Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Platform Baas over eigen hoofd (BOEH!) eist intrekking vrouwonvriendelijke dresscode Antwerps stadspersoneel

Platform Baas over eigen hoofd (BOEH!) eist intrekking vrouwonvriendelijke dresscode Antwerps stadspersoneel

Het platform BOEH! (Baas over eigen hoofd!) hield op maandag 2 april om 19u00 een persconferentie naar aanleiding van de vrouwonvriendelijke dresscode voor het Antwerps stadspersoneel en de nefaste gevolgen ervan.

DSCF1589.jpg

Het bestuursakkoord 2007 van de stad Antwerpen verbiedt stadspersoneel, dat rechtstreeks met klanten in contact komt om ‘uiterlijke’ symbolen van levensbeschouwelijke, religieuze, politieke of andere overtuigingen te dragen.In zijn boek, Het beste moet nog komen, dat verscheen voor de gemeenteraadsverkiezingen, laat Patrick Janssens er geen twijfel over dat het verbod ingegeven is door de hoofddoek, al vermeldt hij tussen haakjes dat het ook over andere symbolen gaat: “ (…) ook hier lijkt het me, ondanks mijn begrip, niet gepast om hoofddoeken (of andere religieuze of politieke symbolen) te laten dragen bij de uitoefening van publieke functies, die de neutraliteit van de overheid moeten uitstralen (politie, loketbedienden).

Het platform BOEH! heeft via anonieme getuigenissen kennis genomen van discriminerende en vernederende wanpraktijken bij de stad Antwerpen. Op de persconferentie werden enkele van deze getuigenissen uit de doeken gedaan.

Een van de geviseerde personeelsleden werkt al twintig jaar, met hoofddoek, in een publieksdienst. In 1999 liet het stadsbestuur zelfs expliciet het dragen van een hoofddoek in een publieksfunctie toe. Personeel werd onder die voorwaarden aangeworven, tot heel recent. Waarom betekent de hoofddoek in 2007 plots een inbreuk op de neutraliteit van de overheid? Was de Antwerpse overheid voordien dan niet neutraal, of de Gentse overheidsdiensten? Het antwoord geeft Patrick Janssens in zijn boek. Het heeft veel meer met politiek dan met principes te maken: “()het is zeker waar dat de discussie over de toelaatbaarheid van hoofddoeken voor sommige jonge vrouwen de aantrekkelijkheid van dat hoofddoek heeft verhoogd. Zo zijn de heftigste tegenstanders van de hoofddoek mee verantwoordelijk voor het oprukken ervan in de publieke ruimte. Laat ons ook dit debat dus met een beetje minder fanatisme van beide kanten kruiden.

Die “oprukkende hoofddoeken” zijn momenteel op één hand te tellen. Waarom die onheilspellende superlatief? Sinds 1999, toen de hoofddoek nog onschuldig was, is het post “11 september” tijdperk ingeluid met de criminalisering van de islam, de ‘mislukte integratie’ van de moslims, de ‘botsing der beschavingen’, de groeiende ‘islamofobie’ met als symbolische bekroning van dit alles het ‘hoofddoekendebat’, dat als geen ander thema de gemoederen tilt doen slaan. Dat is de werkelijke achtergrond van het hoofddoekenverbod. Het plotse enthousiasme voor de neutraliteit van de overheid is ‘selectief en exclusief’. Het betreft (islamitische) hoofddoeken, geen (christelijke) kruisbeelden, die nog altijd her en der in publieke gebouwen hangen, laatst nog in de rechtzaal, waar prins Laurent getuigde. Toch is de afwezigheid van levensbeschouwelijke symbolen de vanzelfsprekende maatstaf, terwijl het in feite een ingebeelde maatstaf is, die concreet meet met twee maten en gewichten. Dat de hoofddoek bovendien voor de moslimvrouwen die het dragen geen religieus symbool maar een religieus voorschrift is en dusdanig deel uitmaakt van hun persoonlijke beleving van de islam, blijkt van weinig belang. Dat het hoofddoekenverbod specifiek vrouwen treft, is ook voor velen geen punt, wel het tegendeel, vermits ze in de hoofddoek een instrument van onderdrukking zien. Zo worden vrouwen met een hoofddoek onder het mom van emancipatie in feite gediscrimineerd. Wij vinden dit verwerpelijk en eisen dan ook dat de stad Antwerpen deze vrouwonvriendelijke en discriminerende dresscode intrekt.

Dat tot slot de stad Antwerpen deze maatregel op een vernederende manier invoerde merken we aan volgende anonieme getuigenissen:

…In november kregen we te horen dat er misschien een nieuwe dienstnota zou doorgestuurd worden die betrekking heeft tot de nieuwe dresscode. In deze dresscode zou een hoofddoekenverbod gelden voor vrouwen die werken aan het loket. We sloegen in paniek en hebben vervolgens een rondvraag gedaan in onze diensten, maar iedereen suste ons met de boodschap dat het er waarschijnlijk niet zou doorkomen. De maanden verstreken en nog steeds kregen we geen duidend antwoord over wat er nu juist gaat gebeuren.

Op 7 maart kregen we de dienstnota in onze mailbox. Iedereen was met verstomming geslagen en we wisten niet hoe we moesten reageren en wat er ons te wachten stond. Niemand heeft ons op voorhand gewaarschuwd of ons er op voorbereid. Het was een schok. We hebben op eigen initiatief een gesprek gevraagd met onze directeur. Wat hij ons vertelde was schokkererend: Ik heb geen plaats om 6 andere mensen een backoffice-functie te geven. We werden met andere woorden voor de keuze geplaatst om ofwel de hoofddoek af te zetten ofwel ontslagen te worden. Dit terwijl men goed genoeg weet dat er alleenstaande moeders bij zijn en vrouwen die net een huis hebben gekocht, en dus erg afhankelijk zijn van hun inkomsten! Dat het Antwerps stadsbestuur ons expliciet beloofd had dat we andere plaatsten zouden krijgen, daar werd geen gehoor aan gegeven. Het was hoofddoek af of ontslag! Na het gesprek met onze directeur hadden we nog een gesprek met onze rechtstreekse hoofd en deze zei hetzelfde. Ze moesten simpelweg doen wat er hen opgedragen werd. En dat gebeurde ook. We moesten vertrekken één voor één. Er werd geen overgangsperiode ingesteld. Van de ene dag op de andere moesten wij vertrekken. Voor ons was het schrijnend, alsook voor onze niet-hoofddoek dragende collega's. Iedereen was verbaasd en we konden niet goed overweg met onze emoties. Maar ja, wie dacht dat ook wij gevoelens hadden? We werden overgeplaatst naar verschillende locaties. Diegene die in regio A woont, moest in regio B gaan werken, en diegene die in regio B woont, moest in regio A gaan werken. Wat ons deed vermoeden dat ze verwachtten dat we dan zelf zouden opstappen. Onderhandelen om tot een weloverwogen compromis te komen, waar iedereen baat bij heeft was geen optie. We moesten het gewoon aannemen. Wat konden wij op dat moment doen? Het werk weigeren konden we niet want thuis zitten onze kinderen die verwachten dat er brood op tafel komt, en die we het recht op een behoorlijke opvoeding en jeugd niet willen ontnemen. Het was emotioneel een zware klap voor iedereen. Op onze nieuwe werkplaatsen zijn er ook collega's die het gewoonweg absurd vinden. We krijgen vragen van waarom zit jij hier? En dan moet je vertellen dat je hier zit omdat je een hoofddoek draagt. Iedereen kijkt je op dat moment aan alsof je een ernstige ziekte hebt. Vernederend gewoon. Wij zijn nu uit het zicht verdwenen, maar de kruisjesdragende collega's, de collega’s met piercings, … die zitten er nog en daar wordt niets aan gedaan. Hoe moeten wij ons dan voelen? Nog meer vernederd! We weten zeker dat dit niet het einde is maar het begin van iets ernstigs, als er nu niets wordt gedaan aan deze discriminatie. Nu is het de hoofddoek maar wat wordt het morgen?? Naam? Huidskleur? Gewicht?

