Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

[Foto + Interview] Solidariteitsketting tegen hoofddoekverbod

[Foto + Interview] Solidariteitsketting tegen hoofddoekverbod

ANTWERPEN -- Maandagavond vormden enkele honderden vrouwen van autochtone en allochtone afkomst een solidariteitsketting op de Antwerpse Groenplaats. Ze protesteren tegen de beslissing van het Antwerpse stadsbestuur om hoofddoeken te bannen aan de loketten.

vrouwenketting01.jpg

De actie was een initiatief van verschillende autochtone en allochtone vrouwenorganisaties waaronder het Vrouwen Overleg Komitee (VOK), Platform Allochtone Vrouwen (PAV), Blijf van Mijn Hoofddoek,…

Na de actie aan de Groenplaats trokken de vrouwen massaal naar het Antwerpse Stadhuis waar die avond het nieuwe bestuursakkoord werd goedgekeurd.

De actievoerders zijn de hoofddoekendiscussie meer dan beu en willen dat het stadsbestuur zich focust op de echte problemen in de stad. "Daarvoor hebben we tenslotte toch gestemd," klinkt het.

vrouwenketting06.JPG

Vrouwen trokken naar het Antwerpse Stadhuis

Groep00.JPG

Yamina (links) is 24 en werkt momenteel aan de Karel de Grote Hogeschool. “De hoofddoek maakt deel uit van mijn identiteit. Zonder hoofddoek voel ik me niet Yamina en kan ik ook niet goed functioneren. Ik ben twaalf jaar op zoek geweest naar mijn identiteit en heb die nu gevonden als Belgische moslima. Mijn hoofddoek nu afdoen is onmogelijk. Ik ben hier vandaag uit verbondenheid met mijn zussen. De hoofddoek is voor ons veel meer dan louter een symbool. Als men zegt dat men in een democratische samenleving het emancipatorisch gevoel willen stimuleren en dan het tegenovergestelde doen vanuit het beleid, dat is toch triestig. Vandaag komen we hier allemaal samen met één stem om het stadsbestuur er attent op te maken dat hun beslissing niet door ons wordt gedragen. De neutraliteit of onpartijdigheid is een flauw excuus”, vindt Yamina.”Je kan toch niet van een multi-culturele maatschappij verwachten iedereen hetzelfde is. Niemand is neutraal of je nu hoofddoek draagt of niet. Iemand zonder hoofddoek kan ook in een sekte zitten. Is die dan neutraal”?

Groep02.JPG

Nouria, Fadma en Sevet (vlnr): “We zijn hier samen om te protesteren tegen verbod op hoofddoek bij de stad”, zegt Sevet. “Ik werk niet maar als mijn dochter later op haar werk een hoofddoek wil dragen moet ze dat kunnen”, aldus Sevet.

Groep03.JPG

Saida,Alia en Ikram (vlnr): “We zijn hier voor de rechten van de vrouw. Met dit verbod nemen ze onze rechten af. Wat maakt het nu uit of ik al dan niet met een hoofddoek ga werken. Als ik mijn werk maar goed doe”, zegt Alia. "Ik voel me voldoende geïntegreerd. Ik draag de hoofddoek uit vrije wil en schep er veel plezier in. Het is iets tussen mij en god. En daar moet de stad niet in tussenkomen”, aldus Alia.

Groep04.JPG

Rachida Souad, Nadia en Nadia (vlnr)
Rachida, Souad en Nadia dragen de hoofddoek uit vrije wil zeggen ze. “We vinden dat de stad geen respect heeft voor ons geloof”, zegt Rachida. We leven hier in een vrij land maar als het op de hoofddoek aankomt worden we geweigerd. Ik ga de anderen niet anders gaan behandelen omdat ik een hoofddoek draag. Iedereen is verschillend en heeft zijn eigen gewoontes en godsdienst. We moeten gewoon met elkaar leren samenleven. De hoofddoeken zijn overal in het straatbeeld. Waarom dan plots verbieden voor een loket”, vraagt Rachida zich af.

