Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

[Opinie] Palestina in Voor de dag (Radio 1): journalistieke onpartijdigheid?

[Opinie] Palestina in Voor de dag (Radio 1): journalistieke onpartijdigheid?

Op 8 februari werd CODIP door Voor de dag op Radio 1 gevraagd naar haar mening over de “opkomende geruchten van een mogelijke burgeroorlog onder Palestijnen”. Het werd echter niet uitgezonden. Verwijzen naar de verantwoordelijkheid van de journalisten en onze politici mag blijkbaar niet, ook niet naar de misdaden tegen de menselijkheid die de staat Israël al tientallen jaren begaat.

Wel kwam er een interview met Wim Leyssens APP en Jetteke Van wijk: vergelijk de vragen die door de journalist gesteld worden.
http://www.radio1.be/radio1_master/home_radio1/index.html

Vragen die gesteld worden aan Wim

1. Sinds december zijn Hamas en Fatah zwaar in de clinch met mekaar, er zijn 100 doden gevallen ha, ja, en nu samen regeren, dat klinkt helemaal niet geloofwaardig.
2. Maar er komt nu misschien een eenheidsregering. Ja, de twee groepen die hebben een nu een overeenkomst met mekaar bereikt, maar, een overeenkomst misschien aan de top, maar aan de basis staan ze toch lichtjaren uit elkaar, he
3. Ja is dat het probleem, al die gevechten dat onderlinge krakeel tussen de twee groepen, ja, het doet ons een beetje denken van, de Palestijnen zijn gewoon niet in staat tot zelfbestuur, he.
4. Ja, maar nog eens, Hamas is toch een radicale, islamitische groep, niet bang van terreurdaden, Fatah kreunt onder de corruptie, kan je daar dan het bestuur van een land aan toevertrouwen?
5. Ja, mijnheer Leyssens, u bent hier voor het APP, merkt u toch ook nu niet dat die sympathie voor de Palestijnen aan het afbrokkelen is bij de bevolking en misschien binnen de solidariteitsbeweging ook?
6. Maar die solidariteit brokkelt die nu af of?
7. Nu, tot vandaag handhaaft Europa een boycot, denkt u nu dat die eenheidsregering overtuigend genoeg is om daar een eind aan te maken?
8. Maar denkt u dat ze het zullen doen?
9. Maar de Palestijnen moeten de staat Israël erkennen en geweld afzweren, he.

Vragen die gesteld worden aan correspondente Jetteke Van Wijk in Israël

1. Nu, het is misschien een beetje een perverse redenering, maar die tweespalt bij de Palestijnen was dat geen muziek in de oren van Israël?
2. Ja, en verwacht je nu dat er bij de Israëlische regering enige goodwill is of meer goodwill is om over vrede te praten?
3. Ja, bedankt Jetteke Van Wijk vanuit Israël.

Sommige vragen in het interview met Wim Leyssens (APP) insinueren en geven een negatieve indruk.
Aan Wim over de Palestijnen:

- klinkt helemaal niet geloofwaardig
- staan ze toch lichtjaren uit elkaar
- Palestijnen zijn gewoon niet in staat tot zelfbestuur,
- Hamas is toch een radicale, islamitische groep, niet bang van terreurdaden,
- Fatah kreunt onder de corruptie,
- kan je daar dan het bestuur van een land aan toevertrouwen?
- sympathie voor de Palestijnen aan het afbrokkelen is bij de bevolking
- de Palestijnen moeten de staat Israël erkennen en geweld afzweren

Aan Jetteke Van Wijk, enkel informatieve vragen!!

Waarom vraagt deze journalist bijvoorbeeld niet aan Jetteke Van Wijk:

- wat Israël doet is toch niet geloofwaardig: dat is toch niet in het vooruitzicht op vrede,
- Waarom voert Israël de VN-resoluties niet uit, is het dan niet bekommerd om de veiligheid van zijn bevolking of steken er andere plannen achter?
- Hoe kan het dat Israël 40 jaar lang een land bezet en al die tijd de mensenrechten schendt?
- Liebermann in de regering: dat is meer dan extreem rechts: die spreekt openlijk over verdrijving van de Palestijnen
- De bombardementen op de Palestijnse burgers zijn toch ontoelaatbaar of niet?
- Israël blijft de steun krijgen van de Europese politici: zijn deze dan wel geloofwaardig als ze beweren democratie te verdedigen?
- Waarom moet Israël de terreur tegen de Palestijnse bevolking niet stoppen?
- enz

Met alle respect, maar dit

Met alle respect, maar dit is toch begrijpbaar?

