Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Mensenketting in Leuven tegen apartheidsmuur in Palestina

Mensenketting in Leuven tegen apartheidsmuur in Palestina

LEUVEN -- Driehonderd activisten van de Leuvense Actiegroep Palestina vormden rond de Sint-Pieterskerk op de Grote Markt een mensenketting tegen de Apartheidsmuur in Palestina. Een 21ste eeuwse Maria en Jozef probeerden met hun ezel tevergeefs Bethlehem binnen te komen. “Het hedendaagse Bethlehem is een gevangenis zonder dak”, aldus de actievoerders.

leuvenIMG_7306.JPG

Bethlehem ligt ingesloten tussen de Apartheidsmuur, kolonistenwegen – niet toegankelijk voor Palestijnen – en joodse nederzettingen. Al deze Israëlische constructies zijn illegaal volgens het internationaal recht. Bovendien verhinderen een pasjessysteem, talloze militaire checkpoints en een regelrechte afgrendelingspolitiek elke bewegingsvrijheid voor de Palestijnen.

De gevolgen voor de Palestijnen in Bethlehem zijn desastreus, zegt de Leuvense Actiegroep Palestina: het toerisme is teruggevallen tot 20% van de activiteit in 2000; jobs, scholen, ziekenhuizen enz. in Jeruzalem zijn niet meer bereikbaar; alleen al in de buurt van Rachel’s Tomb zijn 72 van de 80 handelszaken failliet gegaan; één derde van het grondgebied is door Israël gestolen; meer dan 400 christelijke families zijn de laatste jaren noodgedwongen verhuisd naar het buitenland.

De hele Palestijnse samenleving lijdt onder de Israëlische politiek van bezetting, landroof en sluipende etnische zuivering. Ondertussen kijken onze politici de andere kant op, aldus de Leuvense Actiegroep Palestina.

leuvenIMG_7295.JPG
leuvenIMG_7302.JPG
leuvenIMG_7311.JPG
leuvenIMG_7316.JPG

TWEE WERELDEN

We zijn aan het einde van een beschaving gekomen die 2000 jaar duurde, en staan tussen een oude en een nieuwe wereld in, precies zoals dit smalle stukje land zelf tussen twee werelden lag in het verleden.

Take brick out of the Wall

Een ander initiatiev om muren af te breken werd mij gesignaleerd. Ik paste hier de tekst van een petitie
---
"Cultuur moet verbinden in plaats van verdelen."

Wij willen een open, warm en solidair Vlaanderen, in een hervormd België, in een gastvrij Europa. Om daaraan te bouwen wijzen we de verenging van onze identiteit af: elke mens is een kruispunt van vele identiteiten en facetten. Taal is er daarvan maar één. We stellen ook vast dat de gemeenschappen en gewesten in dit land op vele manieren met elkaar verbonden zijn en gemeenschappelijke geschiedenissen hebben. Dat geldt ook voor onze culturele identiteiten. De wortels van onze cultuur lopen onder de taalgrens door.

Dat willen we erkend zien in een nieuw cultuurbeleid dat op Belgische basis gefundeerd wordt en niet langer (uitsluitend) op basis van taalgemeenschappen. Cultuur moet verbinden in plaats van verdelen. Mensen die, over de grenzen van taal en afkomst heen, streven naar eenheid en samenwerking: dat is onze gemeenschap.

Wij vragen met aandrang dat het Vlaams parlement concrete stappen zet om te komen tot een overkoepelende structuur voor het cultuurbeleid in België. Bedoeling moet zijn om de verschillende aspecten van onze gemeenschappelijke achtergrond te belichten en deze rijkdom samen te houden in plaats van te versplinteren.

Met 15.000 handtekeningen leggen we deze vraag voor aan het Vlaams Parlement.
---
Kan ondertekend worden op
http://www.axci.nl/?ln=ned&id=3448

Nog een prettige Kerst

Verkeerde (politiek gekozen) prioriteiten door links

Hèt stokpaardje van Indymedia èn de algemene media zoals bv de VRT is en blijft Israël, de Palestijnen, de Westbank, Gaza enz. De keuze van links voor de Palestijnen is een politieke keuze en staat mijlenver van de realiteit.

