Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Oranje-blauw geen oor naar Nobelprijswinnaars voor de Vrede: “België binnenkort Polen aan de Noordzee?”

Oranje-blauw geen oor naar Nobelprijswinnaars voor de Vrede: “België binnenkort Polen aan de Noordzee?”

BRUSSEL -- Al Gore en het Intergouvernementele Panel voor Klimaatverandering van de Verenigde Naties krijgen de Nobelprijs voor de Vrede. “Een erkenning voor hun werk om klimaat zo hoog op de agenda te krijgen. Het contrast met wat op de oranje-blauwe onderhandelingstafel ligt, is schrijnend”, reageert Bram Claeys van Bond Beter Leefmilieu.

Bram Claeys: “Het is een erkenning voor het verdienstelijke werk van Al Gore om het klimaat zo hoog op de agenda te krijgen. Dat signaal moet nu opgepikt worden door de politici. Als je vandaag ziet wat er in de regeringsonderhandelingen besproken wordt, is dat bijzonder schrijnend.

Is het belangrijk dat Gore de Nobelprijs deelt met het klimaatpanel van de VN (IPCC)?

“Ja, omdat Al Gore zijn film natuurlijk gebaseerd heeft op de wetenschappelijke gegevens van het IPCC. Het is een erkenning voor de wetenschappelijke basis van de strijd tegen de klimaatverandering. Het IPCC ligt voortdurend onder vuur vanuit klimaatsceptische hoek. De Nobelprijs is een antwoord aan die sceptici die denken dat het werk van de IPCC in vraag kan gesteld worden.”

Volgens De Standaard wil de toekomstige oranje-blauwe regering Kyoto-bis versoepelen. De regeringsonderhandelaars zien een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met twintig procent tegen 2020 niet zitten.

“Wij hebben contact gehad met de onderhandelaars en blijkbaar wijkt het akkoord toch af van wat in de kranten werd gelekt. Het stuk over Kyoto-bis zou uit de onderhandelingen gelicht worden om het later verder te bespreken. Maar op zich is het al alarmerend dat dat idee het uitgangspunt is van de onderhandelingen.”

Een inspanning van 6 à 8 procent is voor België al voldoende, zegt CD&V'er Etienne Schoupe.

“Dat is compleet naast de kwestie. CD&V gaat er vanuit dat de Europese doelstelling 20 procent zal zijn. Dat zou betekenen dat er niemand anders buiten Europa mee doet. Wij gaan er vanuit dat er op de klimaatconferentie van de VN begin december in Bali stappen vooruit zullen worden gezet. Bij CD&V leeft er blijkbaar klimaatscepticisme. 'Europa zal het toch allemaal op haar eentje moeten doen', denkt men daar. Vervolgens verkondigen dat België in Europa een kleinere inspanning moet doen, is ook voortvarend. Dat gaat er van uit dat wij hier weinig kunnen doen en dat het allemaal te veel geld kost. Vorige week is er een nieuw rapport verschenen van het Milieu- en natuurplanningsbureau van Nederland en die hebben verschillende verdeelsleutels onderzocht. België komt er altijd uit als één van de landen die minstens een gemiddelde en misschien zelfs een hogere doelstelling kan hebben. Het standpunt van Etienne Schouppe van CD&V is dus eerder een bewijs van het gebrek aan ambitie dan van kennis van zaken.”

Een vermindering met 6 à 8 procent tegen 2020. Is dat een ernstig standpunt?

“Het is een standpunt dat niet gebaseerd is op kennis van zaken. Maar ik denk wel dat hij het meent en in die zin is dat zeer ernstig. Dit is blijkbaar het standpunt van CD&V dat later ook het standpunt moet zijn van België in de Europese onderhandelingen. Ik vind dat bijzonder zorgwekkend.”

Oranje-blauw wil ook de kernuitstap herzien.

“Dat is geen nieuw standpunt. Dat was deze zomer één van de eerste dingen waar ze het over eens raakten. Toen al hebben we gereageerd dat de uitzonderingsclausule in de wet op de kernuitstap niet kan gebruikt worden om enkele kerncentrales open te houden. Dat is niet wettelijk. Die uitzonderingsclausule kan enkel gebruikt worden als er een probleem van energievoorziening is. De kerncentrales langer openhouden betekent de facto het opblazen van de wet op de kernuitstap. Dat zien wij absoluut niet zitten. Het betekent sowieso een enorm cadeau voor de uitbater van die kerncentrales Electrabel. De heffingen op die afgeschreven kerncentrales romen maar een stukje van de winsten af. De beste manier om het monopolie te breken, is het sluiten van de kerncentrales. Daardoor komt er plaats vrij op de markt voor concurrenten.”

Schouppe zegt in De Standaard dat steenkool en kernenergie de goedkoopste en geostrategisch meest zekere brandstofbronnen zijn.

“Dat is bijzonder erg. Ik zit nu op een vergadering met onze Europese collega's waar we discussiëren over langetermijndoelstellingen, over de kansen van hernieuwbare energie en over het potentieel van energie-efficiëntie. Het contrast met de oranje-blauwe onderhandelaars en vooral CD&V is bijzonder groot. We staan aan de vooravond van heel belangrijke beslissingen over de toekomst van ons energiebeleid en het vervolg van de Kyoto-doelstellingen. Met wat nu beslist wordt, moeten we het de komende tien jaar doen. Het zou een beetje jammer zijn als België een soort Polen aan de Noordzee wordt dat enkel denkt aan het eigen belang en voluit mikt op de laagste gemene deler.”

propaganda

tralaoepsiefalderalera

Re: Propaganda

Er is dus helemaal geen klimaatverandering, niks opwarming van de aarde, en als die er al zijn - ik zeg wel "als", want welke debiel gelooft dáár nu nog in? - hebben de menselijke aktiviteiten daar niks mee te maken (hoezo CO2-uitstoot? wadade CO2-uitstoot? Allee joeng, zwaans nie. Brrrppp). We kunnen dus gerust verder gaan met allerlei smurie de lucht in te spuiten en als de wereld voor de ene helft verzuipt en voor de andere opdroogt, pffft, daar vegen we vierkant ons puntjepuntjepuntje aan. We kunnen dus kommerloos in ons handjes klappen en zingen van je tralalaoepsiefalderalera, zoals we serdert 1302 al altijd gedaan hebben.