Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Keltoum

Keltoum's picture

Naam

Keltoum Belorf

Vakgebied

Netwerk (Getbasic/Indymedia), internetjournalistiek, vrije radio

Topic(s)

Vooral sociale thema´s zoals vluchtelingen, anti racisme, sociale uitsluiting, vredesbeweging, andersglobalisme, media-activisme....

About Keltoum

Geboren en getogen in Antwerpen (1977).
Studies: Politieke en Sociale wetenschappen (Universiteit Antwerpen).

Na mijn studies enkele jaartjes rondgezworven in Londen en Barcelona om nadien terug in mijn wereldstadje Antwerpen te belanden.

Hobbies: Reizen, koffie drinken, kauwgom kauwen en sociaal wezen :-)

Ik hou me voornamelijk bezig met jullie, de vrijwillige medewerkers die onze website vorm en inhoud geven. Wil je ook meewerken? Schrijven, foto's trekken, video maken of met promo helpen mail gerust naar keltoum@indymedia.be

Download onze banners en maak reclame op je website via: http://www.indymedia.be/nl/support/download

Keltoum's blog

Verkiezingen VS: kiezers geschrapt van verkiezingslijsten in de zogenaamde Swingstates

Gisteren op Democracy now, een heel interessante reportage gezien over de uitzuivering van verkiezingslijsten in de verschillende zogenaamde wingstates in de VS. Het zijn vooral die staten waar het grootste gedeelte van de bevolking verarmd is en meer geneigd is om voor de Democraten te stemmen. De BBC- journalist Gregg Palast reisde door New Mexico, Michigan en Colorado om uit te zoeken in welke mate de beweringen dat burgers in bepaalde wijken/staten moedwillig van verkiezingslijsten geschrapt worden, waar zijn.Bekijk de volledige uitzending hier

Lees meer / 0 comment(s)

[ESF Malmö] Reclaim the streets party's...

Gisterenavond gingen we naar de Reclaim the street party georganiseerd door de Action network. De streetparty werd aan de andere kant van de stad georganiseerd. Halverwege zagen we mensen de andere kant opgaan en kwam een rookgeur ons tegemoet. We spraken iemand aan die ons vertelde dat de streetparty was ontruimd omdat enkele deelnemers stenen door de ruit van een bankkantoor hadden gegooid. De politie ontruimde de streetparty. Het werd heel even een kat en muis spelletje met de politie. We zagen een karavaan politiewagens door de hoofdstraat passeren.

politie.JPG

Volgens een Zweed die we op straat tegenkwamen staat er in de Zweedse media dat er meer dan 3000 politie-agenten naar Malmö zijn afgezakt. Er zouden ook agenten uit Duitsland en Denemarken zijn. Zie filmpje.Later hoorden we dat er één persoon is aangehouden.

Overal in de stad werden er straatfeestjes georganiseerd. We wandelden verder en zagen een andere samba-streetparty op een pleintje vlakbij. We besloten daar even de heupen los te gooien.

street3.JPG

street2.JPG

street.JPG

Deze nacht zijn er nog twee Belgen bij ons komen logeren. Ze kwamen met de trein vanuit Kopenhagen. Ze vertelden dat de politie gestationneerd is aan het station van Malmö en iedereen tegenhoudt die met de trein uit Kopenhagen toekomt en er een beetje alternatief uitziet. Dat belooft voor de betoging deze middag.

Vandaag bij het publiceren van mijn blog in het percentrum (onze internetverbinding thuis deed het niet) sprak ik met een Zweed over de relletjes van gisteren. Hij is freelance fotograaf voor een krant in Ghotenburg. Hij had heel wat foto's van de Reclaim the street party, waar hij toch niets mee kon aanvangen. Een andere fotograaf was hem voor (bitter concurrentie in dat wereldje). Ik mocht een aantal van zijn foto's op Indymedia zetten maar hij wilde zijn naam er niet bij. Hierbij dus enkele foto's van een anonieme Zweedse fotograaf.

BijlageGrootte
politie.JPG54.39 KB
street.JPG90.47 KB
street2.JPG82.73 KB
street3.JPG93.33 KB

Lees meer / 4 comment(s)

[ESF Malmö] Zweedse taxichauffeurs behoren tot de hoogst opgeleiden in Europa

Naast de grote conferenties, seminaries en workshop zijn er hier en daar ook informele ontmoetingen. Chadia Bendada is diversiteitsmedewerkster bij het het LBC in Antwerpen. Ze maakte van haar bezoek aan Malmö gebruik om haar collega' uit Zweden en Slovenië te ontmoeten die zich ook bezighouden met diversiteit op de werkvloer.

divers.JPG

Aan Folketspark ontmoet ik Chadia Bendada van het LBC in België, de Turkse Berivan Öngörur die bij de Zweedse vakbond Unionen in Stockholm werkt en de Bosniër Goran Lukic die bij de Sloveense vakbond Zveza Svobodnih werkt. Ze hebben allen één ding gemeen. Ze behoren tot een minderheidsgroep en houden zich binnen de vakbond bezig met diversiteit in al zijn aspecten. Javed Akhter kwam ons afhalen. Javed is van Pakistaanse origine en woont al 20 jaar in Zweden. Hij houdt zich eveneens bezig met diversiteit in de bedrijven in Malmö.

