Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Antwerpen, 15 januari: Neen aan een hoofddoekverbod. Ketting rond de Groenplaats

Antwerpen, 15 januari: Neen aan een hoofddoekverbod. Ketting rond de Groenplaats

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg

Protest van onmondigen: hijab hysterie.

Gezien aan het aantal lijnen antwoord (=0) op de kritiek op een onderwerp dat hier nu voor de derde maal is gepost, zit bij de orthodoxe moslima's de schrik voor shirk er goed in.

Wat is er progressief aan om indoctrinatie te steunen?

En waren deze dames nu geen vragende partij voor een debat?

Om te debatteren moet je wel antwoorden formuleren.

Hijab hysterie: andere artikels

Lees ook dit commentaar over Hijab hel en verdoemenis.

Gaat een moslima die haar hoofddoek afdoet tijdens haar werkuren, naar de hel?

Die ethisch-religieuze vraag is een probleem om op te lossen door de islamgemeenschap, het probleem doorschuiven naar de democratische rechtstaat is de verantwoordelijkheid afschuiven. De middeleeuwen zijn voorbij.

Diversiteit wordt begrensd door mensenrechten.

Lees ook over Nazira Zain al-Din.

Persoonlijke uiting?

In de krant:

"De stad wil de hoofddoeken bannen aan de loketten omdat ze vindt dat ze als overheid neutraal moet overkomen. "Maar die neutraliteit moet zich niet in uiterlijke kenmerken tonen, maar juist in de dienstverlening zelf", stelde Lanjri. Volgens de politica, die zelf geen hoofddoek draagt, hangt er tegenwoordig een negatieve connotatie rond het woord hoofddoek. "Mensen moeten begrijpen dat hoofddoeken geen oorlogsverklaring inhouden of een teken van fundamentalisme zijn. Het is gewoon een persoonlijke uiting van iemands geloof". (Belga)

"Het is gewoon een persoonlijke uiting van iemands geloof": inderdaad, van het geloof, dat als de moslima de hoofddoek niet draagt, zij rechtstreeks en zonder tussenstop naar de hel gaat.

De islam heeft geen bijzondere kledingsvoorschriften voor vrouwen, alleen het principe van soberheid voor allen, voor vrouwen èn voor mannen. Dat is tenminste het standpunt van progressieve moslims en van islamfeministen.

Een echt hoofddoek-gebod is een expressie van een conservatieve (daarom inderdaad niet noodzakelijk fundamentalistische, maar wel mogelijk)godsdienstbeleving.

En dat conservatisme wordt nu door sommige "progressieven" organisaties verkocht als "emancipatie".

Shirk: de islamitische hoofdzonde

Godslastering of Shirk is binnen de islam de ergste zonde die iemand kan begaan, letterlijk een "doodzonde".

Binnen de conservatieve islam (alleen daar) is het aflaten van de hoofddoek shirk, de grootste zonde die je als moslim kan begaan.

Op deze islam-vragensite lees je er meer over:

SHIRK
Opposite of Tawheed. To associate anyone or anything with Allah Subhana wa Ta’ala. Shirk is idol-worship. Idol-worship means attributing form to Allah, encasing Him in an object, a concept, a ritual or a myth - when Allah has no form, is not like anything and cannot be conceived of or preceived. Allah the Most Merciful is prepared to forgive any sin a man or Jinn may commit, except for dying in a state of Shirk. There are threed types of Shirk: 1. Shirk al-Akbar (major Shirk). This is divided into four categories: a. Shirk ad-Du’a - invoking or supplicating to a false deity besides Allah Ta’ala, i.e. invocation or supplication by either invoking other than Allah or invoking Him through a created being or thing, such as a prophet, an angel, a saint, or even a bank manager. b. Shirk al-Niyyah wa Iraada wal Qasd - having the intention and determination to deliberately do any type of act of worship to a deity other than Allah Ta’ala. c. Shirk at-Ta’a - Obeying any created being or an object more than Allah Ta’ala. 2. Shirk al-Asghar (Minor Shirk). a. Shir a-Rea’ - Carrying out a religious act for worldly gains and not for the pleasure of Allah, e.g. giving Zakat for the sake of fame or praises. b. Shirk at-Tasmee’ swearing by other than Allah, and according relaying on other than Allah, or attaching more impotance to other than Allah. 3. Shirk al-Khafy (hidden Shirk) - being dissatisfied with what Allah has ordained for a particular person. Hidden Shirk is to inwardly associate something or someone as partner with Him, especially one’s self.

Shirk, de hoofdzonde van de Islam, wordt soms vertaald als "polytheïsme", dwz andere dingen dan Allah aanbidden: de mens, het lichaam, het haar, een mooie vrouw, toffe muziek, een beeldhouwwerk, ... .

