Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Spoetnik: Kortrijkse solidariteit met ex-Sovjetvolkeren

Spoetnik: Kortrijkse solidariteit met ex-Sovjetvolkeren

KORTRIJK -- Vrijdag 16 november ’07 was ik te gast op de receptie van ‘Spoetnik’ Kortrijk. De "v.z.w. Spoetnik” een pluralistische organisatie, die tot doel heeft, volledig soeverein, de relaties, de wederzijdse kennis en samenwerking onder iedere vorm en elk gebied te bevorderen tussen Vlaanderen enerzijds en de volkeren van Armenië, Azerbeidzjan, Belarus, Estland, Georgië, Kazakstan, Kirgistan, Letland, Litouwen, Moldova, Oekraïne, Oezbekistan, Rusland, Tadzjikistan en Turkmenistan.

DSC_9717klein.JPG

De avond werd geopend door Walter Weyds (voorzitter van Spoetnik Kortrijk) en Philippe De Coene (gemeenteraadslid Kortrijk/Sp.a). Op de opening van hun jaarlijks terugkerend ‘cadeau-weekend’ had ik een gesprekje met Ronny Laporte, de motor van ‘Spoetnik’.

Kan je in het kort de geschiedenis schetsen van jullie vereniging, de doelstellingen…?

"De vereniging bestaat reeds sinds 1923 in België, zijn doelstellingen zijn totaal anders dan nu. In 1923 was de toenmalige Sovjetunie een jonge staat, met veel contrarevoluties georkestreerd door verschillende Westerse mogendheden. De toen genoemde ‘Belgo-Sovjetvereniging was een vereniging die voornamelijk linkse krachten bundelde en zich tot taak stelde de jonge Sovjetstaat te doen erkennen door de Belgische regering. De naam van de vereniging is meerder maal gewijzigd maar de doelstellingen bleven dezelfde, bv. de cultuur van zijn volk naar België brengen via film, tentoonstellingen voordrachten en vanaf aanvang begin de jaren 60 het organiseren van toeristische reizen."

"Na het ontbinden van de Sovjetunie in 1993 is de naam terug verandert in “Spoetnik” en waarom spoetnik, omdat de “SPOETNIK” een symbool was en nog steeds is voor de volkeren van de voormalige Sovjetunie."

Nu is de gewezen USRR uiteengevallen en ik veronderstel dat het voor jullie moeilijker werken is…. Hebben jullie nog veel contacten in Rusland?

"Ja, het is moeilijker werken dan vroeger, als je bv. een ernstige tentoonstelling wil organiseren van kunstenaars uit bovenvermelde landen, is het voornamelijk een probleem van geld, kleinschalige projecten zijn haalbaar."

"Contacten met de landen van de voormalige USSR zijn positief, maar belangrijk is, wij zijn een onafhankelijke vereniging en dat kan je lezen bij de inleiding, ‘Spoetnik” als pluralistische organisatie, heeft tot doel, volledig soeverein, de relaties, de wederzijdse kennis en samenwerking onder iedere en elk gebied te bevorderen."

Waarvoor kunnen we nu nog uw organisatie aanspreken?

"Spoetnik kan nog veel bieden aan belangstellenden en zeker als zij lid willen worden, bv. hebben onze leden kunnen deelnemen aan een exclusieve boottocht met een van de grootste zeilschepen van de wereld, de “MIR” in september met vertrek uit Zeebrugge en terug, een énige belevenis, wellicht in 2008 kan het terug. Onze leden bekomen ons tijschrift “Contact” 10 nummers per jaar, welke al onze activiteiten aankondigt met alle nieuwtjes uit de landen van het GOS (ex Sovjetunie) dit kan voor € 15 op rek. 000-1676600-52 Spoetnik Kortrijk."

Kan je enkele voorbeelden geven van jullie contacten en stad Kortrijk?

"Met de stad Kortrijk hebben we nog steeds een goed contact . Wat belangrijk is, dat het Stadsbestuur ons locaties en materiaal ter beschikking stelt om Vlaanderen en de voormalige volkeren van de USSR dichter tot elkaar te brengen, zonder politieke gronden."

INFO: SPOETNIK KORTRIJK
Ronny Laporte
André Devarelaan 77
8500 Kortrijk

DSC_9718klein.jpg
DSC_9707klein.jpg