Wat moeten we als moeders aan onze kinderen gaan vertellen, dat als je later groot bent je jezelf niet meer mag zijn? Dat onze maatschappij bepaalt wie je mag zijn, en hoe dat je eruit mag zien. Is dat nu hetgeen dat we willen bereiken in onze maatschappij? Hebben we dan niets geleerd uit onze geschiedenislessen?...

… Op 15 maart kreeg ik een mailtje waar duidelijk in stond dat ik niet meer welkom ben bij de stedelijke jeugddienst als vrijwilliger MET mijn hoofddoek. Dit terwijl de nieuwe dresscode zogezegd enkel van toepassing is op werknemers met een loketfunctie. De praktijk bewijst echter dat het toepassen van deze regel zich niet beperkt tot het loket. De regel wordt ondertussen doorgetrokken naar alle functies, zelfs naar vrijwilligers! Niet alleen is de toepassing discriminerend maar ook de mededeling. Enkel de allochtone, vrouwelijke monitoren hebben een mailtje ontvangen waarin stond dat er vanaf maart een hoofddoekenverbod zou gelden. Aangezien de jeugddienst de ‘autochtone monitoren’ niet op de hoogte brengt, maken zij hier duidelijk een onderscheid en laat men blijken dat het hier enkel en alleen om de hoofddoek te doen is. Nog niet zo lang geleden liep Patrick Janssens vooraan in een betoging met slogans als, “Diversiteit is realiteit”. Ook in de het bestuursakkoord staat dat men streeft naar meer diversiteit op de werkvloer. Iets zegt me dat dit pure propaganda is en dat Patrick Janssens en zijn team helemaal niet voor diversiteit zijn! Ik hoop dat er snel verandering komt, want zo kan het echt niet meer verder. …

…In het begin waren het enkel geruchten en misschien een illusie voor velen, nu zijn het feiten en is dit de harde realiteit.Mijn leven werd even helemaal overhoop gegooid door het zware onrecht dat mezelf en mijn collega's werd aangedaan. Dit onrecht werd ons aangedaan door een organisatie die dagelijks preekt dat diversiteit en gelijkheid samen moeten gaan. Bij deze vind ik dat de slogans die dagelijks naar ons en ieders hoofd worden geslingerd grondig herbekeken worden. Misschien nu eens door specialisten? Aangezien de uniforme sfeer waar de Stad Antwerpen voor staat nu volledig vertroebeld is en voor mij nu zelfs volledig verdwenen… Want wij werden behandeld alsof we een besmettelijke ziekte hadden. Deze ziekte is "de hoofddoek”,…

In november werd er inderdaad gesproken over het invoeren van een dresscode bij de stad Antwerpen. Iedere normale persoon zou toch eerst alles afwachten, en denken dat er een zekere overgangsperiode zou ingevoerd worden en dat er dan minstens een gesprek zou volgen met de betrokkenen. Maar wij bleven maar wachten, wachten, wachten en wachten........ en niemand die zich bekommerde om ons. Zo snel mogelijk uit het zicht en het liefst met zo weinig mogelijk lawaai, dat was het vertrek- en uitgangspunt van de politici die hier verantwoordelijk voor zijn. Toen het bestuursakkoord in januari getekend werd, wisten we zeker dat het er ging doorkomen, dus op dat vlak stonden we niet meer voor een verassing. Maar wat ons wel verraste was de manier waarop we werden behandeld. Er zou zeker voor een alternatief gezocht worden voor elk van ons én er werd duidelijk via de media overgemaakt door o.a. de schepenen De Koninck en Van Peel dat er geen ontslagen zouden vallen en dat men zeker rekening ging houden met onze minieme wensen. Maar, toen dit alles begon, stond ieder van ons perplex! Velen van ons durfden niet écht praten of zich te uiten. Maar het gaat hier wel om onze job!!!! Zeker de helft van de vrouwen in kwestie zijn alleenstaande moeders. Men had ons gewoon eens kunnen aanhoren, misschien eens vragen wat het voor elk van ons betekent dat stuk stof op ons hoofd. Maar neen, we werden totaal emotieloos behandeld. Het was te nemen of te laten, of afzetten van de ene op de andere dag of aftrappen, iedereen is toch vervangbaar! OK, zo nuchter en intelligent zijn we ook, maar wat met het menselijke aspect, wat met de zovele jaren dienst en loyaliteit. Ik werk bijna 12 jaar voor de Stad. Maar wat ons nog meer stoorde en wat bij ons allen zoveel vragen deed rijzen, was de sprakeloze Marc Van Peel tijdens het programma “Wakker op zondag” op ATV een aantal weken geleden. Als hij denkt dat de hoofddoek de manier van denken, redeneren of eender wat blokkeert moet hij er zelf eens eentje opzetten, hij zal merken dat hij nog steeds zal kunnen nadenken en nog veel meer! Gerolf Annemans van het Vlaams Belang scandeerde simpelweg op de regionale tv dat hun doel bereikt was nu de hoofddoek weg is. Op dat moment zou je denken dat een professionele man als Marc Van Peel, die altijd zeer spraakzaam is, daar toch op zou reageren en de visie van de stad zou verdedigen. Hij had daar op zijn minst kunnen zeggen dat het niet enkel om de hoofddoek gaat en dat er ook andere zaken zijn die nageleefd moeten worden volgens de nieuwe dresscode. Maar neen, Marc Van Peel lachte er eens om. Hij, DE personeelstopman van de stad Antwerpen, die door de federale overheid een bepaald aantal percentage allochtone potentiële werknemers zou moeten binnenhalen, zegt daar gewoonweg niets op… Hij antwoordde wel op een vraag gesteld door de presentator Karl Apers, namelijk wat met de tongpiercings? “wel..........”, zei hij, “zolang de collega's met piercings hun tong maar niet uitsteken is het goed”. Alles tezamen werden we beschouwd als een bagatelle, dankzij Marc Van Peel, en dit voor heel Antwerpen!

Ik heb uiteindelijk mijn hoofddoek afgezet maar ik zal er nu alles aan doen opdat ook al de andere regels worden nageleefd door iedereen en over het gehele personeelsbestand van de stad Antwerpen worden doorgevoerd. Als men niet achter mij staat dan is het duidelijk dat dit enkel om de hoofddoek draait! Is het dan gewoon pure discriminatie of niet? Dit kan ik niet laten gebeuren.

