hopen dat er van hoger uit acties worden ondernomen onder andere om het kind te redden uit de klauwen van de radicale islam (deze werkt als een soort verslaving) zodat Lindsey die echt niet weet en niet beseft wat ze doet, terug een normaal jong meisje mag worden.

Zij heeft de waarheid

Zij heeft de waarheid gevonden, de ISLAAM meer kun je niet over discusseren laat hen gewoon gerust, en zoek maar ook de waarheid zou k zeggen...

go for it K. !!!!!!!!!!

go for it K. !!!!!!!!!!

Dank je wel Carry

Dank je wel voor deze zeer heldere tekst, Carry. Je weet duidelijk waar je over spreekt, en je bevestigt mijn vermoedens, vanuit gewoon observatie op de straat en van islam-materiaal op het internet. Wie het interesseert moet bijvoorbeeld maar eens de lespakketten Islam doornemen die de Moslimexecutieve ter beschikking stelt. ( http://www.embnet.be/Onderwijs/NederlandstaligeGemeenschap/Leerinhouden/... ) . Dit geeft een beeld van hoe in de gematigde islam kinderen van jongsaf worden geïndoctrineerd met het door jou aangehaalde puntensysteem. Het is een doctrine, bij de gematigden gelukkig (nog) geweldloos, die uiteindelijk jong-volwassenen oplevert die zeer makkelijk te manipuleren vallen door extremistische stromingen. Die mis-vorming is één van de ware problemen met de Islam in democratische landen: ze kweekt burgers die een democratische manier van denken onvoldoende machtig zijn.

Wij danken jullie voor deze

Wij danken jullie voor deze reportage. Er hebben zich heel veel belgen aangemeld na deze reportage om zich te bekeren. Wij danken jullie daarvoor. Hoe meer wij in de media komen hoe groter onze groep word. Zal ik u vertellen waarom? Heel veel mensen beginnen zich dingen af te vragen en gaan opzoek naar een antwoord. Uiteindelijk blijkt dat hetgeen wat ze zagen en hetgeen zij zelf hebben ontdekt heel verschillend is. laat de media niet in jouw plaats denken en gebruik zelf uw verstand. Als dutroux janssen moorden hebben gepleegd, heeft dit ook niet te maken met het christendom?? ofwel? Waarom is ISLAM de snelst groeiende godsdienst?? Waarom discrimineren ze vrouwen die gedekt naar school gaan en niet degene die half naakt naar school gaan? Hoe zou jij in de plaats van Ali zijn als je geen papieren hebt, geen eten, jaren uw familie niet hebt gezien? Het westen geloofde toch in "liefde op het eerste gezicht"?? Dit is niet de manier hoe je islam gaat vernietigen.
In de Karon staat het volgende:
Hoofdstuk 9 vers 32

“Zij wensen het Licht van Allah (Islam) door hun mond te doven, maar Allah belet dit. Hij zal Zijn licht vervolmaken, zelfs al mogen de ongelovigen er een afkeer van hebben”.

Een wijze geleerde zei daarop:
“Hun voorbeeld is zoals van iemand die met zijn mond richting de zon en de maan blaast, hopend dat het licht daarvan uit zal gaan. Zo’n iemand zal nooit zijn doel bereiken!”

Beste Carry, ga es een dagje

Beste Carry,

ga es een dagje met mij op stap zou ik zo zeggen

je zou nogal verschieten, van mijn naiëviteit, mijn werkervaring, mijn laaggeschooldheid, lichtgelovigheid, en manipuleerbaarheid, psychische problemen en wat was het nog allemaal

effe proberen zou ik zo zeggen

je zegt ook dat je een paar jaren geleden in de moskee in A'pen was,
gescheiden, ja natuurlijk is het gescheiden bij ons, wij vergapen ons niet aan iemand anders zijn man of omgekeerd,dat bij jullie als een beestenkeuring doorgaat, ik heb daar trouwens niks van extremisme opgemerkt,

tjiens, en wat je schrijft van Abou, wat heeft onze broeder nu met deze uitzending te maken

de weg van de moslim, een radicaal boek

heb je ooit de Bijbel al gelezen, zeker ne keer GOED doen ! of andere "extreme boeken van de kerk ....og misschien eens één of andere lezing gaan bijwonen, ze verkopen daar heel zeker ook wel zo een boeken....
het brengt ook je niveau wat omhoog, goeie tip ;:)

ik ga hier verder geen woorden aan besteden, want ik heb heel wat anders te doen...

daar aan zie je maar eens hoe "sluw" en berekend sommigen nog zijn...

Niet de islam die ik ken

Salaam Alaikum

Eerst en vooral Khadija bedankt voor je toelichting en verduidelijking moge Allah swt je belonen voor je mooie intentie en het werk dat je doet voor Al minara amien.
De islam en de moslima die werd neergezet in het programma was zeker niet de islam die ik ken en van hou. Zoals islam werd neergezet lijkt het inderdaad verstikkend en beklemmend en werd de moslima neergezet als een zwakke, onderdanige en naieve vrouw. Bovendien werd ook nog de illusie gewekt net door de tekst van Annemie dat er enorm veel schijnhuwelijken waren. Dit is een regelrechte leugen. Net Al minara waarschuwt jonge meisjes voor deze gevaren en probeert onze zusters in islam hiervoor te behoeden.
Is het de taak van de vrouw om voor de man te zorgen? Ja en daar staat ook een taak van de man tegenover hij moet namelijk het gezin onderhouden. Alles is dus mooi in balans. Als gezin kan je dat steeds nog invullen naar de eigen behoeften.
Annemie heeft bewust gekozen om ons zo te profileren want voor zover ik aanwezig was bij toch wel een aantal van de opnames meen ik toch wel dat er mogelijkheden zat waren om andere stukken te gebruiken. Als nadeel had ze dan natuurlijk dat dit haar serie in een klap tot een kijkcijfer kanon gebombardeerd had. Over de reactie op de sponsering door sa ja ze wou nadien niet meer spreken, maar ligt dat niet meer aan de westerse media die ons vertrouwen keer op keer en ook nu weer schend.
Heeft Annemie ons teleurgesteld en ons vertrouwen geschaad? Ja inderdaad zeker en vast. Veel loze woorden en veel beloftes maar deze heeft ze niet gehouden.
Het had zo een mooie reportage kunnen worden met een goede uitleg over islam. Annemie had voor een unicum kunnen zorgen in deze tijd namelijk een mooie en oprechte reportage uit te zenden helaas een gemiste kans.