De ellende van een handvol stenengooiende jongeren en de betrekkelijke ongemakken van de Arabische bevolking in de door de Arabieren geclaimde gebieden op Israël, blijken peanuts in vergelijking met werkelijke humanitaire rampen elders.

Volgens Artsen zonder Grenzen komt de 'Palestijnse Zaak' zelfs helemaal niet voor in hun toptien van humanitaire rampen.

Zie top 10 van humanitaire crises: http://www.msf-azg.be/nl/

Volgens hen staat Irak samen met andere crisisgebieden zoals Congo, Somalië, Soedan en Pakistan en landen met medische noodsituaties als Zimbabwe en Myanmar in de ‘Top 10’ van humanitaire crises.

Waar houden jullie je mee bezig en waarom? Wat is jullie geheime agenda?

1) Als ik een geheime agenda

Hugo,

1) Als ik een geheime agenda had, dan zou ik die zeker niet met u delen. Dat is nu eenmaal de definitie van "geheime agenda". U formuleert m.a.w. geen vraag, maar een verdachtmaking.

2) Voor uw "humanitaire" verwijt van selectieve blindheid verwijs ik graag naar Jean Bricmont, 'Palestina. Om komaf te maken met de intimidatie'.

Meer bepaald de laatste paragraaf: "Het juiste antwoord bestaat erin om een globaal anti-imperialistisch perspectief te hanteren, waarbinnen de kritiek op Israël haar onvermijdelijke plaats heeft."
(Zie: http://www.indymedia.be/fr/node/27513)

3) Tot slot: ik bewonder uw meesterschap in het munten van eufemismen.

Met "betrekkelijke ongemakken van de Arabische bevolking", bedoelt u daarmee het illegale collectieve straffen, voor een politiek doel, van 1,5 miljoen Palestijnse burgers in Gaza?

Want dat is dan weer de definitie van "terrorisme".

Vriendelijke groeten

Tien om te zien?

@ Hugo Van Minnebruggen

Over Congo berichten we ook.

Vanavond was er een infoavond van Vluchtelingenwerk Vlaanderen over vluchtelingen uit Irak. Als u wil ga ik morgen hierover een interview maken.

Moeten we dan tegen de Palestijnen zeggen: "Sorry, jullie zieken en gewonden liggen te creperen in jullie ziekenhuizen en jullie vaders en zonen zitten in Israëlische gevangenissen. Maar jullie staan helaas niet in de top 10 van de humanitaire rampen. Misschien volgend jaar."

Toerisme met 13% toegenomen

Volgens Indymedia (en het VPK e.a.) is het toerisme met 20% gedaald. Ik lees in het Laatste Nieuws (Belga/adb) dat het toerisme met 13% gestegen is. Zie: http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/567757/2008/12/22...

Hoe rijmen jullie dat grote verschil (+13 of -20)? In Bethlehem zijn zelfs geen hotelkamers meer vrij.

Ik citeer:

Een recordaantal toeristen en pelgrims zullen kerstmis vieren in het Heilige Land. Israël rekent voor het einde van het jaar op drie miljoen bezoekers. Dat is dertien procent meer dan in het vorige recordjaar 2000. Twee miljoen daarvan zijn christenen, aldus een woordvoerster van het ministerie van Toerisme.

Ook de burgemeester van de Palestijnse stad Bethlehem, Victor Batarseh, ziet een duidelijk herstel van het toerisme in zijn stad. "Tijdens de bloedigste jaren van de Intifada was het toerisme compleet verdwenen, maar in 2007 en 2008 heeft het zich duidelijk hersteld", zei Batarseh. Als hoofdreden ziet hij de inspanningen van de kerken. "Alle kerken wereldwijd hebben zich ingezet om Bethlehem als een veilige stad voor te stellen."

Geen vrije hotelkamers meer Batarseh rekent voor het einde van het jaar op 1,2 miljoen toeristen en pelgrims in Bethlehem. "Tot nu bezochten pelgrims enkel de Geboortekerk en trokken ze verder. Ze brachten dus maar enkele uren door in Bethlehem", zei de burgemeester. Dit jaar zijn er geen vrije hotelkamers meer te vinden in de stad. "We hebben meer hotelcapaciteit nodig".