Een vrouw die vindt dat ze mooi kapsel heeft en er aandacht besteedt, zou zo "shirk" of godslastering plegen. Koketteren met een schitterende hoofddoek zou dus eigenlijk ook shirk zijn.

De straf is een non-stop-direct ticket naar de hel.

Dit althans binnen de conservatieve islam. Progressieve moslims en islamfeministen beschouwen shirk als een oproep tot soberheid en bescheidenheid, voor beide seksen, zonder er een bepaalde "dresscode" aan te verbinden.

Om die reden worden deze progressieve moslims soms bedriegd door fundamentalisten, want ook een "valse islam" verspreiden is voor fundamentalisten shirk en een motivatie tot jihad tegen de godslasteraars.

Welke islaminterpretatie verdient in de eerste plaats onze steun: de conservatieve of de progressieve?

het draait een beetje

ik moet eerlijk toegeven dat na het lezen van uw kommentaren het bij mij toch een beetje ronddraait in mijn hoofd.Is zoveel ernst wel nodig en moeten hel en hemel daar ook al bij betrokken worden rond het al of niet dragen van een hoofddoek ? Het komt mij allemaal nogal vreemd over . Zoals gezegd bij mijn kommentaar op de andere fotoreportage blijf ik er geen graten in vinden dat men een hoofddoek draagt.Geloof zegt mij ook niet veel ,maar als men zich op een of andere manier wil uiten op basis van een geloof of weet ik veel,mij niet gelaten als men niemand schaad.Mischien naast de kwestie,maar tot ik hem kwijtspeelde heb ik vele jaren een rood driehoekje gedragen als symbool van anti-fascisme.Dat moest kunnen dacht ik zo .Of ook niet?

vrijwillig of dwangmatig

Ik denk niet dat de vrouwen in de fotoreportage gedwongen worden om een hoofdoek te dragen,in het andere geval hebt u zeker een punt. en kan ik u wel volgen

Ernstig.

Tja, zoals je kan lezen op de vorige posts, zijn het de moslima's zelf die hun moslimzussen aanraden om de democratische wet naast zich neer te leggen omdazt de straf avn Allah (de hel) erger is dan een wereldlijke straf (boete,...)

Stel dat een streng orthodox katholiek zijn homofiele zoon zou wijsmaken dat hij naar de hel zou gaan wegens zijn geaardheid, wat zouden wij daarvan vinden?

Wel de ene moslim(a) maakt de andere wijs dat zij naar de Hel gaat als zij haar hoofdoek even afzet. Ik zie geen verschil met het vorige voorbeeld. En dat zouden we moeten toejuichen?

Zoals in dit citaat:

"Dus, lieve zuster, laat je niet verleiden door de koefr want die zullen je alleen mee trekken naar de hel. Neem de andere weg, de weg van vrede en veiligheid.
Wees niet bang om je godsdienst te laten zien, het enige waar je bang voor hoeft te zijn is voor Allah, de grootste Barmhartige.

Er is zoveel vrees voor de

Er is zoveel vrees voor de hoofddoeken omdat de meeste westerlingen niet weten wat die hoofddoek inhoudt. = Angst voor het onbekende. Ik heb er gemengde gevoelens over. Ik vind het zelf helemaal niet erg, maar kan best mensen begrijpen die het wel vinden. Soms overweeg ik ook om een hoofddoek te gaan dragen maar laat het omwille van mijn werk.
Vergeet ook niet dat er ook 'moslima's' bestaan die juist een hoofddoek gaan dragen om niet moeten te gaan werken. Zo hebben ze een excuus: "Ze nemen me toch niet aan met mijn hoofddoek"
Spijtig dat de echte overtuigde moslima's waarvoor de hoofddoek een stuk van zichzelf is en echt gemotiveerd zijn om te gaan werken hiervoor gestraft worden!

De meeste meisjes hebben nog altijd de mentaliteit van " Waarom studeren, we belanden toch in de kuzina!" De meisjes die wel gestudeerd hebben hebben worden dus al tijdens hun opleiding met rare ogen bezien door moslima's en later als ze eindelijk hun diploma willen benutten worden ze met rare ogen bekeken door de niet-moslims. Wie onderdrukt er dan? Niet alleen de moslims hoor!

De hoofddoek is geen huid: je kan hem ook af en terug aan doen.

Waarom geen gebruik maken van de islamlezingen die verantwoorden dat je zonder problemen de hoofddoek (tijdelijk) kan aflaten? Die zijn voldoende voor handen.

En wat te denken van een islamitische school in Amsterdam die een Tunesische lerares weigerde omdat ze geen hoofddoek droeg?