Carry en het normale jonge meisje

Beste Carry,
over de door jou veronderstelde onkunde en onwetendheid van mevrouw Struyf wil ik mij niet uitspreken. Ik stel mij toch vragen bij de onderbouwdheid van jouw reactie.
Ik zie dat je een aantal stellingen poneert maar dat je in de verste verte geen moeite doet om dit te onderbouwen of te staven. En hoe zou je dit ook kunnen?
Dooddoeners als 'dit radicale, extreemrechtse gedachtegoed wordt steeds meer en meer gemeengoed bij moslimjongeren in onze contreien', zijn op niets gebaseerd (buiten misschien 'werken' als Inch'Allah). In een vloeiende beweging scheer je ook alle moslimjongeren over dezelfde kam. Zowat alle studies naar beleving en denkbeelden van moslimjongeren in België tonen juist aan dat de grootste verschillen, zoals bij alle jongeren, zich bevinden op vlak van scholingsgraad en leefwereld.
Je claimt blijkbaar veel te weten van de leefwereld van bekeerlingen, mij is geen enkele studie bekent naar bekeerde moslimjongeren in Vlaanderen die bevestigd wat jij hier meent te moeten poneren.
Studies uit onze buurlanden spreken jouw stelling over het scholingsniveau van bekeerlingen compleet tegen. Ik zie geen reden om te veronderstellen dat de situatie in Vlaanderen wezenlijk zou verschillen van die van onze buurlanden.
Jouw stelling dat die mensen 'zich meer dan 200 jaar terug katapulteren in de tijd', vind ik ronduit beledigend en eigenlijk zeer ongepast.
Wat jij zegt over 'Al manara (sic) en de Koepel' en hun financieringsbronnen is er ook wel serieus over.
Maar bon, hoe meer je schrijft, hoe leuker het wordt om te lezen. Zo stel je dat 'de openbare vervoersmaatschappij in Rotterdam' blijkbaar geleid wordt door moslims. Een stelling die op vele internetfora met gejuich zou onthaald worden.
Je 'inzichten' in de emotionele huishouding van 'Lindsey', 'Ali' en 'Abou Jahjah' zijn tevens zeer ongepast. De oproep dat ze 'terug een normaal jong meisje mag worden' is bijzonder platvloers.

Ik mag in elk geval hopen ook jij terug 'een normaal jong (?) meisje (?) mag worden, anders zal ik je toch moeten vragen om je beledigende 'inzichten' elders te posten.

De waarheid kwetst, niet

De waarheid kwetst, niet waar!

Carry

Carry, Carry, is daar eens geen film over gemaakt?
Is evenveel fictie als al wat jij hier neerpent

Wat ik schrijf is gebaseerd

Wat ik schrijf is gebaseerd op concrete ervaringen op het concrete terrein hier en elders, in heel diverse situaties in de realiteit, studie, achtergrondkennis, gesprekken en debatten met moslims, reizen in islamitische landen...,
Hoog geschoold kan je ook niet zijn, want je slaagt er niet in om een degelijke, inhoudelijke tekst te schijven, om maar te zwijgen over de taal- en spellingsfouten....

hooggeschoold

Als we persoonlijk worden... Is dit een proefschrift om de gouden pen te behalen? Dacht het niet, dit is een gedachten/reactieforum en geen schoonschriftwedstrijd.

Uw tekst is niet onderbouwd. U beweert dat u alles kan staven met onderzoeken die niet nader benoemd worden noch wordt er een link geplaatst naar desbetreffende onderzoeken.

Quote "Concrete ervaringen op het concrete terrein hier en elder" . Is dit dan het toonbeeld van inhoudelijk schrijven? Zijn loze woorden, zeggen niets maar dan ook niets.

Al wat u zegt is larie en apekool!

Iemand hoeft niet hooggeschoold te zijn om inzicht te hebben en om de maatschappij met een open mind te benaderen.

Pretentieus zijn en zeggen dat anderen blijkbaar laaggeschoold zijn vind ik laag bij de grond. "Laaggeschoold" betekent niet "laag IQ".

By the way, ik ben wel hooggeschoold maar zal van een medemens nooit beweren dat ze blijkbaar laag geschoold zijn.

Ah ja als je het woord hooggeschoold in de toekomst nog wil gebruiken: wordt aan elkaar geschreven.

Ik wens u nog een aangenaam verblijf in uw hooggeschoolde omgeving.

Anna, kan je echt niet

Anna, kan je echt niet antwoorden, bij gebrek aan argumenten....

hooggeschoold

you go gril, islam zal altijd in discussie blijven,en in twijfel genomen worden maar het bestaat.en het is aan god voor te beoordelen en niet aan ons laat die mensen toch doen in wat ze willen doen en geloven.een éérst naar u eigen zien

Reactie op Carry

Toch nog even een reactie op jouw tekst. Wie zoveel moeite doet om zoveel leugens en onzin op een hoop te gooien verdient toch wel een reactie. Eerst en vooral als je het opleidingsniveau van de onze bekeerlingen bekijkt dan zal je zien dat er meisjes bij zitten die laag geschoold zijn, meisjes die hogeschool gedaan hebben en ja zelfs meisjes die universiteit doen of gedaan hebben. Je vind bekeerlingen in alle lagen van de bevolking en met alle opleidingsniveau's. Ik denk dat je nog zou schrikken van het opleidingsniveau.
Jou idee over die goede punten klopt al langs geen kanten. Wij moeten juist goed zijn naar alle andere mensen toe en niet alleen naar moslims toe. Dit bewijst al dat je kennis van Islam al niet al te best is.
Zal er zo nu en dan een meisje zijn dat prooi valt aan een schijnhuwelijk of een extremistische organisatie mogelijk, maar voor zover ik weet doen de steunpuntzusters er alles aan om dit te vermijden en om de nieuwe zusjes te steunen en met de beentjes op de grond te houden.
Ik denk niet dat jij enig inzicht hebt in wat voor financering al minara of de koepel ontvangen. Dus hou je speculaties maar voor jou.
Dan nog hopen dat een huwelijk kapot gemaakt wordt? Hoe diep kan je zakken? Hoe weet jij dat het om een schijnhuwelijk gaat? Voor een schijnhuwelijk gaat het erom dat beide partijen bewust samen in het huwelijk treden voor de papieren meestal gepaard met de overdracht van geld en met de intentie het huwelijk te ontbinden zodra die papieren er door gekomen zijn. Ali moet al een verdraaid goeie acteur zijn om zo een verliefdheid te spelen. Saffiyah is een normaal gezond meisje dat heel goed weet wat ze doet. Die islamitische richtlijnen zijn zo slecht dat ze elk weekend bij haar ouders op bezoek gaat en hen nog steeds met heel veel respect behandeld (overigens ook een islamrichtlijn respect voor de ouders en vooral voor de moeder) Ik vraag mij af waar je dat radicaal vandaan haalt omdat ze een hoofddoek draagt en 5x per dag bid?

hooggeschoold

amai maske zet hemop die vent begon me al etiriteren amira ik denk ni dat hij zal antw. nu doen alsof dat hij er ni meer is

opgedragen voor amira

hey amira ik zou graag je email willen. als dat kan

niscky

Mensen die me kennen kunnen me op al minara aanspreken voor mijn email maar het is niet mijn gewoonte mensen die ik niet ken mijn email te geven. Sorry. Wil je mijn email voor een specifiek doel want eventueel maak ik wel ff een gmail of yahoo aan.

de financieringsbronnen

Johan Leman heeft enkele interessante bedenkingen neergeschreven over de zogenaamde financieringsbronnen van voornoemde organisaties:

"Ik vind dat een reportage die zo’n onderwerp aanraakt, eigenlijk verplicht is om dit op een grondige manier te doen. Nu kan het alle kanten op... en kunnen de fantasieën op hol slaan."

http://www.foyer.be/spip.php?page=article&id_article=7828&lang=nl&id_rub...