Wim vertegenwoordigt een actiegroep, Jetteke van Wijk is een journaliste. Dan is het toch normaal dat de vragen tegenover Wim eerder kritisch zijn, en tegenover Jetteke eerder informatief.

Het is toch Wims taak om zijn positie te verdedigen tegenover kritische journalisten?

Een eerlijkere vergelijking zou zijn om te kijken of er een verschil is tussen hoe men pro-Israelische en pro-Palestijnse drukkingsgroepen aanpakt. Als daar een verschil zou zijn, zou dat wijzen op een voor een openbare omroep ongeoorloofde partijdigheid.

kritische vragen

Waarom zou men aan journalisten geen kritische vragen mogen stellen? De partijdigheid en voorkeur van onze traditionele pers voor agressor Israël zijn genoegzaam gekend.

er is verschil tussen een journalist en een activist

Wat ik bedoel is dat het normaal is dat een activist kritisch wordt benaderd wat betreft het onderwerp dat hij verdedigt.

Een correspondent ter plaatse heeft niet als taak een standpunt te verdedigen. Het is dus normaal dat de vragen tegenover een correspondent eerder informatief van aard zijn.

Of onze media partijdig zijn weet ik niet, ik herinner me geen wetenschappelijk onderzoek dat dat bewijsde.

Vreemde logica

Wel dat die media helemaal niet neutraal zijn in dit verhaal kan je hierboven lezen.
Het gaat immers niet over het feit of men de vragen stelt aan journalist of een activist.
Het gaat ervover dat de Palestijnen kritisch worden benadert terwijl de staat Iraël niet kritisch wordt benadert (of althans niet op dezelfde manier).

De vraag: "Waarom voert Israël de VN-resoluties niet uit, is het dan niet bekommerd om de veiligheid van zijn bevolking of steken er andere plannen achter?"
leek me in deze context gewoon gepast.

Is dan niet de taak van een journalist in Israël om het beleid van dat land kritisch te benaderen?
Niemand hier verwacht dat de VRT journalisten het zouden opnemen voor Israël, we stellen wel vast dat men de meest wezenlijk vragen over UNO resoluties bijvoorbeeld gewoon niet stelt.
Het zou zelfs de job moeten zijn van een journalist die de kwestie kent om die *context* van bezetting en illegaliteit op te werpen als ze hoort dat de journalsit in de studio dat niet blijkt te kennen.

Ik begrijp uw punt. Ik vond

Ik begrijp uw punt.

Ik vond gewoon dat als men de vragen aan een correspondent en die aan een activist vergelijkt, men eigenlijk appelen met peren aan het vergelijken is.

Om te weten of de VRT partijdig is in haar berichtgeving, zou men op langere termijn systematisch hun benadering van beide partijen moeten onderzoeken.

Ik dacht dat dit ooit was gedaan in een doctoraatsthesis, en dat toen bleek dat het met de neutraliteit van de VRT in dit dossier best wel meeviel.

(KifKif had die thesis indertijd integraal op hun website geplaatst, ik weet niet of die er nog opstaat)

oogpunt

Het hangt ervan hoe men het bekijkt .Wat is de teneur in onze pers ? De Zionisten stelen niets,moorden nooit en verdedigen zich altijd met zogenaamde vergeldingsacties .Zelfs het bouwen van de muur der schande waarbij doodleuk nog maar eens grond gestolen wordt is volgens onze pers een verdedigingsactie.Tegen Palestijnse terroristen natuurlijk.Staatsterreur ? meestal nooit van gehoord.De Palestijnse geschiedenis sinds 1896 waarbij systematisch grond gestolen werd en er mensen op de vlucht gejaagd werden of vermoord door de zionisten is oudvuil voor de westerse pers onze VRT inbegrepen.De Palestijnen zijn al meer dan honderd jaar in de steek gelaten door de zogenaamde internationale gemeenschap want de belangen van o.a de Amerikanen dat met Israël een bruggehoofd heeft in de Arabische wereld is voor onze politiekers en onze pers veel belangrijker dan de rechten van een volk dat alles kwijt is.Ze stonden erbij en keken (goedkeurend) ernaar.Remember ook onze Guy die slachter Sharon uit de wind zette toen deze door de genocidewet dreigde aangeklaagd te worden.Wet netjes aanpassen en klaar was kees.Ik vind dat zowel activisten als journalisten een taak hebben en dat ook journalisten moeten durven tegen de stroom oproeien en durven zeggen en vragen waar het op staat.

vrt moet gewoon neutraal zijn

Het is niet de taak van een openbare omroep om feiten volgens een bepaalde ideologische bril te duiden.