“Ik vind deze beslissing spijtig en verdrietig” zegt Nadia (uiterst rechts). “Als ik naar London ga dan zie ik ook overal hoofddoeken en sikhs met een tulband in het straatbeeld en op verschillende functies. Ik vind het juist een verrijking voor de samenleving. Een punker of iemand met piercings is ook niet anders omdat hij die piercings draagt of omdat hij een hanekam heeft. Een mens blijft een mens. Ik vind dat men met het verbod de moslims weer eens negatief benadert. Men laat zich teveel meeslepen. Er is een verschil tussen geloofsovertuiging en de maatschappelijke druk van de migranten zelf. Maar dat zijn twee aparte dingen. De meeste meisjes die ik ken dragen de hoofddoek uit vrije overtuiging. Dan is het een eigenheid van die persoon zelf die we moeten respecteren”, aldus Nadia.

vrouwenketting08.JPG

Nadia Fadil en Nadia Babazia in het Stadhuis wachtend op de beslissing van het stadsbestuur.
Nadia Fadil (links op foto) is lid van de raad van bestuur van het Steunpunt Allochtone Meisjes en Vrouwen en doctoreert rond religiebeleving. “Ik begrijp niet waarom het uitsluiten van bepaalde personen enkel en alleen omdat ze een hoofddoek dragen gerechtvaardigd is. Zeker als je ergens staat voor een multiculturele samenleving, wat in essentie betekent dat mensen ongeacht afkomst, uiterlijk e.d. samenleven en op basis daarvan niet mogen uitgesloten worden. De neutraliteit waarmee het stadsbestuur schermt is een vals argument. Want wat is neutraal? Neutraliteit wordt door de dominante samenleving bepaald. Iets valt op omdat het tot een minderheid behoord. Je kan niet zeggen dat iemand neutraal is omwille van zijn uiterlijk. In ogen van sommige mensen zijn zwarten bijvoorbeeld niet neutraal en vroeger werd dat argument ook gebruikt voor vrouwen. Hun stem had minder belang omdat men ervan uitging dat het mentaal vermogen van de vrouw zwakker was en ook niet neutraal om te kunnen meebeslissen. Dus het argument van neutraliteit is gewoonweg een drogreden om bepaalde groepen te kunnen uitsluiten. De hoofddoek is een religieuze praktijk maar er zijn ook vrouwen die uit religieuze overwegingen juist geen hoofddoek dragen dus in hoeverre zijn zij dan neutraal."

vrouwenketting07.jpg

goed beleid

Janssens heeft het altijd over een goed beleid.Ik vind deze maatregel maar een voorbeeld van pover beleid.Mijn grootmoeder en mijn moeder,mijn tantes enz hebben altijd een hoofdoek gedragen.Waarom niet ,of dit nu tegen de kou is of als verwijzing naar een religie.Moet kunnen dacht ik,Priesters dragen nog een kruisje in het openbaar en hebben ook lang een kleed gedragen,zusters waren ook in het lang,niemand die daar graten in vond.Janssens is een beunhaas als je het mij vraagt.

Hijab op straat.

In het openbaar is niet hetzelfde als aan het loket. Niemand verbiedt de hoofdoek in het openbaar.

Kan u ook antwoorden op de opmerkingen bij de andere fotoreportage?

Ik zie echt niet in wat er

Ik zie echt niet in wat er zo erg is aan het dragen van een hoefddoek. Of zijn het 'de westerse waarden' die op het spel staan misschien?
Wie snapt er nu nog de euforie over de verkiezingsuitslag in Antwerpen? 1 derde van de stad stemt voor een extreem-rechtse partij, een ander derde stemt voor een partij die dat programma uitvoert.

Democratische rechtstaat

Er bestaat niet zoiets als het recht op positieve discriminatie. De regel op afwezigheid van religieuze symbolen geldt voor iedereen en voor alle religies en levensovertuigingen. Het is geen maatregel tegen de hijab.

De moslima die eist dat ze in alle omstandigheden een hoofddoek mag dragen, ook wanneer dit aan niet-moslims verboden is, stelt de Sharia boven de democratische wetgeving, ze stelt zich dus letterlijk boven de wet.

Waarom doet ze dat? Omdat het niet doen, godslastering zou betekenen binnen de conservatieve en fundamentalistische islam. Conservatieve moslim's worden verondersteld maar één wet te erkennen, de democratische wetgeving boven Allah laten gaan, is godslastering.

In een democratische wetgeving staat niemand boven de wet, ook de moslima niet.

We mogen niet vergeten dat islam afkomstig is uit niet-democratische landen, en dat de ontwikkeling van multicltureel burgerschap (ook met de nadruk op "burgerschap", niet alleen op "multicultureel") geen gemakkelijke taak is. Progressieve moslims nemen die taak op hun schouders, hen kunnen we beter steunen.

