Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

ACV in kortgeding tegen Flightcare wegens ontslag Maria Vindevoghel

ACV in kortgeding tegen Flightcare wegens ontslag Maria Vindevoghel

BRUSSEL -- Enkele honderden vakbondsmilitanten hebben voor het Brusselse justitiepaleis hun steun betuigd aan Maria Vindevoghel, de vakbondsafgevaardigde die in juli ontlagen werd door luchthavenbedrijf Flightcare. Het ACV wil dat Vindevoghel terug aan de slag kan en spande daarom een kortgeding in tegen Flightcare dat maandag door de arbeidsrechtbank behandeld werd. De uitspraak volgt voor 17 november.

__mg_3785.jpg

(foto timothée redkitten)

De advocaten van het ACV en Maria Vindevoghel kiezen voor een procedure in kortgeding omdat een procedure ten gronde maanden kan aanslepen. “Flightcare heeft Maria op een bedrieglijke manier ontslagen en dat ontslag is dus nietig,” zegt Brussels verbondsvoorzitter Guy Tordeur van het ACV.

Flightcare beweert dat Vindevoghel de veiligheidsregels overtrad, maar volgens Tordeur zocht het bedrijf enkel naar een stok om mee te slaan. “Flightcare heeft de vakbondswerking willen onthoofden door de meest actieve en meest strijdbare afgevaardigde zonder reden buiten te zetten,” aldus Tordeur.

De advocaten van het ACV schetsten een ontluisterend beeld van de sociale situatie binnen het bedrijf dat instaat voor de afhandeling van bagage op de luchthaven. Flightcare heeft na drie jaar nog altijd geen arbeidsreglement zodat uurregelingen niet vast staan. “Het uurrooster kan zelfs tot 24 uur voor de start van een shift veranderen wat de organisatie van het privé-leven zeer moeilijk maakt,” aldus advocate Hilde Vandenberghe. In het bedrijf zouden er ook abnormaal veel arbeidsongevallen gebeuren door de hoge werkdruk. Volgens de vakbond schort er ook wat aan de veiligheid. Zo worden de regels voor de controle van geladen vliegtuigen niet gerespecteerd.

Vandenberghe spreekt over een kroniek van een aangekondigd ontslag. De directie van Flightcare roept overmacht in, maar volgens de advocaten van het ACV gaat het om een enscenering. Flightcare beweert dat Vindevoghel buiten haar werkuren gebruik maakte van haar badge die toegang verschaft tot de luchthaven. “Zij was daar om haar werk als vakbondsafgevaardigde te doen,” repliceert het ACV. “Ik heb in heel mijn carrière als pleiter voor het ACV nog nooit meegemaakt dat ik iemand moest verdedigen die langer dan nodig aanwezig was op haar werkplaats,” zegt Hilde Vandeberghe.

Dwangsom
De advocaten van Flightcare gingen niet in op de grond van de zaak maar roepen procedureregels in. Volgens hen kan hier geen sprake zijn van een kortgeding en moet de zaak ten gronde behandeld worden. Volgens kunnen er ook geen dwangsommen opgelegd worden in dit geval. Het ACV eist een dwangsom van 10.000 euro voor iedere dag dat Maria Vindevoghel niet terug aan de slag kan.

De rechter neemt de zaak in beraad en belooft ten laatste op 17 november een uitspraak. “Ook al halen we het niet, het is toch belangrijk om deze strijd te voeren,” meent Maria Vindevoghel. “Hopelijk opent het de ogen van veel mensen dat werkgevers in België zo makkelijk delegees kunnen ontslaan.”

arbeidsomstandigheden

En zeggen dat alle rechtse tot extreem-rechtse partijen de schrijnende sociale situatie bij Flightcare willen veralgemenen naar gans België toe.Want samen met hun Europese spitsbroeders en zusters willen ze de VS op economisch vlak overtreffen tegen 2010 .Dat kan alleen als men alles wat sociaal is afbreekt.

In het kader van de grootste

In het kader van de grootste belg(nu ja wat betekent dat eigenlijk) word Inge Vervotte in Humo omschreven als het gezicht van de vakbond tijdens de strijd om Sabena.Volkomen onterecht vind ik want het echte vakbondsgezicht bij Sabena was ongetwijfeld Maria Vindevogel.Vervotte is nu een vetbetaalde CDNV politicus en Maria is steeds een strijdbare vakbondsvrouw gebleven die nu aan het vechten is voor haar job en haar vakbondsmandaat.Vervotte komt nog aan de enkels niet van Maria als vakbondsvrouw.