Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

De Indymedia.be Vredesweekquiz

De Indymedia.be Vredesweekquiz

Vrijdag begint de Vredesweek. Thema dit jaar is "Geen nieuws... goed nieuws? Word vredesjournalist?". Om op te warmen kan u alvast deze vragen proberen te beantwoorden.

campagnebeeld_700x464.JPG

Vraag 1
De Franse krant Le Figaro is eigendom van

° De Franse overheid
° Mediamagnaat Rupert Murdoch
° Wapenfabrikant Serge Dassault

Vraag 2
Hoeveel procent van de Britse studenten weet niet dat Israël de bezetter is van de Bezette Gebieden?

° 21
° 51
° 91

Vraag 3
Hoeveel keer heeft president Bush tijdens toespraken en interviews gelogen over de vermeende massavernietingswapens van Saddam Hoessein in de aanloop naar de oorlog in Irak?

° 32
° 232
° 2320

Vraag 4
Hoeveel procent van de specialisten die op de BBC aan het woord werden gelaten over Irak waren tegen de oorlog?

° 2 %
° 22 %
° 32 %

Vraag 5
Hoeveel plaats besteden Amerikaanse kranten aan buitenlands nieuws?

° 2 %
° 10 %
° 25 %

De antwoorden vindt u hier.

Meer informatie over de Vredesweek op www.vredesweek.be.

debat

Dinsdag 30 september gaat een interessant debat door in het kader van de Vredesweek. Iedereen van harte welkom.

30 september - MO*debat: Media en Conflict

De Vlaamse Vredesweek is een jaarlijkse sensibilisatiecampagne die georganiseerd wordt door een tiental Vlaamse Vredesorganisaties. Elk jaar opnieuw nemen zij een diepe duik in een geladen vredesthema via een hele reeks evenementen, publicaties en politiek lobbywerk. Dit jaar is het onderwerp 'Media en Conflict'. De media bepaalt immers in hoge mate wat de mensen weten over hoe het er in de wereld aan toe gaat. Daardoor kunnen zij de kloof tussen verschillende delen van de samenleving vergroten of verkleinen, een conflict luwen, bestendigen of vergroten.

Rond deze thematiek houden we een debat met Guy Poppe (gewezen VRT-journalist, Afrika-expert en auteur van de MO*paper 'De wereld buiten beeld in de media'), Arnold Karskens (Nederlands onderzoeksjournalist, oorlogsverslaggever en auteur van o.a. 'Geen cent spijt'), Freddy De Pauw (journalist Uitpers, auteur van 'Handelaars in nieuws'), Katrien Vanderschoot (VRT-journaliste gespecialiseerd in Afrika) en Han Soete (Coördinator van Indymedia). Kristof Clerix van MO*magazine is moderator.

Dinsdag 30 september om 20u in het Vredescentrum van provincie en stad Antwerpen, Lombardenvest 23, 2000 Antwerpen. Info: 03.225 10 00, www.vredesweek.be