Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

"De G20 wil de gewone man laten opdraaien voor de crisis"

"De G20 wil de gewone man laten opdraaien voor de crisis"

Op zaterdag 28 maart betoogden enkele tienduizenden mensen door de straten van Londen. Ze hadden één ondubbelzinnige boodschap voor de G20 leiders,"Put People First". We vroegen aan enkele betogers waarom ze er waren en wat hun eisen zijn voor de G20.

PKorean.JPG

Chan Chen (links op foto) van de Corean Federation of Trade Unions
"We zijn met een delegatie van 4 mensen overgekomen vanuit Zuid Korea voor de betoging en de internationale vakbondsmeeting begin april in Londen. De G20 wil momenteel de gewone man laten opdraaien voor de crisis terwijl het veroorzaakt is door de rijke kapitalisten die gebruik maakten van de slechte regulering," zeg Chan. "De globale oplossing voor de crisis ligt bij de G20 en de internationale instellingen. We eisen de creatie van zowel milieuvriendelijke jobs als behoorlijk betaalde jobs in de publieke sector. Sociale bescherming voor de armen en de kwetsbare werknemers moet versterkt worden. We eisen ook minimumlonen voor de working poors die alsmaar toenemen. "

"In Zuid Korea heeft de crisis hard toegeslagen en al voor veel ontslagen en bedrijfssluiting gezorgd. Er zijn momenteel meer dan 10 procent of ongeveer 2,3 miljoen mensen werkloos op een totaal van 45 miljoen. De regering reageert op de crisis met de verlaging van de minimumlonen en probeert nu ook te snoeien in de sociale rechten van de werknemers. De vakbonden zijn het er niet mee eens. De vakbonden organiseerden bijvoorbeeld vandaag ook een betoging in Z. Korea. En we mobiliseren ook voor een grote betoging en een algemene staking op 1 mei."

Pacvabvv.JPG

Luc Cortebeeck Voorzitter van het ACV
"Wij zijn met een 200-tal Belgische vakbondsmilitanten naar hier gekomen om de G20 erop attent te maken dat de wijze waarop ze naar de crisis kijken toch een beetje beperkt is. De crisis grijpt diep in bij heel veel mensen over gans de wereld. Obama is hard aan het investeren terwijl Europa vooral aan het reguleren is. Wij zijn voor een en en verhaal. De overheden moeten zowel reguleren als investeren. Meer reguleren van het financieel systeem en investeren in sociale- en andere infrastructuur." Volgens Cortebeeck probeert men met de crisis de aloude neoliberale recepten uit de kast te halen. Namelijk meer besparen, minder sociale zekerheid, minder sociale bescherming. "Dit vinden we de verkeerde weg," aldus Cortebeeck.

Rudy De Leeuw voorzitter van het ABVV
"We willen een duidelijke vakbondssignaal geven dat het niet kan dat de werknemers voor de tweede keer opdraaien voor de economische crisis. De banken zijn gered, dat is goed. De spaarders zijn beschermd nog beter. Maar de werknemer worden afgedankt, krijgen niet genoeg sociale bescherming. De lasten moeten evenredig verdeeld worden. Men moet alle inkomens uit kapitaal ook laten bijdragen aan de oplossing van de crisis. We aanvaarden ook geen besparingen op de sociale zekerheid of op de pensioenen. We vragen dat de werknemers ook vertegenwoordigd worden bij de G20 via het Internationaal vakverbond en de Internationale Arbeidsorganisatie. We willen een zeg hebben over de crisis want al die experten en wereldleiders zijn niet begaan met de werkgelegenheid."

ptearfund.JPG

Laura (met witte sjaal) maakt deel uit van de Christelijke Noord Zuid ngo Tearfund
"We zijn hier met een 1500-tal deelnemers over gans het land. Van zowel Tearfund als andere christelijke organisaties zoals Progressio en Capo. Wat momenteel op de agenda van de G20 staat is niet radicaal genoeg om de crisis op te lossen. We werken met mensen uit ontwikkelingslanden over gans de wereld en zien dat de armsten landen de grootste dupe worden van zowel de economische crisis als de klimaatcrisis. Er moet een hervorming komen van het globaal financieel systeem ten voordeel van de armen. We willen democratisering van de Wereldbank en het IMF en vertegenwoordiging van de armste landen in deze instituties. We willen dat ook in tijden van crisis de rijke landen solidaire blijven met de arme landen."