Wat ze wél moeten doen is de feiten op een zo correct mogelijke manier brengen, en eventueel ook de verchillende visies aan bod laten komen.

Volgens mij doen ze dat.

In het kader van de vrijheid van meningsuiting kunnen commerciële media, of ideologisch geïnspireerde media (zoals indymedia) dan hun eigen kijk op deze feiten de wereld insturen.

Maar u kan toch moeilijk van een openbare omroep eisen dat ze enkel uw versie van de feiten zouden brengen?

ps: het zal u misschien verbazen, maar pro-Israelische personen hebben net het gevoel dat de media (en de vrt in het bijzonder) uitermate pro-palestijns zijn. Als beide kanten het gevoel hebben dat de media partijdig zijn, heb ik de neiging te denken dat ze misschien net heel neutraal berichten.

Neutraal ???

Neutraal zijn bestaat niet, ook niet bij een openbare omroep. Media gaan best bewust om met dat gegeven. Hoe meer media "neutraliteit' claimen, des te meer redenen er zijn om ze te wantrouwen.
De keuze om over een bepaald onderwerp al dan niet te berichten, wie men dan aan het woord laat, .... dat zijn allemaal subjectieve keuzes.

Heeft de VRT een vaste correspondent aan de andere kant van muur? Die vraag stellen is niet neutraal, het antwoord ook niet.

Het feit dat men in dit conflict neutraliteit claimt is op zich een zeer belanden keuze. De Palestijnen hebben immers het international recht aan hun kant, en dat al sinds de jaren '60. Er is dus in dit verhaal weldeglijk een bezetter, een onderukker en een slachtoffer. Dat is niet neutraal, maar wel feitelijk correct.

Heeft men ooit diezelfde "neutraliteit" geclaimed toen Saddam Q8 binnenviel? Op de VRT moest men toen spreken over : "onze jongens in de golf" als het over de Belgische soldaten had die in de golf het embargo tegen Irak militair gingen afdwingen.

En toch zal je mij niet horen zeggen dat de VRT steeds uit de bocht gaat in haar berichtgeving over Palestina.
Het probleem met het artikel hierboven is vooral dat het slechts gaat over 1 nieuws item. De kritiek en de vragen die men opwerpt zijn correct, maar om goed te zijn zou men die berichtgeving langer moeten opvolgen.

feiten en ideologie

Het gaat niet om ideologie of eigen kijk.Het gaat om feiten .De feiten zijn de kolonisatie van Palestina door de zionisten.in de jaren 30 werden zelfs samenwerkingsakkoorden met de nazis niet geschuwd.De staat Israël moest ten alle prijze gesticht worden.De holocaust op 6 miljoen joden speelde in hun voordeel want al die jaren voordien had het zionisme weinig of geen aanhang voor hun eigen staat.Als men nu anno 2007 ziet dat o.a met de muur van de schande de Palestijnen de laatste genadeslag krijgen en daarbij hoogst waarschijnlijk voor altijd van de kaart geveegd worden hebben uw woorden over zogenaamde neutraliteit een bijzonder holle klank.De waarheid is niet neutraal maar wordt wel door o.a de VRT verdoezeld.De staatsterreur van atoommacht Israël wordt herleid tot een kleinigheid en de Palestijnen zijn steevast de terroristen .Dat vaststellen heeft niets met ideologie te maken alles met feiten.Olijfbomen ontwortelen,waterputten droogleggen,mensen niet aan het werk laten gaan,geld van de Palestijnen achterhouden,ganse dorpen vernielen met tanks en bulldozers,dagelijks bombarderen ,dat allemaal heeft niets met ideologie te maken maar zijn feiten.Systematische terreur en de meeste journalisten doen dan alsof er evenwaardige tegenstanders aan het werk zijn en er geen agressor is en een slachtoffer.In het geval van Irak speelden ze trouwens in veel gevallen het spelletje van massavernietigingswapens mee.Een klein kind kon weten dat het niet waar was maar het doel moest bereikt worden en de journalisten speelden grosso moddo het spel mee. Wat o.a Indymedia betreft ,gelukkig dat het bestaat want je weet toch ook dat de media praktisch volledig in handen is van grote magnaten.Wiens brood men eet ,wiens woord men spreekt.Er is geen enkele deftige krant meer in België dat de naam progressief nog waard is.Journalistieke neutraliteit ? nee eerder onverschilligheid en medeplichtigheid .en dat is ook kant kiezen,volgens mij de verkeerde kant.

gelijkenis

De gelijkenis tussen Israël en het vroeger apartheidsregime van Zuid-Afrika dringt zich eens te meer op.Groot verschil !!!Het apartheidsregime kreeg veel kritiek en een boycot erboven op.Israël mag duidelijk tot in het oneindige zijn gang gaan.Zowel grote broer de VS als Europa zorgen daarvoor.En de journalisten ? Ze heten niet allemaal Robert Fisk en hebben ook niet allemaal zijn integriteit en moed om de waarheid te vertellen of zelfs maar te zoeken.

ik geef het op

Ik geef het op... Ik vind indymedia en het concept "don't hate the media, be the media" heel respectabel.