Ik weet al van ongeveer november dat de dienstnota er misschien wel zal doorkomen, net zoals de meeste personen bij de stad Antwerpen( werknemers, directie,...). Maar desondanks werd mij door verschillende personen aangegeven dat er toch nog hoop is. Voor dat ik mijn contract tekende heb ik expliciet kenbaar gemaakt dat ik een hoofddoek draag en dat dit een deel van mijn persoonlijkheid is en mijn hoofddoek afzetten voor mij geen enkele optie was en is. Men heeft mij toen gezegd dat dit geen enkel probleem was en dat ik gewoon aan het werk kon, want in de politiek was er nog steeds niets concreets beslist.Op dat moment heb ik een afwachtende houding aangenomen en gedacht dat als het zover zou zijn er wel een oplossing uit de bus zou komen. Begin maart werd de dienstnota doorgestuurd en her en der deden er al wat speculaties de ronde. Voor mij was de keuze al lang gemaakt. Ik zou hem niet afzetten, maar zou wel instemmen met eventueel het alternatief tot een overplaatsing.Volgend op de nota werd er een afspraak gemaakt met de bedrijfsdirecteur van de dienst.Op deze vergadering werd alle hoop dat er alternatieven waren weggenomen. We zouden met teveel zijn. De bevestiging die ik kreeg was dat als ik mijn hoofddoek nog steeds weigerde af te zetten ik geen werkzekerheid meer zou hebben. Ik ben vervolgens naar mijn vakbond gestapt. Die hebben er voor gezorgd dat ik nog steeds werk heb. Er werden ons ook bespottelijke voorstellen gedaan. Bijvoorbeeld het deeltijds afzetten van hoofddoek als je in contact kwam met klanten.Uiteindelijk zijn ze toch overgegaan tot het zoeken van oplossingen, maar we zouden niet veel keuze krijgen. Want er zijn een aantal coördinatoren binnen de stad die neutraliteit willen binnen het gehele bedrijf en dus ook geen hoofddoek in backoffice tolereren. Dit is natuurlijk tegenstrijdig met de dienstnota, maar wat kan je er aan doen. Dit gaf als resultaat dat ik van de ene dag op de andere naar een andere dienst moest vertrekken. Van het ene uiterste in Antwerpen naar het andere. Je zou toch denken dat als ze zoiets als een dienstnota voorbereiden, ze toch wel zouden zorgen voor de instelling van een overgangsperiode. …

Neutraliteit van de overheid: actief en inclusief

We komen op voor een actief pluralisme en inclusieve neutraliteit waarin er ruimte is voor mensen van alle religies en levensbeschouwingen op voet van gelijkheid. Neutraliteit moet gewaarborgd zijn op het niveau van de functie-uitvoering, niet op het niveau van uiterlijke kenmerken. De kern van emancipatie is immers het recht op vrije keuze. Wij willen dat dit ook geldt voor de keuze van vrouwen om een hoofddoek te dragen. Wij zijn van mening dat een verbod op het dragen van een hoofddoek in een openbare functie het recht op arbeid van moslimvrouwen ernstig beknot. Dit is niet emancipatiebevorderend en is in strijd met de rechten van de mens.

BOEH! is een actieplatform van diverse allochtone en autochtone (vrouwen)organisaties, ontstaan in januari 2007 naar aanleiding van de intentie van het nieuwe stadsbestuur in Antwerpen om een hoofddoekverbod in te voeren voor stadspersoneel met publieke functies. BOEH! wil dat vrouwen zelf beslissen welke religieuze voorschriften ze naleven zonder bemoeienis van de overheid of wie dan ook. Ze wil dat vrouwen het recht behouden om te beslissen wat ze op hun hoofd dragen en in hoeverre zij hun lichaam bedekken. BOEH! komt op voor gelijke rechten voor vrouwen en mannen. De keuze om een hoofddoek te dragen is een mensenrecht, evenals het uitoefenen een volwaardige job en het behalen van een diploma. BOEH! kant zich daarom tegen de vrouwonvriendelijke beslissing – opgenomen in het Antwerps bestuursakkoord 2007-2012 – die vrouwen dwingt hun eigenheid te ontkennen in functie van een job bij de stad. Dergelijke uitsluitingmaatregelen druisen in tegen het voorgehouden diversiteits- en emancipatiebeleid van de stad Antwerpen.

Baas over eigen hoofd (BOEH!) is: Actiecomité Moslimvrouwen Vlaanderen (AMV), Al Minara, Arabisch-Europese Liga (AEL), Blijf van mijn hoofddoek!, FC Poppesnor, Platform Allochtone Vrouwen (PAV), Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims (VOEM), Vrouwen Overleg Komitee (VOK)

Baas over eigen hoofd! Hoofddoek, de vrouw beslist! baasovereigenhoofd@hotmail.com

DSCF1591.jpg
DSCF1592.jpg
DSCF1593.jpg
DSCF1597.jpg
DSCF1598.jpg
DSCF1599.jpg
DSCF1601.jpg
DSCF1602.jpg
DSCF1604.jpg
DSCF1605.jpg
DSCF1606.jpg
DSCF1608.jpg
DSCF1610.jpg
DSCF1612.jpg

Benoem de problemen correct

De "blijfvanmijnhoofddoekers" hebben een ergerlijk kantje: ze willen geen ernstig gesprek voeren, en ze geven expressie aan een zeer conservatieve islam.

Is nu juist het "niet-dragen" van de hoofddoek niet vrouwvriendelijk, en de hoofddoekverplichting onder bedreiging van shirk, van hel en verdoemenis, niet "vrouw-onvriendelijk" ?

Zijn het nu juist niet de islamfeministen die in Egypte e.a. ijveren voor de niet-verplichting van de hijab.

Lees ook: Hijab-tumult

en voor wie meer wil weten over de betekenis van de hoofddoek of hijab:

HIJAB

het is een schande

Op de commentaar van de vervelende kletskous PVDV hierboven ga ik niet reageren (het is duidelijk een van die mensen die op het internet een filosofsche roeping waarmaken die ze in het echte leven terecht hebben gemist. Weg daarmee). Over de grond van de zaak: de getuigenissen die BOEH hier samenbrengt bewijzen dat het hoofddoekenverbod niet gaat om grote humanistische principes, maar om plat racisme. Niet om verheffende gedachten, maar om vernederende praktijken! Het is goed dat het VOK en de bovenstaande meiden de zaak oppakken. Socialisten behoren aan hun kant te staan!

En de naam van jullie club

En de naam van jullie club is bijzonder goed gekozen! Wie opkomt voor baas in eigen buik, moet ook opkomen voor baas in/op eigen hoofd. It's freedom for everybody or freedom for nobody! Dat zouden feministen (of de troela's van het kaliber Hirsi Ali die zich feministen durven noemen) toch mogen weten

Conservatieve islam

Ik bewonder de verdraagzaamheid en de openheid van je antwoord Pablo, wat ik kan samenvatten als: "Weg met andersdenkenden!"

BOEH (en de onderdelen van de koepel) is overduidelijk een conservatieve islam-organisatie die geen benul heeft van de betekenis van een democratische rechtstaat.

Er bestaat in België (voor niemand, dus ook niet voor moslims) een "hoofddekselvrijheid".

Maskers zijn verboden,iedereen dient zonder hoofddeksel op zijn identiteitskaart (alhoewel, daar zijn al islam-uitzonderingen voor bestaande)en in het leven van alledag vinden we het "normaal" dat we in sommige situaties het hoofd ontbloten, zoals bij het binnengaan van een kerk, zelfs al zijn we niet katholiek.

Neen hoor, bij mensen die beweren dat een vrouw naar de hel gaat als ze een stukje van haar hals laat zien aan "vreemden", past het woord "vrouwvriendelijk" langs geen kanten.

Vergeet niet dat er ook binnen de islam-gemeenschap wordt gediscussieerd: of een "piratendoekje" wel een volwaardige hoofddoek is bv.

Misschien even doorvertellen dat discussiëren niet hetzelfde is als hysterie of heefthoofdgezwets? Laat even weten dat het gebruikelijk is te argumenteren en te beantwoorden.