pduitsland.JPG

Peter Muller (rechts op foto) van The Confederation of German Trade Unions (DGB)
"We zijn hier met een delegatie van 25 man uit Duitsland. We willen de politieke leiders van de G20 laten weten dat het nu het moment is om echt veranderingen door te voeren. De slogan van deze organisatie 'put people first' is goed verwoord. De politiek moet aandacht besteden aan de noden van de gewone mensen en niet enkel de winsten van de bedrijven proberen te verzekeren. Ook in Duitsland heeft de overheid veel geld gepompt in de banken. Als ze de financiële sector beter hadden gereguleerd konden ze dat geld gebruikt hebben om sociale maatregelen te nemen. Ook bij ons is er een enorme toename van technische werklozen. We gaan van 3 miljoen naar 5 miljoen werklozen sinds de crisis. We moeten niet enkel in Londen betogen maar in verschillende steden om de druk op de regeringen te verhogen."

pleaderscollege.JPG

Allan van de Luton Young Leaders Academy
"Wij vangen jongeren van 8 tot 18 jaar op die uit het mainstream onderwijs zijn gezet. We proberen ze op te leiden tot de jonge leiders van morgen. De G20 leiders moeten volgens mij mensen voor de winst plaatsen. We krijgen bijvoorbeeld geen subsidies van de overheid voor onze werking. We moeten beroep doen op de steun van mensen en organisaties. Terwijl de overheid wel geld over heeft voor de banken. Er is in bepaalde wijken een enorme werkloosheid waardoor veel jongeren in de criminaliteit belanden. Daarom moeten we campagne blijven voeren om de overheid er op attent te maken dat het niet kan dat topmanagers enorme bonussen krijgen terwijl de onderklasse in de gevangenis eindigen. "

pfnv.JPG

Scarlet van de Federatie van Nederlandse Vakverenigingen (FNV)
"We zijn met een 50-tal militanten uit Nederland naar hier gekomen. De crisis mag voor ons niet afgewenteld worden op de bevolking maar op de mensen die het veroorzaakt hebben. De overheid moet het geld halen waar het zit. De lasten moeten eerlijk verdeeld worden. In Nederland worden de grote bonussen uitgedeeld aan de topmanagers en vervolgens worden de gewone werknemers ontslagen. De kredietcrisis wordt ook in Nederlandse bedrijven gebruikt om massa-ontslagen door te voeren. De overheid steekt een wijzende- vinger naar de bevolking terwijl ze een helpende hand moeten aanreiken. Ze moeten er zijn voor de burgers en niet alleen voor de bedrijven."

pgaza.JPG

Jacob (links op foto) maakt deel uit van de Plymouth studentenorganisatie voor Gaza
"Er moet een verandering komen in het denken van onze wereldleiders. Ze moeten humanere beslissingen nemen. De manier waarop onze economie werkt heeft gefaald. Het is tijd voor een nieuwe tijdperk, een nieuwe wereld zeg maar. Het is een wereld waar mensen al honderden jaren over praten. Een wereld met meer kwaliteit, waarin mensen samenwerken op elk niveau. Een wereld met minder structuren en meer lokale organisatie."

pfriendsoftheearth.JPG

Ian van Friends of the Earth Leeds
We zijn hier met enkele honderden leden van Friends Of the Earth UK Het is de kapitalistische logica die ons in deze crisis heeft gebracht. Het is nu het ideale moment voor de regeringen om uit de marktlogica te stappen en de economische crisis en de komende milieucrisis aan te pakken. Ik ben enorm bezorgd om de opwarming van het klimaat. De oplossing van de crisis zie ik in het investeren in jobs in milieuvriendelijke sectoren. bv hernieuwbare energie. De overheid moet de steun aan de automobielsector koppelen aan milieuvoorwaarden zoals het omschakelen naar elektrische wagens of zelfs fietsen, waarom niet. We kunnen nu nog iets doen om de opwarming tegen te gaan maar de tijd dringt."

pteachersunion.JPG

Judi Moorhouse (in het roos) van de The National Union Of Teachers.
"We zijn enorm bezorgd om de publieke sector en meer specifiek het onderwijs. We willen tegen de G20 zeggen stop met de rijken te redden en zorg ook voor de werkende mensen die de economie draaiend houden. Behandel mensen eerlijk en rechtvaardig. We zijn enorm bezorgd omdat er meer en meer bespaard wordt in de subsidies voor het onderwijs. Het is moeilijk om een school draaiende te houden met een zekere kwaliteit als je niet de nodige subsidies krijgt. We voeren met onze vakbond voortdurend campagne om het publiek onderwijs veilig te stellen en het uit de handen van de privé te houden."

