Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

De moord op zuster Dorothy die opkwam tegen milieucriminelen

De moord op zuster Dorothy die opkwam tegen milieucriminelen

BELEM -- In Pará, de Braziliaanse deelstaat waar het WSF dit jaar plaatsvindt, werd zuster Dorothy vier jaar geleden vermoord omdat ze opkwam tegen machtige milieucriminelen die het regenwoud verwoesten. De aanslag op haar leven bewijst dat het Amazonewoud en haar inwoners nog steeds worden bedreigd.

ZUSTER+DOROTHY.JPG

Voor haar is een speciale plaats voorzien op het Forum van Theologie en Bevrijding dat de week voor het WSF plaatsvindt in Belém. Zuster Dorothy, een adept van de bevrijdingstheologie, heeft haar strijd voor de armen in het Amazonegebied bekocht met haar leven. Dorothy Stang was 73 jaar toen ze op 12 februari 2005 werd doorzeefd met zes kogels. De moord gebeurde in opdracht van lokale fazendeiros (grootgrondbezitters), omdat de zuster hun malafide praktijken op het spoor gekomen was en aan het licht bracht.

Een nieuw leven in het oerwoud
In de jaren '70 verhuisden talloze landlozen naar het Amazonegebied met de hoop op een beter leven. Een nieuwe Trans-Amazoneweg maakte het regenwoud toegankelijk en de overheid lanceerde het programma 'Land zonder mensen voor mensen zonder land'. Zo kregen bezitloze inwoners van Marañhão grond toegewezen in Anapu. De Noord-Amerikaanse zuster sloot zich aan bij de volksverhuis, omdat ze zich verder wilde inzetten voor het welzijn van kansarmen van Marañhão.

Het landhervormingsinstituut INCRA liet na de toewijzing van de grond de nieuwe inwoners van Anapu volledig aan hun lot over. Voor basis infrastructuur, scholen en gezondheidscentra werd niet gezorgd. “Zuster Dorothy verzette hemel en aarde om de levensomstandigheden van de nieuwkomers te verbeteren en hielp met de zelforganisatie van de bewoners voor basisrechten,” herinnert zuster Sandra Ara´jo dos Santos zich. “Ze deed er alles aan om de gezondheid, de scholing en de mobiliteit van de mensen te verbeteren.”

Fazendeiros, madeireiros en pistoleiros
Dorothy Stang was een echte groene die samen met de mensen van Anapu nauw betrokken was bij een project voor duurzame ontwikkeling (PDS) van de regio. Dat project dwarsboomde de plannen van lokale Fazendeiros, Madeireiros (boskappers) en politici die in de exploitatie van het gebied een lucratieve opportuniteit zagen.

In de jaren '90 nam de druk op het gebied rond Anapu nog meer toe. Boskapbedrijven, veetelers en grote sojaboeren aasden op nieuw onontgonnen terrein. Op bedenkelijke wijze kwamen ze in het bezit van grote stukken regenwoud. Zuster Dorothy vond bewijzen van illegaal grondbezit en valse eigendomsacten en bracht die informatie aan het licht met vermelding van de namen van de criminelen die het regenwoud verwoestten.

Haar gevoel voor rechtvaardigheid werd haar fataal. Op 12 februari 2005 werd Dorothy Stang op 73 jarige leeftijd vermoord. De dader, een pistoleiro die de moord in opdracht van machtige grootgrondbezitters pleegde, werd opgepakt en veroordeeld. Daarnaast werden vier medeplichtigen en opdrachtgevers achter tralies gezet. Maar de grote vis, een fazendeiro die Vitaimira heet, is terug op vrije voeten. In beroep kreeg hij de voltallige jury achter zijn zaak en werd hij vrijgelaten. “Zo gaat dat in Brazilië,” zegt zuster Sandra. “Vitaimira woont nu terug in Marañhão alsof er niets aan de hand is en zijn criminele praktijken gaan gewoon verder.”

Fora aan de poort van het Amazonebekken
Het is niet zomaar dat het Forum van Theologie en Bevrijding en het Wereld Sociaal Forum doorgaan in Belém, de poort van het Amazonewoud in de Braziliaanse deelstaat Pará, waar zuster Dorothy vier jaar geleden vermoord werd. Het Amazonewoud is rijk aan grondstoffen en staat onder zware druk van allerlei belangen. Analisten beweren dat de regio na het Midden Oosten de belangrijkste geostrategische plek is op aarde. De inwoners van het Amazonewoud zijn het slachtoffer van de natuurlijke rijkdommen die hen omringen en vragen aandacht voor hun problemen. Ze strijden voor het behoud van Amazonegebied en willen dat de kaalslag en de ongecontroleerde exploitatie tot een einde komen. “God heeft het regenwoud niet gemaakt voor veeteelt en monoculturen van soja. De machtige rivieren dienen niet voor reuzachtige waterkrachtcentrales, het amazonewoud vraagt om een andere economie,” besluit zuster Sandra.

Op 28 januari gaat de film 'Mataram a Irmã Dorothy', een documetaire over de aanslag op de zuster, in première op het Wereld Sociaal Forum.

De verslaggeving over Wereld Sociaal Forum 2009 kan er enkel komen met uw steun!


Zuster Sandra is net zoals Dorothy Stang een Zuster van Notre Dame de Namur