Ik zal het proberen met nog

Ik zal het proberen met nog meer argumenten, als jij dan nog probeert te luisteren, zijn we goed op weg. Argument één: er is godsdienstvrijheid. En maar goed ook! (De helft van al die heldhaftige 'islamcritici' vergeet voortdurend dat de westerse verlichting niet alleen is gebouwd op de achttiende-eeuwse religie-kritiek, maar ook op de zeventiende-eeuwse godsdienstvrijheid, die ervoor heeft gezorgd dat protestanten en katholieken elkaar in onze landen niet nog altijd aan het uitmoorden zijn, maar elkaars recht erkennen te belijden wat zij willen) Godsdienstvrijheid betekent: het recht om de regels die jij met je religie verbindt, te volgen. Niet het recht om die regels op teleggen, maar ontegensprekelijk wel het recht om ze naar eigen keuze te volgen. Argument twee: er bestaat vrije meningsuiting en vrijheid van expressie. Dat betekent: je uitdrukken, kleden en presenteren zoals jij dat wil. Argument drie: vrijheid van godsdienst en vrijheid van meningsuiting worden maar door één principe begrensd: door de vrijheid van anderen. Jouw vrijheid houdt op waar die van anderen schade wordt toegebracht. Het zien van een hoofddoek kan op geen enkele manier tellen als 'schade'. En de individuele vrouw die ervoor kiest een hoofddoek te dragen kan op geen nekele manier verantwoordelijke worden gesteld voor de hoofddoekverplichting die in SA of Iran heerst. Een hoofddoekverplichting die, trouwens, precies even dwaas is als een hoofddoekverbod... Argument vier: Er kan maar één progressief en democratisch principe gelden in dezen gelden: de vrouw beslist... Het dragen van een post, een muts,een hoogddoek, een sjalleke of hair-extensions maakt je op geen enkele manier een democraat of een anti-democraat. Is C&A democratisch? En H&M weer niet? En Trinny & Susanah... De democratie, dat is het geheel van individuele rechten en vrijheden die het mogelijk maken je eigen keuzes te maken, voor zover die de vrijheid van anderen niet schaden... (En ik hoop dat je afleert om een stevig tegenargument meteen als aantasting van je 'andersdenkendheid' te aanzien. We zijn hier onder grote mensen, niet onder huilende kinderen)

En, heel kort nog, waar lees

En, heel kort nog, waar lees je in de BOEH-verklaring dat zij vrouwen zonder hoofddoek bang maken voor de hel? Of waar lees je dat deze vrouwen (die in elk geval niet thuis aan hun brei blijven zitten maar maatschappelijke actie ondernemen) per se 'conservatieve moslims' zijn? Is de wereld wellicht toch niet een beetje ingewikkelder dan dat?

Godsdienstvrijheid ?

Wel Pablo, je slaat de bal weer ferm is. Godsdienstvrijheid is door Europa niet weerhouden tegen de neutraliteitseis ivm Frankrijk of Turkije.

Wie zegt godsdienstvrijheid verwijst ook dikwijls naar het opvoedingsrecht door de ouders. Vraag is echter of die grenzeloos moet geïnterpreteerd worden.

Hoofddoektolerantie zou als moreel verantwoorde uitzondering kunnen beschouwd worden (bv om de integratie te bevorderen), maar een neutralitetseis is geen discriminatie. In combinatie meet een activeringsbeleid vanwege de overheid zou er wel sprake kunnen zijn van indirecte discriminatie.

Dat een hoofddoek slechts een onschuldig stukje stof of louter "dresscode" zou zijn, wordt tegengesproken door de weigering zelf van de moslima's om de hijab ook maar even af te zetten.

"Blijfvanmijnhoofddoekers" zijn conservatieve religieuzen, in dit geval conservatieve moslim(a)'s, er is niets "vanzelfsprekends" aan hun eis.

Zain ad Din

Geachte heer Van de Ven,

Graag geef ik een correctie op uw stelling dat moslimfeministen ijveren voor de niet-verplichting van de hoofddoek. In uw pdf-document Hijab stelt u Nazira Zain ad Din tegenover de orthodoxe opvatting t.a.v. de hoofddoek. Het ontgaat u echter dat het in deze orthodoxe visies om hijab in de betekenis van de gewone, gezichtvrijlatende hoofddoek gaat, terwijl Zain ad Din met hijab de gezichtbedekkende hoofddoek bedoelt, dus wat we tegenwoordig niqaab of chador zouden noemen. Dit niet om mij achter de orthodoxen te scharen, maar meer voor de zuiverheid van argumentatie.

Vriendelijke groet,
beheerder mysubmission.nl

Correct

Nazira Zain al-Din keerde zich tegen de gezichtssluier, dat is correct. Dat was toen een hele prestatie.

Dat is natuurlijk best in haar tijd (begin 1900) te zien en er zijn genoeg huidige islamfeministen die de hoofddoekplicht afwijzen. Orhodoxe islamieten betogen ook dat de "echte hijab" gelaatsbedekkend behort te zijn.

De "geest" van Nazira Zain al-Din, gaat naar mijn mening wel degelijk in tegen hoofddoekplicht. Ze noemde de sluier een "belediging voor manen én voor vrouwen".

Letterlijk genomen is uw opmerking echter volledig juist.

Maar allee nu

Voor alle duidelijkheid: je hebt uiteraard het volste recht om een hoofddoekenverbod bij de overheid te bepleiten uit naam van de opnebare 'neutaliteit'. En inderdaad is dat ook de keuze die Frankrijk en Turkijke hebben gemaakt. Ik vraag me alleen af hoe 'neutraal' een neutraliteit is die in praktijk alleen op moslimvrouwen treft. En die, onuitgesproken, allerlei idées-fixen en vooroordelen impliceert over vrouwen die de keuze maken om wel een hoofddoek te dragen.

Je argument dat ze de hoofddoek niet ff willen afzetten en dat het daaróm wel om een uiting van fanatiek geloof moet gaan, snijdt geen hout. Dit soort conflicten gaat over een machtsrelatie die zich ent op een stuk textiel, niet om dat stuk stof zelf. Pubers op school doen ookniet graag afstand van piercings, provocerende kleding, dreadlocks... Niet omdat die dingen allemaal een zodanig religieuze betekenis hebben, maar gewoon omdat kledingseisen impliceren dat je daar zelf niets meer over te zeggen hebt. 'Ben jij de baas of ben ik dat zelf', dat is de eenvoudige basis van zo'n conflict. Net als bij de hoofddoek, waar de vraag is 'mag ik hier blijven werken als duidelijk identificeerbare moslim, of niet'? Nogmaals, ik denk dat zelfbeschikkingsrecht hier boven dwang moet gaan (dwang van religieuze aiutoriteiten, maarevengoed dwang van openbare overheden). Ik denk zelfs dat je de beschavingsgraad van een samenleving mede kan aflezen aan de graad van indivduele vrijheid die in dit soort kwesties wordt getolereerd.

Verbod bepleiten?

Pablo, je schrijft dat ik een hooddoekverbod bepleit, en dat is helemaal niet zo.

Een echt hoofddoekverbod (zoals in Lokeren terecht verworpen) kan niet. Een neutraliteitseis hoeft niet, maar kan wel.

Ivm Antwerpen is dus eerder de vraag of de specifieke context van Antwerpen echt een neutraliteitseis noodzakelijk maakt.

Een neutraliteitseis is geen discriminatie omdat de afwijzing van een voorkeursbehandeling geen discriminatie kan zijn.

"Hoofddoektolerantie", dwz de hoofddoek toch toestaan ondanks de neutraliteitseis, is verdedigbaar vanuit de gewenste integratie van moslima's of het feit dat een kleine hoofdoek reeds een compromis is met een zeer orthodoxe islam.

Ook is het zo dat de combinatie van de neutraliteitseis met leerplicht of activeringsbeleid een feitelijke toestand van indirecte discriminatie kan betekenen, omdat men er dan niet meer onderuit kan.

Een strikte hoofddoekplicht, die niet toelaat de hijab even of gedurende enkele uren af te laten, is een expressie van een conservatieve islam.

Interessant zijn volgende artikels op deze Egyptische blogs:
Running Out of Our Minds

Hijab Talk Day

En dus kom ik terug op mijn begin-commentaar: het is nodig de problemen correct te benoemen.