Hallo, Ik wil even melden

Hallo,

Ik wil even melden dat ik jullie enorm bewonder. Jullie zijn intelligente en zeer gemotiveerde mensen. De manier waarop jullie je godsdienst beleven is echt mooi! Ik denk dat vele mensen die houvast missen en daarom wel een beetje jaloers zijn op mensen die dat wel hebben. Het lijkt me toch fijner te leven volgens een bepaalde levenswijze met doel voor ogen(paradijs) dan er zomaar op los te leven zonder enige regels of grenzen. Ik zou zeggen laat jullie niet doen! Jullie hebben een gouden sleutel in de Hand...

Groetjes

voor amira

amira het is voor te zeggen dat ik ook moslima ben en gewoon eens met je praatten nicky is een nicname

eva

ik dank voor die mooie uitspraken het is goed dat iemand het positieve inziet

email aangemaakt

amirax2@gmail.com heb maar ff een tijdelijke aangemaakt deze kan hier dus blijven staan verwijder deze na verloop van tijd toch weer
tenslotte ben ik wel moslima maar niet naief he ;)

Harko,

klopt. Allen aan het fantaseren... Fantaseren is leuk maar het moet wel fictie blijven en daarna niet neergeschreven worden als een feit.
Spijtig genoeg is dit vuur opmerken waar geen rook is.
Er is geen snars van aan.

Vrijheid van meningsuiting en vrijheid van denken is een gerespecteerd goed maar aanzetten tot gissingen en valse aantijgingen kunnen m.i. niet terugvallen op het principe van vrije meningsuiting maar is eerder opruiing.

Nordin Taouil is erbij gesleept omdat hij nu éénmaal goed "pakt" in de media. Levert kijk en leescijfers op. Die dame van Saoudie Arabië zal De Koepel en Al Minara niet echt sponseren vermoedelijk anders hadden beiden VZW's allang een fabriekspand opgekocht met massa's ruimte en met een aanzienlijk prijskaartje.
Al Minara maakt gebruik van bescheiden lokaaltjes die niet eens hun eigendom zijn en De Koepel heeft een klein pand waarin ze gevestigd zijn, nog geen zakdoek groot in vergelijking met een Kathedraal of een Kerk.

Nu denk ik eraan. Heeft het Vaticaan ook geen aanzienlijk patrimonium? Waar komt dit vandaan? Worden zij ook gesteund? Oh nee, de aartsbischoppen moeten ook op audiëntie naar de Paus...wat wordt daar allemaal niet bekokstoofd? Dit is natuurlijk als grap bedoeld. Zet dit er maar bij voor diegenen die niet tussen de regels kunnen lezen. Alle respect voor de Katholieke kerk.

We zouden beter fantaseren van een goed leven en van een samenleving waarin we nog eens een handje toesteken wanneer een medemens het moeilijk heeft, eens rechtstaan voor een oudere-zwangere-moeder met klein kindje-..., verbeter de wereld en begin bij jezelf!

Harko, Deze tekst is niet voor u bedoeld, alleen de "Klopt".

amira

en heb je mijn berichtje gekregen

amira

alé ik hoop toch dat je iets hebt aangekregen wil je antw. zo niet probeer ik nog eens

amira

alé ik hoop toch dat je iets hebt aangekregen wil je antw. zo niet probeer ik nog eens

anne

klopt inderdaad helaas wordt het concept "vrij meningsuiting" ver open getrokken als het gaat over islam. Veel van de zaken die gezegd worden zouden mocht het gaan om iemand anders beschouwd worden, maar wij zijn maar moslima's he en al helemaal bekeerlingen dus wij hebben er zelf voor gekozen dus daar mag je al ne keer een belediging naar smijten. Nu mij deert het eigenlijk amper inderdaad ik heb ervoor gekozen. Ik heb gekozen voor geluk en vrijheid (ja vrijheid met een doekie erover raar he). Wie mij kent van voor mijn bekering weet dat ik een meisje was dat erg ongelukkig was en kwaad op iedereen en zelfvertrouwen 0,00. Nu ben ik een vrolijke gelukkige dame waarvan het zelfvertrouwen met de dag toeneemt.

Die financiering wat zou het zijn ik weet wat ik gekregen heb uit sa: gebedskledij en een gebedsmatje that's it. Inderdaad als er een grote financiering was hadden we al lang een mooie moskee en degelijk leslokalen in eigen beheer

amira

zeg kun je me zeggen waar ik kan chatten met moslima meisjes

in godsnaam, radicalisme en oplossingen

Wat is radicaliteit? Wat zijn extreme visies?
Ik heb de indruk dat vele moslima's die idd. dwepen met het uit Saoudi Arabië geïmporteerde extreme gedachtegoed, zichzelf niet als 'radicaal' zien. Ze denken dat radicaal zijn een persoonlijkheidskenmerk is. 'Gewelddadig, een terrorist' zijn , terwijl ik ervan uitga dat je ook heel zacht en omfloerst, heel radicale visies kan aanhangen en verkondigen. Radicaal is binnen Islam, datgene wat afwijkt van de weg van het midden. En die weg van het midden wordt gevormd door het geheel van vier rechtscholen. De Madhab. De saoudische Islam verwerpt dit principe en verdedigt een heel ander uitgangspunt. Ze willen de Islam 'zuiveren' van zogenaamde toevoegingen, ze spreken over zichzelf als de geredde groep tegenover de andere Moslims die als afvalligen worden gezien... Om hier echt op in te gaan moet je al een degelijke basiskennis hebben. Je moet bronnen en geleerden kunnen situeren. Je moet geschiedenis bestuderen. Je moet het klassiek Arabisch beheersen...
Islam is een enorm uitgebreid kennisgebied. Zowel op vlak van stromingen, interpretaties, jurisprudentie spiritualiteit...En bijna overal loert ook nog politieke indoctrinatie achter de hoek.
De meeste Moslims hier zijn onvoldoende geschoold om hier hun weg in te vinden. Zelfs diegenen die les geven. Bij de meesten gaat het echt om basisbeginselen, regeltjes en uiterlijkheden of het zelf niet beseffen van de enorme diversiteit die er rond Islaminvulling bestaat. En soms pure, overtuigde dogmatiek met aversie voor anderdenkenden.
Een divers intellectueel platform begint zich nu pas te ontwikkelen!
Waar ze wel toegang toe hebben zijn de gratis of goedkope en barslecht vertaalde boekjes die in alle winkels waar gebedstapijtjes ed. liggen over de toog gaan. Ik noem die boekjes de 'bouquetreeks' van de Islam. Verspreid van Saoudi Arabië, simplistisch, vol waarschuwingen naar alles wat niet met de officiële staatsleer overeenkomt. Verwijzingen naar de 'ahl al bida', onbetrouwbare geleerden...Een islam gebaseerd op wit, zwart, onze wil is wet. En sterk op uiterlijkheden gericht. Natuurlijk zitten daar belangengroepen achter.

En van daaruit wordt kennis opgedaan, en van daaruit wordt die kennis in kleine zelfstudiegroepjes weer verder gegeven. Er komt dus geen nieuwe informatie bij. Hetzelfde wordt steeds weer herkauwd en op een bij wijle echt 'bas niveau' gebracht. De goede intenties en het enthousiasme ten spijt.
(Diepgaande Islamitische literatuur wordt vooral in 't Frans, Engels, Duits en natuurlijk Arabisch aangeboden. Maar Fatima uit het 4de jaar voeding-verzorging zal zich daarin niet verdiepen!)

