Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

ACW wil dat volgende regering deuren van sociale uitsluiting opent

ACW wil dat volgende regering deuren van sociale uitsluiting opent

BRUSSEL -- We leven in één van de meest welvarende regio's van de wereld en toch voelen veel mensen zich uitgesloten. Het ACW wil daar iets aan doen en reikt de volgende regering acht sleutels aan die de deuren van sociale uitsluiting moeten openbreken. “Slaagt de regering er in om die uitsluitingsmechanismen weg te werken? Dat zal het criterium zijn waaraan we de volgende regering zullen toetsen,” zegt voorzitter Jan Renders.

rendersIMG_4161.JPG

Net als zowat alle andere sociale bewegingen heeft ook de koepel van christelijke werknemersorganisaties een eisenbundel klaar voor de volgende regering. Woensdag werden de acht belangrijkste punten uit dat memorandum voorgesteld op het Anneessensplein in hartje Brussel. “We kiezen heel bewust voor deze plaats en niet één of ander chique plein in Brussel want met onze eisen kiezen we de kant van de zwakkeren,” zegt Kris Houthuys van het ACW.

Op het plein stonden acht deuren opgesteld. Gesloten deuren die symbool staan voor de verschillende terreinen waarop mensen op uitsluiting botsen. Zo wil het ACW dat er meer sociale woningen komen en dat ook de private verhuurdersmarkt meer gestimuleerd wordt om kwaliteitsvolle woningen te verhuren aan mensen met een klein inkomen. De sociale zekerheid moet volgens het ACW meer middelen krijgen uit alle inkomens, niet alleen uit arbeid. “Er moet een goede basisvoorziening zijn met degelijke wettelijke pensioenen voor de mensen die niet de middelen hebben om zich tot allerlei aanvullende verzekeringen te wenden,” zegt ACW-voorziiter Jan Renders. De pensioenen moeten net als de andere uitkeringen ook gelijke tred houden met de stijging van de welvaart, aldus het ACW.

Op vlak van gezondheidszorg kiest het ACW resoluut voor het kiwi-model. Renders: “Mensen met een laag inkomen en chronisch zieken moeten geneesmiddelen aan de laagste prijs kunnen kopen.” Mensen met een laag inkomen moeten volgens het ACW eveneens de kans krijgen om op de milieutrein van Al Gore te springen. “Voor hen moeten er niet alleen fiscale aftrekken komen – waar ze toch weinig aan hebben-, maar ook premies,” meent Jan Renders.

Het ACW wil ook dat er meer werk wordt gemaakt van inspraak. “Verenigingen waar sociaal zwakkeren het woord voeren, moeten meer gehoor krijgen en serieus genomen worden door de overheid,” zegt Jan Renders.

Volgens Jan Renders is er een groot draagvlak voor de eisen van het ACW. “Dit gaat niet alleen over de allerzwaksten in onze samenleving. Ook mensen die het wat beter hebben, lopen vaak op de toppen van hun tenen. Ook zij hebben het vaak niet makkelijk om voluit te genieten van de welvaart.” Om te wegen op de volgende regering mikt het ACW op twee van haar sterke punten. “We gaan natuurlijk mobiliseren met al onze organisaties om die ideeën kracht bij te zetten. Maar tegelijkertijd hebben we ook veel deskundigheid in huis. Dit zijn geen vage dromen, maar goed uitgewerkte ideeën waar de regering best rekening mee houdt als ze later een goed palmares wil voorleggen op vlak van inkomensverdeling.”

Evaluatie?

Hoe staat het met de beoordeling van de afgelopen jaren? De sociale bewegingen lanceren constant nieuwe eisen en voorstellen waar as such niets verkeerd mee is maar wanneer krijgen we eens een kritische evaluatie van de afgelopen jaren. Waarvoor dank.

evaluatie

In "De gids op maatschappelijk gebied", het maandelijks, wat analytischer blad van het ACW is er de laatste 6 maanden een rubriek "Het Rapport" geweest, waarin enkele autoriteiten uit het middenveld en de vakbonden erg zinnige evaluaties gemaakt hebben van de federale beleidsdomeinen. Interessant is bv. Raf Jespers van Progress Lawyers Network over Justitie, of Chris Serroyen hoofd van studiedienst ACV over Werk. Als je eens gaat kijken op de ACW-site of een mail stuurt kun je waarschijnlijk nog wel een proefexemplaar krijgen.

Hoe zit het met mensen die

Hoe zit het met mensen die omwille van een andere politieke overtuiging uit de vakbond gesmeten worden? ACW mekkert over de splinter in andermans oog zonder het bos in eigen oog op te merken! Wie de wereld wil verbeteren, dien beginne eerst bij zichzelf zei ons ma altijd... Het mens heeft achteraf bekeken al dikwijls gelijk gehad