Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Molenbeek enzo: de "No-go Zones" van Paul Beliën en co

Molenbeek enzo: de "No-go Zones" van Paul Beliën en co

Vlaams Belang-ideoloog Paul Beliën mocht gisteren weer eens een opiniestuk leveren aan de Washington Times - het favoriete dagblad van wijlen Ronald Reagan. Titel van zijn stuk: "Bowing for the islamists". Over hoe Europa plat op de buik gaat voor de radicale islam...

Beliën is in de VS geen onbekende: hij wordt er wel vaker opgevoerd als een "expert over de islamisering van Europa"... Hij heeft dan ook goede banden met een aantal neo-conservatieve think tanks. Sinds december 2006 is hij directeur van het Islamist Watch-project van The Middle East Forum (met als ondubbelzinnige slogan: "Promoting American Interests"). Daarnaast is hij ook fellow van The Hudson Institute (een denktank die in haar mission statement fier bericht dat "at home, we helped write the pioneering Wisconsin welfare reform law that became the model for successful national welfare reform in the mid-1990s.[sic] Today, as part of our research agenda, we are developing programs of political and economic reform to transform the Muslim world.").

De grondgedachte van Beliëns interventies in de Amerikaanse pers is steeds dezelfde: Europa wordt gecontroleerd door een politiek correct establishment van 'linkse' media en politici. Dissidente (dwz 'rechtse') stemmen worden systematisch gesmoord. De enige aanvaardbare waarheid is er de officiële "multiculturele mythe“, een ideologische constructie die de Europeanen belet de wrede werkelijkheid onder ogen te zien, namelijk dat radical islam is destroying the West from within, zoals de titel van één van de vele boeken uit dit (succesvolle) genre het uitdrukt. De boodschap aan de VS is duidelijk: laat je niet - zoals Europa - strikken door de moslims, die ons met leugenachtige verhalen van diversiteit en dialoog een rad voor ogen draaien.

"Geef ons wapens"? Beliën 'hervalt'...
Dat 'dialoog' aan Beliën niet besteed is, mag duidelijk wezen... Herinnert u zich nog Beliëns beruchte opiniestuk 'Geef ons wapens'? Herman de Ley noemde die tekst m.i. terecht een 'plakkaat voor een pogrom'. Hij werd op 25 april 2006 gepubliceerd in De Standaard, in die (leerrijke) periode dat iedereen dacht dat Joe Van Holsbeek was doodgestoken door een 'Noord-Afrikaan'...

Een fragment: "Geef Ons Wapens. De roofdieren hebben tanden en klauwen. De roofdieren hebben messen. Van kleinsaf hebben zij tijdens het jaarlijkse offerfeest geleerd hoe ze warmbloedige kuddedieren moeten kelen. Wij worden misselijk als we bloed zien, maar zij niet. Zij zijn getraind, zij zijn gewapend. Wij mogen niet eens een pepperspray op zak hebben. Zij hebben knipmessen en slagersmessen en ze weten hoe ze die moeten gebruiken. Nood breekt wet. Bekijk de videobeelden van de roofdieren die op de loer liggen in Brussel Centraal en besef dat niemand ons zal verdedigen als wij het zelf niet doen."

Een uitschuiver? Neen, integendeel: dit is net één van Beliëns stokpaardjes - en nog steeds. In de Washington Times schotelt hij vandaag zijn lezers opnieuw exact dezelfde logica voor: 'Zij' zijn overduidelijk moorddadig en 'wij' mogen ons niet eens verdedigen...!

Want terwijl "Europe's no-go zones are multiplying," (dwz. zones waar de 'islamisten' het voor het zeggen hebben en waar autochtonen en politie maar beter niet komen... als hun leven hen lief is), legt de EU steeds meer 'ons recht' om wapens te bezitten aan banden! Met alle gevolgen vandien... "In countries such as Belgium even pepper spray is an illegal weapon. The result is that the law-abiding citizens are at the mercy of criminals, many of them of foreign extraction," legt Beliën uit aan zijn Amerikaans publiek.

(Beliën wil hiermee natuurlijk vooral de onmogelijkheid van vreedzame coëxistentie tussen moslims en niet-moslims 'aantonen' - (en dus de noodzaak om ten strijde te trekken). Mooi meegenomen is wel dat hij in de VS met dit argument in één ruk ook de Amerikaanse vuurwapenlobby een dienst bewijst (wie weet doet dat de kassa nog eens rinkelen - Beliën propagandamachine teert nml. op lobbygeld)).

