Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

[Opinie] “Plant een zaad – Het mag van de staat!”. 1 arrestatie!

[Opinie] “Plant een zaad – Het mag van de staat!”. 1 arrestatie!

ANTWERPEN - De vzw “Trekt uw Plant” is hardleers. Nadat gisteren 3 mei vijf mensen gearresteerd werden tijdens haar bijdrage aan de “Worldwide Marijuana March” op de Antwerpse Vrijdagmarkt met als slogan “Plant een zaad – Het mag van de staat!”,(http://www.indymedia.be/nl/node/27347) probeerden ze het vandaag opnieuw. Deze keer in het midden van de bij iedere Sinjoor gekende “konijnenwei” vlak naast het blinkend nieuwe justitiepaleis. Overlast? Minderjarigen? Onmogelijk in deze woestijn aan de rand van de stad. De restanten van een paviljoentje werden met witte doeken afgedekt. Hier kon toch wel 1 zaadje in 1 potje ter verwelkoming van 1 plant het levenslicht gegeven worden? Een ministeriële richtlijn zegt ja. Wat zouden politie en overheid nu weer uitvinden?

IMGP4887.JPG

Phillipe De Craene

“Waar niemand het zal zien…”

De politie was in grote getallen samen met de VRT-TV en andere media ruim op tijd aanwezig op de zandvlakte. Voorzitter Philippe Decraene en Joep Oomen van “Trekt uw Plant” daagden op. Dit was de derde poging om de toepassing van de wet te testen. Niet zinloos voor de meer dan een half miljoen cannabisgebruikers die België telt.

Philippe en Joep hadden het opnieuw proper voorbereidt. Burgemeester Patrick Janssens was als verantwoordelijke voor de openbare orde verwittigd. De vrienden van de recherche eveneens. Citaat uit de bede aan Janssens en de recherche:”Ik zal daar,in het paviljoentje,waarvan alleen het geraamte nog rechtstaat,en dat voor de gelegenheid werd omwikkeld met een doek,zonder verzwarende omstandigheden,want er is geen enkele kans dat minderjarigen aanwezig zouden kunnen zijn,noch overlast veroorzakend,mijn wettelijk toegelaten cannabiszaadje planten in een potje,waarna ik dat potje mee naar huis zal nemen waar het zal opgroeien op een plaats waar niemand het zal zien zodat ik ook daar geen beschuldigingen als “verzwarende omstandigheden” of “overlast” riskeer”.

Dat is duidelijk geformuleerd,in een taal die ze zelfs bij de recherche begrijpen. Zoals we allen weten denkt de recherche zelf niet, zij “voert uit”. Zij voert uit op bevel “van boven”. “Boven” heten ze procureur en Janssens. De bijna tien aanwezige “stillen” en twee geüniformeerden voerden iets in hun schild. Arresteren of niet arresteren, dat was de vraag. VRT-TV en andere media wachtten op de “clou” midden op die zonnige konijnenwei. En die kwam er.

De misdaad…

Vermits het voor Philippe Decraene al zijn derde act is, heeft hij ervaring. Alle ingedrienten waarmee de misdaad zou begaan worden, waren aanwezig op een tafeltje. Namelijk 1 cannabiszaadje waaruit 1 plantje kon groeien, 1 potje met aarde, 1 fles water en 1 dader. Als in een ritueel toonde de voorzitter 1 zaadje, waar geen milligram werkzame stof in zit. Als een goochelaar liet hij 1 potje met aarde zien. Met liefde plantte hij 1 zaadje in 1 potje en gaf het water…Dat was er teveel aan.

De voltallige ploeg “stillen” had zich niet echt onopvallend opgewarmd en nam het initiatief. Philippe stond onder arrest! Hij werd met enige dwang meegevoerd, de woestijn van de konijnenwei in. We zagen hem naar de horizon verdwijnen, waar een anonieme wagen wachtte. Hij werd gefouilleerd, wij allemaal werden gefouilleerd en geïdentificeerd, voor actievoerders gekende kost. Materiaal werd in beslag genomen. (http://www.indymedia.be/nl/node/27382 )

Bij een jongeman werd minder dan drie gram marijuana gevonden. Geen probleem voor oom agent. Dat mag inderdaad volgens het ministerieel rondschrijven. Probleem blijft dus dat 1 zaadje. Mijnheer Kafka zou hier inspiratie in gevonden hebben.

Privatiseren van openbare ruimte!

We ontmoetten Philippe Decraene een paar uur later op een terrasje. Wat was hem ten laste gelegd op het politiebureau? Waarom had die overmacht aan politie hem gearresteerd? Niets was,zoals meestal,duidelijk. Aan het uitvoeren of niet van die ministeriële omzendbrief is trouwens niets duidelijk. Vandaar deze acties van “Trekt uw Plant”, in een poging klaarheid te scheppen. Klaarheid die de recherche nu eindelijk ook wel eens zou willen hebben. Ze heeft belangrijker taken dan het in beslag nemen van 1 zaadje op een konijnenwei.