Men beseft blijkbaar niet dat diezelfde gratis boekjes en gepromote'geleerden' in veel moslimlanden absoluut geen uitgangspunt zijn en dat men op dergelijke 'dawah' uitnodiging tot de Islam niet zit te wachten. Vandaar gaan deze Moslims en bekeerlingen zich nog met meer vuur en vlam inzetten om iedereen van 'de waarheid' te overtuigen. En 'verse' bekeerlingen worden daarin meegesleurd, want die willen leren en andere dingen horen ze niet of pas in tweede instantie. Als ze merken dat ze precies ergens vastgelopen zijn. Anderen gaan zich meer en meer afzonderen en beginnen de buitenwereld als vijandig te ervaren en ook Moslims die het niet met hen eens zijn. Er zijn er bij die zich echt afsluiten en ook zo'n opvoeding aan hun kinderen willen geven.
Het enige wat al die fenomenen kan stoppen is degelijke scholing van Islamleerkrachten en Imams en alle vzw's die iets met Islam te zien hebben in de diversiteit van Islam en er vanuit de overheid op toezien (zoals dat ook in moslimlanden gebeurt) welke interpretaties geduld worden en welke niet. Want het zijn die mensen die de rest van de Moslimbevolking moeten 'opvoeden' en dat opvoeden moet in de lijn liggen van de wetten en geplogenheden hier.
Nu is er een wildgroei van zelfhulpgroepjes die qua kennisoverdracht soms meer kwaad dan goed doen! VZW's die gesubsidieerd worden zonder dat men goed beseft wat die juist verkondigen tijdens bijeenkomsten, lessen...
Maar de overheid heeft het intussen blijkbaar begrepen. Er is nu een verplicht postgraduaat aan het centrum voor migrantenstudies dat verplicht wordt aan wie nog wil lesgeven in Islam. Met daarin de oogkleppen af. Een zeer goede zaak vind ik. En er is de oprichting van het Expertisecentrum voor Islam in Vlaanderen dat in de toekomst ook een centrale rol zal kunnen spelen in de verspreiding van een op Europa geënte Islaminvulling. Er is dus hoop!
Sommige Moslims zeggen me 'maar het is zo moeilijk om hier Moslim te zijn, we moeten elkaar steunen' zo van wij als slachtoffer tegen de rest. Ik zeg 'het is zo moeilijk als je het zelf maakt' Islam biedt ruimte voor aanpassing, voor een gericht zijn op deze maatschappij. Veel hangt af van hoe je je opstelt, welke accenten je legt. En aanpassen hoeft niet 'verloochenen' of 'niet praktiseren' betekenen. Wel nadenken over hoe je hier, nu, in deze maatschappij op een positieve manier kan bijdragen aan het geheel.
Dat er bij wantoestanden soms te weinig reactie uit de gemeenschap komt, klopt ook. Deels weer door dat nog wat ontbreken van een intellectueel platform. Wie moet zich naar voor gooien? Meestal zijn het wat emotionele uitspattingen die men te zien krijgt, enkele tieners die moeten uitleggen wat ze over een hoofddoek vinden, een oud ventje aan een moskee, en ook de welgekende 'spreekbuizen' die eigenlijk niet representatief zijn. Een visie klaarhebben is ook veel interessanter dan steeds achteraf moeten reageren. Branden blussen... Er is dus nog veel werk aan de winkel en het huidige samenlevingsklimaat draagt niet echt bij tot meer en beter.

Brief aan Annemie,

Brief aan Annemie,

Annemie heeft het helemaal begrepen en gaat Paul Jambers en Louis Theroux achterna, goed afgekeken. Zelfs de wijd opengesperde, verbaasde, kinderlijke blik in de ogen en geveinsde oprechtheid van deze laatste worden gekopieerd.
En net als hij weet ze mensen zover te krijgen dat ze gaan geloven dat ze oprecht in hen, in hun doen en laten geïnteresseerd is.
Maar schijn bedriegt…
De hemelsblauwe kijkers doen vergeten dat we te maken hebben met een doorwinterde journaliste, een dame die moet scoren.
Iemand die op het einde van haar dagen waarschijnlijk niet aan engelen links of rechts, Allah of weet ik veel wie de vraag zal stellen naar wat ze er in haar leven van heeft terecht gebracht. Zij zal geen goede punten optellen, zoals sommige brave en wellicht naieve zielen.
Zij zal optellen hoeveel geld en naambekendheid haar artikels, reportages en boeken die zo makkelijk binnenglijden door de strot van de modale Vlaming haar hebben opgebracht.
‘Zucht, het is een mooi leven geweest, vol ONTHUTSENDE onthullingen’. Vol met door sponsors bekostigde reizen naar ‘achterlijke gebieden’ waar de mensen nog zo goedgelovig en vooral gulhartig zijn. Waar men je zonder achterdocht binnenlaat om een kijkje te nemen in hun leven. Waarschijnlijk nog een drankje en een plaats aan tafel aanbiedend.
Een blik onder de burka, even hemelsblauw als je ogen? OK geen probleem. ‘Hier, mijn leven tegenover jouw boek en je verschijningen in TV programma’s, mijn miserie voor jouw roem en inkomen…’
‘Een tip van de sluier oplichten?’ ‘Waarom niet Annemie?’. ‘De wereld is niet perfect, maar ik dacht er een zekere zin in gevonden te hebben. Al was het maar door in de ogen te kijken van een man waarmee ik verder wil. Insh’Allah wel te verstaan!’
En Annemie kijkt geveinsd verbaasd mee en wil meer weten. Intussen bedenkend of alles wel goed in beeld wordt gebracht. Of het beoogde doel, straks als alles ge-media-shopped, voor Vlaanderens voeten wordt gegooid, zal bereikt worden. Misschien zelfs een heruitzending, een export richting Nederland, een dvd-box of bijhorend boek. Alles is mogelijk als het maar verkoopt…
Oh, ik lees dat Annemie tijdens het filmen onaangename gevoelens had. Zo jammer dat ze daar niets van liet merken. Misschien had wat beter doorvragen enkele antwoorden kunnen opleveren die haar ergens gerust stelden. Misschien had even verder kijken dan bewuste organisatie en mensen andere beelden opgeleverd. Wie weet?
Of misschien werden die gevoelens veroorzaakt door de wetenschap dat dit media-shoppen zou leiden tot een selectie moeten maken in het beeldmateriaal? Misschien zat er ergens diep in haar ingewanden een ethische knoop rond waarvoor ze zou opteren? Een genuanceerd beeld brengen na alles wat ze gehoord en gezien had of kiezen voor de weg van het snelle succes?
Helaas, ‘wiens brood men eet, diens woord men preekt’. Annemie moet zich kunnen plaatsen naast andere kijkcijferkanonnen als ‘de slimste mens’, ‘de pappenheimers’…
Dus weg met die knoop en gaan ervoor!