Mensen met een islamofobie wordt soms verweten dat ze de islam wit/zwart benaderen. Als moslims zelf een wit/zwart beeld over hun religie naar voor brengen, steunen die de xenofoben eigenlijk.

Weet nog iemand wat neutraal betekent?

Hoe neutraal is men als men ga opleggen dat men vorm zus en zo van een religie moet aanhangen want die past bij de eigen leer en de rest niet?
Een 'kerk' en wat erbij hoort mag zijn religie omschrijven maar zelfs zij mogen die niet aan anderen opleggen. Een overheid mag dat zeker niet bepalen dat is al eeuwen en met veel bloed verkregen.

Antwerpen anno 2006 voert zonder schroom terug de staatsreligie in. De religie van de heilige Patrick van Antwerpen is de religie die in de Scheldestad mag beleden worden. Andere worden wat getolereerd als ze maar zijn reclame onderschrijven. Alles wat niet op hem lijkt en hem niet aanbidt wordt in de ban geslagen.

Net als keizer Nero hem voordeed droomt hij van de werf van zijn stad en de beperking van de vervelende nieuwe religie. Het enige wat nog moet komen is dat hij Antwerpen in brand steekt en de Moslims er de schuld van geeft. Wie architect is kan al een diamanten huis voor Antwerpen gaan uittekenen. Maar denk wel dat Nero 4 jaar later dood was, dus rap zijn.

Wat de motivatie van een gelovige is is zijn zaak en recht. Als iemand dat tegenwerkt schend hij een heleboel van onze basisrechten en vrijheden of hij nu stadsbestuur, schooldirectie of eender wie is.
En waarom doet men dat dan wel? Enkel omdat een andere religie (evt atheistisch) die dikwijls niet eens die naam verdient het niet begrijpt en er een andere leer op na houdt.

De hoofddoek is behoorlijk feministisch van aard al is hij veel misbruikt. De hoofddoek staat symbool dat de vrouw zich niet wilt inlaten met seksisten en geobsedeerden zoals politieke leiders en andere macho mannen dikwijls zijn. Die hel waarover gesproken komt secundair als gevolg dat een vrouw die meewerkt aan seksuele uitbuiting en dergelijke mee schuldig is.
Een hoofddoek is enkel het symbool, als het achterliggend zelfbeschikkingsrecht van een vrouw niet gerespecteerd wordt stelt hij het omgekeerde voor dan wat hij religieus zou betekenen.

Voor het stadsbestuur zijn vrouwen showfiguren die hen moeten gehoorzamen. Moslimas wijzen dit af helaas als een van de weinige vrouwengroepen die dat nog doen. Of ze dat nu doen omdat ze hun waarde als vrouw kennen of slaaf van iemand anders zijn is hierbij niet de vraag. Ze wijzen de verkrachting van de reklameman af en dat is hun recht en zelfs sociale plicht tegenover andere vrouwen.
De rest van de vrouwen neemt blijkbaar genoegen met een seksobject en dom blondje te zijn.

Neutraal is hierin niemand, er bestaat geen neutraliteit bij onderdrukking. Men is medeplichtig aan misdaden tegen de mooiste helft van de mensheid of men is er in verzet tegen. Een andere optie is er niet.

VB-discours

Dat mensenrechten, en democratische waarden en cultuur, een "kerk" of een "seculiere godsdienst" of een "eureligie" zouden zijn, is een VB- en libertarisch standpunt.

U vindt daarover meer in "Pleidooi voor het recht op discriminatie" van Matthias Storme, en ook Paul Beliën&Co van Brussels Journal zullen u volmondig gelijk geven.

Zij vinden bv het-niet-mogen-schrijven dat "migranten roofdieren zijn" of "rode mieren, die best verdelgd worden" een onaanvaardbare schending van hun vrij spreekrecht.

"Vrije klederdracht" is voor moslimfundamentalisten wat "Vrij spreekrecht" is voor het VB. "SOS-democratie" in beide kampen?

Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat conservatieve moslims onder excuus van "anti-discriminatie" progressieve moslims de pas af willen snijden.

we gaan erop vooruit

Volgens Groen! moeten de vrouwen de schort van Mieke Vogels voortaan op hun hoofd dragen...

Nu zeg je het zelf

"En wat te denken van een islamitische school in Amsterdam die een Tunesische lerares weigerde omdat ze geen hoofddoek droeg?"

Indien niet-islamistische scholen kunnen beslissen om leerkrachten met hoofddoek te weigeren, is het logisch dat islamitische scholen hetzelfde mogen doen.

Persoonlijk vind ik beide vormen van discriminatie verwerpelijk.