Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Test-Aankoop: 'Europese richtlijn verbiedt 5-minutenregel niet'

Test-Aankoop: 'Europese richtlijn verbiedt 5-minutenregel niet'

De consumentenorganisatie Test-Aankoop onderzocht enkele jaren geleden of de TV-zenders de wetgeving op de 5-minutenregel wel in acht namen. Die ging over de bescherming van jonge kijkers tegen televisiereclame om en rond kinderprogramma's. ''Sindsdien werd Test-Aankoop een voorvechter van het behoud van de 5-minutenregel. Het werd een symbooldossier voor ons'', zegt Nico De Bie van Test-Aankoop in een interview.

Nico De Bie:
''Toen Geert Bourgeois aantrad als minister was hij nog groot voorstander van de 5-minutenregel. Hij zegde toen letterlijk: ''We gaan voor een zender de wet niet veranderen''. Daarmee bedoelde hij dat hij omwille van die ene commerciële zender Nickelodeon niet de wetgeving op de beperking van kinderreclame zou veranderen. Maar enige tijd later luidde het “dat die positie niet houdbaar was. Zeker niet in Europa “.'''

''Ons engagement is gebaseerd op een ruime enquête die Test-Aankoop uitvoerde over het naleven van de 5-minutenregel. Wij stelden daarbij vast dat de 5-minutenregel niet altijd werd nageleefd. Dat er regelmatig inbreuken werden vastgesteld.''
''Wij gaan voor het belang van de consument. De wetgeving wilde jonge consumenten, de kinderen, tegen het gevaar van de reclame behoeden door de 5-minutenregel. Wel, als dat zo is dan willen wij ook weten of dat belang van de consument gerespecteerd wordt. Vandaar onze enquête, waaruit bleek dat het belang van de kinderen zeker niet algemeen werd gerespecteerd.''
''Toen minister Bourgeois daarna de 5-minutenregel wilde afschaffen hebben we gezegd: “nu gaat u die zenders belonen voor het niet naleven van de wetgeving”. Wij hebben in de hoorzitting van de mediacommissie in het Vlaams parlement in 2006 uitvoerig onze mening gezegd. Toen Bourgeois kwam met zijn werkgroep voor een gedragscode over de reclame rond kinderprogramma's hebben wij direct geweigerd. Wij weigeren gebruikt te worden als een doekje voor het bloeden. De Minister wou de 5-minutenregel afschaffen omdat buitenlandse zenders deze niet moesten naleven. Welnu, de gedragscode die in de plaats komt moet ook niet door buitenlandse zenders worden nageleefd.''

Europees

''We zijn het wel eens met de beleidsmakers dat een Europese aanpak de beste is. De Europese richtlijn 'Televisie zonder Grenzen' was dan ook een dossier waarin we ons hebben vastgebeten, samen met onze Europese vereniging de BEUC. We vinden wel dat België te snel plat op de buik is gegaan voor de andere Lidstaten. Maar nog niet alles is verloren. Het nu uitgewerkt compromis voor richtlijn gaat dan wel voor ons niet ver genoeg, het is, gelet op de grote tegenstellingen, het minst slechte compromis. Bovendien laat de huidige tekst toe de 5-minutenregel te behouden. Het betreft immers een minimale richtlijn. De Lidstaten mogen dan ook strenger optreden. De bal ligt dus uiteindelijk weer in het kamp van Minister Bourgeois.

''Onze eisen op korte termijn zijn klaar. Uit een Nederlands onderzoek blijkt dat meer dan 70 pct. van de jongeren tussen 8 en 13 jaar niet voldoende het onderscheid kunnen maken tussen de realiteit in een programma en de publiciteit. Dus moet er voldoende duidelijk onderscheid komen en dat ligt in de tijdsindeling. Geen reclame om en bij het programma; geen programma rond de reclame. Absoluut geen overlappingen toelaten. De 5-minutenregel was op dat vlak een duidelijk voorbeeld van hoe het moest. In de huidige context zou het consequente gevolg natuurlijk zijn een totaal verbod op product placement.''
''Wanneer wij naar media kijken, dan doen we dat ook vanuit de invalshoek van de geestelijke en lichamelijke gezondheid van de consument. Dus we denken aan reclame voor voeding en drank, aan het gevaar voor obesitas. En we denken aan de bescherming van kinderen en jongeren op alle vlakken.''
De omzetting van de richtlijn Televisie zonder Grenzen in België belooft nog voor vuurwerk te zullen zorgen. Wij blijven dit dossier alleszins opvolgen.''