Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

"Turtelboom moet opstappen"

"Turtelboom moet opstappen"

BRUSSEL -- Bij de organisaties die het opnemen voor vluchtelingen heerst grote woede over het uitblijven van een akkoord over de regularisatie van mensen zonder papieren. Woensdag gingen ze het kabinet van minister van Migratie Annemie Turtelboom verzegelen. “Een minister die er voor zorgt dat haar eigen beleid niet kan uitgevoerd worden heeft geen enkele zin. Daarom sluiten wij haar kabinet”, zegt Pieter De Gryse van het Forum Asiel en Migratie.

famDSC_0025.JPG

Bij de organisaties verenigd in het Forum Asiel en Migratie is het geduld duidelijk op. “Er zijn al zoveel deadlines verstreken. De dag van de regeerverklaring was de zoveelste in een lange rij. Eén partij, Open VLD blokkeert de uitvoering van het regeerakkoord. De premier moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Hij moet zorgen dat de regering beslissingen neemt. Daarvoor dient een regering tenslotte”, zegt Pieter De Gryse van het Forum Asiel en Migratie.

Daniel Van Daele van het ABVV gaat nog wat verder. “Minister Turtelboom is een slechte minister en zij moet vertrekken.” In nieuwe onderhandelingen of gesprekken hebben de actievoerders geen zin. Ze weigerden zelfs een gesprek met het kabinet van Turtelboom. “We hebben al genoeg gepraat. Turtelboom moet gewoon het regeerakkoord uitvoeren. We veronderstellen dat ze dat wel kent,” klonk het.

In het regeerakkoord staat inderdaad: “Bij de beoordeling van de prangende humanitaire situatie op grond van duurzame lokale verankering kan rekening worden gehouden met het advies van de lokale besturen of een daartoe erkende dienst m.b.t. de kennis van één van de landstalen, schoolloopbaan en inburgering van de kinderen, werkverleden en werkbereidheid, beschikken over de kwalificaties of competenties afgestemd op het arbeidsaanbod, o.m. inzake knelpuntberoepen, uitzicht hebben op werk en/of de mogelijkheid hebben om in het eigen levensonderhoud te voorzien. In elk van voormelde gevallen wordt nagegaan of betrokkene geen gevaar betekent voor de veiligheid en openbare orde.” Minister Turtelboom beloofde zes maanden geleden al een rondzendbrief met die duidelijke criteria voor regularisatie. Tijdens de ultieme onderhandelingen over de begroting 2009 probeerde Open VLD dit dossier te koppelen aan de hardere aanpak van werklozen.

famDSC_0052.JPG
famDSC_0078.JPG
famDSC_0089.JPG
famaDSC_0037.JPG
famDSC_0118.JPG
famDSC_0123.JPG