Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Hof van beroep: minister van Justitie had ontslagen gevangenisleraar moeten horen

Hof van beroep: minister van Justitie had ontslagen gevangenisleraar moeten horen

BRUSSEL -- De ontslagen gevangenisleraar Luk Vervaet heeft een eerste overwinning behaald in zijn strijd tegen het beroepsverbod dat hem werd opgelegd door de algemene directie van de penitentiaire instellingen en minister van Justitie Stefaan De Clerck.

Op 10 augustus kreeg Luk Vervaet, een leraar die les geeft aan de gevangenen van Sint-Gillis, te horen dat hij niet langer welkom is binnen de gevangenismuren. Om veiligheidsredenen, zo luidde de zuinige uitleg van de algemene directie van de penitentiaire instellingen. Luk Vervaet vermoedt dat enkele kritische opiniestukken over het gevangeniswezen hem de das hebben omgedaan.

Vervaet legde zich daar niet bij neer en trok naar de rechtbank. Hij wil zijn dossier kunnen inkijken en hoopt de schorsing van het beroepsverbod te bekomen. De uitspraak van het hof van beroep van Brussel van vorige week laat op de eerste punt alvast niets aan de verbeelding over.

De discretionaire bevoegdheid van een administratie betekent niet dat die administratie een loopje mag nemen met de elementaire rechten, stelt de rechter. Hij verwijst naar het recht op een formele motivatie voor elke administratieve daad en ook het recht om niet ten onrechte van voorwaarden beroofd te worden die nodig zijn bij de uitoefening van een job.

De minister van Justitie had Vervaet ook de kans moeten geven om zich te verdedigen vooraleer hem de toegang tot de gevangenis ontzegd werd, zegt de rechter.  “Il n’est pas douteux (…) que l’intimé [le Ministre de la Justice] aurait dû, avant de retirer l’autorisation litigieuse, entendre préalablement l’appelant sur la décision qu’il projetait d’adopter, pour lui permettre d’exposer pourquoi la mesure envisagée ne saurait se justifier du point de vue de l’intérêt du service, dès lors que, manifestement, la décision est fondée, à tout le moins en partie, sur le comportement personnel de l’appelant et qu’elle risquait de priver l’appelant de son travail .”

Harde woorden dus voor de minister van Justitie en de algemene directie van de penitentiaire instellingen, maar dat betekent niet meteen dat Vervaet snel terug mag lesgeven. Het hof van beroep heeft zijn vraag onontvankelijk verklaard omdat zijn toelating om te werken in gevangenissen vervallen is op 31 december 2009.

“Normaal wordt die toelating automatisch verlengd, maar omdat ik ondertussen ontslagen ben, heeft mijn werkgever natuurlijk geen aanvraag ingediend voor 2010”, zegt Vervaet.

“De bal ligt nu in het kamp van zijn werkgever”, zeggen zijn advocaten Christophe Marchand en Dounia Alamat. “Zij zouden nu een nieuwe aanvraag moeten indienen zodat het arbeidscontract normaal uitgevoerd kan worden.”

Als hem dan opnieuw de toegang wordt geweigerd, kan Vervaet met dit vonnis in de hand eisen dat hij gehoord wordt en dat de minister van Justitie uitlegt waarom Vervaet “staatsgevaarlijk” is.

Op zaterdag 6 februari wordt in het Brusselse café De Monk vanaf 16 uur een benefietavond georganiseerd tegen het beroepsverbod.

Luk Vervaet kan de steun goed gebruiken. Sinds 1 november is hij werkloos. De twee vonissen kostten hem telkens 1200 euro. Daarbovenop komen nog de advocatenkosten. “Het blijft een steunfeest en geen overwinningsfeest. Maar mijn advocaten hebben er wel goede hoop op dat we onze slag uiteindelijk zullen thuishalen”, aldus Luk Vervaet.