Tot slot: let op met "Hetiseentekenvanbeschavingtedenkenzoalsik", want dat houdt in dat al wie het et jou oneens is, ook "onbeschaafd" is, wat dat ook moge betekenen.

Je doet weer lichtgeraakt

Je doet weer lichtgeraakt :-) Ik heb gezegd dat het me een teken van beschaving lijkt een zo groot mogelijk mate van individuele vrijheid op dit soort vlakken in acht te nemen. That's all. Als ik je wil beledigen zal ik wel duidelijker termen gebruiken, no worries :-)

Link

Nog even deze link, voor wie zich wil verdiepen in de inhoudelijke achtergronden van de islamitische hoofddoek of hijab:

http://imaan.nl/artikelen/fiqh/hijaab.htm

Bij pharao.com (zie hoger) vind je het artikel op "26 may 2006". Vooral de bezoekerscommenatren zijn daar boeiend.

De hoofddoek is geen

De hoofddoek is geen religieus, maar wel een politiek symbool. Als dat mag in overheidsfuncties, dan moet een hakenkruis ook mogen.

hoofddoek

Wat een domme opmerking is dat!! Er werd nu net een deftige discussie gevoerd tussen voor- en tegenstanders vh hoofddoekenverbod met sterke argumenten en dan komt daar een weet-niet-veel een opmerking posten zoals dit. De hoofddoek is idd geen religieus symbool, voor die moslimvrouwen zou het een religieus voorschrift zijn waar zij zich bewust aan wensen te houden, en die vrijheid hebben ze in een democratische rechtsstaat. Maar om het een politiek symbool te noemen, en dan de vergelijking te maken met een hakenkruis tart alle logica!!

Hoofddoek politiek of religieus?

Ik voel het dragen van de hoofddoek aan als een politiek signaal als gevolg van de polarisering na de eerste inval van de US in Irak. Maar uiteindelijk is de hoofddoek maar een stukje stof. Waar maken we ons nu druk over? Natuurlijk geldt dit 'drukmaken' voor zowel voor- als tegenstanders.
Wat me zorgen baart is dat je je zonder enig probleem achter je godsdienst kan verschuilen en dan mag er plotseling geen kritiek meer gegeven worden. Dit vraagt om uitwassen. Israël is aan de joden beloofd door God. Vele acties die Israël tegen de Palestijnen voert zou je zo uit de bijbel kunnen plukken. En dat is dan pech voor de Palestijnen die nota bene in dezelfde God geloven. Maar beide groepen hebben wel een andere religie. Denk aan Ierland, met de protestanten en de katholieken. Godsdienst wat een prachtige excuus om elkaar uit te moorden. De Balkan kan er ook van meepraten. Bush zou je een fundamentalistische kristen kunnen noemen. De gevolgen kennen we in Irak en Afghanistan.
Ik ben ervan overtuigd dat vele mensen door hun godsdienst geïnspireerd zijn om als goed mens door het leven te gaan, maar godsdienst wordt ook ongelooflijk misbruikt om meer macht te hebben.
Voor een atheïst is er geen verschil tussen geloven in God of in Sinterklaas. Beide geloven zijn voor hem even onwaarschijnlijk.
Richard Dawkings schrijft in zijn boek 'God als misverstand' een heel hoofdstuk over het onverdiend respect dat elke godsdienst beoefenaar krijgt. Ik citeer een voorbeeld dat hij geeft over de bevoorrechte positie van religie: “Op 21 februari 2006 bepaalde het Amerikaanse Hooggerechtshof dat een kerk in New Mexico boven de antidrugwet diende te worden gesteld, een wet die alle anderen hebben na te leven. De vrome leden van het Centro Espirita Beneficiente Uniano do Vegetal geloven namelijk dat zij God alleen kunnen begrijpen door hoascathee te drinken, een drank die het verboden hallucinogeen dimethyltryptamine (DMT) bevat. Let wel, het is genoeg om te 'geloven' dat hun begrip van God wordt vergroot met die drug; ze hoeven geen bewijs te overleggen. Omgekeerd is er meer dan voldoende bewijs dat cannabis misselijkheid en rusteloosheid reduceert bij kankerpatiënt die een chemotherapie ondergaan. Toch bepaalde het (Amerikaanse) Hooggerechtshof in 2005 dat patiënten die cannabis gebruiken voor medicinale doeleinden federale vervolging riskeren (federaal dus ook in die paar staten waar cannabisgebruik op doktersvoorschrift is gelegaliseerd).”
Het wordt hoog tijd om respectvol maar niet meer kritiekloos met religie om te gaan. We hebben een scheiding van Kerk en Staat laat ons dit zo houden.

Oneerlijke aantijgingen

Ik vind deze discussie nutteloos, omdat bovenstaande verhalen duidelijk maken dat dit eindeloze gekeuvel de discriminatie die moslimvrouwen ervaren niet oplost, integendeel.

Maar toch even dit:

PVDV schrijft: "Blijfvanmijnhoofddoekers" zijn conservatieve religieuzen, in dit geval conservatieve moslim(a)'s, er is niets "vanzelfsprekends" aan hun eis.

U spreekt zonder aarzeling over mensen waar u duidelijk niet van nabij mee heeft kennisgemaakt. Het Antwerpse platform 'Baas over eigen hoofd (BOEH!)' bestaat niet, zoals u beweert, uit 'conservatieve religieuzen'. Allochtone organisaties (zoals het Platform Allochtone Vrouwen), moslim(vrouwen)organisaties én progressieve/pluralistische vrouwenorganisaties maken samen deel uit van het platform.

Het platform voert geen theologische discussies en is al helemaal niet van mening dat moslimvrouwen die geen hoofddoek dragen naar de 'hel' gaan. Dit zijn oneerlijke aantijgingen. Het is ook absoluut niet relevant om te verwijzen naar Egypte of andere landen of contexten, want het platform werkt vanuit Antwerpen en baseert zich voor haar analyses en standpunten ook zeer concreet op die context.

Bovenstaande getuigenissen spreken voor zich, denk ik.

PS Wie bedoelt u trouwens als u het over 'blijfvanmijnhoofddoekers' hebt?

Domme discussie

Een zeer vervelende discussie inderdaad. Ook al zowat de honderdste keer dat dezelfde afgezaagde argumenten nog eens herhaald worden.

Een discussie die maar één ding leert: de hoofddoek maakt een soort oerangst los bij sommige Westerse blanke mannen. Argumenten kunnen daar niet tegen op.

Flauwe kul

Wat je schrijft is flauwe kul, Christophe. Zulke discussies komen alleen slecht uit als je je wil profileren op de kreet dat een "hoofddoekverbod" per definitie discriminatie is. Ja, en dan zijn vraagtekens niet welkom natuurlijk.

Mag ik je er aan herinneren, dat het BOEH is die dit artikel hier heeft gepost?

En wie zijn de "blijfvanmijnhoofdoekers"? Wel dat zijn al diegenen die vinden dat de Koran boven de democratische rechtstaat staat, en dat de keuze absoluut aan de hoofddoekdrager toekomt.

Sta er misschien even bij stil dat recent een Duitse moslim die zijn vrouw mishandelde, vrij gesproken werd, omdat de rechter oordeelde dat volgens de Koran een man zijn vrouw mag slaan.

Valt het je niet op dat de verdedigers van de hoofddoek (waar ik jou ook bij reken) niet een keer stil staan bij de achterliggende motivatie ervan? En dat "blijfvanmijnhoofddoek" een "sereen debat" vraagt, maar blijkbaar eigenlijk alleen geïnteresseerd is in het hysterisch krijten "Discriminatie, discriminatie,.." want een echt wederwoord komt van die kant niet.

