Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

http://vrije-meningsuiting.be live

http://vrije-meningsuiting.be live

Sinds vorig jaar verenigen verschillende organisaties zich in het 'Platform voor vrije meningsuiting', met als voornaamste doel toe te zien op de vrijwaring van het recht op vereniging en vrije meningsuiting. Beide rechten staan immers onder druk nadat nieuwe wetgeving in het kader van de strijd tegen georganiseerde criminaliteit en terrorisme de bevoegdheden van politiediensten de laatste jaren enorm uitbreidden.

Uit de platformtekst:

"Het werkveld van ngo's dreigt te worden gecriminaliseerd. Legitieme vragen en kritiek worden gezien als een bedreiging. Zij komen vaak in conflict met het recht op eigendom of met de openbare orde. Telkens wanneer een zakelijk belang in het gedrang komt, wordt al snel naar middelen gegrepen om het recht op sociale actie in te perken.

(...)

De bescherming van de grondwettelijke vrijheden behoort tot de essentie van de rechtsstaat. De organisaties die deze platformtekst onderschrijven, vragen dan ook aan de volgende federale regering om deze trend te corrigeren en wetgevende initiatieven te nemen om de interpretatie over wat behoort tot het gebied van de sociale contestatie in al haar vormen te verduidelijken en uit de sfeer van de strafwet, van misdadige of terroristische actie te halen."

Ook Indymedia.be ondertekende de platformtekst en maakt dus deel uit van het Platform. We namen het ontwerp en de ontwikkeling van de Platform-website op ons.

De website, die gisteren live ging, werd ontworpen door Jens Dawn, een designer uit Antwerpen. Ik integreerde Jens' design dan in Drupal. Het resultaat is te zien op http://vrije-meningsuiting.be, http://free-speech.be of http://liberte-expression.be. En zoals dat gaat met websites, worden er in de toekomst ongetwijfeld nog dingen aangepast en/of verbeterd.