divers1.JPG
vlnr Javed, Chadia, Goran en Berivan

Tijdens de de informele bijeenkomst vertelden ze over de situatie van kansengroepen op de arbeidsmarkt in hun landen. Zowel in Zweden, België als in Slovenië zijn er gelijkaardige problemen rond etnische- en genderdiscriminatie. Elke land heeft wel een aantal vage wetten om dit tegen te gaan. Maar de procedures om een discriminatie te bewijzen zijn vaak omslachtig en vaak durven de slachtoffers van discriminatie vaak geen klacht in te indienen uit schrik.

divers3.JPG

Goran getuigde over het probleem met uitbuiting van Bosnische immigranten in de bouw. Vaak zijn ze onderbetaald en werken ze in slechte omstandigheden. Slovenië is één van de snelst groeiende nieuwe EU-lidstaten. Maar de achterkant van dat mooi plaatje is minder fraai. Migranten uit de armere Balkanlanden mogen de vuile jobs aan dumpinglonen doen. Ook seksuele intimidatie en mobbing op de werkvloer is blijkbaar een heel groot probleem in Slovenië. Er zijn allerlei sociale wetten en ombudsdiensten maar de immigranten of vrouwen die slachtoffer zijn van dergelijke praktijken op de werkvloer durven vaak geen klacht in te dienen. Immigranten krijgen hun werkvergunning van de werkgever.

Berivan en Javed legden trots uit dat ze in Zweden een wettelijk systeem hebben van wagemapping (in kaart brengen van de lonen). Het is er mede gekomen onder druk van de vakbonden. Bedrijven met meer dan 25 werknemers worden om de drie jaar verplicht om de lonen van al de werknemers in kaart te brengen om zo te kijken of er ongelijkheden zijn. Die ongelijkheden moeten binnen de drie jaar gecorrigeerd worden. Het systeem is heel goed vaak om de genderongelijkheden op te sporen. Maar over de etnische culturele loonkloof, die vaak heel groot is voor mensen met een zelfde opleiding, wordt niet gesproken. "We mogen ook niet wagemappen volgens etniciteit", zegt Berivan.

Ondanks deze mooie wetten gaven Berivan en Javed wel toe dat er veel gediscrimineerd wordt op de Zweedse arbeidsmarkt. Niet enkel de nieuwe immigranten zijn hier slachtoffer van maar ook de tweede en derde generatie immigranten. Vaak worden ze zelfs niet uitgenodigd als ze een vreemde naam hebben. Er is volgens Berivan een grote trend bij de jonge immigranten om hun naam te veranderen in een Zweedse naam. "Wist je dat de taxichauffeurs hier in Zweden tot de hoogst opgeleide taxichauffeurs in Europa behoren?" zei Berivan. "Er zitten zelfs veel dokters en ingenieurs tussen. Het is een enorme verspilling omdat men een tekort heeft aan mensen voor bepaalde beroepen,"zegt Berivan.

Enfin 'diversiteit ', vaak nog steeds een modewoord, is toch wel prangend in al die landen. De groepen hebben overal te maken met gelijkaardige problemen. Wat opvalt is dat in al die landen geen officiële instrumenten zijn om de discriminatie effectief te meten of aan te pakken. Ook quota's zijn in al die landen een taboe. Dat mensen al zo ver gaan om hun naam te veranderen in een land als Zweden om toch maar uitgenodigd te worden op een jobinterview...

Chadia is vrij optimistisch na de meeting. "We zitten met dezelfde problemen en ook de aanpak verschil niet veel. Het is nuttig om daarrond ervaring uit te wisselen en vooral te kijken of we uit de ervaringen van de anderen kunnen leren en hoe we het samen kunnen aanpakken," zegt ze.

BijlageGrootte
divers1.JPG100.78 KB
divers1.JPG100.78 KB
divers3.JPG87.03 KB
divers.JPG106.82 KB

Lees meer / 0 comment(s)

Vredesactie op het ESF in Malmö : "Verder uitbouwen van een netwerk van anti-militaristische actiegroepen"

Waarom naar het ESF?

Sinds enkele jaren werken wij actief aan de uitbouw van een netwerk van anti-militaristische actiegroepen. Wij hadden al wel buitenlandse partners van bij de start van onze anti-kernwapencampagne in 1997, maar dit bleef toch beperkt. Dit merkten we vooral tijdens de Irak-oorlog in 2003. Wij voerden hier actie tegen de Amerikaanse oorlogstransporten vanuit Duitsland naar de haven van Antwerpen, maar we vonden toen geen Duitse partner waar we effectief iets mee konden doen. Er was via het ESF wel netwerking rond de grote betogingen, maar de groepen die bereid of in staat waren meer directe actie te voeren of actiegroepen rond militaire basissen hadden onderling weinig connecties. Wel bleek dat overal in Europa gelijkaardige acties plaatsvonden. De uitdaging is dus die groepen doen samenwerken en netwerken, zodat we meer gezamenlijke slagkracht krijgen en gezamenlijk actie kunnen voeren. Aan die weg zijn we al een tijdje aan het timmeren.