Toch bezit men bij de politie – of is het de procureur des konings,of Janssens? – enige fantasie. Uit opmerkingen op het politiebureau kon Philippe afleiden dat hij beschuldigd kon worden van het…privatiseren van de openbare ruimte! Namelijk het middenin een stadswoestijn staande ruïne van wat ooit een paviljoentje was met wit linnen voor nieuwsgierige kinderblikken afschermen, om er binnen een misdaad te plegen met 1 zaadje met het oogmerk 1 plantje te kweken. Kun je nog volgen? Als dit waar is,heeft Indymedia.be hier een juridische primeur.

In België gebruiken meer dan een half miljoen vooral jongeren,cannabis. Al acht jaar weet niemand wat aan te vangen met die ministerële richtlijn die het bezit van 1 plant en minder dan 3 gram marijuana toelaat,bij een meerderjarige. Het lijkt er op dat minister van justitie Van Deurzen (CD&V) de klok wil terugdraaien. Zoals de klok wordt terug gedraaid in de richting van censuur, kleinburgerlijkheid,onverdraagzaamheid en overheidscontrole op iedereen en alles. En dat 40 jaar na mei ’68…. (http://www.trektuwplant.be/)

achterbakse bananenrepubliek?

Ik denk het niet.
We zijn een respectabele democratie.(zo mag ik hopen als ik een mening heb)
Met schaduwzijden en hopen onduidelijkheden.
Ver moet ge niet zoeken.
Vluchtelingenbeleid.
(http://www.indymedia.be/nl/node/27095).
En de toepassing van de wet rond cannabisgebruik.
Om er maar 2 te noemen in een lange rij.
Onzekerheden om de onduidelijk.
Onduidelijkheid om de willekeur?
Willekeur om,...?Repressie?
Kan het streven naar administratieve vereenvoudiging, (levert het wat op?)die aftandse maatregelen, en onzinnige wetten afschaft, er voor zorgen dat de burger een doorzichtig en een veilig beeld krijgt van deze maatschappij?
Blijkbaar niet.
Het zijn geen 2 maten en 2 gewichten.
Het is een totaal andere wereld(totalitair?)
Woorden in de wind, daden die vaak tot wanhoop leiden.(zelfmoord in Melkplas)
Hoe dan ook door terug te plooien en braaf de storm af te wachten, zijn de gevolgen niet te ontlopen.

Leo

Kafkaiaans!!!

Met 10 om zo'n "zware misdaad" in het midden van een stadswoestijn in het oog te houden,....Bizar,...

Privatiseren van de openbare ruimte als aanklacht????

Is dat een door de recherche ter plaatse nieuw uitgevonden wetsartikel???

Ofwel ligt het aan mij, maar ik kan helemaal niet meer volgen bij dit kafkaiaans optreden,...

voor iedereen die thuis een vogeltje heeft, of de vogeltjes in den tuin wil voederen met vogelzaad,...

Opgepast!!! De recherche ligt misschien wel op de loer, om erop toe te zien, dat je de hennep zaadjes niet uit je zak vogelvoer aan het pulken bent, om deze in een stekbakje te steken,...

Binnenkort nog een verbod op de verkoop van vogelvoer???

wie kaatst moet de bal verwachten :)

Er bestaat in het Nederlands een uitdrukking voor wat Koen Calliauw en zijn vrienden is overkomen: "wie kaatst moet de bal verwachten."

Ja, er bestaat in België een ministeriele richtlijn om geen mensen te gaan vervolgen die cannabis in kleine hoeveelheden gebruiken, en op heel kleine schaal voor eigen gebruik kweken.

Er zijn immers belangrijkere problemen.

Maar dat betekent niet dat cannabis geen verboden product is.

Organisaties als "trekt uw plant" proberen steeds uit hoever ze de overheid kunnen drijven.

Als je lang op voorhand van de daken begint te schreeuwen dat je gaat provoceren rond de cannabis-wetgeving, en er de hele pers bijhaalt, kun je toch moeilijk van de politie verwachten dat ze zich voor aap zullen laten zetten?

Als alle leden van "trekt uw plant" nu eens gewoon discreet thuis in de bloembak een cannabisplantje hadden geplant en daarna bij Koen Calliauw in de huiskamer samen hadden geblowd, zou geen haan er naar hebben gekraaid en zou er nooit politie aan te pas zijn gekomen.

Maar nee, ze wilden er liever een media-circus van maken. Tja, dan gebeuren er zo'n dingen.

Gelukkig voor Koen en zijn kameraden leven we niet in een fascistische of communistische dictatuur, en mochten ze na een kort verhoor weer beschikken, om daarna in alle vrijheid in de pers hun gal te spuwen over hoe verschrikkelijk het hier wel is :)