Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Brusselse vakbonden samen in de bres tegen discriminatie

Brusselse vakbonden samen in de bres tegen discriminatie

BRUSSEL - Discriminatie bij aanwerving is een van de grootste oorzaken van de werkloosheid en de onzekere beroepssituatie van de Brusselse werknemers van buitenlandse afkomst. De Brusselse vakbonden hebben zich gezamelijk geëngageerd om dit tegen te gaan.

acvpersconferentie.jpg

(acwbrussel.blogspot.com)

Dit engagement kadert in het Territoriaal Pact voor de werkgelegenheid. Het Pact kwam op initiatief van de Europese Gemeenschap om de werkgelegenheid te stimuleren. Sedert 1999 werkt het een actieplan uit dat de strijd aangaat tegen discriminatie bij aanwerving. Het besteedt veel aandacht aan de sensibilisatie van de werkgevers en aan de opleiding van alle partijen op de arbeidsmarkt. Zowel bij de aanwerving als bij doorstroom in de onderneming, is discriminatie een steeds terugkerend verschijnsel.

Diversiteitscharter
“Eind 2005 lanceerde de Brusselse minister van Tewerkstelling het diversiteitscharter,” zegt Phillippe Vandenabeele van het ACLVB: “Brusselse bedrijven die dit charter onderschreven engageerden zich zo om te werken aan diversiteit op de werkvloer. Wij betreurden toen dat de vakbonden niet betrokken werden bij het opstellen van dit charter. Een charter is slechts een intentieverklaring. Nu nemen we met de vakbonden een aantal engagementen. Voor ons volstaat het niet om enkel over diversiteit te spreken. Er moet actie ondernomen worden op het terrein. Discriminatie is onzichtbaar maar zeer sterk aanwezig. Wij spitsen ons toe op vier domeinen: leeftijd, geslacht, afkomst en handicap.”

Alle terreinen
“Discriminatie is een proces dat iedereen raakt,” zegt Phillippe Van Muylder van het ABVV. “Wij moeten oplettend zijn op alle terreinen. Voor vrouwen is er nog steeds geen gelijk loon naar gelijk werk en bestaat het glazen plafond nog steeds. Voor vrouwen van buitenlandse origine is het probleem dubbel. Evenzeer voor mensen met een handicap is het een dubbele pijn: niet alleen hun fysieke of geestelijke beperking maar ook hun beperkte vertegenwoordiging op de arbeidsmarkt. Jongeren worden ook getroffen, 1 op 3 jongeren in Brussel is werkloos. Met de drie vakbonden samen moeten we zorgen dat niemand van de arbeidsmarkt wordt uitgesloten.”

Divers
“De Brusselse samenleving is zeer divers, dat moeten we merken op de werkvloer,” zegt Myriam Gérard van het ACV. “De vooroordelen dienen te verdwijnen. Daarom geven wij vorming, maken wij promotie en wijden wij een dag aan diversiteit. Integratie is een werk van lange adem, we moeten een mentaliteitswijziging bewerkstelligen. We moeten het beeld bijsturen dat iemand met een andere huidskleur slechter zou functioneren op de werkvloer. Voor onze afgevaardigden is een actieve rol weggelegd. Zij moeten zorgen dat het integratieplan wordt gedragen door de ganse onderneming zowel de werkgever als de werknemer. Zij moeten zorgen dat in de bedrijven die het integratiepact hebben ondertekent dit geen dode letter blijft. Dit gezamelijke engagement is een teken van syndicale dynamiek,” aldus Myriam Gérard

Brussel
“Discriminatie is een van de grootste problemen die in Brussel beteugeld moet worden,” zegt Benoît Cerexhe, Brussels Minister van Tewerkstelling. “Heel wat jongeren en werkzoekenden worden gediscrimineerd in hun zoektocht naar werk. De eerste discriminatie is die van de informatie. Toen wij recent brandweermannen recruteerden kwamen daar zeer weinig Brusselaars van buitenlandse origine op af. De informatie bereikt hen gewoon niet. Het ondertekenen van meer dan 120 bedrijven van het charter, is meer dan alleen morele verantwoordelijkheid. Het toont de wil om actie te ondernemen. Vanuit de regering willen wij ook meer maatregelen nemen. Discriminatie moet aangepakt en gesanctioneerd worden. De diversiteit van Brussel moet weerspiegeld worden in de bedrijven.”