De NATO Game Over-actie in maart was op dat vlak een eerste succes. Groepen uit 17 Europese landen waren aanwezig en gebruikten actief de actie in hun eigen campagne, wat ook zichtbaar was in de Europese media. Deze samenwerking gaat verder uitgediept worden op het European Peace Action forum, dat nu een onderdeel van het ESF-gebeuren vormt.

Internationaal proberen we aan agenda-setting rond de NAVO te doen. De NAVO-top in Straatsburg en Kehl op 3-4 april 2009 wordt een belangrijk mobilisatiemoment. De NAVO viert dan niet enkel haar 60ste verjaardag, maar begint ook aan de herziening van haar Strategisch Concept. Dit document bevat de grote richtlijnen van de militaire strategie van de NAVO, zoals de nucleaire politiek. Deze herziening moet op de volgende top haar beslag krijgen in een nieuw Strategisch Concept. Dit betekent dat het komende jaar, met als startpunt de top in Straatsburg, beslissend is voor de NAVO-politiek van het komende decennium. Het is dan ook belangrijk dat overal in Europa de vredesbeweging probeert te wegen op die agenda.

De mobilisatie rond de top in Straatsburg lijkt alvast een impuls te geven bij Duitse en Franse groepen. Wij willen deze mobilisatie ondersteunen en helpen verder te internationaliseren. En ook ervoor zorgen dat de mobilisatie tegen deze top geen eenmalige gebeurtenis is, maar dat de acties blijven doorgaan. We hebben reeds intense contacten met vooral Duitse groepen, waar verder gebouwd wordt op de ervaringen rond de G8-top, en zijn al enkele malen naar Duitsland geweest voor overleg. Het ESF is de gelegenheid om dit verder internationaal in te bedden."

Onze uitdagingen en doelstellingen op het ESF

Netwerken doe je natuurlijk niet zomaar. Een conferentie waarop de deelnemers louter een paar analyses van het internationale gebeuren komen consumeren, gaat weinig internationale samenwerking tot stand brengen en het ESF is vaak in dit bedje ziek geweest. Om tot samenwerking te komen, heb je specifieke doelstellingen nodig. Voor ons zijn dat een aantal actiemomenten die we in internationaal verband gestalte willen geven. Zoals hierboven gezegd is de NAVO-top in Straatsburg daarbij een belangrijk moment. Maar de dynamiek naar die top willen we opbouwen met andere actiemomenten verspreid in Europese landen.

De eerste is de 'War starts from Europe'-actiedag, een Europese actiedag tegen militaire interventie-infrastructuur op 14/15 november (http://europeanpeaceaction.org/european-day-action-against-military-infr...). Dit is een eerste try-out om lokale acties in een gezamenlijke vorm te gieten en zo de Europese rol in de huidige oorlogen in Irak en Afghanistan zichtbaar te maken. Deze oorlogen zijn niet zomaar een ver-van-mijn-bed-show, maar beginnen vanop militaire basissen bij ons en moeten dan ook hier gestopt worden.

Op 21 maart 2009 organiseren wij een nieuwe NATO Game Over-actie in Brussel. Ditmaal gaan we niet internationaal mobiliseren (naar een actie reizen kost geld en tijd, en we geven er de voorkeur aan dat deze moeite voor de top van Straatsburg gedaan wordt), maar proberen we deze actie in te bedden in een internationale actiedag. Met Duitse groepen is hier reeds contact over. Op het ESF proberen we daar andere landen bij te betrekken.

Tenslotte is het voor ons belangrijk dat de acties niet stoppen met de top van Straatsburg. Het ESF is een goede plaats om reeds te overleggen hoe het verder gaat na de top en tot een internationaal gedragen agenda te komen.

Praktisch gaan we aanwezig zijn, als spreker of participant, in de workshops op het European Peace Action forum (http://europeanpeaceaction.org/programme-european-peace-action-forum). Ook spelen we een actieve rol in het No Bases-netwerk, een internationaal netwerk van actiegroepen tegen militaire basissen, en zullen we aanwezig zijn in het parallel lopende ESF 2008 Action Network.