De traditionele kerstfeesten in de stad worden dit jaar voor het eerst geleid door de nieuwe Latijnse patriarch van Jeruzalem, Foead Twal. Ze beginnen woensdagmiddag met een christelijke processie van Jeruzalem naar Bethlehem. In de namiddag gaan de feesten verder op het Kribbeplein voor de Geboortskerk. 's Avonds leidt Twal in de kerk de jaarlijkse middernachtmis. (belga/adb)

Eufemismen?

@Marc-Antoon
Dat heet pas een eufemisme: "Het juiste antwoord bestaat erin om een globaal anti-imperialistisch perspectief te hanteren, waarbinnen de kritiek op Israël haar onvermijdelijke plaats heeft."

Hiermee bevestigt u uw politieke doelstellingen op de wijze waarom u het recht op zelfbeschikking voor het Joodse volk de facto afwijst. U gaat voorbij aan de vele aanvalsoorlogen die de omringende Arabische landen hebben ingezet (en verloren). De vele honderden raketten die vanaf Gaza, Syrië, Libanon en vanop de Westbank op Israël werden afgevuurd, noem ik eveneens illegale collectieve straffen waarbij het doel het reeël gevoel van onveiligheid bij de bewoners van Israël te bestendigen. Sinds de Veiligheidsmuur er is, zijn de Israëli's wat moeilijker te treffen. Onder die vele bedreigde Israëli's ook 1,5 miljoen Arabische Israëli's, vooral burgers dan die het relatief goed hebben in vergelijking met hun broeders aan de andere kant van de grens, maar wat kan dat Hamas schelen? Waarschijnlijk noemen ze dat 'collateral damage'. Over de 60 jaar durende verrottingsstrategie van de Arabische staten tav de Palestijnen, en die het Palestijnse vluchtelingenprobleem al die tijd met weerzin van zich hebben afgeduwd, moet ik hier nog het eerste woord van kritiek lezen.

Brussel

Het kost niet veel moeite de analogie naar de apartheidsmuur van de Walen te leggen.

De fabel van Gaza 'concentratiekamp'

De verhalen die circuleren over zogenaamde ellendige 'concentratiekamptoestanden' in Gaza lopen de spuigaten uit. In werkelijkheid ziet Gaza wanneer je het gaat vergelijken met bijvoorbeeld Myanmar, Oost-Kongo of Somalië er uit als een droomparadijs.

Hier een video van Gaza op 3/12/08, nauwelijks drie weken geleden dus. Rijk gevulde winkels, lachende marktkramers, spelende kinderen, goed doorvoede mensen, druk verkeer, gesluierde vrouwen, ik zou er best zelf kunnen wonen want het lijkt zelfs veel op de zaterdagmarkt aan de KNS in Antwerpen:

http://www.road90.com/watch.php?id=dx7iNRR9Dw

gedocumenteerd!

Beste meneer Van Minnebruggen,

U slaat me werkelijk plat met uw bronnen! U legt een link naar een filmpje op de uiteraard totaal onbevooroordeelde Road90 website. Wat wil u daarmee aantonen? Dat beelden niet liegen? Dat ze niet kunnen gemanipuleerd worden? Acht u het niet mogelijk dat sommige mensen bewust een totaal scheefgetrokken beeld ophangen (van de situatie) van de Palestijnen zodat Israël ongestoord de mensenrechten verder kan blijven schenden? Mensenrechtenorganisaties als B'tselem, Amnesty International en zelfs het Rode Kruis en verschillende VN-organisaties en -medewerkers schetsen alleszins een totaal ander beeld dan hetgene u hier propageert.