Pgoemanbogdan.JPG

Bogdan Vanden Berghe, algemeen secretaris van 11.11.11.
"We zijn hier met een 40-tal mensen naartoe gekomen. Volgende week is het een enorm belangrijke top van de G20 leiders. Ze zullen beslissingen nemen die een enorme impact zullen hebben op de rest van de wereld. En dus ook op het Zuiden. Wij als Noord Zuid beweging willen ervoor zorgen dat ook die belangen van de Noord Zuid bewegingen volop aan bod komen. Het zijn namelijk de 20 rijkste landen die de middelen hebben om de crisis op te lossen en de vraag is of ze daarbij ook gaan denken aan de andere landen die er niet bijzijn. De crisis slaat bij ons hard toe maar de weerslag op het zuiden is minstens even hard maar voor ons onzichtbaar. het geld naar het zuiden droogt volledig op. De Wereldbank zelf spreekt van een daling van 25 tot 50 procent. Dit heeft een enorme directe impact op de mensen daar. Hier hebben we nog de sociale zekerheid die de schokken een beetje opvangt. Jobverlies betekend in het zuiden meteen afglijden naar armoede. G20 moet ervoor zorgen dat de klappen in het zuiden enigszins opgevangen worden. Dat de landen kredieten krijgen om de crisis bij hen aan te pakken zonder de voorwaarden van vroeger. We willen ook niet de dat de nationale overheden door de crisis besparen in ontwikkelingshulp."

Eric Goeman, voorzitter van Attac-Vlaanderen
"De G8 is uitgebreid met de nieuw opkomende landen en is nu de G20. Het heeft meer legitimiteit maar niet genoeg. Deze uitbreiding met o.a Indië, China, Brazilië toont aan dat er een machtsverschuiving is in de wereld. De macht moet met meer gedeeld worden. Dit maakt het interessanter voor de linkerzijde omdat binnen de G20 in vergelijking met de G8 meer tegenstellingen zijn."

"Aan de ene kant heb je het Angelsaksisch blok met de VS en Groot Brittannië die eigenlijk alles in de banken en bedrijven willen pompen. Dus gewoon het systeem redden. Anderzijds heb je een blok onder leiding van Merkel en Sarkozy die een aantal veranderingen in het systeem zelf willen brengen. Meer regulering, belastingparadijzen strenger aanpakken,... En dan heb je een derde blok India, Brazilië, China, de nieuw opkomende machten die tussen de twee zitten en erop wijzen dat de rijke landen schuld hebben aan de crisis en niet zij. Daarnaast is er Obama waar we niet meer op dezelfde manier tegen kunnen ageren als tegen Bush. Obama heeft zowel goede als minder goed standpunten. Hij heeft een enorme erfenis gekregen van Bush met daarbovenop de crisis en de twee oorlogen."

"Ik denk dat ze alles gaan proberen in de G20 om het systeem, het kapitalisme veilig te stellen. Men weet dat het kapitalisme niet kan veilig gesteld worden als ze enkel binnenin een aantal veranderingen aanbrengen. De sociale onrust wordt groter. Er is nu al onrust in een aantal Oost Europese landen, IJsland en zelfs in Frankrijk. Neem nu bijvoorbeeld China die nu 20 miljoen werklozen heeft die moet terugkeren naar het platteland. Die mensen hebben geproefd van iets meer welvaart. Het is niet dezelfde boerenklasse die teruggaat na een aantal jaren. Dat maakt het er niet gemakkelijker op."

"Onze eisen en zelfs de eisen van de vakbonden liggen niet op tafel van de G20. Bijna alle bewegingen hebben alternatieven uitgewerkt rond alle thema's zoals fiscaliteit, milieu, vrede, jobcreatie,... Maar we hebben momenteel niet de politieke macht om die veranderingen af te dwingen daarom moeten we op straat blijven komen en signalen blijven geven."

achtergrondinfo over de G20

Nog meer achtergrondinfo over de G20 vind je op http://www.mo.be/g20