Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

Bent u voor of tegen de Lange Wapper? Ja of neen?

Bent u voor of tegen de Lange Wapper? Ja of neen?

gvafront.jpg

Manu Claeys en Peter Verhaeghe van stRaten-generaal zijn boos. Op de Vlaamse regering natuurlijk die op een slinkse manier haar wil oplegt in het Oosterweeldossier. Maar nu ook op de media die op een potsierlijke manier omspringen met polls. “Zestig procent Antwerpenaren kiest vóór Lange Wapper”. Zo stond maandag op verschillende nieuwssites te lezen. Het Belga-berichtje was gebaseerd op de voorpagina van de Gazet van Antwerpen. Dat een meerderheid van de Antwerpenaren voor is, moet blijken uit een internet-enquête van Gazet van Antwerpen waar bijna 1.400 mensen aan deelnamen.

Zo'n internetpoll pimpen tot nieuws is altijd onnozel. Je kan zo'n poll makkelijk manipuleren door je vrienden te mobiliseren of door zelf via een handigheidje verschillende keren te stemmen. Internetpolls zijn ook niet representatief. Uit de poll van GVA kan je hoogstens afleiden dat de deelnemers aan de poll een neiging hebben om voor de Lange Wapper te zijn.

Maar er was wel nog wat meer mis met de poll van de GVA. De vraag in de poll luidde:

“Mocht u vandaag moeten kiezen, stemt u dan voor of tegen het Lange Wapper-tracé?
0 Ja
0 Neen

Hoe kan je daar nu een zinnig antwoord op verzinnen, reageert Manu Claeys van stRaten-generaal. Zowel voor- als rabiate tegenstanders kunnen op die vraag enkel ja antwoorden. Onder de internpoll reageerden veel lezers verontwaardigd. De redactie van de Gazet van Antwerpen legde die reacties hautain naast zich neer en plaatste de onzin toch op de voorpagina. StRaten-generaal vroeg of de GVA de kwakkel op een even prominente plaats wou rechtzetten. Op de voorpagina van de GVA is daar vandaag alvast niets van te merken. Ook binnenin zwijgt de GVA zedig over de kritiek. Ook voor kritische lezersbrieven is er geen plaats.

Frut

Ik denk dat God de Frut geschapen heeft om de Sinjoren wat nederigheid bij te brengen. Op zo'n rommel kan je toch onmogelijk fier zijn.

+ + - = - | - + - = +

Voor zover ik mijn wiskunde herriner heeft wie ja heeft gestemd eigenlijk neen gestemd en wie dus neen aankruiste kwam door de dubbele negatie op ja uit.

euh.... zou het zo zijn???

En voor wat stonden die resulaten dan?
U stemde voor of
U stemde tegen of

Volgende keer kan het zijn.

U wil niet meer over de lange wapper brug horen spreken
0 nooit
0 altijd

het feit dat een internet poll wordt vertaald naar de Antwerpenaren is al straf, als je dan de vraagstelling leest dan is het onbegrijpelijk dat iemand dat verhaal oppikte van de frut.

Lange Wapper

Ik zegde abonnement GVA op dank zij hun
Lange Wapper "collaboratie".
Doen!

En wat met de Antwerpenaren

En wat met de Antwerpenaren die werkelijk voor het tracé zijn en geen zin hebben om dit van de daken te schreeuwen? Natuurlijk is dit geen goed beeld, maar zo gaat dat nu éénmaal met polls.

lange wapper

Genoeg met de ecolo -terroristen.
Geen brug, geen auto's, geen luchthaven, geen industie, geen energie, en dan wat???
Terug naar de middeleuwen?
Stem JA!!!

christophe

Gepost door christophe
31.03.2009