Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Witte woede geeft eisenbundel af aan regeringen

Witte woede geeft eisenbundel af aan regeringen

BRUSSEL -- In Brussel hebben 3200 vakbondsmilitanten het startschot gegeven van een nieuwe 'witte woede'-campagne. Dit jaar loopt het meerjarenakkoord 2005-2010 voor de non-profitsector af. De vakbonden vragen een “nieuw sociaal investeringsplan voor kwalitatieve zorg” voor de volgende vijf jaar.

npIMG_9702.JPG

De vakbonden uit de non-profit begonnen er aan met een meeting in een tot de nok gevulde AB in Brussel. In gemeenschappelijk vakbondsfront (ACV, ABVV en ACLVB zij aan zij dus) gaven ze er toelichting bij hun nieuwe eisenbundel.

Daarna trokken ze in stoet naar de kabinetten van Vlaams minister-president Kris Peeters en federaal premier Yves Leterme. Voorlopig niet om te onderhandelen, maar wel om hun eisenbundel af te geven. De onderhandelingen zouden binnenkort beginnen. In september zou er dan zicht moeten zijn op een akkoord, zo liet de federale regering weten.

Premier Leterme had het wel over een “strikt budgettair kader” waarbinnen de onderhandelingen zullen moeten verlopen.

De vakbonden noemen hun eisenbundel "evenwichtig". "Jobs creëren is de absolute prioriteit. Met jobs kunnen we de noden lenigen in de zorgsector en kunnen we ook de werkdruk verlichten", zegt nationaal secretaris van de Algemene Centrale (ABVV) Werner Van Heetvelde.

Maar om jonge mensen te laten kiezen voor een loopbaan in de non-profit moet er ook iets gedaan worden aan de aantrekkelijkheid van die jobs, vinden de vakbonden. "We zijn er vorige keer in geslaagd de lonen te harmoniseren. Nu gaan we de meetlat wat naar boven proberen schuiven", zegt Pia Stalpaert, nationaal secretaris van ACV Voeding en diensten. De vakbonden eisen ondermeer een 13de maand, een verbetering in alle barema's en een verhoging van het startloon.

Om de combinatie werk/gezin te verbeteren vragen de vakbonden bijkomende verlofdagen in functie van anciënniteit. "Werknemers in de zorgsector staan onder enorme fysieke en mentale druk. Het kan toch niet dat zorgverstrekkers zelf zorgbehoevend worden", zegt Bram Van Braeckevelt van ACLVB.

"Misschien een beetje raar dat we nu al betogen terwijl de onderhandelingen nog niet begonnen zijn. Maar wij zijn niet het soort vakbond dat een postzegel plakt op een eisenbundel. We tonen meteen dat het menens is”, zegt Mark Selleslach, nationaal secretaris van de christelijke bediendecentrale LBC.

U komt met looneisen op het moment dat de begroting zwaar in het rood gaat. Slechte timing?

Mark Selleslach: “Je moet het hele plaatje bekijken. Het is een beetje makkelijk om je blind te staren op onze koopkrachteisen. We spreken over een sociaal investeringsplan van vijf jaar. Dat betekent dat je kan faseren. Het zal toch geen vijf jaar aan een stuk slecht gaan. In onze eisenbundel zit ook een belangrijk luik over de creatie van tewerkstelling. Omde vergrijzing op te vangen, hebben we meer jobs nodig. Maar om die mensen te vinden, moet het statuut aantrekkelijk zijn. Dat betekent minder werkdruk en een aanvaardbaar loon. We vragen van de werknemers in de non-profit dat ze heel flexibel zijn, dat ze 's avonds en 's nachts werken en in de weekends. Die doen dat ook met plezier, maar ze willen er ook voor beloond worden. ”

“Er zijn trouwens een aantal grote sectoren binnen de non-profit die al tien jaar lang geen loonsverhoging die naam waardig hebben gekregen. Vraag maar eens aan werknemers in de profitsector wat ze vinden van een loonstop van tien jaar. ”

Maar er zijn ook grote tekorten in de zorgsector. De wachtlijsten zijn nog altijd niet weggewerkt.

Mark Selleslach: “Met welke mensen ga je die wachtlijsten wegwerken? Je kan moeilijk plaatsen creëren als je geen extra werknemers vindt. Uitbreiding moet aan bod komen. De voorbije twintig jaar zijn we altijd opgekomen tegen de wachtlijsten en voor een uitbreiding van de zorg en de kinderopvang. En als je dan nieuwe werknemers vindt, moet je zorgen dat ze niet binnen het jaar weer weg zijn omdat ze niet behoorlijk betaald worden of omdat de werkdruk te hoog is. Dat is juist het evenwicht. Onze eisenbundel zit echt goed in elkaar.”

Bij de vorige opstoot van witte woede heeft het anderhalf jaar geduurd voor er een akkoord was. Gelooft u dat het nu sneller zal gaan?

Mark Selleslach: “Ik zie toch dat men soms op één weekend tijd zeer grote budgetten vindt om een probleem op te lossen. Het probleem dat hier op ons afkomt, is enorm. Binnen vijf tot acht jaar zullen 70.000 tot 80.000 werknemers in de non-profit met pensioen gaan. Waar gaan we hun vervangers vinden? Men heeft in de periode dat het beter ging onvoldoende opzij gelegd voor de vergrijzing. Dus is het nu des te meer dringend om keuzes te maken.”

spIMG_9713.JPG
ww2010a.jpg

(foto maarten)

ww2010b.jpg

(foto maarten)

ww2010c.jpg

(foto maarten)