En dit is het dus geworden. Vlaanderen staat op z’n kop.
Na de hoofddoeken, de minaretten, nu ook goedgelovige, maar misschien ook goedbedoelende, vrouwen zelf aan de schandpaal.
En natuurlijk de gehele Moslimgemeenschap die zich zal mogen verantwoorden over het hoe en waarom van een aantal dingen die ongelukkigerwijs in dit programma gezegd en getoond werden.
Oh wee, voor diegenen die de reportage niet zagen, die niets met deze organisatie te maken hebben en die bij het betreden van hun werk of school bedenkelijke blikken toegeworpen krijgen.
Om nog maar te zwijgen over wat er in de hoofden van Jan Alleman zal omgaan.
One-liners worden zo gemakkelijk onthouden.
‘Ze mogen liegen in hun geloof…’ Hoe lang zal het duren vooraleer dit soort ongelukkige uitspraken uit ons collectieve geheugen wordt gewist???
Zal dit ooit gebeuren, of wordt dit een nieuwe verkiezingslogan op het vaandel van bepaalde partijen?
Jammer, jammer. Zo’n gemiste kans in zo’n verzuurde tijden. Dit zowel doelend op de intenties van de makers van de reportage als de desastreuze uitschuivers van bepaalde deelnemers.

‘Voel je die knoop niet weer een beetje opkomen, Annemie?’ Geen kleine oprisping toen je hopelijk het internet doornam op krantencommentaren gaande van verontwaardiging tot ronduit beledigende, racistische praat?
Dit had een kans kunnen zijn tot wat meer menselijkheid en begrip.
Dit had de kans kunnen zijn om kennis te maken met een gedachtegoed dat niet kan verengd worden tot wat er in deze uitzending getoond werd. Geloof het of niet.
Ook in de Islamitische wereld is er diversiteit in visies, ruimte voor debat, bestaan er intellectuelen of gewoon wijze mensen.
Van strenge orthodoxie tot Islamitisch humanisme, het is er allemaal, tegenstellingen en gemeenschappelijkheden, door alle tijden heen…
Alleen moet de eerste integere reportage hierover in Vlaanderen nog gemaakt worden.
In plaats van een karikatuur op te hangen, had je op een andere manier kunnen scoren. Op een manier die aanzet tot meer dialoog in plaats van ontzetting en een verdere afbrokkeling van vertrouwen.
En we zijn er nog niet van af. De missie gaat door. Want ergens in het verre Senegal, (joepie we mogen weer op reis) leeft er nog een Vlaamse wiens man aan polygamie doet. Dat moeten we gezien hebben.
‘Hallo, ik ben Annemieke, ik kom effe interviewen en straks ben ik weer ribedebieke…’

Ja, Annemie, het leven kan mooi zijn. Al die beelden en verhalen, goed om aan kinderen en kleinkinderen door te vertellen. Je hebt een mooie bijdrage geleverd aan Vlaanderens erfgoed.
Ik vraag me alleen af hoe het zal voelen om ‘gezellig’ door de Brusselse, Antwerpse, Gentse buurten te kuieren, omringd door djelabas, sluiers, flitsende kleine snaakjes en hangjongeren. Jij zal hen niet zien. Maar zij jou wel; de dame met de grote, blauwe, onschuldige ogen.
En buiten één of andere door puberteitshormonen opgehitste jonge kerel die misschien eens ‘tfoua’ zal spuwen of je een scheldwoord zou durven toe slingeren, zal er weinig gezegd worden. Hooguit wat ontstemd gemompel. Want zo zijn ze het gewoon.
Wat valt er uiteindelijk nog te zeggen?????

‘Het is wat het is’
‘Niets is wat het lijkt’
‘En soms lijkt wat het is…op niets’ (da’s er eentje van mij)

Sourour

Brief aan Annemie,

Brief aan Annemie,

Annemie heeft het helemaal begrepen en gaat Paul Jambers en Louis Theroux achterna, goed afgekeken. Zelfs de wijd opengesperde, verbaasde, kinderlijke blik in de ogen en geveinsde oprechtheid van deze laatste worden gekopieerd.
En net als hij weet ze mensen zover te krijgen dat ze gaan geloven dat ze oprecht in hen, in hun doen en laten geïnteresseerd is.
Maar schijn bedriegt…
De hemelsblauwe kijkers doen vergeten dat we te maken hebben met een doorwinterde journaliste, een dame die moet scoren.
Iemand die op het einde van haar dagen waarschijnlijk niet aan engelen links of rechts, Allah of weet ik veel wie de vraag zal stellen naar wat ze er in haar leven van heeft terecht gebracht. Zij zal geen goede punten optellen, zoals sommige brave en wellicht naieve zielen.
Zij zal optellen hoeveel geld en naambekendheid haar artikels, reportages en boeken die zo makkelijk binnenglijden door de strot van de modale Vlaming haar hebben opgebracht.
‘Zucht, het is een mooi leven geweest, vol ONTHUTSENDE onthullingen’. Vol met door sponsors bekostigde reizen naar ‘achterlijke gebieden’ waar de mensen nog zo goedgelovig en vooral gulhartig zijn. Waar men je zonder achterdocht binnenlaat om een kijkje te nemen in hun leven. Waarschijnlijk nog een drankje en een plaats aan tafel aanbiedend.
Een blik onder de burka, even hemelsblauw als je ogen? OK geen probleem. ‘Hier, mijn leven tegenover jouw boek en je verschijningen in TV programma’s, mijn miserie voor jouw roem en inkomen…’
‘Een tip van de sluier oplichten?’ ‘Waarom niet Annemie?’. ‘De wereld is niet perfect, maar ik dacht er een zekere zin in gevonden te hebben. Al was het maar door in de ogen te kijken van een man waarmee ik verder wil. Insh’Allah wel te verstaan!’
En Annemie kijkt geveinsd verbaasd mee en wil meer weten. Intussen bedenkend of alles wel goed in beeld wordt gebracht. Of het beoogde doel, straks als alles ge-media-shopped, voor Vlaanderens voeten wordt gegooid, zal bereikt worden. Misschien zelfs een heruitzending, een export richting Nederland, een dvd-box of bijhorend boek. Alles is mogelijk als het maar verkoopt…
Oh, ik lees dat Annemie tijdens het filmen onaangename gevoelens had. Zo jammer dat ze daar niets van liet merken. Misschien had wat beter doorvragen enkele antwoorden kunnen opleveren die haar ergens gerust stelden. Misschien had even verder kijken dan bewuste organisatie en mensen andere beelden opgeleverd. Wie weet?
Of misschien werden die gevoelens veroorzaakt door de wetenschap dat dit media-shoppen zou leiden tot een selectie moeten maken in het beeldmateriaal? Misschien zat er ergens diep in haar ingewanden een ethische knoop rond waarvoor ze zou opteren? Een genuanceerd beeld brengen na alles wat ze gehoord en gezien had of kiezen voor de weg van het snelle succes?
Helaas, ‘wiens brood men eet, diens woord men preekt’. Annemie moet zich kunnen plaatsen naast andere kijkcijferkanonnen als ‘de slimste mens’, ‘de pappenheimers’…
Dus weg met die knoop en gaan ervoor!