Lees meer / 0 comment(s)

Gratis documentaires voor de donkere herfst- en winteravonden

Zit je daar dan weer wezenloos naar nietszeggende beelden op je TV te staren, na een ganse avond van reclameblok naar realitysoap, talkshow of quiz te hebben gezapt? Zet die tv uit en surf naar http://freedocumentaries.org

Freedocumentaries.org biedt een verzameling aan van gratis online documentaires over allerlei maatschappelijke thema's. Je vindt er een brede waaier aan zowel informerende als entertainende documentaires en films. Bijvoorbeeld Supersize Me, Bowling for Colombine, The Road to Guantanamo,... maar ook documentaires en films die weinig of nooit op onze schermen te zien zijn. Je leert er over interessante perspectieven, achtergrondanalyses over allerlei thema's die je vandaag nog amper tegenkomt in ons schrale medialandschap. Enfin: voor mensen die houden van documentaires en docu-films, één adres http://freedocumentaries.org. WARNING!! Het kan verslavend werken :-)

Dus mij favoriete site om de donkere avonden door te komen. De reeks die ik onlangs nog heb gezien is Century of Self'.

centuryofself.jpg
Een vierdelige BBC serie: Deel I-Deel II- Deel III-Deel IV.
De serie maakt een bangelijke analyse van de transformaties in de westerse maatschappij in de 20ste eeuw. Hoe de mensen in de loop van de 20ste eeuw zijn getransformeerd van een te onderdrukken massa naar een bange 'vrije' individualistische (massa)consumenten. Hoe Edward Bernays, de neef van Sigmund Freud, de public relations uitvindt. En de psychoanalyse van Freud gebruikt in de marketing om in te spelen op de onbewuste verlangens van 'het individu' en de massa.

BijlageGrootte
centuryofself.jpg41.03 KB

Lees meer / 1 comment(s)

[ESF 2008] "Malmö is voor ons een tussenstap in de mobilisatie"

Verschillende Belgische sociale bewegingen maken zich klaar om naar het Europees sociaal Forum (ESF) te gaan. Ook de vredesbeweging Vrede vzw is van de partij. George Spriet coördinator van Vrede heeft alvast hooggespannen verwachtingen.

Waarom gaan jullie naar het ESF?

"In tegenstelling tot andere jaren gaan we dit jaar naar het ESF met heel concrete doelstelling. We zijn mede-organisator van een bijeenkomst in Malmö rond 60 jaar NAVO. Waaraan een 500-tal mensen kunnen deelnemen. Een gedeelte van de bijeenkomst zal een inhoudelijke analyse zijn maar de bijeenkomst zal voornamelijk in functie staan van de voorbereidingen voor de Europese betoging in april 2009 in Straatsburg en in Kahl. Daar zullen naar aanleiding van 60 jaar NAVO allerlei verjaardagsevenementen georganiseerd worden.

De mobilisatie voor die betoging is een initiatief van de Franse en Duitse vredesbeweging. Maar er doen groepen uit verschillende landen mee, onder andere uit België, Zweden, Engeland,.... Het wordt een Europese bijeenkomst. De betoging is gericht tegen het bestaan van de NAVO die nu meer en meer een interventie alliantie is geworden in plaats van een zogenaamde defensie alliantie.

Onze tweede doelstelling is om in Malmö rond te kijken wat er aan voorstellen leeft rond het Europees leger. We gaan kijken welke groepen daarrond werken of willen werken. Misschien kunnen we gezamelijk dingen afspreken.

Ten slotte willen we in Malmö ook nagaan wat er leeft bij de vredesbewegingen over de jaarlijkse betoging van 19 maart tegen de inval in Irak."

Jullie gaan met heel concrete doelstellingen. Hebben jullie hoge verwachtingen?

"We hopen vooral zoveel mogelijk contacten te kunnen leggen met groepen uit gans Europa. We willen niet zomaar netwerken om elkaar te leren kennen maar we willen ook verder gaan en concrete afspraken proberen maken. Malmö is voor ons een tussenstap in de mobilisatie."

Lees meer / 0 comment(s)

[ESF- Malmo] " We willen zowel netwerken als informatie zoeken om samen te bouwen aan een sociaal Europa"

Verschillende Belgische sociale bewegingen maken zich klaar om naar het Europees sociaal Forum (ESF) te gaan. We spraken met Annick De Ruyver van het ACV, dat een delegatie van 80 werknemers en militanten naar het ESF stuurt. Waarom gaan ze er naartoe en wat verwachten ze?

Waarom gaan jullie naar het ESF?
"Wij participeren aan verschillende Sociale Fora omdat we graag willen meebouwen aan een andere wereld. We denken dat een alternatief mogelijk is en we zien de Sociale Fora als een goede plaats om het te vinden. De centrales van het ACV kiezen zelf wie ze willen sturen. Momenteel zijn er 80 militanten. Er is dus nog veel enthousiasme en de verbonden om de handen uit de mouwen te steken. Vooral met het ESF hopen onze deelnemers contacten te kunnen leggen met andere Europese organisaties."

Wat gaan jullie daar doen?
"We gaan deelnemen aan verschillende conferenties en workshops maar we geven zelf ook een aantal workshops, onder meer over flexicurity, waardig werk, de commercialisering van de gezondheidszorg en het Europees sociaal model. Daarnaast zullen we zeker ook iets doen rond de uitspraken van het Europees Hof tegen de vakbondsacties."

Waarom de workshop flexicurity
"Het ACV is daar vrij actief mee bezig. We hopen meer mensen te betrekken om alternatieven te zoeken binnen Europa, want tot nu toe gaat het in de meeste Europese landen meer in de richting van Flexibility dan van Security. De workshop organiseren we samen met mensen uit Spanje, de Scandinavische landen, Oost- en Centraal-Europa. We kijken hoe andere landen het zelf ervaren. We willen samen zoeken naar 'Europese' strategieën."

