Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Mijn dag kan niet meer stuk ... - Ma journée est réussie

Mijn dag kan niet meer stuk ... - Ma journée est réussie

Voor enkele zakelijke afspraken moest ik even naar Brussel. Net van de trein ben ik de dichtsbijzijnde moskee binnengewandeld om mijn middaggebed te doen.

Op naar de eerste zakelijk afspraak, die zeer vlot verliep. Projecten in overvloed. Enkele boodschappen onderweg: Tunesische dadels, Marokkaans brood, enz..al hetgeen Brussel kan aanbieden.

Weer naar de overige afspraken en terug de trein nemen om even mijn examenresultaten te gaan halen in Leuven.
Ja 't zit goed, ik ben geslaagd, ik heb eindelijk mijn getuigschrift pedagogische bekwaamheid op zak. Mijn dag kan niet meer stuk.

Vanuit Leuven kan ik meerijden met een zuster naar Mechelen. Vanavond ga ik naar een startsessie in het kader van een ondernemerschapproject. Het is net midden in de maand Ramadan, maar weldegelijk van belang om aanwezig te zijn. Kennis te maken met andere zelfstandigen en naarstig te netwerken. Het leukste aan de hele avond is dat ik heel onverwacht wordt getrakteerd door een moslima. Na een dadel, rustig heerlijke harira-soep te hebben gedronken, een stuk pizza gegeten en wat fruit als dessert, en dit alles in haar wagen. Het was uiterste gezellig.

In Islam krijgt diegene die een vastende voedt enorm veel beloningen. Er bestaat zelfs een welbepaalde smeekbede voor deze persoon: "Moge de vastende met u eten, de vrome uw voeding nuttigen en de Engelen voor u bidden". Zo zie je maar dat trakteren niet zonder gevolg blijft.

*********************************************************

A l’occasion de quelques rendez-vous professionnels, je dois me rendre à Bruxelles. A peine descendue du train, je me dirige vers la mosquée la plus proche pour y effectuer ma prière du midi (Dohr).

Me voilà partie vers mon premier rendez-vous professionnel de la journée, qui se passe très bien. Des projets en abondance. Quelques courses en cours de route : dattes tunisiennes, pain marocain, etc… tout ce Bruxelles peut offrir.

En route pour les autres rendez-vous et puis je reprends le train vers Louvain pour y chercher mes résultats d’examen.
Oui, c’est oké, j’ai réussi, j’ai enfin obtenu mon certificat d’aptitude pédagogique. Ma journée est réussie.

A partir de Louvain une sœur me conduit vers Malines. Ce soir je vais à une session de démarrage dans le cadre d’un projet d’entrepreneurs. C’est justement durant le mois de Ramadan, mais c’est important d’être présent. Rencontrer d’autres entrepreneurs et éteindre le réseau.

Le plus gaie de la soirée est que je suis invitée à manger par une musulmane. Après une datte, je bois une excellente soupe harira, je mange un morceau de pizza « fait maison » et des fruits comme desserts, et tout ceci dans sa voiture. C’était super agréable.

En Islam la personne qui invite le jeûneur reçoit beaucoup de récompenses. Il existe même une invocation pour cette personne : « Que les jeûneurs mangent chez vous, que les gens vertueux prennent de votre nourriture et que les Anges prient pour vous. » Comme quoi inviter quelqu’un à manger ne reste pas sans conséquences.