En dit is het dus geworden. Vlaanderen staat op z’n kop.
Na de hoofddoeken, de minaretten, nu ook goedgelovige, maar misschien ook goedbedoelende, vrouwen zelf aan de schandpaal.
En natuurlijk de gehele Moslimgemeenschap die zich zal mogen verantwoorden over het hoe en waarom van een aantal dingen die ongelukkigerwijs in dit programma gezegd en getoond werden.
Oh wee, voor diegenen die de reportage niet zagen, die niets met deze organisatie te maken hebben en die bij het betreden van hun werk of school bedenkelijke blikken toegeworpen krijgen.
Om nog maar te zwijgen over wat er in de hoofden van Jan Alleman zal omgaan.
One-liners worden zo gemakkelijk onthouden.
‘Ze mogen liegen in hun geloof…’ Hoe lang zal het duren vooraleer dit soort ongelukkige uitspraken uit ons collectieve geheugen wordt gewist???
Zal dit ooit gebeuren, of wordt dit een nieuwe verkiezingslogan op het vaandel van bepaalde partijen?
Jammer, jammer. Zo’n gemiste kans in zo’n verzuurde tijden. Dit zowel doelend op de intenties van de makers van de reportage als de desastreuze uitschuivers van bepaalde deelnemers.

‘Voel je die knoop niet weer een beetje opkomen, Annemie?’ Geen kleine oprisping toen je hopelijk het internet doornam op krantencommentaren gaande van verontwaardiging tot ronduit beledigende, racistische praat?
Dit had een kans kunnen zijn tot wat meer menselijkheid en begrip.
Dit had de kans kunnen zijn om kennis te maken met een gedachtegoed dat niet kan verengd worden tot wat er in deze uitzending getoond werd. Geloof het of niet.
Ook in de Islamitische wereld is er diversiteit in visies, ruimte voor debat, bestaan er intellectuelen of gewoon wijze mensen.
Van strenge orthodoxie tot Islamitisch humanisme, het is er allemaal, tegenstellingen en gemeenschappelijkheden, door alle tijden heen…
Alleen moet de eerste integere reportage hierover in Vlaanderen nog gemaakt worden.
In plaats van een karikatuur op te hangen, had je op een andere manier kunnen scoren. Op een manier die aanzet tot meer dialoog in plaats van ontzetting en een verdere afbrokkeling van vertrouwen.
En we zijn er nog niet van af. De missie gaat door. Want ergens in het verre Senegal, (joepie we mogen weer op reis) leeft er nog een Vlaamse wiens man aan polygamie doet. Dat moeten we gezien hebben.
‘Hallo, ik ben Annemieke, ik kom effe interviewen en straks ben ik weer ribedebieke…’

Ja, Annemie, het leven kan mooi zijn. Al die beelden en verhalen, goed om aan kinderen en kleinkinderen door te vertellen. Je hebt een mooie bijdrage geleverd aan Vlaanderens erfgoed.
Ik vraag me alleen af hoe het zal voelen om ‘gezellig’ door de Brusselse, Antwerpse, Gentse buurten te kuieren, omringd door djelabas, sluiers, flitsende kleine snaakjes en hangjongeren. Jij zal hen niet zien. Maar zij jou wel; de dame met de grote, blauwe, onschuldige ogen.
En buiten één of andere door puberteitshormonen opgehitste jonge kerel die misschien eens ‘tfoua’ zal spuwen of je een scheldwoord zou durven toe slingeren, zal er weinig gezegd worden. Hooguit wat ontstemd gemompel. Want zo zijn ze het gewoon.
Wat valt er uiteindelijk nog te zeggen?????

‘Het is wat het is’
‘Niets is wat het lijkt’
‘En soms lijkt wat het is…op niets’ (da’s er eentje van mij)

Sourour

Brief aan Annemie, Annemie

Brief aan Annemie,

Annemie heeft het helemaal begrepen en gaat Paul Jambers en Louis Theroux achterna, goed afgekeken. Zelfs de wijd opengesperde, verbaasde, kinderlijke blik in de ogen en geveinsde oprechtheid van deze laatste worden gekopieerd.
En net als hij weet ze mensen zover te krijgen dat ze gaan geloven dat ze oprecht in hen, in hun doen en laten geïnteresseerd is.
Maar schijn bedriegt…
De hemelsblauwe kijkers doen vergeten dat we te maken hebben met een doorwinterde journaliste, een dame die moet scoren.
Iemand die op het einde van haar dagen waarschijnlijk niet aan engelen links of rechts, Allah of weet ik veel wie de vraag zal stellen naar wat ze er in haar leven van heeft terecht gebracht. Zij zal geen goede punten optellen, zoals sommige brave en wellicht naieve zielen.
Zij zal optellen hoeveel geld en naambekendheid haar artikels, reportages en boeken die zo makkelijk binnenglijden door de strot van de modale Vlaming haar hebben opgebracht.
‘Zucht, het is een mooi leven geweest, vol ONTHUTSENDE onthullingen’. Vol met door sponsors bekostigde reizen naar ‘achterlijke gebieden’ waar de mensen nog zo goedgelovig en vooral gulhartig zijn. Waar men je zonder achterdocht binnenlaat om een kijkje te nemen in hun leven. Waarschijnlijk nog een drankje en een plaats aan tafel aanbiedend.
Een blik onder de burka, even hemelsblauw als je ogen? OK geen probleem. ‘Hier, mijn leven tegenover jouw boek en je verschijningen in TV programma’s, mijn miserie voor jouw roem en inkomen…’
‘Een tip van de sluier oplichten?’ ‘Waarom niet Annemie?’. ‘De wereld is niet perfect, maar ik dacht er een zekere zin in gevonden te hebben. Al was het maar door in de ogen te kijken van een man waarmee ik verder wil. Insh’Allah wel te verstaan!’
En Annemie kijkt geveinsd verbaasd mee en wil meer weten. Intussen bedenkend of alles wel goed in beeld wordt gebracht. Of het beoogde doel, straks als alles ge-media-shopped, voor Vlaanderens voeten wordt gegooid, zal bereikt worden. Misschien zelfs een heruitzending, een export richting Nederland, een dvd-box of bijhorend boek. Alles is mogelijk als het maar verkoopt…
Oh, ik lees dat Annemie tijdens het filmen onaangename gevoelens had. Zo jammer dat ze daar niets van liet merken. Misschien had wat beter doorvragen enkele antwoorden kunnen opleveren die haar ergens gerust stelden. Misschien had even verder kijken dan bewuste organisatie en mensen andere beelden opgeleverd. Wie weet?
Of misschien werden die gevoelens veroorzaakt door de wetenschap dat dit media-shoppen zou leiden tot een selectie moeten maken in het beeldmateriaal? Misschien zat er ergens diep in haar ingewanden een ethische knoop rond waarvoor ze zou opteren? Een genuanceerd beeld brengen na alles wat ze gehoord en gezien had of kiezen voor de weg van het snelle succes?
Helaas, ‘wiens brood men eet, diens woord men preekt’. Annemie moet zich kunnen plaatsen naast andere kijkcijferkanonnen als ‘de slimste mens’, ‘de pappenheimers’…
Dus weg met die knoop en gaan ervoor!