Wat zijn de verwachtingen?
"We willen zowel netwerken als informatie zoeken om samen te bouwen aan een sociaal Europa. Volgend jaar zijn er Europese verkiezingen. We hopen met het ESF Europa dichter bij de mensen te brengen. Als je een sociale Europa wil opbouwen moet je er nu aan werken en naar de Europese verkiezingen gaan met een sociaal programma. We willen zowel netwerken met andere vakbonden als sociale bewegingen. Het is altijd interessant om de standpunten van anderen te kennen, ook al heb je niet noodzakelijk dezelfde mening.

We werken onder andere heel nauw samen met het netwerk Neighbour en Globalisation. Er zitten zowel NGO's als vakbonden in. We proberen binnen dat netwerk samen te werken rond bepaalde thema's als flexicurity, duurzame ontwikkeling, precaire arbeid,.. We moeten meer uitwisseling doen met NGO's in het buitenland. In België verloopt de samenwerking met de NGO's al vlot, maar op Europees vlak is dat anders. Daarnaast gaan we ook samen mobiliseren voor het Europees Sociaal Forum in 2010 in Turkije."

Lees meer / 0 comment(s)

Amy Goodman (Democracy Now!) opgepakt


Amy Goodman, journaliste en ankervrouw van de onafhankelijke nieuwszender Democracy Now! werd gisteren samen met twee collega's gearresteerd toen ze verslag uitbracht van de demonstraties tijdens de Republikeinse Conventie in Minneapolis. Amy werd gearresterd terwijl ze protesteerde tegen de arrestatie van haar twee collega's. De drie journalisten zijn ondertussen vrijgelaten maar worden beschuldigd van rellen en obstructie van de politie. Democracy Now! verwerpt deze beschuldigingen en spreekt van intimidatie. De journalisten getuigden over een hardhandige aanpak door de politiediensten. Lees meer.

Lees meer / 1 comment(s)

[Malmö] ESF 2008: Wat staat er op het programma?

Malmomap.jpg

Het is aftellen naar het vijfde Europees Sociaal Forum in Malmö. Men verwacht alvast 20000 bezoekers. Onder het moto « Bouwen aan een ander Europa » zullen tussen 17 en 21 september -zowel individuen als sociale bewegingen uit gans Europa samen discussiëren, workshops volgen en acties voeren rond allerlei thema's. Gaande van milieu, migratie, gender, Europa, anti militarisme,....

De bus met 70 plaatsen die ingelegd is door het Belgisch Sociaal Forum zit ondertussen vol. Ook heel wat Belgische sociale bewegingen zijn van de partij. Een aantal onder hen zal ook workshops organiseren in Malmö. In de komende blogs zullen we bij de Belgische sociale bewegingen polsen waarom ze naar Malmö afzakken. Hieronder alvast een overzicht van de geplande activiteiten in Malmö.

Officieel programma ESF:

Wednesday 17/09
18.00 – 23.00 Opening event in Folkets Park

Thursday 18/09
09.30 – 12.30 14.00-17h00 18h-21h000 Seminars-workshops-assembly

21.30 – 3.00 Cultural activities

Friday 19/09
09.30 – 12.30 14.00-17h00 18h-21h000 Seminars-workshops-assembly-

21.30 – 3.00 Cultural activities

Saturday 20/09
09.30 – 12.30 Seminars-workshops-assembly
14.00 – 18.00 Demonstration

 • 13h00 - Gathering: Cronhielmspark
 • 17h00 - Arriving : Pildammenpark,Tallriken
 • 18h00 - 1h00: Outdoor party

21.30 – 3.00 Cultural activities

Sunday 21/09
09.00 – 13.00 Seminars-workshops-assembly
09.00 – 13.00 Assembly of social movements
13.00 – 16.00 Closing sessions in Folketspark and Amiralen
12.00 – 22.00 Cultural activities

Download het gehele programma hier

Een heel goede overzichtelijke en praktische gids om ter plaatse je weg te vinden: Te downloaden op
http://www.esf2008.org/information-and-maps

Inkom:
40 euro
20 euro voor werklozen en jongeren onder 22
gratis voor de vrijwilligers
Inschrijven: http://www.esf2008.org/registrations

SPEAKERS ESF MALMÖ

1. Inauguration

 • Anneli Philipsson, democracy mayor, to be confirmed
 • Pal Aradi, President of BCKSZ (Alliance of Public Personages of Borsod
  County), Romani, Hungary. Confirmed via Matyas Benyik, HSF-CC
 • Nina Sankari, European Feminist Initiative, Warsaw, Poland. Confirmed
  directly
 • Vandana Shiva, Ecofeminist and WTO critic, India. Cogito responsible, many
  contacts but we have not seen final confirmation.
 • Wanja Lundby-Wedin, chair European Trade Union Confederation, Sweden.
  Confirmed through the NOC board.
 • Mustafa Barghouti, confirmed via Palestinian groups, Sweden
 • Sven Giegold, Attac Europe, Germany, via Attac Sweden
 • Nn, Student movement and ESF, Greece. Email sent, no answer.
 • Angela Godfrey-Goldstein, icahd, Confirmed directly
 • Sebahat Tuncel, MP, Turkey, Confirmed via Yildiz Onen, TSF
 • KG Hammar, former Arch bishop of Church of Sweden, confirmed directly.