Er zijn grenzen aan de diversiteit, dat is noodzakelijk in een democratische rechtstaat.

In die zin zijn er inderdaad democratisch-Westerse waarden in het geding: respect voor democratie.

simpel

U maakt het mijn inziens veel te moeilijk.Ik hou het simpel.Een hoofdoek mag voor mij overal ,openbaar ,loket (voor mij trouwens ook openbaar want iedereen mag zich toch aan een loket aanbieden,of niet ?).Mijn principe is dat als men niemand kwetst of schade toebrengt er veel mag en kan.Ik noem dat verdraagzaam zijn en respect hebben .Gezond arbeidersinzicht zou ik zo zeggen,maar ja arbeiders worden niet verondersteld dat ze verstand laat staan inzicht hebben in al of niet vermeende problemen.

Boerka?

Ik vrees dat het niet zo eenvoudig is. In GB loopt er een zaak tegen een leerkracht die in boerka kwam lesgeven, en die dat niet mocht.

Aanvaard u een gemaskerde achter het loket?

Ieder die een hoofddoek wil dragen, kan dat in zijn persoonlijke tijd en ruimte. Het zijn uitsluitend de loketbedienden van wie gevraagd wordt alleen tijdens de werkuren hun hoofddoek af te doen.

Is dat zo mensonterend?

Moeten progressieven conservatieve symbolen promoten?

Het gaat naar mijn mening echt om meer dan om een stukje stof.

Religieus en vrijzinnig fundamentalisme.

Ik weet niet wat het ergste is. Religieus of vrijzinnig fundamentalisme.

Ik stel vast dat beiden redeneren met absolute waarden en ik even veel of weinig respect voor mensen die denken met absolute waarden vanuit godsdienstig , vrijzinnig, .... persoectief.

Ja een sjaal dragen is soms onderukkend, zeer zeker.
Maar alle onderzoek wijst erop dat vandaag en hier eerder emancipatorisch is.
Meisjes die een sjaal dragen doen dat vooral omdat ze wllen erkent als moslima, omdat ze als moslima hun plaats als gelijkwaardige opeisen in deze samenleving.
Peter vergeet precies dat racisme structureel is ingebakken, dat in Antwerpen + 30% voor racisten stemde, ....
In die omstandigheden is het emancipatorisch om je plaats op eisen in de samenleving als moslim.

De islam is niet erger of beter of... dan christendom, jodendom of het vrijzinnig absolutisme.

Het is zoals met de discussie over geweld.
Soms is geweld verwerpelijk en soms is het gewoon je recht op zelfverdediging.
Je kan toch niet absoluut voor of tegen geweld zijn?
Democratie is toich geen absoluut begrip, netb zo min als bevrijding, emancipatie, .... het zijn begrippen die ander worden ingevuld naargelanbg de situatie, de plaats, de tijd, de omgeveving.

Iemand hier ooit Einstein zijn relativiteits theorie gelezen? Dringend doen.

Om nog niet spreken over het typische "White male supramecy" gehalte dat sommigen hier demonstreren.
Is het dan niemand opgevallen dat de vrouwenraad zich achter de actie schaarde. Een beetje nederigheid en pogingen tot begrip van de mannen hier zou misschien wel echt op zijn plaats zijn.

verschil

Tussen een hoofddoek en een masker is er toch een zeker verschil denk ik.

Verlichtingsfundamentalisme?

Op de belangrijkste vragen die ik stelde hebt u geen antwoord gegeven.

1) Waarom mag de moslima haar hoofddoek niet afdoen tijdens de werkuren? Wat is daar mensonterend aan?

2) Moeten progressieven een ideologie verdedigen die dreigt met hel en verdoemenis (om het "hoer" argument nog even te niet vergeten) tegen "moslimszusters" die dat zouden doen?

3) Het is heel bizar de hoofddoek te vergelijken met huidskleur of sekse. Van die twee laatste kan ik mij niet ontdoen, van het eerste wel.

4) Progressieve moslims interpreteren de islam op zulk een wijze dat de hoofddoek kan, maar geen gebod of verplichting is: zouden we niet beter die moslims steunen?

5) Islamfeministen (ze bestaan waarlijk!) zijn ook vrouwen.

