Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

[Interviews] Betoging voor rechtvaardig asielbeleid: Betogers aan het woord

[Interviews] Betoging voor rechtvaardig asielbeleid: Betogers aan het woord

Brussel -- Vandaag betoogden zo'n achtduizend mensen voor een rechtvaardiger asielbeleid. De betogers eisen een doorzichtiger procedure met duidelijke criteria. We interviewden enkele betogers waarom ze kwamen meebetoging en wat hun eisen zijn voor de nieuwe regering.

3b.jpg

Jan Michiels uit Brussel is ambtenaar. “Er moeten criteria komen die zoveel mogelijk mensen hun waardigheid teruggeven. Het is nu het moment om die in te voeren. Je komt hier in Brussel dagelijks in contact met mensen zonder papieren. Niet enkel op zo'n acties maar ook in verschillende sectoren zoals horeca, bouw,... Je merkt dat er een druk komt op de salarissen en dat is omdat de mensen geen rechten hebben om eisen te stellen. Als mensen zonder papieren kunnen werken in waardige omstandigheden profiteren alle werknemers daarvan.”

10b.jpg

Meryem is Irakees en woont al 9 jaar in België “Ik zou graag papieren willen om hier mijn leven verder te zetten. Ik wil dat de regering iets doet. We hebben kinderen die hier nu studeren en die hier ook willen werken.”

9a.jpg

Murielle komt uit Louvaine La Neuve.“Ik ben hier vandaag met mijn twee kinderen omdat ik het probleem van de illegaliteit een heel belangrijk thema vind van deze tijd. Ik doe onderzoek aan de universiteit rond HIV en kom vaak met vluchtelingen in contact. De nieuwe regering moet haar standpunten tegenover vluchtelingen dringend veranderen. De nadruk wordt vaak gelegd op veiligheid en vluchtelingen worden gecriminaliseerd. Ik denk dat de democratie hier op het spel staat.”

4b.jpg

Maurice Marchand (links op foto) komt uit Namen en is missionaris. “Ik ben solidaire met de mensen zonder papieren Het is een enorm onrechtvaardig hoe men ze behandeld. Er zijn momenteel geen eenduidige regels voor regularisering daarom pleit ik voor rechtvaardigere regels. We moeten meer waarde hechten aan onze manier van opvang. We kunnen natuurlijk niet iedereen opvangen. Maar diegene die we kunnen opvangen moeten we waardig opvangen. Ik vraag eerst en vooral aan de nieuwe regering om de gesloten centra af te schaffen. Het opsluiten van kinderen is mensonterend,” aldus Maurice.

11a.jpg

“Ik woon al twee jaar in België en heb ook geen papieren,” zegt Mohamed uit Niger(links op foto). "Het is heel moeilijk om hier te leven zonder papieren. We leven in een heel onzekere situatie. De mensen zonder papieren wonen hier meestal al jaren maar hebben geen enkele rechten. Een vluchteling vlucht uit zijn land omwille van een bepaalde situatie. We zijn allemaal mensen. Men mag geen onderscheid maken tussen mensen met en zonder papieren. Daarom vragen we de nieuwe regering om de mensen zonder papieren te regulariseren.”

7b.jpg

Elham en Shary zijn uit Iran gevlucht en wonen nu al drie jaar in België. “Ik heb geen papieren en het is enorm moeilijk om hier illegaal te leven” zegt Elham (links op foto). “Ik ben een alleenstaande moeder met twee kinderen en mag niet legaal gaan werken. Ook mijn kinderen ondervinden problemen op school. Ik wil dat de nieuwe regering ons ziet als mensen,”aldus Elham.

8a.jpg

Katrien Verschaeve uit Menen is leerkracht. “Ik ben voor de regularisatie van alle mensen zonder papieren ongeacht hoeveel jaar ze hier zijn. Mensen vluchten niet zomaar. Als je als vluchteling naar hier komt dan is de nood echt heel hoog. Er zijn trouwens niet zoveel mensen die naar hier komen. Als je de cijfers bekijkt dan zie je dat de mensen in de eerste plaats vluchten binnen hun eigen land of naar de buurlanden. Het is slechts een heel kleine minderheid die naar hier komt en een rijk land als België kan dit wel aan.”

