Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Actieplatform Palestina: “Europa meet met twee maten, twee gewichten”

Actieplatform Palestina: “Europa meet met twee maten, twee gewichten”

BRUSSEL – Veertig jaar bezetting is genoeg. Dat zegt het Actieplatform Palestina, een verzameling Vlaamse organisaties die ijveren voor vrede in Israël en Palestina. Ze eisen dat Europa afstapt van haar politiek van twee maten, twee gewichten.

duifke.JPG

Gisteren lieten actievoerders in Brussel symbolisch veertig duiven los. Niet toevallig veertig (40 jaar bezetting), en niet toevallig op het Schumanplein, in de schaduw van de gebouwen van de Europese Commissie. Europa heeft volgens het Actieplatform een belangrijke verantwoordelijkheid. Wat wordt Europa zoal verweten? En wat moet Europa doen?

Twee maten
De zogenaamd ‘evenwichtige’ politiek van Europa komt volgens de actievoerders in feite neer op een pro-Israëlische houding. Wim Leysens, coördinator van het Actieplatform Palestina, legt uit:

“We zien dat de economische en militaire samenwerking met Israël gewoon verder gaat, geen vuiltje aan de lucht. Maar de Palestijnse Autoriteit wordt om de haverklap gestraft. Ze moet het bestaansrecht van Israël erkennen, wordt gesanctioneerd omdat Hamas in de regering zit,…Dat is meten met twee maten en twee gewichten: een straffe houding tegenover het Palestijnse volk en een heel soepele houding tegenover de Israëlische autoriteiten.”

Contraproductief
Een houding die overigens nog niet veel goeds heeft opgeleverd, want er is nog steeds geen vrede. “Dat is net het dramatische. Europa heeft enorm veel geïnvesteerd in de opbouw van de Palestijnse Autoriteit. Sinds de sancties betaalt Europa zelfs nog meer, in de vorm van hulp. Maar wat brengt dat op?,” vraagt Leysens zich af.

“Zolang die steunmaatregelen niet gepaard gaan met een echt perspectief op de oprichting van een Palestijnse staat, zal er blijvend spanning, ontevredenheid en frustratie gecreëerd worden. Het Europese beleid is incoherent en contraproductief,” stelt de coördinator van het APP.

Fundamentalisten
Maar we kunnen toch geen steun geven aan een regering met fundamentalisten?

“Dat is inderdaad het Europese argument,” antwoordt Leysens. “Maar als we streng zijn voor de Palestijnse Autoriteit, laat ons dan ook even streng optreden tegen Israël. Laten we ook eens een sterk politiek signaal geven aan Israël.”

“Bovendien komen er vanuit de huidige Palestijnse regering allerlei signalen dat zij wel degelijk bereid zijn om te onderhandelen,” merkt hij op. “Signalen dat ze een langdurig bestand met Israël willen aangaan en dat ze het Arabische vredesvoorstel van Riyad willen steunen, wat neerkomt op een impliciete erkenning van Israël. Laten we die openingen diplomatiek gebruiken, in plaats van steeds maar te blijven zeggen: ‘Hamas staat op ons lijstje van terroristische organisaties en daarmee uit’,” aldus Leysen.

Verkiezingen
Over enkele dagen zijn er federale verkiezingen. Heeft het Actieplatform Palestina voor de volgende regering een verlanglijstje klaar? “Het zou mooi zijn als er in het regeerakkoord een paragraaf stond die zegt dat België een actief en coherent Midden-Oostenbeleid wil voeren,” zegt Leysen.

“En er mag zeker ook expliciet bijstaan dat we de steun aan de Palestijnse Autoriteit willen hervatten, want dat is een voorwaarde om de humanitaire crisis op te lossen die nu gecreëerd wordt en die alleen maar vruchtbare grond vormt voor extremisme,” voegt hij eraan toe.

Akkoord opschorten
Het APP vraagt ook een internationale vredesconferentie waar alle partners worden samengebracht en daadwerkelijk onder druk gezet. “Maar die druk kan er volgens ons alleen maar komen als ook naar de Israëlische kant een politiek signaal gestuurd wordt. Wij stellen voor om, als symbooldossier, het EU-associatie akkoord met Israël op te schorten. Daar staat expliciet in dat het internationaal humanitair recht moet gerespecteerd worden. Dat recht blijft geschonden, dus er zijn duidelijk gronden om het akkoord op te schorten,” aldus de coördinator van het Actieplatform Palestina.

Leysens.JPG

Op zaterdag 9 juni vindt in Brussel, in het Jubelpark, het gratis festival '6 uur voor Palestina' plaats.

www.actieplatformpalestina.be