Heb je er daarenboven ook bij stilgestaan dat dit debat misschien rotsvast zit, juist door de pertinente weigering van moslima's om over de grond van hun probleem zelf te spreken?

tja

Ik begrijp met de beste wil van de wereld niet jouw hysterische reactie op een stukje stof. Ik denk dat het geleden is van de minirok dat een lapje textiel nog zoveel inkt heeft doen vloeien. En ook toen zou ik er wellicht met veel verbazing naar staan kijken hebben.

De islam is de enige religie

De islam is de enige religie die (nog) politieke ambities koestert. Het is dus zowel een politieke beweging als een godsdienst. De vrouwen zijn de enigen die aan die politieke overtuiging in het openbaar uitdrukking kunnen geven, dmv hun zeer opzichtige hoofddoek. Wat sommigen dan ook zeer graag en zeer provocerend doen.

Als je dat niet wil inzien, weet-ik-veel-2, droom dan maar rustig verder.

Boeh

Een hoofddoekverbod?? En dit om de zogezegde neutraliteit na te streven? Wat is neutraliteit als een hoofd van een ziekenhuisafdeling een authentieke kloosterzuster is? Wat is neutraliteit als in de inkomhal van een gemeentebestuur een schilderij hangt van de kruisiging van Jezus! Wat is in godsnaam neutraliteit? Hoe neutraal is een vrouw met naaldhakken, een decolleté, een doorkijkblousje, hopelijk blijven deze vrouwen gevrijwaard van het draagverbod tijdens de uitoefening van hun werkzaamheden. Stel u voor dat u morgen wordt opgelegd bepaalde kledingstukken niet meer te dragen, want dat u dan niet neutraal bent in de uitoefening van uw job! Een verbod op religieuze symbolen! Zeg gewoon maar, verbod op de hoofddoek! Men wil toch zo graag de moslimvrouw bevrijden van haar onderdrukking terwijl men juist hierdoor haar maatschappelijk onderdrukt! IK kies zelf voor het dragen van een hoofddoek en volgens velen zou ik worden onderdrukt door onze zogenaamde “bevrijders”. Net zo zorgvuldig dat ik mijn lingerie, mijn bovenkledij uitkies, net zo veel vreugde beleef ik aan het kiezen en kopen van mijn hoofddoek. Wat een vrijheidsberoving??

Onderwerp???

Nu bent u de zaken wel een beetje door elkaar ah gooien. Van het hoofddoekenverbod in Antwerpen, naar de oorlog in Irak, naar Israël-Palestina, naar Richard Dawkins (die trouwens even extreem is in zijn zgn "wetenschappelijke" standpunten als eender welke moslimextremist).

Wat ik goed vind aan gelovigen is dat zij zich ten minste onderwerpen aan een God en hun beperktheid als mens erkennen, wat je niet kan zeggen van een overdreven arrogante man zoals Dawkins, die beweert de waarheid in pacht te hebben. We kunnen God niet zien dus het staat vrij aan iedereen om te geloven dat Hij/Zij bestaat of niet. Maar om iedereen die er wel in gelooft te gaan afschilderen als oerdom zoals Dawkins doet, getuigt voor mij van enorme bekrompenheid. Dawkins misbruikt helaas de wetenschap net zoals sommige gelovigen hun religie misbruiken om haat te zaaien. Wil niet zeggen dat religie of wetenschap slecht zijn.

Saïda heeft groot gelijk.

Saïda heeft groot gelijk. Wie een hoofddoekverbod oplegt, beknot de keuzevrijheid van individuele vrouwen. En wie de vrijheid beknot, maakt zich willens nillens tot bongenoot van extreem-rechts. Er kan geen onderdrukking zijn 'in naam van de bevrijding'. Dat is dom, arrogant, kortzichtig en het wérkt gewoon niet... Het versterkt alleen onze tegenstanders, die dan plots door de overheid worden gesteund in hun hoofddoek-fobie, islamhaat en nep-experterij

Dat is het nu juist

Saida, je schreef:

"Hoe neutraal is een vrouw met naaldhakken, een decolleté, een doorkijkblousje,... ."

Leg eens uit wat dat met neutraliteit te maken heeft. Omdat niet-moslims niet volgens de sharia leven? Het zijn allemaal "kafir" of "koefr", "goddeloze varkens"?

Zie je wel?

Herinner je mijn opmerking over je denkwijzen, over "beschaafd" en zo? Nu schrijf je:

" En wie de vrijheid (van hoofdoekdracht) beknot, maakt zich willens nillens tot bongenoot van extreem-rechts.

Dus als wie tegen het standpunt van BOEH is, is extreem-rechts, onbeschaafd, enz. Zie je nu zelf de absurditeit van dat soort denken niet in?

Het hele gedoe heeft veel te maken met anti-VB-profilering. Als het stadsbestuur dan zegt: doe maar, maar niet achter het loket, lijkt me dat niet onverantwoord. Tenslotte zijn ook VB-militanten volwaardige burgers, de dag dat je daar van afwijkt ben je wel erg gevaarlijk bezig.

Hoofddoekverbod

Geachte heer P. van de Ven,

U geeft aan dat BOEH volgens uw optiek overduidelijk een conservatieve Islamorganisatie is die geen benul heeft van de betekenis van een democratische rechtstaat.
Naar mijn mening is BOEH een zeer progressieve organisatie, als eerste omdat ze zich terdege bewust zijn van onze democratische rechtstaat, aangezien ze hier weloverwogen gebruik van maken.
Ze hebben deze organisatie opgericht om in gesprek te blijven, een kernpunt van onze democratie en zij proberen tot een adequate oplossing te komen wat betreft het verbod op de hoofddoek.
Zoals u heeft kunnen lezen hebben al heel wat vrouwen zich 'aangepast / geassimileerd' bijvoorbeeld door de hoofddoek af te doen. Dit is niet democratisch. In een democratische rechtstaat is iedere persoon vrij om zich te kleden zoals hem of haar goeddunkt, ongeacht religieuze overtuiging.
Gelukkig is dit in Nederland, waar ik vandaan kom, nog immer het geval.

En als reactie op uw opmerking dat in het alledaagse leven u het normaal vindt om in bepaalde situaties het hoofd te ontbloten, zelfs als men niet katholiek is wil ik zeggen:
Nog niet zo lang geleden bedekten wij (toen ik nog tot de katholieke kerk behoorde) juist het hoofd uit teken van respect, bij het betreden van de kerk.

Ik geef u zeker gelijk als u zegt dat 'vrouwvriendelijk' niet past bij mensen die denken dat een vrouw naar de hel gaat als zij een stukje van haar hals laat zien. Maar wellicht heeft u er nog niet over nagedacht dat het in het geval van veel vrouwen die een hoofddoek dragen, juist om hun vrije wil gaat. Dat men dit doet vanwege een bepaald gevoel. Het waarom zult u wellicht niet kunnen begrijpen, maar in een democratische rechtstaat hoeven wij het gelukkig niet altijd met elkaar eens te zijn, maar wij kunnen wel in vrijheid samenleven! En de ander laten 'zijn' wie hij of zij is.
Bij deze dus als antwoord op uw opmerking dat het gebruikelijk is te argumenteren en te beantwoorden.
Als staflid van Stichting Al Nisa, een Nederlandse Stichting voor Moslimvrouwen, heb ik en met mij vele anderen de dialoog hoog in het vaandel staan.
Als vrij individu moet je kunnen kiezen voor het wel of niet dragen van een hoofddoek en het moet geen verplichting zijn, niet van de voorstanders maar ook niet van de tegenstanders dat iemand gedwongen wordt om de hoofddoek te dragen of deze af te doen.

Vriendelijke groeten,

S. van Rijsewijk

Wat een hypocrisie !

Christophe, doe nu toch niet schijnheilig.