2.Demonstration

 • Margarita Teran from Bolivia or Blanca Chancosa from Ecuador, indigenous
  movements
 • Boris Kagarlitski, Institute of Globalization Studies, Russia,
 • Josie Riffaud, Via Campesina Europe and International, Bordeaux region,
  France. Confirmed via Morgan Ody, VC
 • Nn local anti-war activist, Vicenza, Italy. Email sent, no answer
 • Christine Lundgaard, Foreningen Oproer/Rebellion Denmark, Still no final
  confirmation, Ola Nilsson responsible.
 • Gunilla Andersson Attac and Network for common welfare, Sweden. Confirmed
  directly

3. Party

 • Nn, Roc factory, squat and migrant activist, Ljubljana, Slovenia or
  Darko Brkan, Kampanja za Prigovor Savjesti u Bosni i Hercegovini, Bosnia
 • Kajsa Lindqvist, Klimax activist Malmö, chair Friends of the Earth Sweden,
  Confirmed via FoE Sweden
 • Jan Hammarlund, LGBT and socialist cultural activist, Sweden. Confirmed
  directly
 • Chico Whitaker, WSF International Committee. Confirmed direcly
 • Trade unionist from DISK and Turkish Social Forum. Confirmed but no name.

Cultureel programma:

Naast de debatten en workshops is er ook een cultureel luik met literatuur, poëzie, muziek, expo, film, theater, jongeren- en kinderactiviteiten.

Meer info over het cultureel programma: http://www.esf2008.org/kultur/esf-culture-programme/view

Action Network 2008:

Simultaan met het officieel programma organiseert het Action Network2008 ook allerlei activiteiten. Het Action Network 2008 is opgericht met als doel de verschillende basisgroepen en organisaties die actie willen voeren tijdens het ESF met elkaar in contact te brengen. Ze hebben een alternatief programma met radicalere acties, betogingen en Assembly's.

Wednesday
18.00 Opening ceremony

Thursday
Action day Migration (info later)
12.00 Demo to the Migration board
14.00-16.00 Radical Assembly
16.00-18.00 Radical Assembly

Friday
Action day Anti-militarism (info later)
14.00-16.00 Radical Assembly
16.00-18.00 Radical Assembly
16.00 Climate action
20.00 Reclaim the Streets

Saturday
13.00 Pre-demo program in Rosengård
15.00 Demonstration with the ACAB-bloc
17.00 Demo-end and party in Pildammsparken

Sunday
13.00-16.00 Seminars: 1. Repression, 2. NATO 2009

Mee informatie vind je hier: http://www.esf2008action.net/
Programma is gratis

Ook interessant

Jongerenkamp Via Campesina en Friends of the Earth
De Europese jongeren van Via Campesina organiseren tussen 17 en 21 september een jongerenkamp Met het kamp willen de jongeren het moto "een andere wereld is mogelijk" in de praktijk brengen. Tijdens het kamp wordt er veel aandacht besteed aan ecologie, voedselsouvereiniteit, duurzame landbouw en duurzame energie.. Met workshops,debatten, acties tegen genetisch gemanipuleerde zaden, bezoek aan de lokale boeren. Het kamp wordt door basisgroepen georganiseerd, iedereen die deelneemt helpt mee. De deelname is gratis. Er is wel een vrijwillige bijdrage voor het eten. Er zullen ook heel wat Belgen deelnemen aan het kamp.

Meer info hier: http://www.foeeurope.org/youngfoee/ESF.html of http://www.viacampesina.org/main_en/index.php?option=com_content&task=vi...

Ook de ABVV-jongeren gaan op kamp op het ESF. Meer info volgt later.

European Peace Action
European Peace Action wil tijdens het ESF de Europese activisten samenbrengen in een een European Peace Forum om te werken rond geweldloze directe acties. Het forum vindt plaats tussen 17 en 21 september.

Ze zullen zich focussen op 4 thema's:
-Nato en de militarisering van Europa
-Nucleaire wapens
-Militarisering van de ruimte
-Internationaal industrieel militair complex

Meer info: http://www.ofog.org/
Programma: http://europeanpeaceaction.org/programme-european-peace-action-forum

Overzicht van de links:
http://en.wikipedia.org/wiki/Malmo
http://en.wikipedia.org/wiki/European_Social_Forum
http://www.esf2008.org/
http://www.esf2008action.net/
http://www.fse-esf.org/
http://www.openesf.net/
http://www.wsf.be/

PS: Heb jij ook nog interessante info en links over het ESF 2008 in Malmö post ze gerust in comments of mail ze door keltoum@indymedia.be.