Zelf ben ik niet radicaal links, maar ik vind het interessant om te leren van de wereldvisies van anderen, ook als ze niet de mijne zijn.

Ik heb het gevoel dat sommigen hier enkel hun kijk op de wereld als "waarheid en niets dan de waarheid" zien, en niet in staat zijn te begrijpen dat een openbare omroep meer moet zijn dan de spreekbuis van hun ideologische strekking.

Wat u opsomt zijn inderdaad feiten, maar u weet net als ik dat u precies die feiten hebt uitgekozen die uw mening bevestigen, en andere feiten niet vermeldt. Dat is uw recht, maar u kan niet van de VRT eisen om hetzelfde te doen.

Een openbare omroep heeft als taak zich terughoudend op te stellen, en het nieuws zo neutraal mogelijk te brengen. De interpretaties kunnen kritische kijkers dan zelf maken, en argumenteren, bijvoorbeeld op indymedia.

waarheid en feiten

Er bestaat niet zo iets als de waarheid en niets dan de waarheid.De nazi's vielen België binnen.Dat is een feit en bijgevolg ook waar.Of is er nog een andere waarheid volgens u ? Dat De belgen de nazi's mischien uitnodigden ? De zionisten beslisten op hun congres dat hun beloofde land er zou komen waar het toenmalige Palestina lag.Oeganda en ik denk ook Argentinië werden als beloofde land opzij geschoven.Eens de beslissing gevallen begon vrij snel de terreur.Alemaal feiten die bewezen zijn.Lees er maar Lucas Catherine op na.Het tegengeweld is ook waar maar normaal.Je zou voor minder als alles je ontstolen wordt .Het verzet vocht hier ook tegen de nazi's om ze weg te krijgen en in Irak gebeurt net hetzelfde.Onze pers gaat meestal totaal voorbij aan hetgeen vooraf ging.Het ABC begint met A en niet met Z.Israël is de agressor en dat wordt door onze pers weinig of nooit naar voor geschoven.

De moedige mannen en vrouwen

De moedige mannen en vrouwen die hier tijdens de Tweede Wereldoorlog duizenden mensenlevens hebben gered, op risico van eigen leven vervolgde mensen hebben verborgen gehouden, konvooien van het Duitse leger hebben tegengehouden, de vijand tegenwerkten, ...
op één lijn plaatsen met mensen die burgers, dokters, studenten, vrouwen en kinderen op een bloedige manier vermoorden is echt gewoon schokkend!

Elke dag komen in Irak meer dan honderd onschuldige burgers om in bloedige terreurdaden op markten, pleinen, ziekenhuizen, bussen, ... Ik herinner me niet dat ons verzet ooit zulke schandelijke massamoorden heeft gepleegd.

Als u over de geschiedenis wilt beginnen, raad ik u dan ook aan om die geschiedenis eerst een beetje te bestuderen...

wie pleegt de terreurdaden ?

De vraag is welke groepen de moorden plegen.Het verzet tegen de amerikaanse bezetter of de gewapende groepen die pro VS zijn en met de bezetter meeheulen.Lees ook een beetje alternatieve pers en gaap je niet blind op CNN en andere aanhangsels van de VS.

doodseskaders

In verband met het geweld door doodseskaders en de bilan na 3 jaar bezetting van Irak verwijs ik graag naar het opiniestuk van Ludo De Brabander op deze site .Geplaatst 17 maart 2006 .Gemakkelijk terug te vinden in de archieven.

(opiniestuk van L. de

(opiniestuk van L. de Brabander gelezen)

Ik "vergaap me niet blindelings aan CNN en andere VS-aanhangels", zoals u beweert. Ik probeer me integendeel te informeren door zoveel mogelijk van elkaar verschillende bronnen te consulteren, waaronder deze hier dus ;)

Maar ik vergaap me anderzijds ook niet enkel op de informatie die door radikaal links wordt gepresenteerd.

