Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

NATO Game Over: Beaucoup d'arrestations administratives

NATO Game Over: Beaucoup d'arrestations administratives

Beaucoup d'arrestations administratives - Veel administratieve arrestaties

_DSC0005.JPG

Un important dispositif de sécurité était déployé autour de l'OTAN (Evere) afin d'empêcher l'action de désobéisance civile.
Les arrestations administratives se comptent par centaines...
Een groot veiligheidsdispositief was opgesteld rond de NATO(Evere) om de aktie van de burgerongehoorzaamheid tegen te gaan.
De administratieve arrestaties gebeurden met honderden ...

Deel 2 - 2eme partie

_DSC0018.JPG
_DSC0033.JPG
_DSC0050.JPG
_DSC0057.JPG
_DSC0066.JPG
_DSC0081.JPG
_DSC0092.JPG
_DSC0105.JPG
_DSC0127.JPG
_DSC0132.JPG
_DSC0142.JPG
_DSC0150.JPG
_DSC0167.JPG
_DSC0176.JPG

Deel 2 - 2eme partie

This photo report contains copyrighted material - All rights reserved
Copyright © Gino Dicandio

Note Importante - Belangrijke nota:

FR - Les photos présentes dans ce reportage ont été prises dans le cadre d'un travail de photographie urbaine ou d'un sujet faisant l'actualité avec, dans la majorité des cas, l'accord tacite ou autre des personnes photographiées.
Si vous estimez que votre image est présente à votre insu et que vous n'avez aucun rapport avec l'évènement public présenté ou que vous êtes trop reconnaissable et que la publication de cette photo peut vous porter un réel préjudice, n’hésitez pas à me contacter via la rédaction d'Indymedia afin de trouver la meilleure solution.

NL - De fotos afgebeeld in deze reportage zijn genomen in het werkkader van stedelijke fotografie of in het kader van een onderwerp van de actualiteit met, in de meeste gevallen, stilzwijgende of andere toestemming van de gefotografeerde personen.
Indien U meent dat uw afbeelding is gebruikt zonder uw toestemming en dat u geen enkel verband heeft met het voorgestelde publieke evenement, of dat u te herkenbaar bent afgebeeld en dat de foto u schade zou kunnen berokkenen, aarzel niet om contact met mij op te nemen via de redaktie van Indymedia teneinde een betere oplossing te vinden.

Gino