Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

BAM krijgt klappen tijdens eerste Oosterweeldebat voor breed publiek

BAM krijgt klappen tijdens eerste Oosterweeldebat voor breed publiek

ANTWERPEN -- Op maandag 3 november vond het eerste publiek debat over de Oosterweelverbinding plaats in de Stadschouwburg Bourla in Antwerpen. BAM (Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel), stRaten-Generaal en vzw Ademloos mochten voor een zaal van 500 man hun visie geven over de Oosterweelverbinding en de mogelijke alternatieven. Het publiek was niet mals voor BAM.

IMG_1548_resize.jpg
IMG_1557_resize.jpg

Nick Orban van BAM, Manu Claeys van stRaten-Generaal, Wim van Hees en cardioloog Marc Goethals van vzw Ademloos moesten elk binnen een streng gelimiteerde tijd hun visie geven over de Oosterweelverbinding en de mogelijke alternatieve tracés. Daarna kregen de drie partijen kritische vragen vanuit het publiek en vanuit een panel van vier journalisten. Rik Van Cauwelaert (Knack), Jeroen Verelst (De Morgen), Lex Molenaar (GVA) en Dieter Stynen (Het Nieuwsblad). Het geheel werd streng gemodereerd door Kurt van Eeghem.

IMG_1539_resize.jpg

Volgens Nick Orban van BAM is de Lange Wapper, de beste oplossing voor Antwerpen om de Ring te sluiten. In hun verdediging en argumenten wist BAM hun zaak echter niet overtuigend te verdedigen. Op veel vragen vanuit het publiek of van de journalisten antwoorden ze vaag of verwezen ze steeds naar het lopende onderzoek over de alternatieve tracés die nog moest afgewacht worden. Ze kwamen gedurende gans het debat hevig onder vuur tot zelfs boegeroep vanuit het publiek.

IMG_1594_resize.jpg

Manu Claey en Peter Verhaeghe van stRaten-Generaal verdedigden het alternatief tracé met een ondertunneling in plaats van een brug. Ze toonden de laatste cijfers en vergelijkingen met het tunnelvoorbeeld in Madrid. Volgens Manu claeys is BAM tegen een tunnel maar een deel van hun tracé is ook een tunnel. "Met de huidige tunneltechnieken kan men heel ver gaan. Ook het kostenplaatje voor een ondertunneling is veel lager dan dat van de brug," aldus de stRaten-Generaal.

IMG_1578_resize.jpg

Wim van Hees van de vzw Ademloos begon zijn uiteenzetting met een metafoor van een vogeltje dat naar lucht snakte. De cardioloog Marc Goethals gaf meer wetenschappelijke uitleg over de gevolgen van de Lange Wapper op de gezondheid. Zowel de toename van schadelijk fijnstof als de lawaaihinder zal enorme negatieve effecten hebben op de gezondheid van de mensen die in de buurt van de brug wonen. Vzw Ademloos pleit er dan ook voor om in het kostenplaatje van de brug ook de gezondheidskosten mee te rekenen. Voor hen moet de ring niet gesloten worden. Men moet eerdere oplossingen zoeken in de vermindering van het verkeer.

IMG_1566_resize.jpg

Tijdens het debat kwam er niet veel nieuwe informatie naar boven. Met momenten leek het wel een verkiezingsshow. De aanwezige journalisten legden vooral het vuur aan de schenen bij BAM. Ze kregen vragen over hun gebrek aan communicatie, transparantie, de geheime akkoorden met de overheid en vooral over het kostenplaatje van het gehele project dat nu al oploopt tot drie miljard. Rik Van Cauwelaert haalde tijdens het debat ook een frappante clausule aan in het contract van de BAM met de overheid. Gedurende 35 jaar na de bouw van de brug mag de overheid geen alternatieve wegen aanleggen die BAM-tolheffingen in het gedrang brengen. Zo niet worden alle kosten verhaald op de overheid. BAM repliceerde dat dergelijke clausules normaal zijn in zo'n contracten.

