Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Music For Life: zijn vluchtelingen ook welkom in België?

Music For Life: zijn vluchtelingen ook welkom in België?

Op maandag 22 december 2008 vond er iets na 16u - naar aanleiding van het Music For Life event - een geslaagde aktie plaats, georganiseerd door diverse Gentse vluchtelingenorganisaties. Hieronder de tekst op het pamflet dat onder het aanwezige publiek werd verspreid.

M4life_221208.jpg

Hebben wij het geluk om hier geboren te zijn?
Wij feliciteren Music for Life met dit initiatief om de vluchtelingen in de kijker te plaatsen. Honderdduizenden mensen kunnen niet in hun eigen land blijven omwille van oorlog, honger of economische crisis. Ze zijn op zoek naar een veilige plaats, waar ze hun leven kunnen opbouwen. Het rode kruis vangt een heel klein deel van die mensen op, in het buitenland, maar ook in België.

Maar zijn de vluchtelingen in België welkom?
Het is maar een heel kleine groep dat België bereikt. Wil onze regering wel iets doen voor deze mensen?
Zijn ze bekommerd of is het hen te doen om de cijfers? 10 mogen er binnen maar voor nummer 11 met
dezelfde problemen is er geen plaats meer. Wordt het niet eens tijd dat minister van asiel Annemie Turtelboom eindelijk werk maakt van de zolang beloofde omzendbrief? De uitvoering van het regeerakkoord. Duizenden mensen zonder papieren leven al jaren in België, honderden in Gent. Ze willen werken maar ze mogen niet, zolang ze niet geregulariseerd zijn. Mensen die hier al jaren zijn, kinderen die hier al jaren school lopen. Is het menselijk om hen in het onzekere situatie te laten? Daarom hopen we op uw steun en vragen we dat u de petitie “REGULARISATIE NU!!“ tekent.

Deze actie is een samenwerkingsverband van verschillende Gentse organisaties: Victoria Deluxe, Hand in Hand Gent, Werkgroep Vluchtelingen Gent vzw, UDEP Gent, De Tinten, ODiCe, Intercultureel Netwerk Gent vzw, De Sloep, Vluchtelingen Aktie Komitee (VAK), Samenlevingsopbouw Gent vzw

22 december is de juiste datum

22 december is de juiste datum

maandag 22 december 2008

Dan is 't een maandag

Bedankt, is verbeterd!

Bedankt, is verbeterd!

staartje

Music for life liet het spandoek heel snel weghalen. "Het spandoek was te politiek gekleurd, terwijl MFL een neutrale actie wil blijven", luidde de commentaar van de politie. De actievoerders hadden nochtans de toestemming van de stedelijke diensten.

Vluchtelingen in de derde wereld zijn neutraal. van zodra ze aan onze deur kloppen zijn ze politiek.

DM 18-12-08 Music for Life

DM 18-12-08

Music for Life of de ver-van-ons-glazen-huisshow

Kristof Titeca, Jeroen Adam en Ruddy Doom plaatsen kritische kanttekeningen bij de StuBru-benefiet. Kristof Titeca is verbonden aan het Instituut voor Ontwikkelingsbeheer (Universiteit Antwerpen); Jeroen Adam en Ruddy Doom aan de Conflict Research Group (Universiteit Gent).

Vrijdag gaan Studio Brusselpresentatoren Tomas De Soete, Siska Schoeters en Sofie Lemaire een week lang het glazen huis van Music for Life in. Radio maken voor het goede doel, en dit jaar is dat 'moeders op de vlucht'. De auteurs vrezen 'dat een complex fenomeen als migratie zijn politiek karakter wordt ontnomen om in een grootschalige mediacampagne te passen'.

Op vrijdag 19 december begint de actie Music for Life voor het lot van moeders op de vlucht. Dit is een lovenswaardig initiatief: het laat toe om 'serieuze' zaken als conflict en migratie op een 'verteerbare' manier aan een breder publiek voor te schotelen en hiervoor fondsen in te zamelen. Ook de massale respons die vanuit alle hoeken van de maatschappij komt om deze actie te ondersteunen is overweldigend. Het spreekt dan ook voor zich dat wij, die dagelijks aspecten van conflict en marginalisering in het Zuiden bestuderen, deze actie een warm hart toedragen.

Zonder onze steun voor dit lovenswaardige project in twijfel te trekken, willen we toch enkele kanttekeningen plaatsen bij dit gebeuren. Naast het massaal geld inzamelen stellen zowel Studio Brussel als het Rode Kruis expliciet voorop dat deze actie tot doel heeft om brede lagen van de bevolking te sensibiliseren over migratie en geweld. Het gevaar dreigt echter dat dit laatste objectief zijn doel voorbij schiet door migratie als een gedepolitiseerd, eenzijdig humanitair vraagstuk voor te stellen, dat zich ver van ons eigen bed afspeelt. Meer specifiek willen wij de vraag formuleren aan zowel Studio Brussel als het Rode Kruis waarom vluchtelingen in ons eigen land geen aandacht krijgen in deze actie over moeders en kinderen op de vlucht.

De vrees die bij ons leeft is dat een complex fenomeen als migratie zijn politiek karakter wordt ontnomen om in een grootschalige mediacampagne te passen. Het hoofdprobleem hierbij is dat cruciale zaken worden doodgezwegen omdat ze niet meer in het gezellige plaatje passen. Dat de situatie van vluchtelingen in België - in de volksmond ook 'illegalen' genoemd - hierbij simpelweg niet aan bod komt, roept bij ons toch enige vragen op over de manier waarop vluchtelingen in deze campagne belicht worden. Intern ontheemden in Noord-Uganda en elders in de wereld kunnen immers makkelijk als een droevig, maar apolitiek probleem afgedaan worden dat wordt opgelost met liefdadigheid. Het is namelijk zeer ver van ons glazen huis. De vluchtelingen die in ons land zijn terechtgekomen mogen helaas niet aan bod komen, omdat dit te zeer zou aantonen dat migratie een inherent politiek probleem is dat ook in onze samenleving aanwezig is.

Door deze oogkleppen op te zetten bestaat het gevaar dat een bewonderenswaardige actie als Music for Life zichzelf reduceert tot een reclamestunt voor de betreffende zender. Waarom wordt er geen aandacht besteed aan de door het Rode Kruis (waarnaar de winsten gaan) gerunde asielcentra in ons land? Overigens, wie hierbij het argument aanhaalt dat het er niet om gaat om politieke statements te maken in deze gezellige kerstperiode, onthult vooral dat hij weinig begrijpt van de dagelijkse realiteiten waarmee vluchtelingen in het Zuiden geconfronteerd worden. Wat zou minder politiek zijn aan intern ontheemden in de straten van Gulu en Lira dan aan de mensen zonder papieren in de straten van Brussel en Gent? Dat Studio Brussel hierbij dezelfde tactiek van de meest radelozen van deze vluchtelingen - het zichzelf uithongeren - hanteert en tot entertainment reduceert zonder deze laatste te (willen) belichten, is op zijn zachtst gezegd ironisch te noemen. Het zou van moed en oprecht engagement getuigen om naast alle gocartraces, spinning-marathons, fotoshoots en megafuiven, ook te denken aan de vluchtelingen om de hoek van het glazen huis.

Opnieuw, dit initiatief wordt door ons een groot hart toegedragen. Maar om de slogan van de actie te parafraseren: ook deze vluchtelingen zijn nergens zonder jouw hulp.
18/12/08 08u07