Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

De oorlog in Irak loopt via uw spoor!

De oorlog in Irak loopt via uw spoor!

Vijf jaar na de start van de militaire transporten richting Irak, toont Vredesactie wat ons NAVO-lidmaatschap in de praktijk betekent: ‘De oorlog in Irak loopt via uw spoor!’ en daarom wordt er volgend weekend actie gevoerd.

Amerika_Irak_FC-500x-354_500x354.jpeg

de affiche van de campagne.

Met bovenstaande intro start Vredesactie de uitleg op haar site. Ze willen verschillende regionale groepen, geweldloos, actie laten plegen in verschillende NMBS-stations tegen het vervoer van wapens bestemd voor de Oorlog in Irak.

Eén van die acties vindt zaterdag 10 november plaats in Hasselt. Om 11u zal er een briefing plaats vinden in de buurt van het station om de actie te kaderen. Er wordt verzameld op de grote parking voor het station. "De bedoeling is dat alle deelnemers de nodige achtergrond bezitten om aan bewustwording te doen." verteld het pamflet dat wordt uitgedeeld om nieuwsgierigen en potentiële actievoerders te lokken.

Verschillende verkleedde en niet verkleedde actievoerders zullen, in en om het station van Hasselt, NMBS-reizigers vragen een klachtenformulier te ondertekenen.
Hét doel van de actie is om zo veel mogelijk handtekeningen te overhandigen aan de ombutsman. Een (kleine) delegatie zal later op de gad naar A'pen vertrekken om de gehandtekende klachtenformulieren persoonlijk aan de ombutsman te overhandigen.

Wil je zelf ook meedoen? Dan kan je een contactpersoon in jou buurt contacteren via; http://www.vredesactie.be/dossier.php?id=68
DFe Hasselaren kunnen gewoon terecht op "Email this pagina."

De klachtenbrief;

Aan de nmbs-holding

Geachte,

Comfort en veiligheid op treinen en in stations zijn een van uw doelstellingen. Ik waardeer de inspanningen die u levert op dat vlak. Helaas moet ik u wijzen op een voortdurende, grove inbreuk hiertegen. U bent zich daar ongetwijfeld van bewust, maar laat begaan omdat u meent dat een gewone reiziger daar weinig vragen bij stelt. Niet in mijn geval.

Sinds 2002 worden de Belgische spoorwegen veelvuldig gebruikt om oorlogsmaterieel van Amerikaanse legereenheden te vervoeren vanuit Duitsland op weg naar Irak. De wetenschap dat er regelmatig achter de passagierstrein waarin ik zit een militair transport naar oorlogsgebied volgt, doet mij huiveren. Hoe kan ik rustig in de trein zitten als achter mij, over hetzelfde spoorwegennet, wapentuig op weg is naar een front waar door toedoen van die wapens burgerslachtoffers vallen.

Spoorwegen dienen een vreedzaam middel te zijn van contact, communicatie en mobiliteit en niet het onderdeel van een oorlogsmachine die in andere landen dood en vernieling zaait.

Als burger, belastingbetaler en treinreiziger heb ik het recht en hebt u de plicht ervoor te zorgen dat het Belgische spoorwegennet niet voor oorlogsdoeleinden wordt gebruikt.

Ik vraag dan ook dat de nmbs-holding een pact met de reizigers sluit dat hen garandeert dat dit spoorwegennet niet alleen voor de binnenlandse gebruiker naar veiligheid, comfort en verbinding tussen mensen streeft, maar tevens garandeert dat dit zelfde spoorwegennet op geen enkele manier ter beschikking wordt gesteld voor oorlogsdoeleinden.

Oorlog in Irak?

O ja ,daar.
Dat is al lang.
Via het spoor.
Door Brussel; Halle?Vilvoorde?
Wapentransporten naar een ver land.
Eerst de solidariteit breken.
Massavernietigingswapen, dictator en 2 bevolkingsgroepen.
De bezetter de boeman.
Het eigen volk de stok in het hoenderhok.
Een oplapmiddel voor de agressor.
Oorlog; ver heel ver.
Langzaam trekt de geruchtenmolen zich op gang.
Het wordt vuilspuiterij; dreiging; oorlogstaal.
Burengevechten.
Hoe begon het ook weer.
Niemand die het nog weet.
Op de hoede zijn jongens.
De signalen onderkennen.
Vooral kritisch blijven.
De grote smoelen en de grote lichten zeker niet op een sokkel plaatsen.
Het vlammetje van wereldburgerschap en eenheid oppoken.
Nooit meer oorlog.
Roept de Vlaming met luide stem en spreekt oorlogstaal.
Zoek de vergelijkingen let op het teken, wees waakzaam.
Proficiat jongens en meisjes.
De timing is perfect in dit triestige verhaal van verscheurdheid.
Al heb je waarschijnlijk die grote oorlog daar in dat verre land in gedachten.
Van mij een klein sprankeltje steun; het houdt me bezig.

Leo