Indymedia.be is niet meer.

De ploeg van Indymedia.be is verhuisd naar DeWereldMorgen.be waar we samen met anderen aan een nieuwswebsite werken. De komende weken en maanden bouwen we Indymedia.be om tot een archief van 10 jaar werk van honderden vrijwilligers.

[opinie] Steve Stevaert verdient 30.000 € per jaar bij Ethias Verzekeringen

[opinie] Steve Stevaert verdient 30.000 € per jaar bij Ethias Verzekeringen

Belangenvermenging is zo evident dat initiatieven er tegen een nieuwsitem worden.

De politieke geloofwaardigheid zit op een laag pitje, hoe zou dat komen?

Gisteren kreeg de VRT-nieuwskijker te horen dat de ex-voorzitter van de SP-A zijn huidige betrekking als gouverneur van Limburg combineert met een zeer lucratieve bijverdienste bij Ethias verzekeringen. Prijskaartje: 30.000 euro / jaar.

Terwijl het bij elke nieuwsredactie zowat buiten kijf staat dat business en redactionele onafhankelijkheid niet mixen wegens mogelijk belangenconflicten, wordt het quasi als een normale zaak beschouwt wanneer een actieve politicus ook nog zetelt in commerciële ondernemingen.

De burger krijgt nochtans regelmatig te horen dat politicus zijn toch een o zo zware job is. Zo belastend zelfs dat politicus zijn ook te combineren is met een zelfstandige betrekking of allerlei andere premie verrijkende bezigheden.

Men kan zich de vraag stellen hoe het komt dat veel ondernemers graag een politicus in de beheerraad zetten? Het spaart in elk geval uit op lobbykosten om maar meteen een actieve politicus in dienst te nemen.

Steve Stevaert, de man van het volk, in zijn queste voor sociale rechtvaardigheid en het algemeen belang, ongeacht rang of stand, 'vergat' blijkbaar zijn eigen uitgangspunten toen hij besloot zijn job als gouverneur te cumuleren met een lucratieve aanstelling bij Ethias.

Elke ambtenaar, zelfs in de laagste regionen krijgt bij aanstelling in zijn contract uitdrukkelijk te lezen dat er voor extra commerciële activiteiten NAAST de hoofdbetrekking expliciet toestemming dient te worden gevraagd. Elke ambtenaar die ooit als taak kreeg een aanbesteding uit te schrijven dient zelfs strenge procedure - en vormvereisten te volgen op straffe van sanctionering.

De reden: de objectiviteit dient ten alle tijden te worden verzekerd en die voorwaarde wordt mogelijks ondermijnd wanneer een ambtenaar commerciële belangen heeft in persoonlijke nevenactiviteiten. Ziet u nu bvb. Stevaert of een andere cumulerende politicus al wetinitiatieven ontwerpen of steunen die rechtstreeks zouden ingaan tegen persoonlijke belangen uit commerciële nevenactiviteiten?

Het feit dat het in de toekomst niet langer mogelijk wordt voor gouverneurs om er naast een loon van ongeveer 3000 euro, ook nog eens bijverdienstjes bij te nemen (bij die zeer drukke job wel te verstaan) is uiteraard een positieve zaak. De vraag waarom dit blijkbaar decennia lang wel kon blijft onbeantwoord.

Zo is het in de U.S.A. bvb. nog steeds geen probleem dat een ex-president tegelijk een hoge commerciële positie inneemt binnen de wapenindustrie.

Politiek ongeloofwaardig? Het is waarlijk een mysterie hoe deze perceptie bij de bevolking kan ontstaan.

ethiek

Ja van ethiek gesproken ,ons aller Steve rijd al of niet met het openbaar vervoer van de ene naar de andere geldwinkel,al is die 30.000 euro hoogst waarschijnlijk voor hem maar wat drinkgeld.En dan maar pleiten en inpraten met zijn partij 'weet ik veel anders' om de mensen te winnen voor inlevering ,niet alleen financieel maar ook op de kwaliteit van hun leven .

Stevaert 30.000€

Het is beschamend dat deze personen door hun medeburgers aan de macht gekomen misbruik maken van hun mogelijkheid.
Er is overal geld te kort voor ziekte vergoeding of pensioenen maar voor deze notabelen is dit geen zorg, want ze zijn allen lid van de club der stelende eksters.
Nochtans van al die gewezen geldjagers is er geen die op het kerkhof zijn onrechtmatig verworven geld mee heeft.
En begraven in een kartonen doos of in een gouden kist maakt voor de dood geen verschil.