Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

[Fotoreportage] Vrouwen nog steeds in de solden

[Fotoreportage] Vrouwen nog steeds in de solden

BRUSSEL – ABVV-vrouwen en zij-kant, de progressieve vrouwenbeweging, roepen 31 maart uit tot Equal Pay Day. Een vrouw moet namelijk drie maanden langer werken dan een man om hetzelfde gemiddelde jaarloon te verdienen. Tot 31 maart dus. De organisatoren van de dag voor gelijk loon vinden dat onrechtvaardig.

15.JPG

“Niettegenstaande er een richtlijn is op Europees vlak en er een Belgische wet bestaat die loonsverschillen tussen mannen en vrouwen verbiedt, verdienen vrouwen nog steeds minder. Dit jaar spitsen we onze acties toe op de schoonmaaksector en de grootwarenhuizen”, vertelt Leen Vandamme van het ABVV.

Volgens Vandamme worden vrouwen heel vaak tewerk gesteld in andere categorieën dan mannen. Waar mannen de job krijgen van ruitenwisser, worden vrouwen opgetrommeld om burelen te kuisen. Wat dikwijls zwaarder werk is en minder verdient. Mannen krijgen ook vaker machines om hun job uit te oefenen. Vrouwen daarentegen moeten lopen. In de schoonmaaksector moeten zij 700 m² kuisen op één uur tijd.

“Nog een bijkomend probleem is dat vrouwen bijna nooit een voltijdse job aangeboden krijgen. Noch in de schoonmaaksector, noch in grootwarenhuizen. Schoonmaken gebeurt dikwijls in twee delen, die samen ongeveer zes uur tellen. 's Morgens voor zeven uur en 's avonds na zeven uur kuisen de werknemers gemiddeld drie uur. Omdat ze tijdens de werkuren in de dienstensector -zoals bijvoorbeeld in banken, de Europese Commissie, etc.- overdag niet mogen werken. Daarom moet het kuiswerk gebeuren voor de werkdag begint en nadat hij afgelopen is”, alsdus Vandamme.

Vandamme betreurt dat er in Brussel een categorie kinderen is die opgroeit zonder moeder. Zij kan 's avonds niet thuis zijn omdat ze uit werken is (in de schoonmaaksector). Vaak steken de oudste kinderen van het gezin de jongere zelf in bed en staan ze op als hun moeder al op weg is naar het werk.

De kernboodschap die de ABVV-vrouwen en zij-kant willen meegeven aan de hand van hun slogan “Vrouwen zijn nog steeds in solden”, is dat de koopjes strikt beperkt zijn tot bepaalde perioden tijdens het jaar. Maar dat de lonen van vrouwen daarentegen het hele jaar in uitverkoop zijn.

1.JPG
2.JPG
3.JPG
4.JPG
5.JPG
6.JPG
7.JPG
8.JPG
9.JPG
10.JPG
11.JPG
12.JPG
13.JPG
14.JPG