Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

"Europa praat eindelijk over kernenergie"...

"Europa praat eindelijk over kernenergie"...

...zo jubelt Gerard Mestrallet in De Standaard. Mestrallet is de topman van de energie-reus Suez. Hij nam de media deze week mee op Roadshow naar Oman en de Verenigde Arabische Emiraten. Spannender dan - met alle respect - met Natuurpunt Vlaanderen naar een thermische woning in de Westhoek.

Zo verkoopt de nucleaire lobby haar worm-redenering. Mestrallet: "de negentiende eeuw was de eeuw van de steenkool, de 20ste die van olie en aardgas, in de 21ste zullen we moeten rekening houden met de uitputting van de olievoorraden". Kyoto betekent een zegen voor de nucleairen: kernenergie heet schoon te zijn.

Schrik is de voornaamste troef in het media-offensief: schrik om zonder stroom te vallen, schrik dat Rusland één of andere kraan dichtdraait. De impact laat zich voelen. België besliste in 2003 tot de kernuitstap: kerncentrales met 40 jaar dienst sluiten vanaf 2015. Maar die beslissing zou dit jaar worden ingetrokken. Dat wordt de inzet van onderhandelingen na de verkiezingen van juni. "Want onze kerncentrales kunnen nog 60 jaar mee, en er komen kleine kerncentrales aan, zelfs stadscentrales die ook nucleair afval zouden kunnen recycleren" (Christian Hoenraet, kernfysicus, ex-Synatom in Tertio).

En, naar het schijnt, worden er ook tegen de klippen op al nieuwe reactoren gebouwd. In Finland bij voorbeeld, met het inmiddels al beruchte Olkiluoto3-project. Maar dat is bij nader toezien allesbehalve een model voor de toekomst. De technologie staat niet op punt, de bouw is maanden achter op het plan en de meerkosten lopen al in de miljarden. Maar die meerkosten worden gesocialiseerd, anders gezegd: de belastingsbetaler zal ervoor opdraaien.

Olkiluoto3 is ook bijzonder leerzaam voor de rol van de media. Een citaat:
"Kort nadat het energiebedrijf TVO de toelating vroeg, bleek snel dat de nucleaire lobby het terrein goed voorbereidde bij de belangrijke Finse maatschappelijke organisaties. En omdat de meerderheid van de vrouwen in Finland tegen kernenergie zijn, had de nucleaire lobby gezorgd dat al haar woordvoerders vrouwen waren.
In tegenstelling tot de vorige keren, was deze keer de grote meerderheid van de media heel erg pro-nucleair. Bij een peiling bij de belangrijkste redacteurs van de Finse kranten, beweerde bijna 70% dat hun krant voorstander was van kernenergie. Dat was nog zonder de grootste en bijna monopolistische krant, Helsingin Sanomat, gerekend. Die voerde een expliciete campagne voor de nucleaire reactor,
maar wilde toch een neutraal imago hoog houden. In het debat dat aan de stemming in het Finse parlement vooraf ging, stonden vier elementen centraal: de nieuwe centrale zou geen veiligheidsrisico’s kennen, ze zou slechts ongeveer 2,5 miljard euro kosten, er zouden subsidies komen voor hernieuwbare energie en – wellicht het argument dat de doorslag heeft gegeven - het probleem van
het radioactief afval zou opgelost zijn".

Het citaat komt uit "Olkiluoto3, de bouw van een EPR-centrale in Finland" van Greenpeace, de Bond Beter Leefmilieu en het WWF (www.bondbeterleefmilieu.be/dl.php/170/1/.pdf). Aanbevolen literatuur.

raf

Gepost door raf
10.02.2007

Tags