Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

[0110] Waar waren de allochtonen?

[0110] Waar waren de allochtonen?

In De Morgen van vandaag (2006.10.03) wordt op bladzijde 4 een heel debat gevoerd over de aan- of afwezigheid van "de allochtonen" op 0110. Alleen lijkt de foto een beetje ongelukkig gekozen bij de titel.

0110_DeMorgen_DSCN1351_600.JPG

groot gelijk han

groot gelijk han

De Morgen

Tja De Morgen,wat willen ze nu weer bereiken?

het lijkt wel 1 april bij De

het lijkt wel 1 april bij De Morgen
zoek 'de vis'

ik was er wel...links achter op foto...die bruine vlek daar...

Ik was er wel met mijn zussen maar ons ma hield niet echt van rock en pop, alleen Douzi kon haar wel bekoren...mijn buurvrouw Hafida moest nog koken want er werd veel bezoek verwacht om ´s avonds samen het vasten te verbreken...De Turkse pittabars, Marokkaanse snacks en nachtwinkels uit de buurt moesten al hun personeel inzetten met al dat volk. Trouwens Jeanneke van de overkant was ook niet geweest want ze hield niet van de drukte en was een beetje doof...

hahaha, super!

Ik heb me zoooooo geërgerd aan t zogenaamde vraagstuk of 'de allochtonen' er al of niet bij waren! Op Terzake wast maandag ook al van dadde. Zeer content dus van deze foto te zien en hoop dat iemand de Morgen een lezersbrief durft sturen om ze hier op attent te maken!

Trouwens, volgens de ware betekenis van het woord 'allochtoon' zijn ze dan ook niet van alle kleurtjes? Gaat de vraag over 'de allochtonen' dan niet zuiver over 'zij die er onmiskenbaar als Moslims uitzien'???

Onze 'verdraagzame' Vlamingen zijn een beetje blind geloof ik en beheersen bovendien het Nederlands niet goed genoeg!!!

Bravo voor de bewerking van deze foto (de pijltjes) die ons ondubbelzinnig attent maakt op de grote Blind Vlek van de Media!

ps: ik was erbij in Gent, waar niet alleen 'de allochtonen' aanwezig waren maar ook actief bijgedragen hebben aan de randactiviteiten van deze dag: De Wijze Tent, van vzw Kom-Pas !!

De vraag "Waar zaten de

De vraag "Waar zaten de allochtonen?" sloeg op hun massale aan- of in dit geval beter afwezigheid...
De foto - MET DE KLEIEN LETTERTJES ERONDER!!! - is bedoeld als ironische commentaar bij de vraag... Heeft iemand van jullie die kleine lettertjes ook daadwerkelijk gelezen????

Jawel hoor

We lazen zowel de kleine lettertje onder de foto als de grote letters van de titel en die van de artikeltjes op de rest van de pagina.

Wat was nu precies ironisch bedoeld?
# Spreken over *de allochtonen* alsof dat één homogene groep zou zijn.
# Zich de vraag stellen waar ze waren, terwijl ze er eigenlijk wel waren.
# Andere allochtonen vragen zich te veranwtoorden over de aan- of aanwezigheid van hun broeders?
# Zij die er wel waren bestempelen als "een verbale minderheid" die je overal ziet.

De vraag stellen kan ironisch bedoeld zijn, dat zou ik kunnen begrijpen. Dat is wat ik hier wilde aangeven. Ik begrijp de relevantie niet van die vraag. Was het de bedoeling van Barman om de allochtonen kennis te laten maken met dEUS, Clouseau, Lotti, .... of zijn het de allochtonen die die dag moesten komen tonen dat ze tegen racisme zijn?

De ironie van de artikels, titel en het onderschrift ontgaat mij volledig.

waar waren de allochtonen?

Soms ook niet te ver zoeken. Behalve de vraag of er al of niet "allochtonen" waren, moet je er ook rekening meehouden dat het ramadan is voor bepaalde mensen: dit betekent voor velen nog vooral veel extra activiteiten én feest in familiekring en 's avonds, om dan met een lege maag snamiddags massaal deel te nemen aan andere feesten (al of niet met consumerend publiek) is niet zo evident.

pittabars en nachtwinkels

pittabars en nachtwinkels genoeg toch? Een vraagje: weet jij soms hoe het komt dat er enkel allochtonen een nachtwinkel uitbaten???

Wat bewijst één foto ? De

Wat bewijst één foto ? De manipulatie van de Libanon-foto's bewijst de betrouwbaarheid van één foto.

Bovendien ben je wel erg ijverig met je gele pijltjes, maar zullen wel Polen zijn geweest.

Verschillende (van elkaar bronnen) vermelden dat er weinig allochtonen waren. Blijkbaar Indymedia het hier moeilijk mee. Waarom ?

Ten eerste was er de Ramadan, wat veelal in een familiale context gevierd wordt. Ten tweede intereseert de gemiddelde allochtoon zich gewoonweg niet voor de muziek van de Belgische artiesten. Nu, als ik namen van 0110 overloop, kan ik ze geen ongelijk geven, maar toch...

In mijn vooral Turkse buurt worden er elk jaar verschillende buurtfeestjes georganiseerd met verschillende soorten stijlen van muziek. Nu luister ik naar alle soorten muziek, en een Tarkan of Turkse luit-muziek kan er bij mij wel in. Wat ik tot mijn verbazing vaststel is de beperkte belangstelling voor zogenaamde Belgische volksmuziek. Zo was er eens een optreden met accordion-muziek en ik was ongeveer de enige die bleef zitten, buiten nog een aantal oude dametjes.

Hoe komt dat ? interessante vraag.