Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Steun voor gearresteerde Afghaanse journalist in de KVS

Steun voor gearresteerde Afghaanse journalist in de KVS

In België mogen we schreeuwend, dansend, schrijvend, zingend en dichtend, zeggen wat we denken. Soms komt het voor dat de wetten van de marketing of de politieke correctheid het vrije woord beteugelen, maar in een stoffige cel, met levensgevaarlijke criminelen, belanden we niet. Voor het beledigen of provoceren van katholieken, moslims, niet-gelovigen, kunnen we hoogstens door ons eigen geweten worden gesanctioneerd, de doodstraf hoeven we er niet voor te verwachten.

Voor de 23-jarige Afghaanse journalist Perwez Kambakhsh liggen de zaken anders. Hij is op grond van godslastering in de cel beland waar hij zijn dagen letterlijk aftelt. Het aan de kaak stellen van de ongelijke vrouwenrechten in Afghanistan is hem niet in dank afgenomen. Hij werd ervoor opgepakt en wacht nu op de uitspraak in hoger beroep. Hoewel het een uitzichtloze situatie lijkt, rijst er toch een sprankje hoop.

Yaqub Ibrahimi, collega van, maar ook en vooral broer van de veroordeelde journalist, kwam woensdagavond in de KVS om de internationale gemeenschap steun te vragen en zijn verhaal te doen. Hij werd daar opgevangen door het dagblad De Morgen, Rik Coolsaet, professor Buitenlandse Betrekkingen Universiteit Gent en Kees Rietveld, Afghanistan-expert met twintig jaar terreinervaring; en het publiek dat door op deze avond aanwezig te zijn, steun wilde betuigen aan Perwez en zijn broer.

“Ik ben hier voor mijn broer, niet alleen omdat hij mijn broer is, maar ook omdat hij, net als ik journalist is in een land waar kritiek niet op prijs wordt gesteld. Ik vecht voor onze vrijheid van meningsuiting. We worden tegengewerkt door radicale groeperingen, zoals de Taliban, die de lokale overheden domineren. Zij willen niet dat wij waarheden aan het licht brengen die hun positie in het gedrang kan brengen. Daarom is mijn broer opgepakt en word ik bedreigd. Het is gevaarlijk in mijn land.”

Yaqub Ibrahimi vertelt het aan zijn publiek, op het podium van de KVS. Boven hem hangt een groot bord, waarop in grote letters De Morgen opstaat. De Morgen, de krant waar de pennen niet worden tegengehouden door de wetten van de ultieme censuur. Het contrast, het cynisme van de situatie.

“Hebben wij werkelijk de wet van de godslastering overtreden, of zijn er meer dingen aan de hand? Mijn broer werd gearresteerd toen ik net een artikel had gepubliceerd over tienerjongens die, vaak als meisje verkleed, voor lokale machten moesten dansen. Het artikel was natuurlijk confronterend, te confronterend. Mijn broer is kort daarna opgepakt.
Legendarisch was dat na zijn arrestatie, vrouwelijke studenten massaal de straat opgingen om te protesteren. Dat was de eerste keer in de Afghaanse geschiedenis! Het geeft ook aan dat er veel mensen tegen de Taliban zijn, er afstand van willen doen.”

Warlords
Kees Rietveld: “In Afghanistan is er veel verschil tussen het lokale, vaak zeer fundamentalistische platteland en de wat rijkere, grote steden. Het platteland kijkt met scheve ogen naar de grote steden, vooral omdat de strenge Islamitische regels minder gelden in de meer bevolkte gebieden. De Taliban kon meer greep krijgen op het platteland en zijn lokale macht uitoefenen. De centrale overheid heeft zodoende weinig te zeggen, de florerende drugsindustrie is moeilijk aan banden te leggen, omdat die voor 70 procent in handen is van de Taliban. Dat geeft de Taliban extra macht wanneer zij soldaten ronselen, omdat zij hen een zeer goed loon kunnen geven.

De NAVO kan maar moeilijk vat krijgen op de situatie, omdat die maar moeilijk te doorgronden is. Ze denken dat de Taliban hun enige vijand is, maar intussen zijn er veel ‘warlords’ die de regionale overheden compleet bezitten. Bovendien steekt de internationale verdeeldheid binnen de NAVO fel af bij de zeer verenigde, nog steeds groeiende Taliban. De Taliban, die al zoveel slachtoffers heeft gemaakt; en waar de internationale aandacht, zoals nu bij Perwez Kambakhsh, nooit naartoe gaat!

Legitieme inval in Afghanistan?
Rik Coolsaet: "De NAVO is niet in Afghanistan omdat het democratie, ontwikkeling en stabiliteit wil. Ook niet omdat het de Taliban wil verjagen. Want waarom heeft het ervoor gekozen om een land als Afghanistan binnen te vallen? Wat heeft het voor zin om democratie en stabiliteit te brengen in een land dat omringt wordt door schurkenstaten? De mooie woorden zijn niet omgezet in edele daden. De echte reden van de inval, was om grip te krijgen op Al Qaida. De fundamentalistische groepering die al voor 11 september 2001 in Afghanistan aanwezig was."

"De Belgische overheid besloot onlangs nog om de Nederlanders te helpen door 4 F16’s te sturen. Maar dit werd op politiek niveau zonder enige discussie besloten. Er heerst in België een klimaat van non-debat. Het volk is hier al helemaal niet in betrokken. We gaan er teveel van uit dat we in Afghanistan zijn voor de goede zaak.”

Accepteren
De internationale gemeenschap probeert druk uit te oefenen op het proces van Perwez Kambakhsh. Maar zelfs als Perwez wordt vrijgelaten, dan blijft zijn situatie gevaarlijk.

Yaqub Ibrahimi: “Dat moeten we accepteren. Als journalist moet je goed beseffen dat je risico’s loopt, dat het hoort in een land als Afghanistan. Je kunt je daar niet door laten tegenhouden. Maar toch weten we nooit wat er zal gebeuren. De toekomst is onzeker.