Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

[Interviews en foto's] 15 meningen voor meer koopkracht en solidariteit

[Interviews en foto's] 15 meningen voor meer koopkracht en solidariteit

Brussel -- 25.000 mensen betoogden voor meer koopkracht en het behoud van de solidariteit. We vroegen enkele betogers waarom ze naar Brussel zijn afgezakt en wat ze vinden van de huidige regeringscrisis.

Foto's: Erik

03.jpg

Martine, bediende uit Bergen

"Ik wil dat de politici beginnen te beseffen dat de mensen niet meer kunnen rondkomen. De prijzen stijgen, maar de salarissen gaan niet mee. We zijn zes maanden geleden gaan stemmen maar hebben nog steeds geen regering. Het is dus tijd om op straat te komen. De politiekers worden betaald om hun werk te doen. Ze moeten ophouden met hun discussies en aan het werk gaan."

12.jpg

Diana, bediende Westerloo

"Ik ben een alleenstaand en kom amper toe met mijn loon. Ik zit eigenlijk op het randje van de armoede. Vroeger kon ik met de inkopen van het weekend toekomen maar nu kom ik niet meer toe met hetzelfde geld.
Het kan toch gewoon niet dat er nog altijd geen regering is. Het zijn net kleine kinderen als je ze op tv ziet. Ik vraag me vaak af waar zijn ze nu mee bezig. Ik probeer de hoofdpunten nog te volgen maar het word steeds moeilijker. Dat ze eens handelen als volwassen mensen. Ze moeten dringend iets doen aan de levensduurte. Ze moeten hun handen afhouden van de index, de lonen moeten omhoog en de pensioenen moeten gelijkgesteld worden."

04.jpg

Michel, ambtenaar uit Sint-Joost, Brussel (derde van links)

"Ik betoog hier vandaag voor meer koopkracht en voor het behoud van onze huidige sociale zekerheid. De gezondheiszorg wordt bijvoorbeeld steeds duurder en duurder. De mensen kunnen het niet meer betalen. Zelfs als werkende wordt het moeilijker om de eindjes aan elkaar te knopen. Laat staan als je werkloos bent of van een vervangingsinkomen leeft. Het is triestig dat de overheid er al zes maanden niet in slaagt om een regering te vormen."

06.jpg

Griet (rechts op foto) en Walter (links op foto), bedienden bij het ABVV in Antwerpen

Griet: "Ik ben hier om te protesteren tegen de daling van de koopkracht. Ik vind het absoluut niet kunnen dat er nog steeds geen regering is. Terwijl de sociaal-economische situatie dringend moet herbekeken worden. Ik kan zelf wel rondkomen al heb ik weinig over, maar voor heel veel mensen is het niet meer evident om rond te komen op het einde van de maand."

Walter: "Er moet zo snel mogelijk een regering komen die eens werk maakt van een deftig sociaal-economisch programma. De regering moet ook eens kijken wat de werknemers en de mensen nodig hebben en niet enkel kijken naar de noden van de werkgevers. Onze sociale zekerheid moet intact blijven zoals ze nu is. Daarnaast moeten de belastingen op een veel eerlijker manier verdeeld worden. De meeste belastingen worden geheven op de lonen terwijl de bedrijven de meeste kortingen krijgen. Veel bedrijven worden niet eens meer gecontroleerd waardoor er bedrijven zijn die zelfs geen belastingsaangifte meer indienen. Er is dus iets fundamenteel verkeerd met ons belastingsstelsel."

08.jpg

Madeleine (op foto derde van links) en leden van de seniorenvereniging Okra uit Sint Lievens Houtem, Gent

Madeleine: “We willen protesteren tegen de daling van de koopkracht en dat we niet meer kunnen rondkomen met ons pensioentje. Het leven is echt veel duurder geworden. Als je naar de winkel gaat vergeleken met een jaar of twee heb je tegenwoordig bijna niets meer voor bijvoorbeeld honderd euro.”
“We zijn gaan stemmen en er komt maar geen regering. Wat kunnen we eraan doen dat ze niet overeenkomen. Het is schandalig en we worden het stilletjes aan echt beu. Waarom moeten we nog gaan stemmen,” voegde haar buurvrouw eraan toe.

01.jpg

Yahya, arbeider en delegee uit Herstal bij Luik

"We hebben meer en meer moeite om op het einde van de maand de eindjes aan elkaar te knopen. De prijs van 140 producten zal binnenkort verhogen. Daarnaast is er de petroleum die steeds duurder wordt samen met de prijs voor electriciteit, gas en water. En dit zijn echt basisbehoeften voor de mensen. Daarom zijn we hier met heel de famillie. We willen dat de regering daar iets aan doet."

"De politieke crisis is echt een schande. We zijn het enige land in Europa dat na zoveel maanden nog geen regering heeft kunnen vormen. En ik vrees dat het nog enkele maanden gaat duren. Ik hoop dat er nog meer acties gaan volgen. Misschien wel een grote nationale staking als er geen schot in de zaak komt."

13.jpg

Lien en Frans, bedienden uit Westerlo

Lien:" We zijn hier vandaag omdat we het belangrijk vinden dat de sociale zekerheid federaal blijft en dat er iets wordt gedaan aan de stijgende armoede onder de mensen. Ik geef les in het centrum basiseducatie en daar zie ik de stijgende armoede enorm. het is vaak die groep die het meest getroffen worden. Er moet eerst en vooral een regering gevormd worden die zich bezig houdt met de dingen die belangrijk zijn voor de mensen. We hebben niets aan communautair opbod."