BijlageGrootte
Malmomap.jpg76.84 KB

Lees meer / 0 comment(s)

Dunkin' Donuts roept reclame terug met Kefiyeh sjaaltje

Dunkin' Donuts zwicht voor de rechtse islamo-arabofoben in de VS. Het begon allemaal met een onschuldige online advertentiecampagne waar de Amerikaanse bekende kokkin Rachel Ray lachend ijskoude koffie van Dunkin' Donuts aanprijst.

Op zich niets mis met de campagne ware het niet dat de Rachel Ray op de foto het trendy Palestijns sjaaltje draagt.

Enkele rechts conservatieven met de Fox journaliste Michelle Malkin op kop begonnen een succesvolle online protestcampagne tegen Dunkin'Donnuts. Volgens hen staat het Palestijns sjaaltje- ook wel keffiyeh genoemd- symbool voor het islamitisch terrorisme en extremisme. Op Malkins blog: "Yet many folks out there remain completely oblivious to the apparel’s violent symbolism and anti-Israel overtones.

Dunkin'Donuts schrok van de reacties. Ze verduidelijkten dat men niets moest zoeken achter de betekenis van het sjaaltje. Het was een keuze van de styliste. Desondanks excuseerden ze zich voor het misverstand en stopte meteen de reclamecampagne. Volgens de woordvoerster zorgde de reclame voor een misperceptie en leidde het daarmee de aandacht af van de promotie van ijskoffie.

De Amerikaanse anti-oorlogsplatform A.N.S.W.E.R is kwaad op Dunkin'Donuts omdat ze hebben gezwicht voor de rechtsconservatieven. Ze roepen op hun website op om Dunkin'Donuts te boycotten wegens hun anti Arabisch racisme.

BijlageGrootte
052708-rachael-ray-keffiyeh.jpg11.27 KB

Lees meer / 6 comment(s)

John Pilger: "Is Israel a terroristic entity?"

Deel 1


Een heel verhelderende documentaire van de bekende journalist en documentairemaker Jonh Pilger waarin hij onderzoekt of Israel al dan niet een terroristische entiteit is.

Deel 2


Deel 3


Deel 4


Deel 5


Deel 6

Lees meer / 0 comment(s)

Indymediafotografen exposeren

Brandpunt 23 viert haar tienjarig bestaan met een colloquium en een fototentoonstelling "10 jaar sociale fotografie"
Een aantal van onze actieve fotografen uit het Antwerpse komen uit Brandpunt 23. Onder andere Luc, Leo, Erik, John, Fototrekster, Raymond en François

Brandpunt 23 is een vereniging van sociale fotografen uit Antwerpen. Voor de nieuwsgierigen de 23 verwijst naar artikel 23 van de grondwet dat zegt dat alle Belgen recht hebben op cultuur.

Het is niet zomaar een fotoclub zeggen de leden me vaak. Het is een vereniging die zich richt naar generatiearmen en maatschappelijk kwetsbare mensen. De fotografen van Brandpunt 23 proberen het dagdagelijks leven in hun wijk en stad in beeld te brengen.

Van 8 mei tot 25 mei kan je in het cultureel centrum van Sint Andries ( coStA. ) terecht voor een overzichtstentoonstelling met sociale thema's als huisvesting, overleven, jeugdcultuur, hulpverlening, emoties, onderwijs,...

Naast de fototentoonstelling organiseert Brandpunt 23 ook een colloquium met als centrale vraag "In welke mate hebben (kans)armen toegang tot cultuur?" Verschillende sprekers uit de sociaal culturele sector geven hun visie met ruimte voor vragen.

Wanneer: Vrijdag 9 mei om 14 uur. Iedereen is welkom. Inschrijven via de site.
Meer info over de foto-expo en het colloquium vind je hier

" Als je haast hebt, ga dan zitten"

Karina Brys is ook een Indymediafotografe uit het Antwerpse. Karina is een rasechte straatfotografe. Ze weet de mensen waar dan ook op het juiste moment in beeld te brengen. Er loopt momenteel een tentoonstelling van haar in het Sfinks cafe in Boechout met als titel " Als je haast hebt, ga dan zitten". De expo toont mooie straatfoto's van Karina gemaakt tijdens haar rondreis in China.

Wanneer: De fototentoonstelling loopt nog tot 25 mei.
Meer info vind je hier

BijlageGrootte
karina.jpg58.28 KB
10jaar_banner.jpg37.8 KB

Lees meer / 0 comment(s)

België 1 - Marokko 4

Foto Neen ik ben helemaal geen voetbalfan. Ik kijk hoogstens naar voetbal om de paar jaar als het weer eens wereldkampioenschappen zijn. Want dan staat bijna de ganse wereld letterlijk en figuurlijk op zijn kop. Heel even als de matchen worden gespeeld staat de tijd en het dagelijks leven stil en is er maar één gespreksonderwerp. Wie haalt de finales, wie wordt er kampioen. Het is een strijd, een oorlogje vertrouwd bij alle lagen van de bevolking. Land tegen land maar dan zonder geweld op de tackles en blauwe plekken na. Het slagveld is overzichtelijk en de tegenstanders hanteren dezelfde wapens. Rijk of arm. Eén zal dé winnaar zijn en zal ook wereldwijd gerespecteerd worden als dé voetbalclub...dé kampioen.