Ik vind uw beweringen eerlijk gezegd iets teveel naar de complottheorie-kant neigen. Bush staat al geruime tijd in binnen- en buitenland voor aap door het aanhoudende, uiterst bloederige geweld in Irak. Het zou me dan ook zeer sterk lijken dat hij achter de schermen zélf het bevel zou geven voor die dagelijkse aanslagen op markten, ziekenhuizen, universiteiten, scholen, bussen, ...

aan polri

Ik zou er toch mee opletten om alles wat van sociale bewegingen of actiegroepen komt meteen onterechradicaal links te noemen. Natuurlijk een handige manier om het te minimaliseren, maar niet correct.

doodseskaders

In dat verband te vermelden waard. In de jaren 80 werden de doodseskaders die actief waren in Midden -Amerika opgeleid in de VS.Ze trokken een bloederig spoor van moord,foltering en verkrachting met zich mee.Gericht tegen de gewone boerenbevolking die zelfs een beetje menswaardig leven niet gegund werd.Reagan lag er indertijd niet van wakker en noemde hen "vrijheidsstrijders" Bush zal er nu ook niet van wakker liggen.Er is een duidelijk verband tussen De amerikanen ,de irakese politiediensten en de doodseskaders .Herinner u ook de folteringen van Irakese gevangenen ,het gebruik van o.a fosforbommen,clusterbommen en verarmd uranium en het embargo na 1991 dat aan meer dan 1 miljoen kinderen het leven kostte.Vader Bush lag er niet van wakker in de jaren 90 en zoonlief nu ook niet.

Mijn excuses, het was niet

Mijn excuses, het was niet denigrerend bedoeld.

Maar ik stel toch vast dat de politieke richting van de meeste deelnemers op indymedia toch duidelijk zeer links is (linkser dan sp.a), iets wat de meesten niet zouden ontkennen, denk ik.

Ik dacht ook dat dat de bedoeling was van indymedia: om een forum te bieden aan alle organisaties en bewegingen die zich ideologisch aan die kant van het spectrum bevinden.

Ok, het wordt ingekleed als "sociale bewegingen", maar het zou me zeer sterk lijken moesten "sociale bewegingen" die conservatief of rechts zijn (de gezinsbond bijvoorbeeld) een plaats krijgen op indymedia.

re:

Nee hoor:
http://www.indymedia.be/nl/node/5952
http://www.indymedia.be/nl/node/5951
http://www.indymedia.be/nl/node/2933

Bedoeling van Indymedia.be is berichtgeving te brengen over sociale bewegingen omdat dat soort berichtgeving alsmaar minder plaats krijgt in de traditionele media.

(brrr het wordt hier heel smal om te discussiëren :-)

Ok, dus de gezinsbond kwam

Ok, dus de gezinsbond kwam een paar keer aan bod.

Maar dit verandert ten gronde niets aan het feit dat het grootste deel van de bewegingen en meningen die hier aan bod komen (radikaal) links zijn.

Het opstarten van de CAP wordt uitgebreid belicht, net als de opkomst van links in Amerika, er worden artikels letterlijk overgenomen van het uiterst-linkse "Uitpers" etc...

Wat ik niet goed begrijp is waarom er zoveel schroom is om hiervoor gewoon uit te komen? Ik bedoel: het is toch geen schande om links te zijn? Het doet me een beetje denken aan de vld die zich niet meer "rechts" durft te noemen, hoewel ze dat wel degelijk zijn.

Is het dan taboe om te zeggen: "ik heb een ideologie, ik heb een mening, en ik kom ervoor uit" ?

aan bod komen

Beste polri,u komt hier toch uitgebreid aan bod met uw opinie.Dus wat is het probleem ? In de meeste media komen linkse standpunten niet aan bod,zeker niet in de dagdagelijkse kranten en weekbladen.in Humo ben ik nooit binnen geraakt,ik heb hem 40 jaar iedere week gekocht en gelezen,zelfs brave opmerkingen over muziek kwamen er niet in .In De Morgen kom ik al niet meer aan bod sinds 1992 ongeveer.Tijdens de eerste amerikaanse agressie tegen Irak kon men in "De bijsluiter" nog stukken lezen in de trant van "De UNO veiligheidsraad kan de pot op door Jaap Kruithof" .Een intervieuw afgenomen door journalist Jo Bucher.In verband met die oorlog kwam ik er ook nog in ,de laatste keer denk ik.Ik doe al jaren de moeite niet meer want het is verloren energie.Indymedia ,Uitpers,Mo,Solidair,RAAK,van de dagdagelijkse kranten HET VOLK (meestal toch) publiceren wel,ook standpunten zoals de uwe .Zodus nog eens wat is het probleem ?Van tolerantie gesproken, weet je dat op de site van het anti-fascistisch front de allerzwaarste racistische zever zijn weg vind.