Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Belgische vakbonden in de callcenters: tijd om te spreken

Belgische vakbonden in de callcenters: tijd om te spreken

De volgende weken voeren de vakbonden campagne in de callcenters. Na de succesvolle campagnes "Stop the Boss" (Stressproblematiek - 2006) en "Stop secret monitoring" (monitoring - 2007) ligt de focus dit jaar op werkzekerheid en betere arbeidsvoorwaarden. We vroegen een woordje uitleg aan Jos Van Hout, secretaris bij LBC-NVK.

2008_CampagnebeeldUni_groot_tcm21-182833.jpg

Kan u de nieuwe campagne even toelichten?
"Met deze campagne geven we gevolg aan de oproep van UNI (Union Network International) om de loon- en de arbeidsomstandigheden in de callcenters in the picture te plaatsen. Na de succesvolle campagnes van vorige jaren, willen we dit jaar vooral rond werkzekerheid werken. Uitzendcontracten bieden vooral onzekerheid, het is voor de mensen interessanter als ze weten wanneer ze ongeveer naar vast werk kunnen overgaan. Die termijnen willen we beperken. We zijn ervan overtuigd dat we via CAO's in staat zijn om goede afspraken te maken. Dat is één luik van de campagne. Anderzijds blijven de lonen, zoals in de hele sector, te laag. Als vakbond zijn we van mening dat er hiervoor een inspanning gedaan mag worden. Werken in een callcenter is niet louter uitvoerend en repetitief werk zoals men vaak denkt, men moet constant alert zijn en staat onder enorme druk. In die zin vinden we het gerechtvaardigd dat daar ook naar gekeken wordt. Bepalingen voor de gehele sector lijken me moeilijk maar het moet mogelijk zijn om in de ondernemingen zelf goede afspraken te maken."

Hoe zit het eigenlijk met vakbondsvertegenwoordiging in de callcenters?
"Na de sociale verkiezingen zijn er nieuwe mensen die zich spontaan hebben aangeboden om die verantwoordelijkheid op te nemen. In de ondernemingen waar we al vertegenwoordigd waren, zijn er heel wat nieuwe ploegen. Het is alom geweten dat een callcenter redelijk wat verloop kent, dat is evengoed het geval voor werknemersafgevaardigden. Zij koesteren ook andere ambities."

Hoe reageren de werknemers op de campagne?
"Het is een sensibiliseringscampagne, in die zin wordt dat vrij goed onthaald in vergelijking met een stakingsactie. Een sensibiliseringsactie, waarbij we de werknemers oproepen om wantoestanden te melden. Millitanten zijn hiervoor de aanspreekpunten. Natuurlijk kan je niet alles meteen oplossen, maar de bedoeling is dat we via overleg met alle partijen in de callcenters tot oplossingen komen. Zo is het ook bij de vorige campagnes verlopen. Nu willen we ons focussen op de plaatsen waar er veel uitzendkrachten zijn. We betwisten niet dat uitzendarbeid nodig is om de onzekerheid van bepaalde contracten op te vangen, maar dat willen we nader bekijken en tot goede afspraken komen."