Als je aan een moslima die haar hoofdoek voor geen minuut wil afzetten in het bijzijn van "vreemden" vraagt waarom, dan zal je als antwoord krijgen (als ze al antwoordt natuurlijk), dat dit niet kan om religieuze redenen. Maw het eerste dat die bevestigen is dat de hoofddoek juist niet zo maar "een stukje stof" is, maar zelfs verbonden is met een hele gedragscode voor meisjes en dames.

Wat ik eigenlijk schandelijk vind, aan dit artikle van BOEH, is dat ze een instrument (de hijab) dus, om meisjes zich grenzeloos schuldig te laten voelen als ze een stukje blote hals laten zien, tot "vrouwvriendelijk" uitroepen.

Dit gaat dus niet om een stukje stof, maar om de menselijkheid van religieuze praktijken , het respect voor de rechtstaat, het respect voor de medeburgers (die goddeloze varkens, die hoeren), het misbruik van begrippen als discriminatie, feminisme en vrouwvriendelijkheid ten dienste van een conservatieve islam.

En wat "hysterisch" betreft, zoek dat maar bij de indieners van het artikel.

Maar nee, je moet lezen wat

Maar nee, je moet lezen wat ik zeg. 1) VB militanten zijn uiteraard volwaardige burgers en wie aan hun burgerrrechten (of de burgerrechten vanw ie dan ook) raakt, krijgt met mij te doen. Maar politiek gezien zijn die VB-militanten wel onze tegenstanders, vertegenwoordigers van alles waar 'Indymedia'/andersglobalisten NIET voor staan. Dat mag ik hopelijk toch zeggen zonder zieltjes te kwetsen he? 2) Mensen die op deze hoek van het internet aan discussies deelnemen beschouw ik als 'anti-extreem-rechts', en ik vind het onverstandig als die mensen, zoals jij, een logica verdedigen die,volgens mij, extreem-rechts in de kaart speelt. Ik zeg niet dat je een VB'er bent, ik zeg wel dat het makkelijker is omhet VB te bestrijden door er tegenin tegaan dan door hen op een dergelijk cruciaal punt onterecht gelijk te geven

Het punt dat Saïda wil

Het punt dat Saïda wil maken is dat totale neutraliteit niet bestaat en dat overal een betekenis kan achter worden gezocht. Als je zou lezen, zou je merken dat ze het recht van elke vrouw opeist om zich te kledne zoals zij datwil. Ze verdedigt zowel het recht om een hoofddoek te dragen als het recht een doorkijkblouse te dragen en zelfs,durf ik wedden, het recht om datallebei tegelijk tedragen. freedom of expression, weet je wel?? Dat jij weigert naar dat argument te luisteren en in plaats daarvan extremsitisch-fundamentalistisdche slogans in haar mond legt, is écht niet proper. Hoe kan jij nu weten of ze zo denkt? Datbewijst toch alleen maar jevooroordelen: als een vrouw een hoofddoek draagt, denkt ze sowieso dat elke niet-hoofdoekdragende vrouw een 'kafir' is?? Mag ze alstublieft zélf beslissen wat ze denkt? In plaats van te worden geanalyseerd door een drol die een paar domme sites over de islam heeft geraadpleegd en nu eensin haar plaatskomtuitleggen wat zíj stiekem zou denken???? Wie in mensen hun plaats spreekt, en niet naar hen luistert, moet zwijgen over neutraliteit en vrijheid...

BOEH - voor peter

Het feit dat er elke dag auto ongelukken gebeuren betekent niet dat men alle verkeersregels en verkeersborden moet afschaffen. Het feit dat er verkeersslachtoffers vallen heeft in veel gevallen te maken onbekendheid met de verkeersregels, het niet nakomen van deze verkeersregels of roekeloos rijgedrag.
Zo is het ook wat betreft met de islam. Deze regels en adviezen worden niet na geleefd door onbekendheid, luiheid en soms zelfs wreedheid van sommige . Wil men werkelijk de positie van moslimvrouwen veranderen dan is het meest belangrijkste dat andersgelovigen effectief handelen vanuit hun geloof waarover de Bijbel ondermeer ook spreekt. Misschien moeten wij mensen (met en zonder religie) ons meer bewust worden van het valse superioriteitsgevoel. Er bestaat geen Übermensch zoals ook Hitler graag wilde geloven. Iedereen zou zich moeten hoeden voor een nieuwe tendens: het cultureel autisme! Islamitische vrouwen met of zonder hoofddoek respectvol accepteren als gelijkwaardig en hen dezelfde kansen en mogelijkheden te geven op de arbeidsmarkt en evenals onderwijs zonder dat zij een deel van hun identiteit hiervoor hoeven op te geven.

Vrije wil ?

Beste S. van Rijsewijk

BOEH heeft geen benul van de betekenis van democratie, omdat het platform (en deelnemende organisaties) onvoldoende het verschil begrijpen tussen een democratie en een theocratie.

Godsdienstvrijheid betekent niet dat de godsdienst alle vrijheid krijgt, maar godsdienstvrijheid betekent dat geen godsdienst de staat bestuurt. Dwz in een democratie zijn de wetten van de Koran, sharia, enz ondergeschikt aan die van de wereldlijke seculiere staat. In de mate dat leden van BOEH dit ontkennen, verkondigen ze een conservatieve islam.

"Volledige vrijheid" bestaat juist niet in een democratie, omdat een democratie dan contra-productief zou worden. En die beperking op de vrijheid van de enen, is de garantie op de vrijheid van de anderen. Zo is het de taak van de democratische rechtstaat er op toe te zien dat fanatieke conservatieve moslim(a)'s hun meer progressieve geloofsgenoten niet onder druk zetten.

Ik heb al veel artikels over de achtergrond van de hijab gelezen, maar nergens staat er bij: het recht op vrijheid, integendeel. De praktijk van de hijab prijst gehoorzaamheid, gehoorzaamheid aan de wetten van de Koran e.d.

Blijft er nog dat er juist islamtheologen zijn die beweren dat het niet dragen van de hijab tgv een hoofddoekverbod geen zonde is, omdat die handeling dan uit onvrijheid voortkomt. En blijft natuurlijk nog de vraag waarom het een zonde zou zijn om geen hijab te dragen: menig islamfeminist zal je bevestigen dat het helemaal niet hoeft.

Lees en wees niet blind

Pablo, lees gewoon aandachtig wat er staat: Saida beschouwt overduidelijk de islam als regel voor alle mensen.

Om even in jouw

Om even in jouw kinderachtige stijl te blijven: dankjewel dat je mensen die je mening niet delen meteen verwijt 'flauwekul' te verkopen. Echt heel respctvol van je :-) Ik zit hier weeral te huilen zie! Verdorie! Mij zó beledigen! Foei:-) [!!!!IRONIE!!!!!]

Bijbel of Koran ?

Saida, de wetten van België zijn niet die van de Koran, noch die van de Bijbel, maar van onze seculiere wetgeving.

Wie zegt dat juist sommige islam-regels geen bron van wreedheid zijn?

Oei oei dit is ernstig

Als je echt meent wat je hier nu zegt, dan ben je echt een fanatiek geval. En geobsedeerd door islamitische spoken die je zelf hebt gecreëerd. Dan ga ik ervan uit datje elke gesluierde vrouw op straat als een anti-democrate beschouwt. Dat is 100% dezelfde stelling als die van Filip De man. Proficat. Ik lees bij Saïda een eenvoudige redenering die ik als niet-gelovige (en nooit-gelovige) volledig kan begrijpen. Namelijk: dat overal een (foute)betekenis kan achter worden gezocht. En dat hetdragen van een hoofddoek nie per se betekent dat je vanalle fundamentalistische meningen hebt. Als je iets verder leest in het hierna volgende stukje dan zal je trouwens zien dat Saïda ecpliciet schrijft dat gelovigen en ongelovigen voor haar op dezelfdehoogdte staan. Gelukkig maar, zo hoort het! Als jij nu ook nog alle mensen gelijkwaardig zoubehandelen, met en zonder religie, dan verstaan we mekaar.