IMG_1568_resize.jpg
IMG_1535_resize.jpg

BAM bleef er maar op hameren dat de brug goed is voor de Antwerpenaar en voor de stad. De Antwerpenaar die in de zaal zaten steunden hoorbaar het alternatief tracé van Straten-Generaal en vzw Ademloos. Ze werden regelmatig ondersteund met luid applaus. Kurt Van Eeghem moest het publiek meerdere malen tot de orde manen als er weer eens hoongelach of boegeroep uit de zaal kwam op de vage uitleg van de BAM. De BAM-communicatie die ondertussen al bijna vijf miljoen heeft gekost heeft blijkbaar de harten toch nog niet gewonnen....

Na het debat vroegen we aan het buitenstromend publiek wat ze van het debat vonden.

IMG_1599_resize.jpg

Calle uit Borgerhout is 85
"Tijdens het debat zijn er goede vragen gesteld maar niet de juiste antwoorden gegeven. Toch niet de antwoorden die ik zocht. Wat me vooral is bijgebleven is dat BAM tenslotte toch zijn goesting doet. Al de argumenten die ze hebben aangevoerd blijven voor mij een beetje vaag. Als ik mocht kiezen dan opteer ik voor een tunnel. Die brug lijkt me meer een prestigeproject voor Antwerpen. Het is ten eerste niet praktisch zo'n brug boven de stad en het lijkt me absoluut niet veilig. Antwerpen heeft wel een oplossing nodig voor het verkeersprobleem maar het is een moeilijk thema."

IMG_1601_resize.jpg

Robert uit Merksem
"Ik woon in de buurt waar het complex van de op - en afritten voor de Lange Wapper zal komen. Het werd tijd dat men eindelijk start met een publiek debat. Ik ben naar het debat gekomen omdat ik begaan ben met de toekomst van onze stad. Ik heb heel wat informatiesessies over de Oosterweelverbinding bijgewoond o.a in het Pakhuis en in het Districtshuis. Maar er zijn nog heel wat vragen waar ik nog geen bevredigend antwoord op heb gekregen. Bijvoorbeeld over de financiering, de bouwwijze, wat gaan ze afsluiten tijdens de bouw,... Men moet zien dat economie, mens en milieu samengaan en dat daaruit het best mogelijke project uitkomt. Ook al is het iets duurder dan gepland. Als het project duurzaam is moet men ervoor gaan. Ik ben zelf eerder voor een tunneltracé maar heb nog vragen over de veiligheidsrisico's ervan."

Tom uit Antwerpen (wilde niet op de foto)
Tom: "Ik vond het debat echt een theater. Het was amusant om naar te kijken. .Ik heb veel sympathie voor Wim Van Hees alhoewel hij af en toe de clown uithing. De BAM is afgemaakt wat ik ook heel goed vind. Mijn standpunten voor over de Oosterweelverbinding waren al duidelijk. Hier en daar is er wel informatie bijgekomen die ik niet wist zoals de afspraken tussen BAM en de overheid over het niet aanleggen van extra wegen. Als er zo'n informatie valt dan wil ik daar wel meer over lezen. Het is frappant. Het panel van journalisten was zeker een meerwaarde. Ze kunnen vanuit hun ervaring en kennis met scherpere vragen komen. Zowel Lex Molenaar als Rik van Cauwelaert vond ik interessant. Ik ben zelf tegen de sluiting van de ring. Ik sluit me aan bij vzw Ademloos. Het verkeer moet verminderd worden. Dit is natuurlijk uitgesloten in een BAM-scenario want die mensen verdienen hun kost met meer vervoer."

