Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Rambla-feest van open-tuin om vereenzaming van senioren tegen te gaan

Rambla-feest van open-tuin om vereenzaming van senioren tegen te gaan

Je hoort al eens mopperen, hier en daar, dat het verenigingsleven er op achteruit gaat en zelfs dreigt te verdwijnen. Dat is in ieder geval niet het geval in het Sint-Andrieskwartier waar op zaterdag 9 augustus de nieuwe buurtvereniging Open Tuin haar eerste

groot tuinfeest hield voor de bewoners van de Kloosterstraat, Van Craesbeeckstraat, Willem Lepelstraat en Prekerssaat.
De festiviteiten werden aangevat met een serene actie aan het stedelijk seniorenlokaal De Preker dat al enkele maanden gesloten is wegens ziekte van de uitbaatster. Ondersteund met het geroffel van de niet-geüniformeerde stadstrommelaars gaf interim-voorzitter Jean Cortois zijn maidenspeech geflankeerd door ondervoorzitter Bob Verbeeck. De nieuwe buurtvereniging wil zich voornamelijk focussen op senioren en voor hen allerlei activiteiten organiseren.

13.JPG

Begin februari 2008 nog in de startschoenen en nu reeds uitgegroeid tot een "levendige" vereniging de beelden zijn er het bewijs van

de voorzitter van de stuurgroep Sint-Andries, ondersteunde de actie en beloofde in zijn toespraak vanuit de stuurgroep bij het district Antwerpen te pleiten voor een spoedige heropening van het seniorenlokaal De Preker. hij liet ondertussen weten dat hij zijn mandaat in de districtsraad niet opneemt, vreest dat de districten het 30-tal seniorenlokalen die de stad telt willen terugschroeven en senioren meer en meer gaan doorverwijzen naar de dienstencentra van het OCMW die allemaal beschikken over een cafetaria en aangepaste accommodatie voor senioren. De seniorenraad van het district Antwerpen spreekt dit voorlopig althans nog tegen en zegt dat er naar 'n oplossing wordt gezocht.
Feit is dat er wel degelijk behoefte is aan een seniorenlokaal in dit deel van de wijk. "Voor een grote groep ouderen in deze omgeving liggen de beschikbare dienstencentra te ver af", en de voorzitter betwijfelt de intenties van het districtsbestuur om De Preker te heropenen. Voor vele ouderen is het in ieder geval een kleine ramp.

00.jpg
01.jpg
4.jpg
5.JPG
7.JPG
6.JPG
8.JPG
9.JPG
10.JPG
11.JPG

Greta Bollen van Open Tuin(links op de foto): "Het seniorenlokaal De Preker werd dagelijks bezocht door een veertigtal vaste klanten. Die dreigen nu te vereenzamen op hun appartementje, zeker in dit seizoen omdat het te koud is om in de tuin te zitten. Hier wonen erg veel mensen met een laag inkomen en die kunnen het zich niet veroorloven dagelijks een café of een taverne te bezoeken. Er moet voor deze mensen echt dringend een oplossing komen".
De nieuwe buurtvereniging Open Tuin wil zich in ieder geval, en gesteund door de stuurgroep, inzetten om bij het district de heropening van De Preker af te dwingen en heeft al een hele reeks activiteiten gepland.

Wie interesse heeft in de activiteiten van de nieuwe bewonersgroep kan aanloggen via Open Tuin en op die manier op de hoogte blijven van de verwikkelingen rond De Preker en de toekomstige initiatieven die de buurtgroep gaat nemen.

12.JPG
14.JPG
15.JPG