Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Wapperige communicatietechnieken in het Oosterweeldebat

Wapperige communicatietechnieken in het Oosterweeldebat

Het door mij in 1972 opgerichtte VVL groeide uit tot de grootste marketing-communicatiegroep van België. Vanuit deze competentie kijk ik naar het offensief rond de Oosterweel.

Men gebruikt namelijk met brute kracht 2 elementaire technieken; het is belangrijk dit zichtbaar te maken.

Uit de klassieke reclame haalt men de kracht van de herhaling . Dit is functie van macht, in economische termen geld, in politieke termen toegang tot media.

De tweede techniek is " broneffect ". Communicatie-wetenschappers formuleerden dat op 2 wijzen:

-Een boodschap wint aan geloofwaardigheid door in het juiste medium te staan ( Marcuse). Dus een opiniestuk liever in de krant dan in Joepie.

-Een boodschap wordt ook versterkt door de juiste autoriteit : bijv. Eddy Merckx is geloofwaardig over fietsen. Ook als hij onzin vertelt, wat hij zelden doet.

"De Oosterweelmarkt" wordt bewerkt met een strak georganiseerde campagne op basis van deze propagandatechnieken.

Start 4 maart: 30 minuten na oplevering van de ARUP-studie! Door Dirk Van Mechelen, omdat de resultaten ronduit catastrofaal waren voor zijn project: de Lange Wapper. Deze uitkomst aanvaardden, 3 maanden voor de verkiezingen was onmogelijk. Dus de studie moest vermoord. Dus alle auteurs met broneffect dienden opgetrommeld. Niet moeilijk voor een man met zijn invloed. Ook niet moeilijk zo mediatoegang te krijgen.

Inhoudelijk dan: 6 maart, opiniestuk van K. Vinck, voorzitter BAM, ontwikkelt de argumenten van DVM verder m.n. tewerkstelling , timing, en mobiliteitseffect.

Dezelfde argumenten werden daarna heropgediend door N. Orbaen (BAM), R. Duchatelet (OpenVLD), R. Roels, L. Luwel en Van Milders (Alfaport en Voka), J. Beerlandt (Besix, beton), E. Van Voorde, UA, Touring, e.v.a. Altijd "more of the same": dus de combinatie van broneffect en repetitie. In kwalitatieve media. Altijd ervoor pleitend de Lange Wapper te bestellen. Onverwijld. Waar hebben we dat nog gezien?

Twee details worden systematisch over het hoofd gezien:

l) volgens ARUP wordt het probleem van de oververzadigde Ring 1 in Antwerpen niet opgelost door dit tracé.

2) het financieringsmodel is niet aangepast aan de kosten van dit tracé, laat staan om het masterplan erbij te financieren.

Men verwacht dat verantwoordelijke mensen dan vragen om een time-out, om even na te denken. Maar nee, zelden riep men harder om een onverwijlde beslissing. (Bruggenbouwers met tunnelvisie!).

Ik wijs er ook op dat de 3 hoofdargumenten grotendeels beslissingsneutraal zijn. Ze exclusief claimen voor het "eigen tracé" is dus misleidend en laakbaar populistisch.

Nog ernstiger is het totale gebrek aan empathie in de redeneringen:

l) men misbruikt de crisis als een chantage-argument; de Lange Wapper of Barrabas (Barrabas = werkloosheid). Alsof een tunnelcomplex geen werkgrlegenheid schept?

2) men sluit het fijn stof debat eenzijdig. Als 1O professoren en medische specialisten dit heropenen negeert men dit;

3) men weigert zich publiek één keer te verantwoorden dat zo bijna 100,000 Antwerpenaren binnen de 500 m van intensief verkeer blijven wonen, 200,000 binnen de 1 km en ca. 300,000 binnen de 1500 meter. Hoewel het medisch vaststaat dat dit zware gezondheidsgevolgen heeft.

4) men weigert zo het onderzoek te overwegen om een miskleun uit de jaren 60 ongedaan te maken en te kiezen voor de sanering van het open riool dat de Ring 1 is;

5) men weigert zo alternatieven ernstig te onderzoeken, waarbij het voor 80 % doorgaande vrachtverkeer en voor 40 % doorgaande autoverkeer onder of buiten de kernstad wordt gehouden. En waar ook de Liefkenshoek optimaal benut wordt.

6) door deze weigeringen blokkeert men ook enorme opportuniteiten qua stadsontwikkeling, hilarisch genoeg op economische gronden.

7) Men wil nu een beslissing forceren, terwijl er over 12 weken verkiezingen zijn. Dit lijkt onethisch.

8) als men dit toch wil doen kan men etisch evenmin de meer dan 60,000 handtekeningen voor een volksraadpleging negeren!

Ik roep andere autoriteiten, die ook met gezag (broneffect) kunnen spreken, op deel te nemen aan dit debat. Met name economisten, planologen en filosofen. Of mensen met gezond boerenverstand.

Mensen met belangen in de realisatie van de Lange Wapper gelieve zich te onthouden, of hun belangen transparant te maken.

Eerder verschenen in Knack

Lange Wapper

Heel die Lange Wapper misleiding is zuiver Bamditisme..

De recente beslissing van de

De recente beslissing van de Vlaamse regering getuigt van een politieke arrogantie zonder weerga en de communicatie bulkt van het populisme en demagogie. Het wordt tijd dat de verschillende betrokken actiecomités zich verenigen en de nodige politieke steun zoeken bij bijvoorbeeld de oppositie-partijen. Waar blijft trouwens de juridische actie? Spijtig dat Dhr. Modrikamen reeds te druk bezet is, maar misschien zijn er nog andere top-advocaten die zich achter dit verzet tegen slecht bestuur willen scharen...