Vanavond met de match België-Marokko was het ook een beetje zo. Ook al was het maar een vriendschappelijke wedstrijd. Het begon al met de verkorte Terzake waar net voor het begin van de wedstrijd nog enkele straatinterviews werden vertoond. De reporters vroegen aan Brusselse kinderen van Marokkaanse afkomst of ze nu voor hun "oud" of hun "nieuw" land zouden supporteren ...Op zich al een rare vraag. En dat blijkt al uit de antwoorden van al de kinderen. Zonder twijfel antwoorden ze één voor één dat ze gingen supporteren voor Marokko en ze deden zelfs prognoses van 2-0 voor Marokko tot 3-1. Dan stelde Terzake dezelfde vraag ook aan de oudere generatie Marokkanen. Ach die waren wat diplomatischer... De ene oudere zegt voor België, de andere " maakt niet uit het is toch vriendschappelijk", nog een andere barman zegt "ik supporteren voor allebei" Dat schipperen en diplomatisch naar woorden zoeken...om toch maar niemand voor het hoofd te stoten (natuurlijk supporteren ze allemaal voor Marokko net als de Italianen hier voor Italië en de Spanjaarden...). Ik zal me voegen bij de uitspraak van de kinderen. Ook ik supporter voor Marokko...ben ik daarom minder "ingeburgerd"of "geintegreerd"...? Ik ben hier geboren en getogen en heb de Belgische nationaliteit. Maar mijn roots is nog altijd Marokkaans en iedereen bekijkt je toch nog steeds als Marokkaans, of allochtoon...toch? Net als de ondervraagde kinderen die waarschijnlijk al van de derde of vierde generatie zijn. Maar dat wil toch niet zeggen dat je je niet thuis voelt in de maatschappij van je geboorteland...het is niet of of maar en en...

En ja de match werd gespeeld, spannende momenten. De Marokkanen speelden voor één keer heel goed met een schitterend resultaat...Ja ik ben blij. Marokko heeft gewonnen :-)

Maar ik zie de Belgen - zeker de diehard voetbalfans- al in woede hun vuisten ballen en hun tranen verbijten door de pijnlijke nederlaag op eigen veld. "Die Marokkanen hebben ons verslagen doemme toch. Het kan toch niet, die allochtonen... Jos geef me nog een pint om die slecht smaak door te spoelen...."

Buiten hoor ik de joelende jonge gasten met hun auto's toeteren. Ook in Brussel zal er vannacht in de Marokkaanse bars en cafeetjes goed gefeest worden. Ik denk aan mijn jonge broertje die bij zijn vriendjes trots kan gaan stoefen dat Marokko Belgie heeft verslaan. En dan nog met 4-1. "Hehe zie je wel dat wij Marokkanen kunnen voetballen..."
BijlageGrootte
maroc.jpg44.04 KB

Lees meer / 1 comment(s)

Redacted

De film "Redacted" van regisseur Brian de Palma is een op ware feiten gebaseerd verhaal. De docu-film reconstrueert de verkrachting en moord van een veertienjarige Irakese meisje en de moord op drie van haar familieleden door een groepje Amerikaanse soldaten in Mahmoudiya in 2006. Enkele soldaten die de feiten gezien hebben zitten met een gewetensprobleem als ze terugkeren naar de VS.


De film toont ook hoe de VS soldaten ter plaatse opereren. De dagdagelijkse sleur aan zo'n checkpoint, het voortdurend gevaar op aanslagen, de houding t.o.v de Irakese bevolking en last but not least de impact van nieuwe media zoals blogs, Vlogs op de informatieverspreiding langs beide kanten. Het is wel een low budgetfilm en het is er ook een beetja aan te merken. De film werd helaas maar een week gespeeld in de UGC.
http://redactedmovie.com

Lees meer / 0 comment(s)

Ex-militairen getuigen over wreedheden in Irak en Afghanistan

Afgelopen weekend organiseerde Iraq War Veterans Against the War een bijeenkomst in Maryland met Irak veteranen. De ex-militairen getuigden over de wreedheden die ze moesten uitvoeren op de Iraakse en Afghaanse bevolking. Van martelingen in de gevangenissen, burgers uit hun huizen zetten,... Evenals over uitgesproken racisme en sexisme in het leger... Hun getuigenissen werden uitgezonden door het alternatieve media netwerk Democracy Now

Bekijk hier alvast een getuigenis van Irak veteraan Michael Prysner.

"We were told we were fighting terrorism...The real terrorism was this occupation... I threw families onto the street in Iraq only to come home and see families thrown onto the street in this country in this tragic and unnecessary foreclosure crisis... Our enemy is not 5,000 miles away: they are right here at home." -- Michael PrysnerLees meer / 0 comment(s)