Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

[Opinie] Je komt niet tot een oplossing door een blik militairen open te trekken.

[Opinie] Je komt niet tot een oplossing door een blik militairen open te trekken.

Vrijdag a.s. vindt minister De Crem dan toch de tijd om aan het parlement uit te leggen waarom hij met ons land ten oorlog trekt naar Afghanistan. Terwijl de motoren van de F16's al draaien en een eerste missie militairen begin augustus al vertrokken is , krijgen parlementsleden op 29 augustus de kans om De Crem te doen inzien dat hij meeloopt in de Amerikaanse oorlogslogica die vele burgerslachtoffers eist. Vredesactie stelt dat de NAVO zich geleidelijk moet terugtrekken uit Afghanistan. We helpen de Afghanen het meest door er militair weg te blijven. De Nederlandse oorlogsjournalist Karskens, die de situatie in Afghanistan zeer goed kent, is formeel: "De Afghanen moeten het zélf doen, ook al zijn wij verantwoordelijk voor heel veel van die ellende. Dat zal aanvankelijk heel wat rotzooi opleveren, maar zoals het nu gaat, loopt het helemaal fout. Je komt niet tot een oplossing door een blik militairen open te trekken.”

In 2001 bombardeerde het Amerikaanse leger in een mum van tijd de Taliban van haar troon. In haar kielzog – schoorvoetend – een bont gezelschap van NAVO-collega's. Om het puin te ruimen en het moegetergde land terug op te bouwen. Er was veel werk. De slachtoffers van 9/11 moesten gewreekt, de kindersterfte teruggedrongen, meisjes naar school en de vrouwen hun burka's uit. Het was een zaak van eer. De internationale gemeenschap zou tonen dat ze met harde hand kon optreden tegen terroristen en tegelijkertijd democratie en vrijheid kon brengen.

Ondertussen, zeven jaar na de eerste strijdkreten, komt een ontnuchterende realiteit in beeld. Het failliet van deze 'humanitaire interventie' wordt ook in militaire kringen erkend. Toch besliste onze minister van Defensie onze oorlogsdeelname op te drijven. Het Belgische leger moet een actievere rol gaan spelen op het internationale toneel, heet het. Onze regering wil dat België zich opnieuw opstelt als loyale NAVO-partner. Dus moeten we verder dan de veilige haven van Kabul het Afghaanse avontuur in.

In Afghanistan botst de westerse alliantie op de grenzen van militaire interventie. Hoe win je een oorlog tegen een vijand die nauwelijks zichtbaar is en die de steun van grote delen van de bevolking heeft? Bij de opstandbestrijding vallen onvermijdelijk burgerslachtoffers, elke bom rekruteert meer opstandelingen. Het maximale militaire succes dat je kunt verwachten is een tijdelijke, plaatselijke controle, die jarenlange aversie en weerstand creëert. De NAVO kan de Taliban van de macht houden, maar kan ze niet verslaan. De Nederlandse oorlogsjournalist Karskens stelt: “Militair is dit een onbegonnen zaak. Het is uitgesloten dat je de Taliban verslaat in dat soort landschap, tenzij je alle Afghanen uitmoordt.” De VS zijn de oorlog tegen de Taliban aan het verliezen, schreef Anthony Cordesman van het Center for Strategic and International Studies in Washington vorige week.Ook in militaire kringen dringt het besef door dat succes niet binnen handbereik ligt. James L. Jones, tot voor enkele jaren NAVO-opperbevelhebber voor Europa, waarschuwde bij de voorstelling van het rapport van de Afghanistan Study Group ondubbelzinnig: “De NAVO is niet aan het winnen in Afghanistan.” De NAVO zit strategisch in een doodlopende straat, de veiligheidssituatie gaat drastisch achteruit.

De NAVO-missie moest heropbouw mogelijk maken, door stabiliteit en veiligheid te creëren. Daar slaagt ze niet in, integendeel. Volgens cijfers van de VN eiste de oorlog in 2007 meer dan 8.000 doden, waaronder op zijn minst 1.500 burgers. Het aantal slachtoffers bereikte daarmee een piek sinds de eerste bombardementen in 2001. 130.000 Afghanen sloegen voor het geweld op de vlucht, door het escaleren van het conflict begin dit jaar kwamen daar in het zuiden nog eens 80.000 mensen bij. Een recent rapport van Oxfam maakt de balans op wat betreft gezondheid, onderwijs, plattelandsontwikkeling, corruptie,... en schetst alles bij elkaar een bijzonder somber beeld, alle peptalk in NAVO-kringen ten spijt.

Maandag vertrekken 4 Belgische F16's naar Afghanistan. Naar schatting zullen ze dagelijks vier vluchten uitvoeren, gemiddeld om de 2 dagen worden daarbij bommen gegooid. Het is een kwestie van tijd voor daarbij onschuldige burgerslachtoffers vallen.De NAVO-interventie in Afghanistan bereikt het omgekeerde van wat ze beoogt. Meer troepen en gevechtsvliegtuigen brengen een oplossing voor Afghanistan gaan stap dichterbij. Met 'onze verantwoordelijkheid nemen' heeft dat niets te maken.

www.vredesactie.be

welk parlement ? er zijn er

welk parlement ?
er zijn er zeven!

hoe laat

het federaal?
kan je daar binnen ?
dan moeten we daar binnen gaan met een hele groep mensen

Vredes actie wat doen jullie?
roepen jullie op voor actie aan het parlement?

Actie

Wanneer: Donderdag 28 augustus om 17u

Wie: De oproep voor de actie gaat uit van 11.11.11 – De Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging, CNAPD, CSOTAN, Intal, LEF, Oxfam Solidariteit, Pax Christi, UCOS, Vrede vzw, Vredesactie.

Waar: Ministerie van Defensie, Kruispunt Belliardstraat-Regentlaan, metro Troon (Brussel)

het is tijd.......

de wereld zal vanaf dit moment alleen maar méér en méér in crisis belanden.en dit kan alleen maar verergen als er geen ander bewustzijn komt.

IK BEN ER ZEKER VAN DAT ALLES WAT ER NU OP DE WERELD IS NIET MEER ZON GROTE ZEKERHEID ZAL ZIJN BINNEN EEN PAAR JAAR.

het is binnenkort gedaan met deze wereld en dat is alles wat ik daar nog over heb te zeggen....

en degene die me een pessimist vind is wereldvreemd en blind en doof en een grote ontkenner.

want het is juist door het te zien en te aanvaarden wat er zich in deze tijden afspeelt dat er alsnog een ander bewustzijn kan groeien....

maar dat zit helaas nog iets te ver weg....

Het moet duidelijk zijn dat

Het moet duidelijk zijn dat :
- met F16's de situatie in Afghanistan NIET opgelost zal raken en het terrorisme niet ingedijkt raakt, integendeel;
- ieder burgerslachtoffer er één te veel is en de oplossing verder weg brengt;
- indien er één van 'onze jongens' onverhoopt sneuvelt of gewond raakt dit de zo ongeveer de persoonlijke verantwoordelijkheid zal zijn van Crembo;
- met z'n 800.000 voor onze grote geitenneuker stemmen ook figuren als Crembo aan zet gebracht heeft die er niet eens in slagen ordentelijk uit te leggen wat we daar als Belgen in Godsnaam met onze F16's aan het uitsteken zijn.