Weg met (anti-)VB-profilering !

Je zal het VB pas overwinnen door er boven uit te stijgen, niet door het onderwerp/voorwerp van referentie te maken.

Anti-onverdraagzaam is niet noodzakelijk (pro-)verdraagzaam, niet?

Voor mij telt alleen de werkelijkheid als norm.

Het is overigens niet waar dat kritiek op hoofddoekplicht het VB in de kaart speelt. Door het probleem op te lossen en redelijke regelingen uit te werken, zo overwin je het VB, niet met een jihad tegen het VB, die gewoon de tegenstelling levendig houdt.

Onderwerp???

Ik zal het eenvoudiger uitleggen. Godsdienst dient dikwijls als vlag voor het verkrijgen van macht. Zie mijn voorbeelden van Irak, Ierland e.d..
Het staat inderdaad iedereen vrij in God te geloven of niet. Dit is toch godsdienst vrijheid. Ik beweer toch niet het tegendeel.
Ik zeg ook nergens dat je oerdom bent als je in God geloofd en zo begrijp ik ook het boek van Dawkins ook niet.
Kerk en staat dienen gescheiden te blijven en dan past het niet als een vertegenwoordiger van het gezag, de Stad, in dit geval met zijn overtuiging te koop loopt.
Als ik klanten ga bezoeken dan verwacht mijn baas dat ik netjes in pak voor de klant verschijn en als ik mij niet neerleg bij de dresscode dan zal ik daar de negatieve gevolgen van dragen. Als ik daarentegen niet met klanten in contact kom dan zal mijn baas het worst wezen hoe ik gekleed ga zolang het maar een beetje door de beugel kan.
Mijn religieuze en/of politieke opvattingen hoor helemaal niet met klanten te delen en zelfs met de collegas is enige terughoudendheid op zijn plaatst.

Mijn woorden niet verdraaien

Nee Peter, Ik stel de islam NIET als regel voor alle mensen.

Van waar haal je dat zelfs? Ik zou voorstellen om de teksten wat beter te lezen alvorens zulke uitspraken te doen. Je mag mijn woorden zomaar niet verdraaien. Ik heb respect voor iedereen, en maak hierin geen onderscheid.

Laat ons aub menselijk blijven.

er boven uit stijgen

er boven uit stijgen betekent vooral: uitstijgen boven de irrationele angst die zij zaaien!! Dus: de vrijheid van mensen waarderen en respecteren omp zichzelf tezijn. En hen in bescherming nemen tegen de haat campgnes, ipv het uit te leveren.... En de problemen, diemoeten we idd oplossen. Vrouwen die thuis worden geslagen, mishandeld: zorg dat ze opgevangen worden. Pak mishandelaars aan. verminder de discriminatie op de arbeidsmarkt. Verbeter deonderwijssituatie van kansarmen (van alle origines). Maar het beknotten van de godsdienstvrijheid kan voor de bovenstaande problemen NOOIT een oplossing zijn... Integendeel: wie mee in de vlaams blok-poel van irrationele islamhaat wegzakt (dat isimmers wat jij doet, je stijgt voor geen meter) maakt al dié problemen alleen maar groter

Bekrompen

Leer gewoon lezen, ipv het paterke uit te hangen. Vanuit welke moraal en geopenbaarde waarheid verwijs je naar een of andere verdoemenis?

"Ernstig", moeder overste zou het niet beter kunnen zeggen.

Beknotting ?

Je schreef:
"Maar het beknotten van de godsdienstvrijheid kan voor de bovenstaande problemen NOOIT een oplossing zijn... "

Wel, een neutraliteitseis, die, zoals ik al schreef niet hoeft, maar wel kan, is geen beknotting van de godsdienstvrijheid.

Ik vraag me af wie er hier

Ik vraag me af wie er hier niet kan lezen en wie er hier in mensen hun plaats denkt. En wie er een paterke, tante nonneke of jezuïet is. Misschien moet je effe een paar berichtjes naar beneden scrollen en het berichtje 'Mijn woorden nietverdraaien' van Saïda lezen. Misschien zou je je beter tegenover haar excuseren, in plaats van je tegenover mij belachelijk te maken?

Op dat punt geefikje gelijk.

Op dat punt geefikje gelijk. Zoals ik boven al zei: je kan , zoals de turkse en franse overheid, beweren dat deneutraliteit van de overheid pas geaarborgd is als niemand (maar dan dus echt niemand, niet alleen moslims) tekenen van zijn religieuze/politieke aangehorigheid draagt. Ik vind dat niet verstandig, maar het is geen totaal onredelijk standpunt


Wat wél onredelijk en gewoonweg racistisch is, is als in mensen hun plaats gaat beslissen wat zij bedoelen met hun hoofddoek. En zeker als je alle hoofddoekdragende vrouwen met fundamentalisten en anti-democraten gelijkstelt, zoals je boven deed. Als je dat doet, ik herhaal het, ben je geen haaar beter dan Filip de Man. En van alle fascisten in dit land is dat wel de meest gore creatuur. Proficiat dus :-)

Inderdaad

U schrijft:
"Het wordt hoog tijd om respectvol maar niet meer kritiekloos met religie om te gaan. We hebben een scheiding van Kerk en Staat laat ons dit zo houden."

Dat kan ik alleen beamen.

Als, dan...

Als (je zondigt)dan (ben je een ketter).

Wederzijdse proficiat.

Daar weet hij natuurlijk

Daar weet hij natuurlijk niks op te zeggen.... Dom en ook nog onbeleefd! Joehoe Peter... er wordt tegen je gesproken... (Haal je neus nu eens uit die Koran en luister eindelijk eens naar de mensen zelf)

Heb je een psychiatrisch

Heb je een psychiatrisch probleem? Eerst mag ik het woord 'beschaafd' niet gebruiken, dan moet ik opletten met andere negatief klinkende woorden en nu mag ik zelfs al geen als-dan-proposities meer bezigen... Krijg je last van gesuis in de oren als iemand bepaalde grammaticale constructies gebruikt? Ga je trouwens ook nog antwoorden op Saïda? (zie boven, bericht met de titel'Mijn woorden niet verdraaien')

Omgekeerd

Ik weet niet of Zijne Heiligheid Sint-Pablo het gemerkt heeft, maar eigenlijk ben ik het wel die op antwoord van Saida wacht.

* over het politiek statement dat verscholen zou zitten in de combinatie van een doorkijkbloes met naaldhakken

* over het feit dat de discussie niet draait over de Bijbel of de Koran, maar wel over onze seculiere staat

* waarom het (tijdelijk-occasioneel) niet-dragen van de hoofddoek doodzonde zou zijn

* dat er niet zoiets bestaat als "absolute godsdienstvrijheid"

ze zegt toch niet dat dat

ze zegt toch niet dat dat doodzonde is? of dat anderen moeten worden verplicht of onder druk gezet om dat ding te dragen? ze eist het recht op hem zelf wel te dragen. Endaarin worden te gerespecteerd, net als de andere vrouw die welk kleidngsstuk dan ook draagt.Ik geloof dat ze dat bedoelt... Maar als je had geluisterd, had je dat zelf al wel begrepen...


Het is fijn om als socialist een keer als Zijne Heiligheid te worden aangesproken, een heel nieuwe ervaring is dat :) Maar let jij toch maar vooral op dat je straks niet als Pietro Vandevenni, il grande spiritisti wordt aangesproken... Of als'Grote Lezer van Andermans Gedachten'. Tschüss