Wat het toerisme in Bethlehem betreft raad ik u aan het bovenstaande artikel en het artikel van Het Laatste Nieuws waarnaar u verwijst opnieuw te lezen. Dan zal u kunnen vaststellen dat het toerisme IN ISRAEL met 13% is toegenomen tegenover 2000. Het toerisme IN BETHLEHEM was teruggevallen tot 20% van het niveau van 2000 (het was dus met 80% gedaald ipv met 20%). Tijdens de Tweede Intifada en vooral na de bouw van de Apartheidsmuur IN Bethlehem zijn daar zovele horecazaken failliet gegaan dat het niet hoeft te verwonderen dat er, nu er een (beperkte) heropleving van het toerisme is, niet voldoende hotelcapaciteit meer is. Bovendien profiteert vooral Israël van de toeristische trekpleisters in de Westelijke Jordaanoever. Er worden immers bussen ingelegd voor dagtrips naar de Westbank, maar de overnachtingen en het gros van de uitgaven gebeuren in Israël.
Wat Israël met de Palestijnse economie heeft gedaan, is heel eenvoudig uit te leggen: het heeft ze eerst grotendeels afhankelijk gemaakt van de Israëlische en dan zo goed als volledig kapotgemaakt.

Herbron u (letterlijk en figuurlijk), meneer Van Minnebruggen.

Onbevooroordeeld?

@Tobias

Prima dat u kan toegeven dat het toerisme in Bethlehem zich herstelt, een gegeven dat ik niet kon terugvinden in de oorspronkelijke topic, integendeel: hierin werd gesuggereerd dat het andermaal de dieperik in ging.

Beelden liegen niet. Je kan ze natuurlijk wel achterhouden, of de bron (of de aangever van die bron) trachten te discrediteren. Een gekend en zeer beproefd truukje van alle tijden.

Ik geloof niet in onbevooroordeelde sites, meningen of personen. Wel in een volledige opsomming van beelden en feiten. Daar begint dan het interpreteren en het plaatsen ervan in een eigenzinnige bevooroordeelde context met een sterk geladen politieke boodschap. Het volledige plaatje krijg ik nooit nooit te zien op de zowat 30 anti-Israëlische organisaties/sites die ons land rijk is. Die anti-Joodse lobby maakt op mij niet de minste indruk. Ik heb het lijstje hier bij de hand en noem mezelf een frequent bezoeker van die sites. Met de hand op het hart en gespeend van een redelijk stevig historisch besef en meer dan gemiddelde kennis kan ik je verzekeren: objectieve info ben ik er nog nooit tegengekomen.

Het blijft natuurlijk makkelijker om elke discussie ten gronde uit de weg te lopen, op te roepen tot een boycotactie tegen Israël (Kauft nicht beim Juden) enz., maar daar los je niks mee op. Israël bestaat meer dan 60 jaar en is niet en ook nooit van plan zichzelf op te doeken. Tweederde van haar huidige inwoners zijn er geboren en getogen. De omringende arabische staten hebben talloze aanvalsoorlogen geopend met het doel om het werk dat Adolf Hitler en de Groot-Moeftie van Jeruzalem Amin El-Hoesseini waren begonnen, verder te zetten en zo mogelijk af te maken. Het wordt tijd dat ze de strijd staken, de staat Israël erkennen, haar veiligheid en die van alle inwoners ervan daadwerkelijk garanderen, zodat ten lange leste normale betrekkingen kunnen worden aan geknoopt.

marketing-spiraal

In een interview in the New York Times spreekt de burgemeester van Betlehem van het "beste jaar sinds 1999" (en dat was voor alle duidelijkheid voor de blokkade en de muur...)

http://www.nytimes.com/2008/12/24/world/middleeast/24bethlehem.html?_r=1

Wil ik hiermee zeggen dat de blokkades en de muur goed zijn voor de Palestijnen en de muur. Helemaal niet!

Als liberaal gruw ik van economische blokkades, als humanist gruw ik van vrijheidsbeperkingen.

Ook al ben ik zionist (in de zin dat ik een Israelische staat een goede oplossing vind voor de "Joodse kwestie"), dat betekent niet dat ik bind dat dit ten koste moet gaan van de vrijheid en de zelfontplooiïng van andere mensen.

Wat ik wel wil zeggen is dat de Palestina-lobby hoe langer hoe meer in een marketing-spiraal lijkt mee te gaan waarin je enkel aandacht krijgt als je met steeds straffere feiten kunt afkomen.

