Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Studenten vragen aan Hertoginnedal maatregelen voor een democratischer onderwijs

Studenten vragen aan Hertoginnedal maatregelen voor een democratischer onderwijs

BRUSSEL – De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) en haar Franstalige tegenhanger FEF vatten vanmorgen post aan de poorten van Hertoginnedal. Ze hadden voor de regeringsonderhandelaars een vakantietaak mee: het studentenmemorandum (her)bestuderen. De klemtoon van hun eisenpakket ligt op de democratisering van de toegang tot het hoger onderwijs.

memor.JPG

De studenten zijn verbaasd dat er nog steeds geen reactie kwam op hun eisenpakket. “We hebben ons federaal memorandum bezorgd aan de informateur, aan de formateur, aan alle regeringsonderhandelaars,... maar we zijn nog altijd niet gehoord. We vertegenwoordigen samen met de Franstalige studentenkoepel FEF nochthans 300.000 studenten,” zegt Gertie De Fraeye van de VVS.

Daarom voerden de twee studentenkoepels vandaag samen actie aan Hertoginnedal. “Al onze federale eisen hebben we samen uitgewerkt. Dat is ook logisch, want zo staan we sterker.” Maar onderwijs is toch een gemeenschapsbevoegdheid? “Ja, maar sommige zaken worden federaal geregeld, zoals het sociaal statuut, het kindergeld, de huurwetgeving...,” legt Gertie De Fraeye uit.

Basisbeurs
“We willen dat de kinderbijslag rechtsreeks aan de student wordt gestort, want die is meerderjarig – dat zou emancipatorisch werken,” aldus Gertie De Fraeye.

“Ook de regeling waaronder de student fiscaal ten laste is van de ouders zouden we graag afgeschaft zien. Die fiscale aftrekbaarheid komt vooral de gezinnen met een hoger inkomen ten goede, niet die met een lager inkomen. Niet alleen genieten veel minder gezinnen met een lager inkomen van die aftrek, ze krijgen ook minder terug. De bedoeling van de fiscale aftrek was nochthans de democtratisering van het hoger onderwijs te bewerkstelligen. Het zou veel beter zijn als dat allemaal werd samengebracht in een basisbeurs voor studenten - een herverdeling die democratischer is dan het huidige systeem,” aldus De Fraeye.

Te hoge inschrijvingsgelden
Ook het steeds hogere inschrijvingsgeld is een doorn in het oog van de studentenverenigingen. “België heeft een internationaal VN-verdrag ondertekend waarin het de kostenloosheid van het hoger onderwijs onderschrijft. Maar dat wordt helemaal niet uitgevoerd, integendeel zelf: heel veel inschrijvingsgelden gaan omhoog – terwijl België bij de ratificatie nochthans een 'stand-still' had beloofd,” zegt Gertie De Fraeye.

“Voor de democratisering van het onderwijs is kostenloosheid fundamenteel noodzakelijk,” stelt De Fraeye. “En het is helemaal niet onhaalbaar: in Noorwegen en Finland ís het hoger onderwijs kostenloos – dit is geen absurde eis. In elk geval moet er een stop komen op de verhogingen van de inschrijvingsgelden, want dat werkt wel degelijk remmend: het ontzegt een aantal mensen de toegang. Die inschrijvingsgelden zijn een gemeenschapsbevoegdheid, maar van de federale regeringsonderhandelaars vragen we dat ze dat VN-verdrag zouden inschrijven in de grondwet, zodanig dat België het wel degelijk zou naleven.”

Dure huren
Ook aan de huurwetgeving moet er volgens de studenten gesleuteld worden. “Studenten moeten vaak heel veel waarborg betalen. Wij eisen dat die waarborg niet meer dan één maand huur zou bedragen. En om de prijsstijging op de kotenmarkt tegen te gaan, willen we ook dat de studenten tot vijf maal toe hun contract kunnen vernieuwen zonder prijsstijging, tenzij natuurlijk een indexering. De huurprijzen gaan nu echt elk jaar enorm omhoog,” legt Gertie De Fraeye uit.

www.vvs.ac
www.fef.be

Vakantietaak.JPG
vlag.JPG
VVSFEF.JPG
groepje.JPG