Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Prijs voor de democratie 2008 gaat naar ‘Red de Solidariteit’

Prijs voor de democratie 2008 gaat naar ‘Red de Solidariteit’

GENT -– De prijs voor de democratie gaat dit jaar naar het initiatief ‘Red de Solidariteit’. Op de tweede plaats vinden we de drie nationale vakbonden en als bronzen laureaat hebben we de Beweging voor kinderen zonder papieren. De prijs van de democratie is een initiatief van Democratie 2000, ondersteund door Vzw Trefpunt.

eric goeman2.jpg

Eric Goeman (rechts) en het Bronzen beeld ontworpen door Walter De Buck (Foto Jan Vanhuyse)

De prijs voor de democratie zal uitgereikt worden aan het initiatief ‘Red de Solidariteit’ en de initiatiefnemers Hendrik Vermeersch en Guy Tordeur. Op 21 juli kunnen zij het bonzen beeld gemaakt door kunstenaar Walter De Buck in ontvangst nemen. “Red de Solidariteit is geen Belgicistische organisatie, hun streefdoel is niet het streven naar een unitair België, maar het behoud van de federale sociale zekerheid", stelt Eric Goeman, voorzitter van de Jury.

“Deze petitie heeft aanzienlijk bijgedragen tot de bewustwording van het belang van de interpersoonlijke solidariteit in ons sociaal model en de ondergraving van dit model die zou resulteren in het overhevelen van bevoegdheden inzake sociale zekerheid, arbeidsbeleid en fiscaliteit naar de gewesten of gemeenschappen”, aldus het juryverslag.

Verder worden er ook nog 2 andere organisaties bekroond, als zilveren laureaat hebben we de 3 nationale vakbonden (ACV / ABVV / ACLVB). Dit omdat het volgens de jury de enige sociale beweging is in dit land die ons sociaal model kunnen en proberen redden, het een dam is in de strijd tegen extreem-rechts en het de verdedigers zijn van de koopkracht in crisistijden.

Op de derde plaats en als bronzen laureaat vinden we de ‘beweging voor Kinderen Zonder Papieren’ en ‘Jozef Hertsens’, coördinator van het VLOS (Vluchtelingenorganisatie van Sint-Niklaas). De organisatie klaagt het uitwijzen van kinderen aan en wil respect voor de rechten van het kind die omschreven zijn in het kinderrechtenverdrag.

De prijs van de democratie is een initiatief van Democratie 2000 en is ondersteund door Vzw. Trefpunt. De prijs werd ingesteld als reactie op de “Zwarte zondag van 24 november 1991”. Waar bleek uit een grote verkiezingsoverwinning van het Vlaams Blok dat extreem rechts erg sterk stond/staat in ons land. De winnaar, ‘Red de Solidariteit’, kan op 21 juli om 19.30 het bronzen beeld gemaakt door kunstenaar Walter De Buck in ontvangst nemen tijdens de Gentse Feesten.

Onder de genomineerden zaten dit jaar: Netwerk Vlaanderen, Red de Solidariteit, vzw. Vrede, Dyab Abu Jahjah, NGA (Nieuw Gentse Alliantie), Herman De Ley, Indymedia, de 3 vakbonden en Beweging voor Kinderen zonder papieren, Handicap International en FAM (Forum Asiel en Migratie).

Zie ook: de fotoreportage

prijs voor de verkrachting van de democratie

Dat meningen uiteenlopend kunnen zijn, versta ik al te goed. Ook maak ik daar geen probleem van, integendeel. Als er geen debat meer is dan is er ook weinig of geen sprake meer van democratie. Want juist in een democratie neemt debat een belangrijke plaats in.

Het probleem dat zich hier stelt, stelt zich dan ook in het feit dat het debat 'gefnuikt' wordt.
'Red de solidariteit'? Is absoluut niet 'nationalistisch' terwijl het streven naar meer autonomie van groepen als de 'gravensteengroep' dat wel is. Dat is het hele verhaal in een vertekent daglicht plaatsen. De Gravensteengroep is geheel niet nationalistisch getint, het streeft niet naar een staat an sich, Red de solidariteit, verheerlijkt het voortbestaan van Belgie. Wat dus meer 'nationalistischer' is. Men moet een kat een kat noemen, niet van een kat een wolf maken.
Er bestaat ook een belgisch - nationalisme. Tegenwoordig lijkt het alsof de term nationalisme enkel telt voor Vlaanderen.

Men zou is terug moeten keren naar de eigenlijke betekenis van het woord 'nationalisme'. Als men dat doet dan komt men ook nog tot de conclusie dat er meerdere vormen bestaan. Namelijk 'volksnationalisme' en 'staatsnationalisme'. Bij 'volksnationalisme' gaat de soevereiniteit uit van het volk (de natie), bij 'staatsnationalisme' gaat alle soevereiniteit uit van de staat.

In Belgische context bevinden we ons overduidelijkt in een 'staatsnationalistisch discours'. De staat legt bijvoorbeeld de identiteit op aan zijn burgers.

Het Vlaams - nationalisme is ontstaan uit de gedachte van het ontvoogden van een volksgemeenschap die gekneld zat binnen een omknelling die het beleven van een eigen identiteit (die in tegenstelling staat met de opgelegde staatse identiteit). Het gaat hier dus op overduidelijk volksnationalisme.

Het verschil tussen 'volksnationalisme' en 'staatsnationalisme' wordt hier in Belgie nauwelijks gemaakt. Er is een verschil tussen streven van een volksgemeenschap naar een eigen staat, om dan eindelijk de eigen identiteit ten volle te kunnen beleven en zich ook zo kunnen kenbaar maken aan de buitenwereld (zoals ieder ander land doet..), en het opleggen van een identiteit door een overkoepelende staat.

Het gaat hier om tegengestelde bewegingen, die maar al te vaak met elkaar verwart worden.

Dus in dit debat zou men wat meer 'good will' aan de dag moeten leggen om tot een correctere discussie te komen en zo hopelijk tot oplossingen te komen.

Ik dank u!

proficiat

Een dikke proficiat voor dit prachtig initiatief.Solidariteit is en blijft de kern van een democratische maatschappij.

nationale vakbonden

Prijzen voor de democratie voor de drie nationane vakbonden ? Laat mij lachen.