6) Er bestaat niet zoiets als "het recht op positieve discriminatie" op religieuze gronden. Want dat is tenslotte wat deze dames eisen: een voorkeursbehandeling

De mensenrechten en de democratische rechtstaat stellen grenzen aan de diversiteit. Dat is geen fundamentalisme, want het stelt alleen grenzen, het legt niets op. Binnen die grenzen is ieder vrij.

Als u elke kritiek op mensen die een feodale wet boven de democratische wet stellen, verlichtingsfundamentalisme noemt, plaatst u zich op hetzelfde niveau als het VB en anderen die pleiten voor het recht op discriminatie, juist omdat ze mensenrechten een "godsdienst" vinden. Niet dat er niet zoiets bestaat als verlichtingsfundamentalisme, maar uw verwijt is ongepast.

Waarom demonstreren ze niet tegen Mac Donalds en andere hamburgertenten? Daar moeten de werknemers een uniform dragen, bij de stadsdiensten hoeft dat niet.

Verschil?

Moeten we dan zeggen: hijab wel, niqab en boerka niet? En wat met aanhangers van een sekte die eist dat ze in oranje toga lopen?

De stadsdiensten zijn gelukkig vrijgesteld van uniform. Dat is toch een mooie zaak.

Naar mijn mening "zit godsdienst van binnen". Ik denk dat ze daar eens best over nadenken. (Er bestaat zoiets in de islam als "innerlijke jihad", dit is de wil tot een morele levenswijze, de strijd tegen de eigen tekortkomingen. Dresscode is daarbij irrelevant)

Ik denk dat het onderwerp te weinig zelf-kritisch benaderd wordt.

"Against Hijab"

Misschien wil er iemand een discussie op een islamitisch forum lezen,

Agains The Hijab

De mening "All men should wear hijab" vond ik wel grappig.

hoofddoek

De redenering van Peter Van De Ven is krom vrees ik. Natuurlijk willen moslima niet boven de wet staan, de zaak is dat ze nu (samen met het 'autochtone' Vrouwenoverlegcomite) pleiten om die maatregel van het stadsbestuur weer in te trekken. En ze hebben daar zeer goede argumenten voor naar mijn mening die al ruim zijn uiteengezet.

Een punt dat nog niet gemaakt is in dit forum is het feit dat iets verbieden nooit heeft geholpen om een godsdienst terug te dringen. Ikzelf ben overtuigd atheist al heel mijn leven en het liefst zou ik zien dat alle godsdiensten en religies zouden verdwijnen. Maar de vraag is hoe je dat bereikt, hoe je mensen dieper kan doen nadenken over of wat ze geloven ook echt is. Daarvoor heb je onderwijs nodig, en wetenschappelijke inzichten, en een vrije wil om te kiezen. Door godsdienstige uitingen te verbieden bereik je juist het tegenovergestelde, mensen trekken zich juist terug in hun geloof en staan niet meer open voor twijfel.

Opleiding?

Naar die goede redenen die uiteengezet zouden zijn, heb ik zitten zoeken, maar niet gevonden, evenals de redenen waarom mijn redenering "krom" zou zijn. Ontkent u dat de conservatieve moslima's bevreesd zijn voor shirk? Ontkent u dat progressieve moslims het dragen van de hoofdoek niet noodzakelijk vinden, en zeker niet in niet-islamitische landen, meer bepaald op basis van hun eigen progressieve lezing van de Koran?

U schrijft: "Door godsdienstige uitingen te verbieden bereik je juist het tegenovergestelde, mensen trekken zich juist terug in hun geloof en staan niet meer open voor twijfel."

En als je fundamentalisten een opleiding geeft (met belastingsgelden van een seculiere overheid) zonder dat fundamentalisme in vraag te stellen, wat krijg je dan?

Een hoogopgeleide fundamentalist.

"Zelfstandig en zelfverzekerd" is niet hetzelfde als "progressief". De VB-dames bv, die zijn ook zelfverzekerd.

36-uur per week zonder. Meer wordt er door het stadsbestuur niet gevraagd.

Voor de moslima's die hun hoofddoek beu zijn, is dat een mooie gelegenheid om er zich van te ontdoen. Willen die andere die deur toehouden?