“Als school zonder racisme werken we in Menen al een heel jaar rond Viola. Een leerlinge uit onze school. Viola verblijft al 8 jaar in België. Op 15 december kreeg ze te horen dat ze ons land moest verlaten tegen januari. We hebben toen een kortgeding aangespannen waardoor ze nu kon blijven tot 30 juni. Maar we blijven actie voeren met onze leerlingen opdat Viola hier kan blijven,”zegt Katrien.

5a.jpg

“Ik ben hier omdat iedereen hier moet kunnen leven in vrijheide en waardigheid. Ik wil een maatschappij waar mensen zich niet moeten verstoppen of met angsten moeten leven,” zegt Rachida (foto boven).
“In een rechtstaat moeten ze rechten hebben en nu hebben ze niet eens de middelen om zicht te verzorgen”, voegde Aicha (foto onder) eraan toe. Met onze vrouwenorganisatie Vie Féminine komen we veel in contact met vrouwen zonder papieren. We ondersteunen hen en vinden dat het tijd is om te reageren,” aldus Aicha.

6a.jpg

(Aicha)

2b.jpg

Jan Dereymaeker werkt bij LBC. “De mensen zonder papieren hebben het in onze maatschappij enorm moeilijk. Het zijn mensen die in enorme onzekerheid leven. Ik heb schrik dat de volgende regering niets zal doen. Er lopen momenteel dertigduizend aanvragen voor regularisatie. Het is een heel belangrijk signaal dat de vakbonden hebben gemobiliseerd en deze actie ondersteunen. Wij ondersteunen de eisen van de vluchtelingenbeweging UDEP.

1a.jpg

De Ethiopische Mohamed Fatoema komt uit Antwerpen en woont al vier jaar in België. “Ik ben naar hier gekomen om papieren te vragen. Ik zou graag willen werken.”

DSC_3533.JPG

Roos uit Ieper. “Ik heb met het Forum voor Asiel en Migratie een dertigtal actiekaarten verzameld en vorige week zaterdag naar minister Leterme gebracht. Ik kreeg dinsdag van zijn kabinet al een antwoord dat hij bekommerd is om de problematiek van de mensen zonder papieren. We eisen van de regering duidelijke regularisatiecriteria. Er zijn vluchtelingen die hier al jaren verblijven. Die kinderen hebben die hier hun school hebben gestart in het lager en nu al in het middelbaar zitten. Die heel goed Nederlands spreken en willen werken. Het kan niet dat die mensen worden teruggestuurd.”

Ik ga volledig akkoord met

Ik ga volledig akkoord met dat de regering duidelijke regularisatiecriteria moet ingevoerd worden. Dat zal de tijd van onduidelijkheid stopen. Ik woon al 6 jaar in België. Mijn zoon loopt hier ondertussen al 6 jaar naar school (van eerste jaar Lagere School tot en met eerste jaar Middelbare school). Ik ben zelf al bijna afgestudeerd (Hoge onderwijs “Handelswetenschappen en Bedrijfskunde” ). Ik bezit Universiteit diploma van mijn land “Financier /Bankwijze “. Ik vind gewoon zeer jammer dat België mensen met hoge opleiding niet geïnteresseerd bent om te accepteren. Economisch gezien zal het tot ernstige gevolgen in de toekomst kunnen leiden. België is zeer conservatief om mensen met andere ervaring, opleiding, cultuur, visies aan te trekken. Er zijn zo veel gespecialiseerde jonge mensen die hun beste actieve werkleeftijd zonder arbeidsvergunning, jaren gezeten hebben. Dat vind ik gewoon onaanvaardbaar. Sommigen hebben wel werk gevonden, maar door het gebrek van vaste criteria om arbeidkaart te krijgen, geraken ze aan die werk niet! Is het beter dat die mensen in illegaliteit laten zinken? Is het beter dat die mensen in zwart gaan werken? Ze hebben geen andere keuze als die in het zwart werken. Ik woon zo veel jaren zonder papieren met de enige hoop dat ik nog op tijd zou zijn om in België kunnen werken . Ik wil belastingen betalen. Ik wil van door me uitbetaalde pensioen genieten . Ik wil op sociale zekerheid meewerken. Dat wil trouwens elke illegaal die over de toekomst van zijn kinderen denkt. Dat maatschappij is de maatschappij van onze kinderen, hun land, hun toekomst . Wij zijn tegen sociale parasieten van die maatschappij! We zijn tegen “blinde gehandicapte” België . Wij zijn voor sterke België met een mooie toekomst .