Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Greenpeace doet concreet voorstel groene stroom voor België

Greenpeace doet concreet voorstel groene stroom voor België

BRUSSEL - Greenpeace heeft vandaag een nieuw rapport voor België voorgesteld om de CO² uitstoot te verminderen en de kernenergie te vervangen door groene energie. Het energiescenario is ontworpen door het Duitse Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) op vraag van Greenpeace. Het rapport toont aan dat hernieuwbare energiebronnen haalbaar zijn voor België, maar ook dat het nu tijd is om eraan te beginnen.

Stefan Kronshage van het Duitse “Zentrum für Luft- und Raumfahrt” gaf op de persconferentie meer toelichting bij het rapport dat voor Greenpeace gemaakt werd. Concreet wil Greenpeace duidelijk maken dat het mogelijk en zelfs noodzakelijk is om nu te investeren in hernieuwbare energie, om zowel in het kernenergie-dossier, als voor de Kyoto-norm vooruitgang te boeken.

De cijfers van DLR tonen aan dat als België nu investeert in hernieuwbare energie, we tegen 2050 onafhankelijk zullen zijn van fossiele brandstoffen. Kerncentrales hebben een levensduur van 30 jaar. Voor vele kerncentrales is het bijna tijd om te investeren in nieuwe installaties. Daarom moet er nu geopteerd worden voor hernieuwbare energiebronnen, wat op lange termijn volgens het rapport zelfs economisch voordeliger is.

België heeft een groot energieverbruik, 40% hoger dan het gemiddelde van de Europese lidstaten. Zo wordt er door elke Belg per jaar 11 ton CO² uitgestoten tegenover 8 ton gemiddeld in de rest van de Europese Unie. “Volgens het vooropgestelde doel moet de uitstoot gereduceerd worden tot 3 ton per hoofd in de Europese Unie, en dat kan tegen 2050 gerealiseerd worden door middel van hernieuwbare energiebronnen”, meent Stefan Kronshage. “Er moet dan wel vanaf nu actie ondernomen worden om de kernenergie af te bouwen en te investeren in deze groene energie en technologie”, zegt de Duitser.

Stefan Kronshage.JPG

Stefan Kronshage geeft toelichting bij het Energierevolutie-scenario van DLR.

Het Energierevolutie-scenario van DLR beoogt een kernuitstap tegen 2020 en een daling van de energievraag met 40% tegen 2050. Vooral de energie-efficiëntie is een veelbelovende energiebron voor België. Door te investeren in hernieuwbare energiebronnen, zal de technologie daarvoor ook alsmaar beter en efficiënter worden. Ook door de mensen te stimuleren om te investeren in isolatie en te verwarmen met biomassa kunnen mooie resultaten worden geboekt bij het terugdringen van de energievraag en de CO²-uitstoot.

Om de vraag naar energie in België aan te kunnen moet er van verschillende hernieuwbare energiebronnen tegelijk gebruik gemaakt worden, dat is de enige realistische oplossing. Op die manier zal de CO²-uitstoot tegen 2050 met 70% verminderen, tot zo'n 2,8 ton per hoofd per jaar, blijkt uit het rapport.

Wendel Trio.jpg

Wendel Trio van Greanpeace vraagt engagement van ministers.

“België MOET nu beginnen met hernieuwbare energie, anders haalt België de Kyoto-doelen voor 2008-2012 niet” zegt Wendel Trio, campagneleider en klimaatspecialist bij Greenpeace. “De investeringen in de energiesector hebben een lange cyclus”. “Nu investeren in fossiele brandstofcentrales en kerncentrales zou de energiemarkt weer voor een hele poos vastzetten”, meent hij. De klimaatspecialist zegt ook dat de opwarming van de aarde er van afhangt. “Die mag in geen geval meer dan 2° celsius bedragen”. Het is dus NU, nu dat de electriciteitssector op een kruispunt staat, dat de politiek moet ingrijpen om de Kyoto-doelen waar te maken en over te stappen naar groene stroom. Minister van Leefmilieu, Bruno Tobback (SP.a) en Brussels Minister van Leefmilieu en Energie, Evelyne Huytebroeck (ECOLO) kregen van Greenpeace nog een symbolische cartoon cadeau (zie onder).

CartoonEnergierevolutieGroot.jpg

De Ministers moeten een keuze maken.

Bruno Tobback.JPG

Bruno Tobback is positief over de toekomst van groene stroom.

'Groene' stroom in Duitsland

... en leverancier van 'Groene' stroom in Duitsland is ... jawel,
Greenpeace.

Belangenvermenging?

En dan blijkt dat Greenpeace zowel lobbyist voor als verkoper van Groene Stroom is.
Dat kan natuurlijk op een negatieve manier bekeken worden, genre "van geen wonder dat die mannen zeggen dat er meer groene stroom moet komen : ze verkopen het spul!"

Aan de andere kant zou men het ook kunnen zien als het in lijn brengen van denken en handelen : "they walk their talk".
Als men immers overtuigd is van de desastreuze effecten van broeikaseffect, zal men wellicht geneigd zijn om op ALLE manieren daar iets aan te doen.

Belangenvermenging? Of consistent gedrag?