Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

[Foto's] Publieksdag van de geestelijke gezondheidszorg (anders gewoon) te Gent

[Foto's] Publieksdag van de geestelijke gezondheidszorg (anders gewoon) te Gent

Op vrijdag 25 april organiseerde anders gewoon
in het indrukwekkende ICC-gebouw in Gent, voor het eerst in Vlaanderen, een grote publieksdag over geestelijke gezondheid.

CONGRES-1.jpg

Met deze nieuwe uitdaging wil Anders Gewoon alle belangstellenden een dag onderdompelen in de wereld van de geestelijke gezondheid.
Op het programma staat een gevarieerd aanbod van lezingen, workshops, infostands, tentoonstellingen, getuigenissen, muziek, poëzie, film, sport en theater die het thema geestelijke gezondheid op een interessante en verteerbare wijze zullen aansnijden. Zowel het grote publiek als wie reeds vertrouwd is met dit thema., zal zeker zijn gading vinden.

Organisaties die hun werking of activiteit willen voorstellen kunnen dat doen door het opzetten van een infostand of via een poster.
Om van deze dag een unieke belevinis te maken voor zoveel mogelijk mensen, lanceert Anders Gewoon een OPROEP.

Heb jijzelf of jouw organisatie een aanbod, ideeën of voorstellen voor deze dag, laat het ons dan zeker weten.

Nabij het Smak, is ook het ICC gevestigd te Gent; midden in het Citadelpark, hier had de publieksdag plaats

Een stuk over destigmatisering te vinden op de website van de www.vvgg.be

heeft in het verleden reeds baanbrekend werk verricht in Vlaanderen in verband met het destigmatiseren van ernstige psychische problemen. Het is en blijft een belangrijke uitdaging van de vereniging voor de toekomst.
Tijdens de behandeling en bij pogingen tot reïntegratie van mensen met ernstige psychische problemen worden we vaak geconfronteerd met een zeer negatieve stereotype houdingen vanwege de omgeving. Wie 'in de psychiatrie zit of gezeten heeft' wordt vaak beschouwd als onvoorspelbaar en gevaarlijk. Men zal niet graag een studio of een appartement aan dergelijke mensen verhuren, men biedt hen niet graag een job aan, men wenst niet dat zoon of dochter er een relatie mee aanknoopt. Dit zijn gevolgen van stigmatisering. Het feit dat bepaalde psychiatrische patiënten in welbepaalde omstandigheden gevaarlijk kunnen zijn wordt veralgemeend tot de totale groep van ernstig psychisch gestoorden. Ook mensen die nauw met hen verwant zijn, worden vaak schuin bekeken. Dit is wat individuele en sociale amplificatie genoemd wordt. Bij de geviseerde personen resulteert dit alles uiteindelijk in een negatief zelfbeeld en in sociale ontwaarding.

TE-GEK-2.jpg

Om 20u00 wordt het ANDERS GEWOON EVENT afgesloten met het Te Gek!? Concert
Met muzikanten van de Laatste Showband en gastoptredens van Guy Swinnen, Jan De Wilde, Tom Helsen, Wannes Cappelle, Kristien Hemmerechts en The Essense.

Te Gek!? is een initiatief van psychiatrisch ziekenhuis Sint-Annendael uit Diest dat streeft naar een positieve en correcte beeldvorming ten aanzien van personen met problemen op het vlak van geestelijke gezondheid.
Te Gek!? is in dit geval ook een muziektheatervoorstelling door 5 topartiesten en een begeleidingsband bestaande uit muzikanten van De Laatste Showband.
Het geheel wordt gepresenteerd door schrijfster Kristien Hemmerechts, meter van Te Gek!?. Zij leest ook voor uit eigen werk.

UILENSPIEGEL-3.jpg

de vereniging UilenSpiegel (http://www.uilenspiegel.net) voor patiëntenrechten en lotgenotencontact

UilenSpiegel is er voor: patiënten, gebruikers, cliënten en ervaringsdeskundigen die te maken hebben (gehad) met geestelijke gezondheidszorg – ook voor mensen met psychische moeilijkheden, levensmoeilijkheden en mensen met bijzondere psychische ervaringen – ook voor hen die zich solidair verklaren met de belangen van deze groep.

Met Geestelijke gezondheidszorg bedoelen we: zowel de reguliere erkende geestelijke gezondheidszorg als het domein van de alternatieve niet-erkende geestelijke gezondheidszorg.