Islamistische No-go Zones?
Maar laten we vooral even stil staan bij Beliëns handige gebruik van het schrikbeeld van de zogenaamde 'No-go zones', die hij "pockets of Eurabia on Europe's soil" noemt. Je hebt ze in alle grote Europese steden en ze zijn besmettelijk...

Dat schrikbeeld van 'moslimwijken waar niet-moslims niet meer welkom zijn' is niets nieuws. Het is in het islamofobe discours zelfs een vaste waarde. En steevast wordt daarbij gegokt op de onwetendheid van de lezer. Zo noemt Bruce Bawer in zijn boek Toen Europa sliep de Brusselse gemeente Sint-Jans Molenbeek een regio "die onder islamitische jurisprudentie staat waar Belgen niet welkom zijn". Mmmm... klinkt toch een beetje raar voor iemand die er zoals ik gisteren nog vredig rondkuierde...

Het probleem is niet dat deze zelfverklaarde kenners van onze steden 'overdrijven'. Het feit dat ze een karikatuur schetsen die weinig of niets van doen heeft met de werkelijkheid, ça passe encore. Veel erger - en veel fundamenteler fout - is dat ze het fameuze 'no-go'-karakter van de betreffende zones toeschrijven aan het feit dat hun bewoners moslim zijn. Elke spanning wordt dan een miniatuuruitgave van de vermeende wereldwijde Botsing der Beschavingen...

Beliën is daarin een schaamteloze specialist. Je kan zelf beluisteren hoe hij destijds de Franse rellen van 2005 beschreef als "een Franse Intifada" die volgens zijn informatie het werk was van een centraal georganiseerd netwerk van paramilitaire cellen... 'Dit zijn geen relletjes, dit is een burgeroorlog', aldus Beliën - en dus moet je er niet de politie maar het leger op afsturen! Alleen: het Franse leger bestaat al voor 15% uit moslims, en het valt dus te vrezen dat de soldaten de kant van de opstandelingen zullen kiezen, zucht hij.

Islamitische staatsgreep in zicht? Vandaag houdt Beliën over die ongefundeerde theorie wijselijk zijn mond: de 'gecoördineerde burgeroorlog' van 2005 wordt in Beliëns oeuvre anno 2007 iets bescheidener "'the 2005 Ramadan riots'" genoemd. Maar merk op: het islamitische sausje blijft. Dat is ook nodig, want anders wordt al te duidelijk wat zulke rellen eigenlijk zijn.

Ongelijkheid
Immers: als je dit soort incidenten niet vakkundig in het religieuze hoekje duwt, blijkt al snel dat ze geenszins uniek zijn. Dit soort rellen is in het historische Europa al eeuwen schering en inslag. Lees er Het jaar 1901 van Louis Paul Boon maar op na. En als je denkt dat 'no-go zones' iets nieuw zijn, laat je dan eens door een gids op sleeptouw nemen door de Brusselse Marollen: in die 'gangetjes' is eind negentiende eeuw menig agent spoorloos verdwenen... Wat had dat met moslims te maken? Niks natuurlijk. Kortom: zonder 'religieuze bril' besef je dat dit soort uitbarstingen van volkswoede niets te maken heeft met een denkbeeldige 'Clash of Civilizations', maar alles met ongelijkheid.

En dan komt ook de historische logica van dit soort fenomenen in beeld. In de woorden van de Amerikaanse historicus Immanuel Wallerstein: "The French rebellion was a spontaneous class uprising. And like most spontaneous uprisings, it could not be sustained for too long. But also like most rebellions, the possibility of recurrence will not disappear unless the gross inequalities are overcome. And it does not seem that too much effort is being made by French authorities (or for that matter by authorities elsewhere in the world) to overcome inequalities. We are in an epoch of accentuating, not alleviating, inequalities. And therefore, we are in an epoch of increasing, not decreasing, rebellions." (Lees "The French Riots: Rebellion of the Underclass")

Maar als je dat beseft trek je natuurlijk heel andere lessen dan wanneer je de rellen ziet als het bewijs van een 'islamitische kolonisatie' van het Westen...

wapens en oorlog

Het is hoe men het bekijkt.Het westen de VS op kop hebben wapens veel wapens.En gebruiken die ook .Ieder land dat niet past in hun kraam worden kapot gebombardeerd en al of niet bezet .Voorbeelden genoeg.Wie moet van wie bang zijn?Ik herinner mij de uitspraak van Robert Fisk toen hij bijna gestenigd werd in Afghanistan.Tenslotte was hij voor de afghanen een westerling wiens soortgenoten een dagelijks bommentapijt legden op hun land.Vandaar zijn begrip voor hun reactie.Wie moet van wie schrik hebben ?

Marc-Antoon

Gepost door Marc-Antoon
25.10.2007