Het moet altijd maar "slechter" gaan met de Palestijnen. Er moeten constant meer olijfbomen tegen de vlakte gaan (als je alle persberichten bijeen telt waarschijnlijk al een paar Amazonewouden), de muur moet steeds meer Palestijnen van hun land houden (ook al is het grootste deel van die muur een hek en schuift hij steeds dichter naar de Israelische grens, zodat op een paar uitzonderingen na de meeste Palestijnse boeren geen muur over hun veld hebben), er moeten steeds meer zwangere vrouwen aan checkpoints bevallen (al is het aantal checkpoints sinds het hoogtepunt van de intifada gevoelig gedaald) enz...

Hierin is de Palestina-lobby zeker even subjectief als het Gaza-filmpje van Hugo van Minebruggen. Het is niet de realiteit die telt, enkel de perceptie.

Hamas vuurt bommen en granaten

Het nieuws van heden 24.12: "De grens met de Gazastrook blijft woensdag dicht nadat Palestijnen in de nacht vijftien raketten en acht mortiergranaten vanuit Gaza hadden afgevuurd op Israël. Israëlische militairen schoten dinsdagavond drie strijders van Hamas dood. Zij waren volgens het leger bezig explosieven langs de grens te plaatsen. Volgens Israëlische media raakte een huis in een kibboets in de Negev door een raket zwaar beschadigd. De militaire vleugel van Hamas liet weten achter de beschietingen te zitten." Bron: http://www.volkskrant.nl

Als ik het hier zelf niet zou copy & pasten, zou je het hier ook nooit lezen. Slechts een kwestie van perceptie? Nee, kwestie van àlle feiten te vernoemen.

Gaza wordt niet bezet door het IDF. De vroegere kolonies zijn al jaren verdwenen. Vanwaar dan de beschietingen op Israëlische dorpen? Eenvoudigweg omdat Hamas geen vrede wil, zelfs geen 2-staten deling wenst, enkel een Arabische moslimstaat op de plaats waar Israël is. Hamas draagt dan ook de volledige verantwoordelijkheid voor haar agressie en gijzelt de facto haar arabische burgers in Gaza voor haar enige werkelijke doel: de vernietiging van Israël en uitdrijving van de Joden uit het M-O.

Hoor ik hier mensen klagen 'Apartheidsmuren' zoals bv. de 'Veiligheidsmuur' tussen Noord- en Zuid-Amerika? Of over de 'Veiligheidsmuur' tussen de Europese Unie en Noord-Afrika? Nochthans serieuze constructies, met wachttorens, camera's, klopjachtpatrouilles, Duitse herdershonden en al. De muur tussen Zuid- en Noord-Korea? Ik moet er zwaar voor googelen om het al ergens op een linkse anti-Joodse site terug te vinden. Echter de Veiligeheidsmuur op de Wetsbank staat overal bovenaan, alle dagen van de week. Zijn ze al vergeten dat de Berlijnse muur nog maar net weggevallen is? Het IJzeren Gordijn?

Een kwestie van perceptie? Nee, van systematische desinformatie, het selectief presenteren van menselijke tragedies, het opschroeven en opkloppen van sporadische feiten, en het kritiekloos accepteren van halve waarheden en hele leugens. Geef mij alle feiten, dan pas kunnen we terzake komen.

Acties op kosten van de gemeenschap. Kan dat?

Overigens vraag ik me af of iedereen beseft dat die actie in Leuven, gehouden door Actieplatform Palestina, Oxfam, 11.11.11, Attac, Intal en Kif Kif, enkele ngo's daartussen, dat deze ngo's met overheidsgelden worden bedruipt en dus de facto op kosten van de gemeenschap oproepen tot boycot van Israëlische producten ('koop niet bij Joden'). Hoogst bedenkelijk dus. :(

Ondertussen blokkeert China de invoer van een aantal Belgische producten (chocolade bv.) omdat we iets te hard hebben geprotesteerd omtrent de mensenrechten aldaar. Het protest tegen de bezetting van Tibet is intussen opgedroogd, en zo te zien aan de Chinese boycot, wellicht niet voor herhaling vatbaar.

Voor wanneer de boycot van Arabische producten? Permanente schending mensenrechten, rechten van vrouwen, homoseksuelen, andersdenkenden enz. Zullen we gezamenlijk oproepen om geen petroleum meer in te voeren uit die landen? Fietsen is gezond :)

Je vindt Gaza een droomparadijs? Vertrek dan aub.

