Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

[Interview] Riccardo Petrella: “Niet de armen zijn illegaal maar de armoede”

[Interview] Riccardo Petrella: “Niet de armen zijn illegaal maar de armoede”

De welvaart in onze maatschappij is enorm toegenomen maar de armoede en ongelijkheid zijn nog nooit zo hoog geweest. Hoe komt het dat onze maatschappij eerder armoede produceert dan bestrijdt, en hoe kunnen we hier tegen in gaan? Daarover ging - op uitnodiging van de Universiteit van het Algemeen Belang - de tussenkomst van Ricardo Petrella op een mini-openluchtconferentie op de cultuurmarkt in Antwerpen.

Ricardo1.jpg

Foto Luc Janssens

Wil of kàn onze maatschappij de armoede niet uitbannen?
“Volgens onze hedendaagse marktlogica moet alles competitief zijn. Dit is de principe geworden van al onze maatschappelijke activiteiten. In de marktlogica is er geen democratie. De meest competitieve wint en heeft toegang tot alles, de rest zijn losers. Deze comptetitielogica gaat er dus ook niet vanuit dat er bepaalde basisrechten zijn... Diegene die niet competitief genoeg zijn worden uitgesloten en verdienen het ook in die filosofie.”

“In deze logica beschouwt onze maatschappij gezondheid, water, land, informatie, onderwijs,... niet meer als een basisrecht van de gemeenschap. Maar is het verworden tot een produkt dat moet gekocht worden. Basisrechten als onderwijs, wonen, informatie zelf democratie moet je kopen. Als je geen eigenaar kan worden ben je niets. Maar je kan enkel kopen als je een inkomen hebt en dat bekom je enkel als je competief genoeg bent. Zo begint het proces van uitsluiting. Armoede is het resultaat van uitsluiting.”

Toch geloven weinig mensen dat we armoede echt uit de wereld kunnen helpen.
“Er leven 2,8 miljard mensen in absolute armoede, ze moeten rondkomen met minder dan 2 dollar per dag. Het is toch bizar dat de wereldleiders niet willen geloven dat armoede uit de wereld kan uitgebannen worden, maar wel 1071 miljard dollar over hebben voor militaire uitgaven.”

“Armoede is niet enkel materieel maar ook in onze geesten. Het is de manier waarop we de anderen bekijken. Armen worden vaak bestempeld als potentieel crimineel en agressief. Kijk maar naar de criminalisering van migranten en vluchtelingen in onze rijke landen. De rijken zijn bang van armen en houden niet van armoede op straat. Het is bedreigend. Ik was gisteren nog in Verona waar de burgemeester sprak van etnische en social opkuis. Ze willen de Roma zigeuners uit Verona weg omdat ze volgens hen crimineel zijn. Armen worden ontmenselijkt.”

Wat kan er volgens jou gedaan worden om armoede te bestrijden?
“Wat we onmiddelijk moeten doen is armoede illegaal verklaren. Net zoals we slavernij illegaal hebben verklaard. Het dramatische vandaag is dat onze maatschappij momenteel de armen illegaal verklaart, terwijl armen niet illegaal zijn - het zijn mensen. Het is armoede die onwettig is. De onwettigheid van armoede moet opgenomen worden in de grondwet. We moeten dus ook concrete maatregelen nemen om deze verklaring door te trekken en alle mechanismen die mensen uitsluiten in de maatschappij illegaal verklaren.

Hoe zie je het dan concreet?
“Bijvoorbeeld in Verona hebben ze onlangs alle banken in de parken weggehaald om te vermijden dat de roma zigeuners en de daklozen er zouden slapen. In de Parijse metro's deden ze hetzelfde. Banken werden weggehaald en vervangen door losse stoelen. Deze maatregelen moeten illegaal verklaard kunnen worden.”

“Ten tweede moeten we ook fel strijden tegen het proces van toenemende privatisering van publieke diensten. We moeten vechten voor het behoud van het recht op werk, gezondheidszorg en deftige woonst. Als je geen plek hebt waar je een fatsoenlijk leven kan organiseren ben je nergens. Daarnaast is ook gezondheidszorg enorm belangrijk in onze snel verouderende maatschappij. Door de privatisering van de gezonheidszorg geraken veel ouderen in armoede. Deze mechanismen die tot armoede leiden zijn niet theoretisch maar reëel. We moeten er bewust van zijn. Je kan niet enerzijds tegen mensen zeggen dat ze het recht hebben om langer te leven, terwijl je hun toegenang tot basisrechten als gezonheidszorg beperkt.”

“En last but not least moeten we strijden voor het recht op werk. In wat voor een maatschappij leven we als die tegen meer en meer mensen zegt dat ze hen niet nodig heeft - omdat je kwalificatie niet goed genoeg is of omdat je te duur bent etc... - en ze vervolgens werkkrachten elders zoekt. De cruciale vraag die we ons moeten stellen is wat onze functie dan is in deze maatschappij. Waarom ben ik een burger, waarom maak ik welvaart, waarom doe ik wat en voor wie? Dit is de grote vraag achter armoede.”

Meer info zie Onwettigverklaring van de Armoede

Banken weghalen

“Bijvoorbeeld in Verona hebben ze onlangs alle banken in de parken weggehaald om te vermijden dat de roma zigeuners en de daklozen er zouden slapen. In de Parijse metro's deden ze hetzelfde."

Ook bij ons gebeurd hetzelfde.
Vroeger kon je in het Shopping Center bij de Groenplaats in Antwerpen, binnen aan het fontein zitten. Hier zaten als het te koud was op de Groenplaats een aantal daklozen. Nu kan dat niet meer want er is een omheining rond het fontein geplaatst, die zitten onmogelijk maakt.

Armoede de wereld uit van A tot Z …

Op de website van de UAB kan je de oproep van " Armoede de Wereld uit" onderschrijven op

http://www.universiteitalgemeenbelang.be/index.php/oproep

"Wees realistisch, eis het

"Wees realistisch, eis het onmogelijke," zegt Che Guevara. Dat doet Petrella ook. Met zijn voorstellen zet hij ons wereldbeeld op zijn kop. En zolang mensen dat doen, blijft er hoop voor andere tijden.