Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Achtduizend koopkrachtbetogers in Antwerpen

Achtduizend koopkrachtbetogers in Antwerpen

ANTWERPEN -- De vakbonden kregen in Antwerpen en Luik heel veel volk op de been voor het eerste luik van een syndicale actieweek. Ruim achtduizend betogers eisten in Antwerpen dringende maatregelen om de koopkracht te versterken. Vakbondsvertegenwoordigers haalden scherp uit naar het communautaire gekrakeel.

delijn.JPG

Wie een obligaat en gezapig provinciaal betoginkje had verwacht, zal raar opgekeken hebben. Ruim achtduizend betogers wurmden zich door de straten van de Antwerpse binnenstad met omvangrijke delegaties van grote bedrijven als General Motors, Agfa Gevaert en Van Hool. Heel wat betogers waren zelf aan het knutselen geslagen. De socialistische bediendenbond BBTK sleepte een reuzecadeau mee. “De notionele interestaftrek is een fiscaal cadeau aan de patroons van 2,5 miljard euro. Afschaffen AUB”, klonk het. Aan de zetel van de Nationale Bank hadden ridders postgevat die klaar stonden om de index te verdedigen. Een andere betoger had zich helemaal volgehangen met hoogoplopende facturen die nog allemaal dringend betaald moesten worden.

“Zoveel volk op straat in Antwerpen, dat moet geleden zijn van de acties tegen het globaal plan van de regering Dehaene in '93. En dat vlak voor de vakantie na slopende sociale verkiezingen”, zegt Ilse Dielen, kersvers verbondssecretaris van ACV-Antwerpen. “Wie een beetje redelijk is, moet nu toch toegeven dat het koopkrachtprobleem geen kwestie is van hysterie of inbeelding.” Bij de vakbonden waren ze zelf wat verrast over de hoge opkomst, maar ze hadden het toch zien aankomen. Ilse Dielen: “Via de loketten en in de bedrijven sijpelen de verhalen bij ons binnen. Mensen stellen hun doktersbezoek uit of krijgen het moeilijk om hun lening af te betalen. Als je tegen die mensen blijft zeggen dat hun problemen ingebeeld zijn, krijg je uitbarstingen als vandaag.”

Communautair gekissebis
Op de betoging zinderden de dreigende woorden van CD&V-voorzitster Marianne Thyssen over het einde van België nog na. “De mensen zijn dat gekissebis beu. Na onze brave koopkrachtbetoging in december zijn we twee regeringen verder en er is nog altijd niets gebeurd. Ook voor de begroting ziet het er slecht uit en we weten nu al wie daarvoor de prijs zal moeten betalen”, zegt Ilse Dielen. “Totaal onverantwoord van mevrouw Thyssen om nu zoiets te zeggen”, vindt Caroline Copers, algemeen secretaris van het Vlaams ABVV. “Je kan je stilaan beginnen afvragen of de regeringspartijen wel een oplossing willen.”

De syndicale actieweek houdt de komende dagen ook in de andere provincies halt. Donderdag volgt de apotheose met een betoging in Brussel. Van de regering verwacht Caroline Copers van het ABVV niet meteen veel daadkracht. “Misschien dat er tegen 15 juli samen met het communautaire enkele sociaal-economische maatregelen worden bekendgemaakt, maar deze actieweek is vooral een opstap naar het najaar. In september staat de discussie tussen de sociale partners over de welvaartsaanpassing van de uitkeringen op de agenda en even later beginnen de onderhandelingen voor een nieuw interprofessioneel akkoord. Voor de zomer wilden we al een stevig signaal geven en onze stem luid laten doorklinken tot in het najaar”, aldus Caroline Copers.

Nochtans zit de PS in de

Nochtans zit de PS in de regering. Misschien dan toch beter liberaal Verhofstadt aan het roer? Of toch voluit kiezen voor de responsabilisering van de gewesten om een nieuwe dynamiek op gang te brengen die het hoofd zou kunnen bieden aan de wereldwijde economische malaise die nog maar in een beginstadium zit?

levende aarde;solidair met iedereen.

Ik hoop dat de meeste mensen vinden dat de rijken moeten betalen.
Dat solidariteit verder reikt dan wat er in hun portemonnee zit en op hun bord ligt.
Dat eenheid betekent ecologisch en duurzaam?
De koopkrachteuro gebruikt word om duurzaam te leven.
Zodanig dat ons kinderen nog wat koopkracht, energie en grondstoffen overhouden.
Deze aardbol nog een plek van rust en overvloed kan zijn.
De energie die we kopen niet nutteloos verbrand word in automotoren.( Bv in de file naar de kust.)
Veel van onze leefgewoontes maken ons en de nakomelingen alle dagen armer.
Dat is mijn solidariteit.
Daaraan denken;vooral naar leven.
De kracht is te koop.
Willen is een eerste stap om “rijker”te worden.

Leo