Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

leonard & co ? 10.000 X NO !!!

leonard & co ? 10.000 X NO !!!

Protestactie tegen Aartsbisschop leonard op 27/02/2010 in Mechelen naar aanleiding van homofobie.

20453_1252155035903_1590349172_30601664_465403_n[1].jpg

Wat? De actiegroep Leonard&Co is opgericht vanuit de facebookgroep ‘Léonard & Co 10.000 X No !!!’ naar aanleiding van de aanstelling van André-Joseph Léonard als opvolger van aartsbisschop Godfried Danneels.
Deze gezamenlijke beginselverklaring werd goedgekeurd tijdens een vergadering van Leonard&Co, Çavaria en WJNH op 11 februari 2010 te Brussel.
Leonard&Co, Çavaria en WJNH organiseren samen een protestmanifestatie op zaterdag 27 februari vanaf 13u te Mechelen (Station).

Waarom? In tegenstelling met zijn voorganger kiest Léonard er blijkbaar voor om de confrontatie aan te gaan met gelovigen die volgens hem niet in de katholieke leer passen. In het bijzonder holebi's worden niet ontzien. Hij stuurt ook verwarrende berichten rond condoomgebruik de wereld in. Zo zadelt hij holebi's op met gevoelens van schuld en onzekerheid.

De huidige wetgeving kan en mag hem niet verhinderen dergelijke uitspraken te doen. Nochtans kunnen woorden ook kwetsen. We beschouwen het als ons volste recht hem tegen te spreken en te laten zien dat holebi’s en transgenders fiere, zelfzekere en gelukkige mensen zijn.

Wie? Leonard&co spreekt mensen aan uit alle lagen van de bevolking ongeacht geloof, ras, huidskleur beroep of sociale status. Er zijn gelovige holebi's die hun plaats opeisen binnen hun geloofsgemeenschap en er zijn niet-(meer)-gelovigen die ervoor kiezen zich te laten ontdopen.
Leonard&co wil deze krachten bundelen om het gezamenlijk protest tegen de homofobe uitspraken van de nieuwe aartsbisschop duidelijk te laten horen.

Leonard&co richt zich tot homo's, lesbiennes, biseksuelen, transgenders en hetero's. Iedereen die het niet eens is met de opvattingen van de katholieke kerk zoals ze verwoord worden door Léonard is welkom op onze acties.

Waar? We voeren actie in België omdat we weten dat jonge holebi's zich nog meer onzeker zullen voelen en ook omdat hun vrienden en familie door zijn uitspraken geraakt worden. Het aantal depressies ligt hoog bij homojongens en nog hoger bij jonge lesbische meisjes dan algemeen bij jongeren. We vrezen dat de uitspraken van Léonard dit alleen maar zal verergeren.
Ook in rusthuizen, klinieken, scholen en andere instellingen die door de kerk worden beheerd kunnen de anti-holebistandpunten van Léonard mensen schaden. Priesters en andere religieuzen die homo of lesbisch zijn komen extra onder druk te staan.

Waar nog? We kijken ook over de grenzen. Regelmatig ontmoeten we holebi's en transgenders uit het buitenland, voornamelijk Afrika. We onderhouden contacten met holebi’s uit de moslimwereld. Wij luisteren naar hun verhalen en proberen hen te ondersteunen. Zij vertellen ons dat de homofobe uitspraken van religieuze leiders bij hen nog veel harder aankomen. Homofobie gaat er meestal hand in hand met religie. Aartsbisschop Leonard zelf is er trots op dat hij hier buitenlandse priesters opleidt die terugkeren naar hun land om zijn ideologie verkondigen.
Het Vaticaan mengt zich in discussies mbt Holebi-rechten op Europees niveau in de VN.
Ze proberen telkens een wetgeving die holebi’s en transgenders beschermt tegen te houden. Vaak ontstaan er homofobe coalities met conservatieve moslims en christelijke sekten uit oa. de Verenigde Staten.

In veel landen is het voor holebi’s en transgenders veel moeilijker zich daartegen te verdedigen. We beschouwen het dan ook als onze plicht dit mee voor hen te doen hier in België waar we wel die vrijheid hebben.

Wij komen op voor:

Een strikte scheiding tussen kerk en staat.

Acceptatie van iedere gelovige binnen zijn/haar geloofsgemeenschap, ongeachte de seksuele geaardheid.

Dialoog tussen de holebi/transgendergemeenschap en de religieuze instanties en leiders.

Strikte toepassing van de antidiscriminatie wetgeving tegen elke strafbare daad van homo/transgenderfobie.
Klachten kunnen worden medegedeeld aan het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding. .

actie.leonardnco@gmail.com

http://www.cavaria.be

http://www.weljongniethetero.be

Perscontact
Yvan Brys
0474 94 15 84
yvan.brys@skynet.be