En dit is het dus geworden. Vlaanderen staat op z’n kop.
Na de hoofddoeken, de minaretten, nu ook goedgelovige, maar misschien ook goedbedoelende, vrouwen zelf aan de schandpaal.
En natuurlijk de gehele Moslimgemeenschap die zich zal mogen verantwoorden over het hoe en waarom van een aantal dingen die ongelukkigerwijs in dit programma gezegd en getoond werden.
Oh wee, voor diegenen die de reportage niet zagen, die niets met deze organisatie te maken hebben en die bij het betreden van hun werk of school bedenkelijke blikken toegeworpen krijgen.
Om nog maar te zwijgen over wat er in de hoofden van Jan Alleman zal omgaan.
One-liners worden zo gemakkelijk onthouden.
‘Ze mogen liegen in hun geloof…’ Hoe lang zal het duren vooraleer dit soort ongelukkige uitspraken uit ons collectieve geheugen wordt gewist???
Zal dit ooit gebeuren, of wordt dit een nieuwe verkiezingslogan op het vaandel van bepaalde partijen?
Jammer, jammer. Zo’n gemiste kans in zo’n verzuurde tijden. Dit zowel doelend op de intenties van de makers van de reportage als de desastreuze uitschuivers van bepaalde deelnemers.

‘Voel je die knoop niet weer een beetje opkomen, Annemie?’ Geen kleine oprisping toen je hopelijk het internet doornam op krantencommentaren gaande van verontwaardiging tot ronduit beledigende, racistische praat?
Dit had een kans kunnen zijn tot wat meer menselijkheid en begrip.
Dit had de kans kunnen zijn om kennis te maken met een gedachtegoed dat niet kan verengd worden tot wat er in deze uitzending getoond werd. Geloof het of niet.
Ook in de Islamitische wereld is er diversiteit in visies, ruimte voor debat, bestaan er intellectuelen of gewoon wijze mensen.
Van strenge orthodoxie tot Islamitisch humanisme, het is er allemaal, tegenstellingen en gemeenschappelijkheden, door alle tijden heen…
Alleen moet de eerste integere reportage hierover in Vlaanderen nog gemaakt worden.
In plaats van een karikatuur op te hangen, had je op een andere manier kunnen scoren. Op een manier die aanzet tot meer dialoog in plaats van ontzetting en een verdere afbrokkeling van vertrouwen.
En we zijn er nog niet van af. De missie gaat door. Want ergens in het verre Senegal, (joepie we mogen weer op reis) leeft er nog een Vlaamse wiens man aan polygamie doet. Dat moeten we gezien hebben.
‘Hallo, ik ben Annemieke, ik kom effe interviewen en straks ben ik weer ribedebieke…’

Ja, Annemie, het leven kan mooi zijn. Al die beelden en verhalen, goed om aan kinderen en kleinkinderen door te vertellen. Je hebt een mooie bijdrage geleverd aan Vlaanderens erfgoed.
Ik vraag me alleen af hoe het zal voelen om ‘gezellig’ door de Brusselse, Antwerpse, Gentse buurten te kuieren, omringd door djelabas, sluiers, flitsende kleine snaakjes en hangjongeren. Jij zal hen niet zien. Maar zij jou wel; de dame met de grote, blauwe, onschuldige ogen.
En buiten één of andere door puberteitshormonen opgehitste jonge kerel die misschien eens ‘tfoua’ zal spuwen of je een scheldwoord zou durven toe slingeren, zal er weinig gezegd worden. Hooguit wat ontstemd gemompel. Want zo zijn ze het gewoon.
Wat valt er uiteindelijk nog te zeggen?????

‘Het is wat het is’
‘Niets is wat het lijkt’
‘En soms lijkt wat het is…op niets’ (da’s er eentje van mij)

Sourour

voorspelbaar

Het is gewoon dom om mee te werken aan een programma gemaakt door het vlaamse medialandschap. Het is al zeer lang de gewoonte dat deelnemers nadien van hun stoel vallen door -opnieuw- vast te stellen hoe kortzichtig, arm van geest en vooringenomen de Vlaamse media is waar het gaat om moslims. Het blijft mij eerder verbazen dat die reportagemakers telkens weer nieuwe slachtoffers vinden die vrij- en gewillig tegen dezelfde bekende steen oplopen. Wakker worden, een gebalanceerd tv-programma voldoet hier niet aan de ongeschreven regels van vraag en aanbod. Wil je er toch eentje, maak en verspreid het zelf!

doe het zelf en zorg dat het

doe het zelf en zorg dat het goed gemaakt is en dat naast de 'puntentellers' ook andere strekkingen en invalshoeken aan bod komen. De Islam is zo ruim, boeiend, en de uitingen van de ziel van Islam via kalligrafie, architectuur, poëzie, liederen is zo mooi. Maar dat kwam in die reportage totaal niet aan bod.
Daarvoor moet je zelf contact hebben met die spirituele dimensie en dat is belange niet voor alle Moslims het geval. Nu, de ergste pilarenbijters van de Islam zullen de reportage misschien zelfs niet gezien hebben, want die verspreiden tekstjes die duidelijk maken dat men naast muziek ook TV uit zijn huis moet bannen. De duivel en invloeden van onzuiverheid loeren namelijk overal, behalve in hun verarmde geesten...
Laat ik even 'ketters' wezen, deze Rabia Al Adawiya uit Basra lamenteerde eeuwen terug al;

O my Lord,

if I worship you
from fear of hell, burn me in hell.

If I worship you
from hope of Paradise, bar me from its gates.

But if I worship you
for yourself alone, grant me then the beauty of your Face.

of al eens Rumi, Al Attar, Ibn Arabi, Al Ghazali.... gelezen?
Voel je welke richting ik uit ga en waar het schoentje binnen de Moslimgemeenschap wringt? Op dit punt gekomen, zullen velen al hun ogen en oren sluiten. Nochtans zal er geen andere weg zijn, dan die van het accepteren van openheid en verscheidenheid en misschien een 'cordon sanitair' voor de ultra orthodoxen die qua visie en inhoud gewoon moeten dimmen. Internet en oppervlakkige dawah is hun weg tot snelle verspreiding. Kennis en controle erop zijn de manier om hen af te remmen.

Ik wil toch ook even een

Ik wil toch ook even een positieve reactie geven, als afwisseling van de bergen stront die Annemie hier over zich krijgt, want - wee - ze heeft het aangedurfd om de islam kritisch te benaderen! Mag toch niet!

De reportage was heel neutraal: ze hing niet expres een negatief beeld op van de moslims, maar ook geen positief beeld, zoals velen hier willen. Als men vaststelt dat moslims onder valse voorwendselen de Belgische nationaliteit bekomen, als blijkt dat zij na jaren Verlichting als naïeve kippen de evolutietheorie ontkennen, als blijkt dat zij Vlamingen bekeren met subsidies uit moslimlanden, als blijkt dat toespraken van de al dan niet extremistische imam Taouil niet aan een Vlaams (televisie)publiek mogen getoond worden, dan mag dat getoond worden. Dan moet dat getoond worden, want men moet zich daar vragen bij stellen.