Iederen is gelijk allen de vrouwen iets minder

Peter Van de Ven schreef dat de bepaling voor iedereen geld dus dat werkelijk alle religieuze, politieke symbolen ed zullen verdwijnen in A. Maar maandag was er al wel duidelijk iets anders te zien. In datzelfde gebouw waar het werd goedgekeurd hingen de kerst ballen nog voor elke raam. De Kerstboom stond er te pronken en er hangen volop de politieke symbolen van zelfs dictators. Binnenkort kan je er ook nog van Pasen en 1 mei genieten of je dat nu wilt of niet.

En dat is nog maar de uiterlijk schijn. Het is heel normaal dat leidende ambtenaren en in functie op zijn minst een rechtse politiek propageren zo geen regelrecht fascisme. Heel normaal dat deze openlijk achter bruine vlaggen lopen en alles wettten van vertrouwelijkheid schenden door informatie door te spelen aan de vriendjes. Heel niet neutraal dus en dan nog in de richting van verderf.

Die zogenaamde neutraliteit geldt blijkbaar enkel voor vrouwen en dan nog van een zwakke groep. Voor mannen, hun bazen of de gevestigde kerk geldt ze zeker niet. Evenmin is er neutraliteit als het gaat om nog eens een kind ineen te slaan of een lastig persoon 'per ongeluk' te doden. Dan is men ineens zo gekleurd dat stront er nog proper uitziet en is neutraliteit ineens niet meer nodig.

De A is er niet mee aan haar proefstuk een goed jaar terug werd de politecodex herschreven met ook een heleboel wat zogenaamd niet mag voor iedereen. Maar in praktijk is het zelfs voor een politiebureau volop toegelaten als het mannen zijn en enkel verboden is als het over vrouwen gaat. Van iedereen gelijk voor de wet of non-discriminatie hebben die heren van A blijkbaar nog nooit gehoord. En vooral vrouwen zijn daar de dupe van.

Verantwoordelijkheid nemen

Kerstballen als politiek symbool? Dat lijkt toch echt ver gezocht. Stond er kerststalletje?

Als iemand zou zeggen: verwijder de kruisbeelden uit alle rechtszalen, dat zou een beter en terecht voorbeeld zijn.

De keuze van het stadbestuur is er een voor neutraliteit en tégen niemand.

Op dit Islam-forum lees ik:

"Sjeik Tantawi: 'Als een moslimvrouw in een niet-islamitisch land als Frankrijk woont en de autoriteiten willen wetten doorvoeren die tegen de islam zijn, zoals het dragen van een hoofddoekje door moslimvrouwen, dan is dat hun goed recht'.

In dat geval handelt een moslimvrouw vanuit islamitisch oogpunt gezien onder druk en ligt het niet aan moslims zelf, aldus de sjeik. Hij citeerde verzen uit de koran waarin staat dat moslims die zich voegen naar de wetten van een niet-islamitisch land niet bevreesd hoeven te zijn voor de straf van God.

De sjeik bevestigde gisteren dat de hijab een religieuze plicht is. 'Maar zoals ik het niet toesta dat niet-moslims zich met mijn zaken als moslim bemoeien, zo sta ik het mezelf niet toe me met zaken van niet-moslims te bemoeien'"

M.a.w. volgens deze sjeik is het geen shirk of godslastering als een moslima op aansturen van de democratische rechtstaat de hoofddoek (tijdelijk) niet draagt.

Waarom volgt u deze redenering niet?

Wie kiest voor een conservatieve islam, neemt daar best zelf verantwoordelijkheid voor, gevolgen inbegrepen. Er bestaat ook progressieve islam, die betere integratie in een democratische rechtstaat mogelijk maakt. De keuze daartussen is aan moslims om te maken.

Mijnheer Van De Ven U werpt

Mijnheer Van De Ven

U werpt zich op als specialist, maar u weet blijkbaar te weinig over muslimfeminisme om bewust te zijn van het feit dat feministische muslims ook de hoofddoek dragen (ik zeg niet: allemaal.
U trekt hier onterecht een breuklijn tussen progressief en conservatief aan de hand van de hijab.
En als u dan toch zo bekommerd bent om vrouwenrechten, waarom mag een vrouw dan niet zelf beslissen hoe ze zich kleedt?
Waarom werpt u zich als man, met een fanatisme van hier tot ginder, op een onderwerp dat vrouwenkledij aangaat?
Denkt u dat de vrouwen uw hulp nodig hebben om zichzelf te bevrijden?