Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Jongeren kaarten waterproblematiek aan op Wereldwaterforum in Istanboel

Jongeren kaarten waterproblematiek aan op Wereldwaterforum in Istanboel

Maandag 16 maart trokken vijf Belgische jongeren naar het Jongeren Wereldwaterforum in Istanboel. Ze zullen samen met 150 andere jongeren van over de hele wereld nadenken over een ethisch waterbeleid. Hun strijdpunten zijn het recht op drinkbaar water en adequate sanitaire voorzieningen. De bedoeling is om op het einde, zondag 22 maart (WereldWaterDag) een jongerenverklaring voor te leggen aan de beleidsmakers die aanwezig zijn op het vijfde Wereldwaterforum.

FORUM (152).JPG

Jo Van Cauwenberge van GREEN begeleidt Evı Bastıaenssen uit Antwerpen, Bart Devos uit Poperınge, Lıse Debeuf uit Kasterlee, Ikram Maafı uit Molenbeek en Mıchael Yona Costa uit Anderlecht. Samen nemen ze deel aan paneldiscussies en workshops over de internationale waterproblematiek. De jongerendelegatie werd geselecteerd tijdens het Jongerenforum op 13 februari in het federaal parlement, een initiatief van het European Youth Water Network, PROTOS en GREEN. Die dag stelden ze zeven aanbevelingen op voor een beter waterbeheer die gisteren op het Jongeren Wereldwaterforum als basis dienden voor een denkgroep, begeleid door Evi en Bart.

“De bedoeling van de jongerendelegatie is om de waterproblematiek mondiaal aan te kaarten. De aanbevelingen die tijdens het Jongerenforum in het parlement werden opgesteld worden enerzijds aan onze Belgische beleidsmakers voorgelegd en anderzijds zijn het hun eisen op het vijfde Wereldwaterforum,” zegt Bram Soeners van GREEN.

De jongeren vrezen dat belangrijke aandachtspunten niet zullen opgenomen worden in de Ministeriële Conferentie tijdens de slotdag van het Wereldwaterforum. Hun aanbevelingen zijn onder meer, een beperking van de invoer van landbouwproducten uit landen met een watertekort , meer middelen voor ontwikkelingssamenwerking en educatieve projecten rond water, 30 liter drinkbaar water voor iedereen garanderen, de oprichting van één overkoepelend waterorgaan binnen de VN en het verplicht besteden van 1% van het defensiebudget aan waterprojecten in ontwikkelingslanden.

Het Jongeren Wereldwaterforum werkt parallel met het Wereldwaterforum in Istanbul. Dat brengt 27 000 politici, wetenschappers en middenveldorganisaties samen om na te denken over de belangrijkste uitdagingen op vlak van waterbeleid aan de hand van zes thema's, namelijk de gevolgen van de klimaatsveranderingen en de opvolging van de millenniumdoelstellingen rond water, het beheer en de bescherming van de natuurlijke waterbronnen, de verschillende beleidsinstrumenten voor een goed waterbeheer, educatie en capaciteitsopbouw en de financiering van de watersector .

De jongeren brengen zelf verslag uit van hun ervaringen in Istanboel. Neem daarvoor een kijkje op: http://istanbulproj2009.wordpress.com