Waarom Annemie nu weer per se persona non grata moet zijn, snap ik niet.

wees gerust, u heeft gelijk,

wees gerust, u heeft gelijk, en die vragen zullen zich ook binnen de Moslimgemeenschap zelf stellen. Denk nu niet dat Moslims zich gerepresenteerd voelen door wat in die reportage getoond werd. Velen voelen zich ongevraagd voor schut gezet en zijn even verbolgen over de uitlatingen van de deelnemers als over de maakster van het programma.
Ik hoop dat u niet enkel mijn brief aan Annemie las, maar ook de rest die ik postte. Verzachtende omstandigheden langs beide zijden...

wat mij vooral stoort is het

wat mij vooral stoort is het feit dat ze, na wat ze daar zag en volgde, niet het initiatief nam om die informatie binnen de gemeenschap en minderhedenfora verder te onderzoeken. En dat haar reportage laat uitschijnen dat intern in deze organisatie ook geen andere stemmen te horen zijn. Er werden bij de voorbereiding nochtans hoogopgeleide vrouwen geïnterviewd met ouders die wel achter hun keuze staan. Hoe komt het dat men er het meest sensationele uitpikt? Hoe komt het dat men de andere kant niet interessant genoeg vindt om uit te zenden?
Iemand van haar kaliber zal toch wel beseffen dat dergelijke reportage, zonder nuancering, als een 'bom' inslaat. En in de huidige tijdsgeest lijkt me dat niet opportuun.
Wat radicalisme en onwetendheid betreft, daarover heb ik mijn gedacht hogerop in dit forum al gegeven. En ik zal daar niet de enige in zijn.

Er is heel wat kritiek op de

Er is heel wat kritiek op de bijdrage van Carry gekomen, deels terecht maar daar wil ik het nu niet echt over hebben. Hij stelt het als een feit voor, ik zou er een vraag van maken. "Wat wel in de reportage naar voor komt en klopt met de werkelijkheid is, dat bekeerde Vlaamse moslima's vooral naïeve, laaggeschoolde, lichtgelovige en manipuleerbare meisjes en vrouwen zijn. Vaak gaat het om meisjes en vrouwen met psychische problemen, een zwak karakter die steun en structuur nodig hebben." wordt dan: hoe valt te begrijpen dat Vlaamse meisjes zich overgeven aan een radicale interpretatie van een voor onze contreien 'recent' geloof (in de zin van maatschappelijke aanwezigheid.) Dat vind ik een te fascinerende (beangstigende) vraag om zomaar links te laten liggen... Ik kan het alleszins niet begrepen...

In godsnaam.

De uitzending bezorgde me persoonlijk ook kippenvel.

Als een gelovige maar hevige antiklerikaal geworden christen deden de beelden me denken aan de jaren 50/60 waarin de kerk en haar klerus een alles bepalende en regelende organisatie waren waar de gelovigen voor hun persoonlijk en sociaal leven door minitieuze regels geleid werden. Met hel of hemel als beloning.
De betrokken dames deden me denken aan de arme kloosterlingen toen, die in plaats van een liefdevolle relatie met god en elkaar, leefden in een aanvaarde concentratiekamp met het oog op een komende beloning. Krak in ieder detail hetzelfde. Helaas dikwijls sterk gekleurde pathologische toestanden die in plaats van bevrijding in verknechting resulteerden. Dat alles in naam van God maar dan wel inhoudelijk bepaald door mensen.
Sourour gaf dan ook het meest gebalanceerde commentaar.

God geve in elk geval dat we met deze toestanden, Islamitisch of christelijk, niet meer gaan overvallen worden.

Niet verwonderlijk dat velen geschokt waren.

Uiteraard kwam hier een erg fundamentalistisch geloof aan bod, even erg in zijn onderdrukking als elk ander fundamentalisme ; religieus of niet religieus geïnspireerd. Bekeerlingen naar een christelijke gemeenschap zijn meestal van hetzelfde kaliber en dezen zijn, sorry voor de uitspraak meestal ook "katholieker dan de paus".
Gezond verstand schijnt voor deze fundamentalisten geen gave gods te zijn maar eerder des duivels.

Dat hiermede weer brandstof aangevoerd wordt voor religie afwijzing en hier ook een vertekend en erg eenzijdig beeld van de Moslimwereld getoond wordt is spijtig ; maar de realiteit zoals getoond bestaat wel.
Religie kan een zegen maar kan ook een vloek voor de mens zijn.

Zoeken naar eigen gelijk is graven in het slijk.
Laten we met elkaar wat kritischer voor onszelf zijn

groetjes en sterkte aan iedereen

antwoord op Steven Frans

Waarom geven ze zich over aan een radicale interpretatie van een in onze contreien recent geloof? Wat noemt u radicaal? Mijn probleem in de reportage is oa dat er maar 1 soort bekeerlinge wordt getoont. Er zijn verschillende stromingen en vele verschillende mate van praktiseren. Lang niet elke zuster praktiseerd even diep al komen we ooit insh'allah wel op dat punt. Er zijn verschillende gradaties van geloof. En nu werd inderdaad vooral zusters getoond die al ver staan in hun geloof. Mash'allah chapeau voor die zusters maar besef dat er ook bekeerlingen zijn die niet zover staan in het geloof en die nuance miste ik ook wel

eigen mening

ik vondt dat ze gewoon zo'n dingen niet moeten uitzenden bekeerd of ni of een andere geloof.het brengt gewoon haat tss. het volk. geloof in wa je wilt en hou het voor je eigen als het maar in je hart goe zit.groetjes allemaal

vrijheid en respect

Mensen, het is geen spelletje, zoals "de slimste".

A.u.b, leef als een vrij mens en laat andere mensen vrij om hun leven te leven, zoals zij verkiezen.

eigen mening

goed zo jo jij bent een slimme man groot gelijk

Ik heb zelf in het radicale

Ik heb zelf in het radicale moslimmilieu vertoeft en in deze milieus komen vrijwel alle bekeerlingen terecht.
Het is vooral de strakke structuur, de duidelijke éénduidige voorschriften, het blindelings volgen van regels dat Vlaamse vrouwen en meisjes in een crisissituatie of met psychologische problemen aantrekt: de radicale islam werkt een beetje zoals een psychiatrische behandeling. Die vrouwen en meisjes beseffen niet eens dat ze heel radicaal bezig zijn en worden meegezogen in de radicale islam, die het effect geeft van een verslaving. Eens erin, is het moeilijk om eruit te komen. Toch zijn er bekeerlingen die na verloop van tijd, als ze de islam ECHT hebben leren kennen(als ze erin slagen om de aanvankelijk mooie praatjes - vb. je bent als een diamant die moet verborgen worden- die hen worden wijsgemaakt te doorprikken), gedegoûteerd en ontzet wakker worden en eruit stappen.

Wat mijn bijdrage betreft: natuurlijk heeft men het moeilijk met de waarheid en begint men te ontkenen zonder meer, zonder weerlegging, zonder argumenten, dus zal ik wel juist zitten zeker.....

Hoe 'verder in het geloof',

Hoe 'verder in het geloof', hoe meer verdwaasd en hoe dieper weggezonken dus...

Niet elke allochtoon is een

Niet elke allochtoon is een moslim halloo

voor carry

maar vent toch gy kent juist niets over islam geloof gy zyt juist nen asociala belg die het zeker in goe heeft in zen leven want blijkbaar onderzoek je een ander geloof dus wilt da zeggen da gij eigenlijk niets te toen hebt en omdat ge niks hebt in u leven of beter gezegt een houvast denk je van ooh die moslims hebben men leven kapot gemaakt maar vent zij hebben een leven en een doel en gemoet is zien wie er allemaal op jou teksten reageerd. dus venteke hou je eigen bezig met nuttige dingen in u leven éérst da van u verbeteren dan da van iemand anders.EN ISLAM DAAR WEET JE GEEN BENUL VAN HOE DA DAT IN MEKAAR ZIT DUS MONDJE TOE CARRYKE.