UilenSpiegel heeft een uitgesproken pluralistisch karakter, vele verschillende meningen zijn dus welkom! UilenSpiegel legt de nadruk op en bevordert de wederzijds respectvolle communicatie tussen mensen. UilenSpiegel leeft en werkt vooral dankzij de inzet van ervaringsdeskundigen en vrijwilligers.

Uilenspiegel tracht haar doelstelling te realiseren door:
- de publieke opinie te sensibiliseren
- belangenbehartiging: opkomen voor de (ex)patiënt
- onze rechtstreekse doelgroep en het brede publiek te informeren
- het bevorderen van participatie
- het organiseren van lotgenotencontact

BLEUS-HERMANOS-4.jpg

mimetheater(de bleusbrothers)

PSYLOS-5.jpg

sportvereniging voor patiënten(www.psylos.be)

Psylos staat voor Vlaamse Federatie voor Sport en Recreatie in de Geestelijke Gezondheidszorg.
We zijn erkend als sportfederatie en worden voor een belangrijk deel van onze werking gefinancierd door Bloso.
Belangrijkste doelstelling van onze organisatie is de sportparticipatie van mensen met psychische en psychiatrische beperkingen te bevorderen. Aan deze doelstelling werken we al sinds 1971 samen met onze clubs. Deze bevinden zich in psychiatrische ziekenhuizen, projecten voor beschut wonen, dagactiviteiten- en ontmoetingscentra.

PING-PONG-6.jpg

nogmaals psylos

PING-PONG-7.jpg

En omdat sport belangrijk is zeker voor zieke mensen

"als het kriebelt,moet je sporten"

KUNST-8.jpg

ook veel kunstwerken van patiënten

MIJN-TYPE-(poco-loco)9.jpg

de mensen van aanloophuis pocoloco te Gent (www.aanloophuispocoloco.be)

een visietekst van Tine Van Regenmortel over aanloophuizen

De tekst van Prof. Dr Tine Van Regenmortel bespreekt uitvoerig de term empowerment.

"... Als ik over empowerment spreek dan doel ik eigenlijk op het empowermentparadigma. Een ‘paradigma’ staat
voor een globaal denkkader én handelingskader. Het reikt verder dan een nieuwe methodiek. Het gaat om
een meer fundamentele verandering in het kijken naar sociale problemen en naar haar oplossingen met
gevolgen voor interventie, onderzoek en beleid. Inherent aan dit empowermentparadigma is de primaire
bekommernis voor personen of groepen die maatschappelijk kwetsbaar zijn. Een streven naar volwaardig
burgerschap voor iedereen is hierbij de rode draad. ..."

INSPINAZIE-10.jpg

Improvisatietheatertechnieken
Improvisatietheater gebruikt geen tekst of script. Het verhaal wordt ter plekke gemaakt en gespeeld, zonder te weten hoe het zal eindigen. In tegenstelling tot wat men zou denken, gaat improvisatietheater echter niet over snel denken, grappig zijn of acteren zonder regels. Improvisatietheater legt namelijk een aantal parodoxen bloot. Het leert dat er geen vrijheid is zonder structuur, dat je spontaan wordt door erop te trainen, en dat je een situatie onder controle hebt door de controle over die situatie los te laten.
Gelukkig, en dit maakt het ook zo aantrekkelijk, is improvisatietheater ook zonder meer "leuk", soms zelfs hilarisch. Maar het vereist duidelijkheid, vertrouwen, samenwerking, direct handelen en een heldere communicatie. In de cursussen van Inspinazie FOCUS wordt dit alles op een zeer actieve en tegelijkertijd onstpannende manier geleerd.

EL-LOCO-11.jpg

beeldend kunstenaar Martin Peulen(www.martinpeulen.nl)

"Telkens een nieuwe uitdaging volledig in het hier en nu te zijn. Vanuit stilte geleid door ademhaling kom ik in beweging. Ik schep met materiaal en gekozen beperking met mijn lichaam en stem een sculptuur. Zand, touw en lint zijn materialen die ik regelmatig gebruik. Elke nieuwe lokatie geeft ideeën voor een nieuwe performance."

ROP-12.jpg

de vereniging Recht op uit Borgerhout(een vereniging waar armen het woord nemen)

BLOK-5-13.jpg

een maquette van Gent het psychiatrich ziekenhuis op een prominente plaats

FACTORIJ-14.jpg

de creatieve afdeling de Factorij van pc bethanie in Zoersel

WACHTEN-OP-16.jpg

een groep uit pc bethanien Zoersel