Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Onthaalouders: witte woede in Antwerpen

Onthaalouders: witte woede in Antwerpen

Actie onthaalouders provincie Antwerpen
Zoals iedere werkende Belg willen de onthaalouders NU een werknemersstatuut: een gewaarborgd inkomen + eerlijke onkostenvergoeding. Met een loon genieten zij volledige sociale bescherming.
Een volledige dekking door de sociale zekerheid met inbegrip van een volwaardig pensioen is logisch na vele jaren hard en nuttig werk!
Onthaalouders die aangesloten zijn bij een dienst vechten al lang voor een volwaardig werknemersstatuut. Het huidige sociaal vangnet geeft hen niet dezelfde rechten als alle andere werknemers.

P2173670_resize.JPG
P2173690_resize.JPG
P2173673_resize.JPG
P2173662_resize.JPG
P2173654_resize.JPG
P2173653_resize.JPG
P2173663_resize.JPG
P2173666_resize.JPG
P2173672_resize.JPG
P2173679_resize.JPG
P2173685_resize.JPG
P2173688_resize.JPG
P2173702_resize.JPG
P2173694_resize.JPG
P2173697_resize.JPG

Niet iedereen wil een volwaardig statuut!

Hou toch eens rekening met (normaal gezien de meerderheid) die niet voor het nieuwe volwaardige statuut zijn!
Lees ook eens de commentaren op : http://www.indymedia.be/nl/node/36590
Kom ook op voor de rechten van de onthaalouders die willen voortdoen in het oude statuut. Zodat wij mogen voortdoen tot we zelf stoppen en geen almoes van 5 jaar!
En voor diegene die toch in het nieuwe statuut willen stappen doe dan zo voort voor hen.

Beste collega, de realiteit bewijst het tegendeel

Ik herinner me een collega die ook jarenlang heel hard riep dat ze tegen het volwaardig statuut was. Diegenen die een volwaardig statuut wilden konden er niet bovenuit komen. Maar ... nu werkt ze aan de kassa van een supermarkt. Ze was toch zo content van het huidige statuut????
Ja, de cijfers spreken voor zich:
4.140 onthaalouders (dit is 57% van het totaal aantal onthaalouders aangesloten bij een dienst) stopt binnen de vijf jaar, overwegend vrouwen tussen de 25 en de 44.
Ik hoef daar verder geen uitleg bij te geven, denk ik. Deze vrouwen stappen terug op de arbeidsmarkt in een volwaardig statuut.

Ja er zijn er gestopt

Ja er zijn er gestopt doordat het geen volwaardig statuut is. Anderen omdat het een zware job voor hen was of iemand van het gezin die er niet tegen kon. Ook velen konden vroeger 5 jaar loopbaanonderbreking nemen en dan terug aan het werk waar ze vroeger werkten en hun kinderen waren ondertussen al naar school. En zo waren er ook velen.
Het is gewoon sommigen zijn voor het huidige statuut (allerlei redenen) en sommigen zijn voor het nieuwe werknemerstatuut.
Vecht voor beiden (dus voor diegenen die wensen voort te doen in het huidige statuut omdat ze daar voor gekozen hebben, géén beperking in tijd. Daar heb ik nog nooit iets van gehoort of gezien door de vakbonden. En doe zo voort zoals jullie nu bezig zijn voor het nieuwe werknemerstatuut voor de anderen.
Niet meer en niet minder graag en zo worden de belangen van alle onthaalouders verdedigd.

In een verslag van Kind en

In een verslag van Kind en Gezin van 20/11/2009 las ik onderstaande.

Frankrijk heeft de voorbije 10 jaar een verviervoudiging gekend van het aantal onthaalouders. (70 000 in 1990, bijna 290 000 in 2005). Deze sterke groei is te wijten aan een sterke investering in de professionalisering van het beroep van onthaalouder. In een eerste fase werd er een gezamenlijke overeenkomst afgesloten over de verplichtingen tussen de werkgever en de werknemer en het salaris. In een tweede beweging werden er wijzigingen doorgevoerd in het statuut van de onthaalouder: een herdefiniëring van de werkvoorwaarden, waaronder o.a. het verdubbelen van het aantal vormingsuren van 60 naar 120 uren, maar ook een herberekening van de werktijd van de onthaalouders naar werkuren in plaats van de vroegere berekening op basis van werkdagen. De resultaten van Frankrijk tonen dat investering in het professionaliseren van de onthaalouders het beroep aantrekkelijker maakt en het aantal onthaalouders doet toenemen.

Waarom er zovelen stoppen in Vlaanderen? Natuurlijk omwille van dit slechte statuut. Je ziet dat het ook anders kan als je voorgaande goed leest!

Spijtig dat jullie

Spijtig dat jullie onthaalouders die willen voordoen in het huidige statuut niet meer willen. Alleen een werknemersstatuut.
Wij en ook de diensten zijn voor een 2-sporenbeleid, dus iedereen tevreden. Maar...wij en ook de diensten willen geen beperking in tijd.Samen sterk zou mooi zijn... misschien eens over nadenken?