Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Meer geld voor ontwikkelingssamenwerking, minder voor de ngo's

Meer geld voor ontwikkelingssamenwerking, minder voor de ngo's

BRUSSEL - Voor het eerst rondt het Belgische budget voor ontwikkelingssamenwerking de kaap van 1 miljard euro. De Belgische regering houdt vast aan de doelstelling om 0,7 procent van het BNP tegen 2010 te besteden aan ontwikkelingssamenwerking. Toch krijgen de ngo's de vraag om te snoeien in hun programma's.

Er komt in de begroting voor ontwikkelingssamenwerking in 2008 liefst 243 miljoen euro bij tegenover 2007, wat het budget brengt op 1,1 miljard euro. Dit is goed voor 0,5 procent van het BNP. België zit volgens Minster voor Ontwikkelingssamenwerking Charles Michel weer op schema om tegen 2010 de 0,7 procent te halen.

Terwijl het budget voor hulp van land tot land stijgt met 69 miljoen en voor multilaterale hulp met 136,9 miljoen, moeten de ngo's het doen met slechts drie miljoen euro extra. Die verhoging volstaat niet om de programma's van de ngo's te financieren. Nochtans waren die al goedgekeurd en wist de administratie, volgens de ngo-sector, hoeveel dat zou kosten. Het resultaat is een gat van 12 miljoen euro bij de ngo's tussen hun aangegane engagementen en de financiering ervan.

Snoeien
“Sinds vorige week worden de ngo's uitgenodigd bij de federale administratie voor Ontwikkelingssamenwerking in Brussel,” zegt Bogdan Vanden Berghe, de algemeen secretaris van 11.11.11 – Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging. “Ze vragen ons of we kunnen snoeien in onze budgetten voor 2008. Omdat de begroting voor 2008 zo laat rond was zijn we al enkele maanden verplicht om onze programma's te prefinancieren met onze reserves of met bankleningen. De minister stelt een beleid op zonder enige vorm van overleg.”

“De administratie vroeg of we bereid waren pas in april te starten met onze programma's in plaats van 1 januari 2008,” zegt Bogdan Vanden Berghe. “Maar dit is onmogelijk. Onze programma's lopen reeds en er zijn intussen al overeenkomsten gesloten met onze partnerorganisaties in het Zuiden. De ngo's moeten nu al personeelskosten en engagementen tegenover die partners financieren.”

Engagementen
“Een tweede vraag was of overschotten uit het budget van 2007 kunnen worden terugbetaald,” zegt Bogdan Vanden Berghe. “De technische uitvoering hiervan is zeer moeilijk. Een andere mogelijkheid die ze ons voorstelden was dat we zouden gaan snoeien in onze projecten voor de periode 2008 tot 2010. Maar op basis van toezeggingen van de overheid, hebben we al overéénkomsten gesloten met partnerorganisaties in het Zuiden en daarvoor personeel in dienst genomen. De programmasubsidies worden immers meteen voor een periode van drie jaar toegekend. Zomaar gaan snoeien is dus geen optie. Wij dringen er bij minister Charles Michel op aan dat de engagementen van de vorige regering worden nageleefd,” alus Bogdan Vanden Berghe.