IMG_1604_resize.jpg

Dominique en Dimitri uit Antwerpen
Dominique: "Ik ben een nimby, not in my backjard. Ik ben bezorgd over mijn toekomst in Antwerpen. Als ik hier wil blijven wonen en nog met mijn fietske wil blijven rondrijden zal er iets moeten veranderen. Ik ben zelf een astmapatiënt dus ben wel bezig met dat thema. Ik wil best meegaan in wat BAM zegt. 'Dit is het beste voor Antwerpen' Maar als ik alle feiten die ik tot nu toe heb gehoord op een rijtje zet dan kan ik enkel vaststellen dat het alternatief van stRaten-Generaal met de visies van Ademloos de beste oplossing is. BAM heeft niet echt kunnen overtuigen met hun argumenten. Blijkbaar hebben ze toch niet het beste met ons voor."

Dimitri: "Alles hangt volgens mij af van de bril die men opzet. Ofwel zet men de economische bril op, dan moet men BAM of stRaten-Generaal volgen. Ofwel zet men de ecologische bril op, dan volgt men het plan van vzw Ademloos. Maar vzw Ademloos stelt niet veel oplossingen voor, daarom sluit ik me aan bij het plan van BAM met addities van Stratengeneraal. Ik wil ook afwachten tot het onderzoek naar de alternatieven afgerond is. Het voorstel van stRaten-Generaal moet serieus onderzocht worden."

Lange wapper

Leuk en goed artikel.
Merk op dat straten generaal en ademloos niet op dezelfde lijn zitten: straten generaal stelt een alternatief voor, ademloos is tegen een sluiting van de ring. Marc Goethals is trouwens ook de man van Actie Noordrand, die liefst Zaventem gewoon zou sluiten.
Waar zitten alle communicatiespecialisten van de BAM? Zij zouden toch veel beter (lees inhoudelijk) op zulke vragen moeten kunnen antwoorden?
Wat betreft het alternatief, een tunnel, nog enkele opmerkingen:
- een tunnel laat toe zeer weinig afval in de lucht te stuwen maar is niet erg gezond voor de chauffeurs zelf (weliswaar afhankelijk van het soort luchtverversing dat men installeert)
- een Spaanse tunnel kost niet zoveel als een Belgische... bouw een huis in Spanje en vergelijk dit met België... Bovendien stijgen de grondstofprijzen met de jaren. De kost lineair doortrekken, zoals straten generaal doet, is simplistisch. Natuurlijk moet de BAM hen wel minstens een serieus antwoord dienen.

vzw Ademloos is wél voor sluiting ring!

Let ook op de fout in een van de commentaren hierboven. vzw Ademloos is wel degelijk vóór een sluiting van de Ring. Ze is echter tegen het traject! Daarnaast pleit ze uiteraard ook voor een langetermijnvisie om de verkeersinfarcten tegen te gaan.

Eén van argumenten van SP.A Rood-voorman Erik De Bruyn is ook raak, namelijk dat met het project van BAM de Ring NIET wordt gesloten. De Ring zou immers langs de noordkant geopend worden, maar tegelijkertijd aan de zuidkant (de Kennedytunnel) gesloten voor zwaar vrachtvervoer. ALLE vrachtwagens moeten volgens hun scenario langs de noordkant. Dat is amper 'sluiting' te noemen.

Onvolledig rapport

Hoe dieper men graaft, hoe meer zaken er boven komen drijven die laten zien dat BAM en haar onderzoeken lang niet volledig zijn. Bvb een stuk tunnel op een plaats laten komen dat reeds de afsluiting van het waterkeerpunt had moeten zijn, is op zichzelf al een erg grove fout. Met de reeds angstaanjagende verhoging van ademhalingsproblemen bij kinderen, zou men toch een beetje verstandiger horen om te springen, deze toch wel erg problematische wetenswaardigheid kan enkel weer verkleint worden indien men met tunnels en bijkomende filters zou werken.
Enfin, wat hebben we aan een ongezond prestige project, of erger, wat ben je met een tijger in je tank, wanneer er een ezel achter het stuur zit. Toch maar eens wat beter onderzoeken , verstandiger te werk gaan en wat minder het uiterlijke vertoon laten domineren.