Als je het daar dan toch zo een paradijs vindt in Gaza en zelf zegt dat je er graag woont, waarom ga je er dan niet heen? Dan zijn we hier van je gespam af.

Gaza is wekenlang gewurgd geweest. Israel bepaald wie er in of uit mag. Goederen kwamen slechts druppelgewijs binnen. Zo een beetje zoals een gevangenis dus. Die bevolking zit op de knieën. Dan zit jij hier te wenen dat de Palestijnen zelfgemaakte raketten afvuren op Israel. Wel, ik zou het in die omstandigheden misschien ook doen. Op de koop toe wordt Gaza op het einde van die economische wurging nog eens platgebombardeerd ook. Resultaat: honderden doden.

Alles wat deze man hier op Indymedia ooit gepost hebt is bij mijn weten altijd geklaag geweest over hoe slecht die Palestijnen en goed die Israeliërs toch wel zijn. Over selectieve berichten gesproken..... Op zich is dat niets nieuw. Wel is nieuw dat die man dat nu op dit moment doet. Hij heeft niet de minste inleving in een Palestijnse man of vrouw van de straat. Op een moment dat daar honderden mensen het leven laten vind ik bovenstaande praat verkopen gewoon grof. En dan blijf ik nog beleefd. Ik walg van zulke lui.

Je mag (en zal wss wel) hierop antwoorden Van Minnebruggen. Bespaar jezelf de moeite. Ik lees het toch niet.

idd

Ik stel inderdaad voor dat we het extremisme van Hugo Van Minnebruggen hier niet langer tolereren. Het verdedigen van terroristische massamoorden (minstens 205 doden) hoort niet thuis op deze website. Er zijn massa's andere plaatsen op het web waar je met dat soort gore dingen wel welkom bent.

actie Den Haag

Mevr. Livni heeft het telkens weer over het verdedigen van de Israelische burgers tegen Hamas.
Welk land zou het toestaan dat zijn burgers worden aangevallen?
Maar laten wij dat eens omdraaien,welk land zou accepteren dat burgers worden gediscrimineerd omdat zij niet Joods zijn. Dat er en apartheidsmuur gebouwd is en nog steeds gebouwd wordt.
Dat in Hebron Palestijnse burgers onder een plafond van gaas moeten lopen omdat zij anders worden bekogeld met stenen,afval en andere zooi. Welk land sluit water en electiciteit af van andere bevolkingsgroepen?
Welk land kan accepteren dat het land zo opgedeeld wordt dat er geen sprake kan zijn van enige economische ontwikkeling. Zie de West Bank waar nederzettingen op zeer strategische plekken worden gebouwd en delen van het gebied niet meer voor Palestijnen toegankelijk zijn?
Welk land zou accepteren dat onderwijs en gezondheidszorg geen recht is maar een gunst?
Welk land zou accepteren dat zijn of haar olijfbomen worden gekapt,vernietigd of verplaatst naar delen in Israel?
Welk land zou een bezetting van 60 jaar accepteren ?
U? ik niet.

Geweld moet stoppen

Het is de hoogste tijd dat Israël zijn bombardementen stop zet.Beloofde land of niet. Ik vind het zowel voor moslims als christenen daar een flagrante aanfluiting van hun integriteit. Als Joden zich nog eeuwen lang de andere bevolkingsgroepen menen een schuldgevoel van na de oorlog te moeten gebruiken om het westen aan hun kant te krijgen, zijn ze bij mij aan het verkeerde adres. Hoe erg het gebeurde ook is. Je zou denken dat ieder leert uit datgene wat men heeft meegemaakt...men bouwt zelf muren...om een vergelijking te gebruiken!

Palestina staat, Israël staat, vredevol naast elkaar! zonder bemoeienissen, zonder beschietingen van weerskanten en vooral wat volwassenere reacties vanwege Israël, ga dan toch praten! Bommen leggen andere het stilzwijgen op, maar wat daarin broed is nog zoveel gevaarlijker.

Wapens neer, aan tafel!