07.jpg

Jean Armand, werkloos uit Aalst

"Het leven wordt alsmaar duurder. Ik heb een zoon en kom amper toe op het einde van de maand. Het wordt tijd dat de regering ook luister naar ons, de gewone mensen en dat ze iets doet aan de echt problemen. Er moet iets gedaan worden aan de nood aan sociale woningen, aan werkloosheid en daarnaast moet de overheid ook de salarissen verhogen en de BTW op brandstoffen en energie verlagen."

10.jpg

Christian, bediende uit Gembloux

"Het is tijd om te reageren tegen de daling van onze koopkracht. De prijzen blijven maar stijgen maar onze salarissen blijven hetzelfde. Ik kom juist toe met mijn salaris maar ik ken er veel die niet meer kunnen rondkomen. Zowel de lonen als de vervangingsinkomens moeten verhoogd worden zodat de mensen deftig kunnen leven."

11.jpg

Raul, bediende uit Sint Niklaas

“We willen de actie ondersteunen en een signaal geven aan de politici dat er belangrijke zaken op het spel zijn dan de eigen postjes en partijpolitieke spelletjes. België verdient goede bekwame politici. De generatie die er nu is mogen ze van mij gerust naar huis sturen. Ze zijn allemaal gebuisd. Het wordt tijd dat er een goede regering komt die iets doet om de koopkracht te beschermen. Door de index niet langer uit te hollen en te zorgen dat de mensen ook een stuk van de koek krijgen van de lastenverdeling. Want de belastingsvoordelen zijn tot nu toe teveel naar de bedrijven gegaan en te weinig naar de mensen.”

14.jpg

Hans, bediende uit Hulsthout

"We willen een signaal geven aan de regering dat ze iets moeten doen aan de stijging van de prijzen. Ik merk in mijn omgeving dat mensen met een laag inkomen het echt moeilijk hebben om rond te komen. De regering moet hier voor oplossingen zorgen door bijvoorbeeld de belastingen te verlagen op stookolie, benzine,... en de lonen te indexeren."

15.jpg

Arnaud (rechts) en Patrick (links), havenarbeiders uit Antwerpen

Arnaud: “Er moeten meer werkmensen in de regering. Of de politici moeten eens een arbeidersloon krijgen. Dan beseffen ze beter wat je er tegenwoordig nog mee kunt doen. Alles is gewoon te duur geworden."

Patrick:“Je hebt met een hetzelfd geld tegenwoordig gewoon veel minder in je winkelkarretje dan vroeger. De lonen zijn al jaren niet meer aangepast aan de stijgende prijzen. Ik vind het erg dat de mensen hier niet tegenin gaan. We moeten speciaal in het weekend komen betogen. Waarom leggen de mensen de boel niet plat in de week? Dan zullen de werkgevers het ook wel voelen. Het wordt tijd dat de politiekers eens wakker worden en eens iets doen voor de gewone Belg. De rijken worden rijker en wij gewone mensen zakken dieper en dieper.”

18.jpg

Linda uit Kortrijk

“Ik ben hier om op te komen tegen de splitsing van de sociale zekerheid en voor meer koopkracht. Mensen worden alsmaar armer. En vooral de zwakkeren in onze samenlevingen voelen dat. Zij die moeten rondkomen met een uitkering leggen ook evenveel in hun karretje en die voelen de prijsstijgingen nog harder. De kloof tussen de armen en de rijken wordt alsmaar groter. We zouden graag hebben dat de regering haar werk doet en dat ze rekening houdt met alle lagen van de bevolking en met zowel de Walen, Vlamingen als Brusselaars. Solidariteit is heel belangrijk op alle vlakken. De mensen die hier zijn hebben hemel en aarde bewogen om hier te kunnen zijn en dat kan zeker tellen als tegenwind."

19.jpg

Kaba M'faly uit Vorst (rechts op foto)

“Als mensen zonder papieren willen we hier ook onze solidariteit betuigen met de Belgen. We staan aan dezelfde kant als de gewone arbeiders en bedienden. Ook al hebben we geen papieren de meesten onder ons werken wel in het zwart. We willen heel graag geregulariseerd worden om te kunnen bijdragen aan het sociale zekerheidssysteem. De levensduurte treft ons dubbel zo hard omdat we geen papieren hebben en uitgesloten zijn. Veel mensen zonder papieren zijn dakloos omdat ze de huur niet kunnen betalen.Ik woon zelf in de kerk van Vorst."

09.jpg

Jean, bediende uit de provincie Luxemburg

"We zijn hier om te strijden tegen de levensduurte. We willen dat de prijzen voor energie zoals petroleum, gas en elektriciteit dalen en dat de huurprijzen dalen en lonen stijgen zodat de mensen op een deftige manier kunnen rondkomen met hun inkomen. Hoe langer de regeringscrisi aansleept hoe minder ze vooruitgaan. België leeft van de export. Dit levert België een slecht imago en zal zich economisch wreken."

betoging voor behoud koopkracht van 15 december

Het is een gegeven dat telkens weer terugkomt: de gewone mensen hebben geen problemen met elkaar: Vlamingen, Walen, ABVV'ers, ACV'ers, ACLVB'ers, migranten, mensen zonder papieren, ... ze komen samen op voor het behoud van de sociale zekerheid. Dikwijls kunnen ze zelf nog rondkomen, maar zijn ze vooral bezorgd voor anderen, die het water aan de lippen hebben staan.
Zo'n betoging is magnifiek. De reacties zijn magnifiek. Daar zouden de politiekers iets van kunnen leren, als ze er ten minste oren naar hebben. Maar ik vrees dat zij hun oor alleen te luisteren leggen bij de patroons, die maar één motto hebben: winst, winst en nog eens winst.